Đảng ủy Agribank tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

10/01/2019

Ngày 10/1/2019, tại Hà Nội, Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.


Đến dự có đồng chí Đoàn Thị Hồng Nga - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối.
 
Về phía Đảng ủy Agribank, có các đồng chí Trịnh Ngọc Khánh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Agribank; đ/c Nguyễn Trọng Chiến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; cùng các đồng chí bí thư, phó bí thư các chi đảng bộ trực thuộc.
 
Báo cáo tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Trọng Chiến cho biết: Năm 2018 là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, năm bản lề thực hiện Chiến lược kinh doanh và phương án cơ cấu lại Agribank gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020. Bám sát chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Đảng ủy Khối, Ngân hàng nhà nước, Đảng ủy, HĐTV, Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động Agribank đã chủ động, quyết liệt, linh hoạt triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hữu hiệu, phù hợp, công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả tích cực; hiệu quả hoạt động kinh doanh của Agribank tiếp tục được nâng cao, hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh doanh theo kế hoạch năm 2018.
 
Theo đó, lợi nhuận trước thuế đạt 7.525 tỷ đồng, tăng 47,3%, đạt 132% kế hoạch năm; tổng tài sản đạt 1.287.735 tỷ đồng, tăng 11,8%, vượt 4% kế hoạch năm. Vốn huy động đạt 1.186.288 tỷ đồng, dư nợ cho vay nền kinh tế 1.004.762 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu nội bảng theo Thông tư 02 là 1,51%, tỷ lệ nợ xấu theo phương án cơ cấu lại là 3,0%, giảm 3,71% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt mục tiêu 2018. Thu dịch vụ tăng trưởng ổn định, đạt 5.450 tỷ đồng, vượt 5% kế hoạch năm. Thu nợ sau xử lý 11.936 tỷ đồng, vượt 4% kế hoạch. Nộp ngân sách Nhà nước 1.200 tỷ đồng.
 
Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Agribank đã lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ lề lối làm việc, phương thức lãnh đạo, quán triệt, cụ thể hoá định hướng công tác của cấp trên, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kịp thời tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết 6,7,8 khoá XII và các quy định nêu gương đối với cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu. Qua đó, công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy các cấp, đội ngũ cán bộ chuyên trách giúp việc, chất lượng đảng viên.


  
 Đồng chí Trịnh Ngọc Khánh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV
phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh đó, Đảng ủy đã ban hành Quy định về trách nhiệm quyền hạn của đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ Agribank được phân công phụ trách, xây dựng Quy định về trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trong thực hiện nhiệm vụ được giao; Quy định về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Đảng ủy Agribank quản lý. Tổ chức rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025 của Đảng bộ theo quy định của Đảng; tổ chức bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 290 quần chúng ưu tú, bồi dưỡng lý luận chính trị cho 190 đảng viên mới; tập huấn các nghiệp vụ công tác đảng cho trên 200 cấp ủy viên, bí thư, phó bí thư tổ chức đảng trực thuộc; xét, cử 10 cán bộ lãnh đạo, quản lý tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị. 
 
Năm 2018, Đảng ủy Agribank đã kết nạp được 102 đảng viên mới, bồi dưỡng chính trị 103 đảng viên dự bị, chuyển đảng chính thức cho 73 đảng viên dự bị, chuyển sinh hoạt Đảng cho 274 lượt đảng viên; thực hiện nghiêm túc quy định về quản lý đảng viên đi nước ngoài; xét, đề nghị tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 25 đảng viên, phát thẻ đảng cho 110 đảng viên.
 
Đảng ủy đã chỉ đạo thực hiện 16 nhóm nhiệm vụ, giải pháp tái cơ cấu theo phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020, phương án sắp xếp lại hoạt động của các công ty con và các khoản đầu tư vốn vào doanh nghiệp khác. 
 
Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018, Ban Thường vụ, UBKT Đảng ủy Agribank đã thành lập 13 đoàn kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy, đồng chí bí thư cấp ủy tại 13 chi, đảng bộ trực thuộc. Các tổ chức đảng trực thuộc đã thành lập 56 lượt/đoàn kiểm tra, giám sát đối với 56 chi bộ trực thuộc và 118 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát Đảng ủy Agribank đã đánh giá được tình hình hoạt động của các cấp ủy đảng trong Đảng bộ, kịp thời phát hiện ưu điểm, tồn tại khuyết điểm, tác động để các tổ chức đảng kịp thời khắc phục. 


  
Đồng chí Đoàn Thị Hồng Nga - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đoàn Thị Hồng Nga - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Agribank đạt đc. Để tiếp tục phát huy những kết quả đó, đồng chí đề nghị Đảng ủy Agribank tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII; triển khai có hiệu quả trong Đảng bộ đợt thi đua học tập và làm theo lời Bác, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp theo Kế hoạch số 53-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối DNTW. Theo dõi và nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và người lao động, đề xuất với các cấp có thẩm quyền để giải quyết những vấn đề nổi cộm phát sinh ngay từ cơ sở. Chú trọng việc kiểm tra, giám sát; tăng cường kiểm tra dấu hiệu vi phạm, giám sát thực hiện nhiệm vụ đảng viên, xem xét giải quyết dứt điểm đơn thư; củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công khai minh bạch trong sản xuất kinh doanh và công tác cán bộ, có giải pháp nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ. Tăng cường công tác dân vận, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; giới thiệu và bồi dưỡng lý luận chính trị nguồn đoàn viên ưu tú, quần chúng tích cực. 


  
Đồng chí Nguyễn Thị Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Tổng Giám đốc Agribank là 01 trong 02 đồng chí được nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Dân vận của Đảng 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trịnh Ngọc Khánh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV lưu ý các chi, đảng bộ cần tập trung tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã nêu; ban hành nghị quyết, chỉ đạo các mục tiêu, giải pháp đồng bộ, cụ thể thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2019, làm cơ sở giao kế hoạch cho các đơn vị. 


  
 Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 02 Đảng viên

Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Dân vận của Đảng cho 2 đồng chí và trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên.

Agribank news 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi