Đảng ủy Agribank khai giảng Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2023

23/09/2023

Ngày 20/9/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Agribank tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2023.

Dự lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Thị Tiếp, Báo cáo viên Trung ương (TW), giảng viên cao cấp Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam; đồng chí Nguyễn Trung Dũng, UV BCH Đảng bộ, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Đảng ủy Agribank, Trưởng Ban tổ chức lớp; các đồng chí lãnh đạo đơn vị tham mưu công tác Đảng và 301 học viên đến từ 115 đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Agribank. Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2023 được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tại 07 điểm cầu.

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2023 được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tại 07 điểm cầu

Công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị là một hoạt động quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng; góp phần trang bị cho cán bộ, đảng viên những kiến thức, nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giúp nâng cao trình độ lý luận chính trị, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, nhằm thống nhất ý chí và hành động để thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực tiễn cách mạng nhiều năm qua khẳng định rõ nét tầm quan trọng của công tác này.

Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của công tác giáo dục lý luận chính trị, những năm qua Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nói chung và Đảng ủy Agribank, Đảng ủy các tập đoàn, tổng công ty trong Khối nói riêng luôn xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu; hàng năm luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên nói chung, cho đảng viên mới, quần chúng ưu tú nói riêng, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định tình hình chính trị, định hướng tư tưởng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cho tổ chức đảng và đảng viên, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu được giao.

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới diễn ra trong thời gian 07 ngày, từ ngày 20/9 đến ngày 26/9/2023, các học viên sẽ được các giảng viên truyền đạt 10 chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương gồm: (1) Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; (2) Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên  chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; (3) Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; (4) Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; (5) Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; (6) Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; (7) Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; (8) Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; (9)  Tăng cường xay dựng chỉnh đốn Đảng; (10): Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Nguyễn Trung Dũng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Đảng ủy Agribank đã yêu cầu các học viên phải xác định động cơ học tập đúng đắn, nghiêm túc, tự giác; tích cực nghiên cứu trao đổi, chấp hành tốt nội quy, quy chế lớp học.

Đồng chí Nguyễn Trung Dũng - UV BCH Đảng bộ, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Đảng ủy Agribank, Trưởng Ban tổ chức lớp phát biểu khai giảng lớp học

Đồng chí Nguyễn Trung Dũng nhấn mạnh, lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới nhằm trang bị cho đảng viên dự bị những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản về đường lối cách mạng Việt Nam; Đảng bộ Ngân hàng Agribank là Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương và sự điều hành của Ngân hàng Nhà nước, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Agribank luôn phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, xuyên suốt công tác xây dựng đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát huy sức mạnh nội lực toàn hệ thống dựng xây Agribank ngày càng phát triển hiện đại và hội nhập, khẳng định vai trò ngân hàng chủ lực đối với “tam nông” – “trụ đỡ” nền kinh tế đất nước.

Bên cạnh chỉ đạo hoạt động kinh doanh, Đảng ủy Agribank luôn quan tâm chăm lo chú trọng công tác lý luận chính trị và công tác cán bộ, chỉ đạo dẫn dắt hoạt động của các ban Đảng, cũng như công tác kiểm tra giám sát tạo điều kiện thuận lợi và động viên kịp thời để các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc và cán bộ Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đảng viên mới tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị là cơ hội để các đồng chí được trang bị những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và nắm được đường lối, chiến lược phát triển kinh tế xã hội trong thời kỳ mới. Khóa học này sẽ giúp các Đảng viên mới nâng cao nhận thức chính trị, nhận thức đúng đắn về Đảng, đồng thời xác định rõ trách nhiệm, không ngừng phấn đấu học tập và công tác.

Đỗ Loan - Ban Tuyên giáo

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi