Đảng ủy Agribank hưởng ứng tham gia Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021

10/07/2021

Ngày 10/5/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 12 - KH/ĐUK về tổ chức Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III với nhiều điểm mới nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Ðảng trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là những trọng tâm tuyên truyền về xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021.

Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2020 đã nhận được 622 tác phẩm dự thi thuộc các thể loại báo in, báo điện tử, truyền hình của các cấy bút chuyên và không chuyên tham gia. Những tác phẩm dự thi là sự đầu tư nghiêm túc các chủ đề, tự học tập bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng để tạo ra những tác phẩm có chất lượng, phục vụ tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức sâu sắc thêm về Đảng và công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nhà nước. Qua 02 năm tổ chức giải cho thấy, đây là một giải báo chí lớn của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, có ý nghĩa chính trị sâu sắc trong xã hội. Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; năm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thông qua Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương, góp phần tuyên truyền sâu rộng về kết quả thành công cùng những nội dung mới trong văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương được tuyển chọn và trao cho các tác giả (nhóm tác giả), tác phẩm báo chí xuất sắc viết về xây dựng Đảng trên các mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức - cán bộ, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng...  với những trọng tâm về: Công tác tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt và thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ III, đưa Nghị quyết vào cuộc sống; Công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử đại hội Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025; Tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tác của các thế lực thù địch chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng đối với việc phát triển đất nước và hội nhập quốc tế của Việt Nam; Xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Tăng cường xây dựng mối đoàn kết, thống nhất Đảng và mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

Bên cạnh chủ đề về công tác xây dựng Đảng nói chung, khuyến khích các tác phẩm bám sát và phản ánh sâu sắc các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối, có định hướng tư tưởng đúng đắn; phát hiện vấn đề mới; có tác động tích cực đến đời sống, đem lại hiệu quả xã hội tích cực, góp phần xây dựng tổ chức bộ máy của cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ năng lực, phẩm chất uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần thúc đầy doanh nghiệp phát triển biền vững.

Theo thể lệ giải, giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021 có cơ cấu giải bao gồm: 01 Giải Đặc biệt, 02 Giải Nhất, 03 Giải Nhì, 05 - 07 Giải Ba, 10-15 Giải Khuyến khích và 01 Giải cho tác phầm xuất sắc của tác giả là cán bộ, đảng viên, người lao động trong doanh nghiệp đang công tác ở nước ngoài.

Các tác phẩm báo chí tham dự Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương là những tác phẩm được đăng, phát tính từ ngày 01/11/2020 đến 10/11/2021. Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 20/11/2021 (theo dấu bưu điện). Hội đồng chấm giải (gồm Hội đồng sơ khảo và Hội đồng chung khảo) xem xét, đánh giá để chọn ra các tác phẩm báo chí xuất sắc, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quy định trong Thể lệ để xét và trao giải dự kiến vào Quý I/2022.

Minh Trung - TSC
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi