Đảng ủy Agribank tham dự Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII

05/12/2022

Sáng 5/12/2022, Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức điểm cầu kết nối với Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, TP Hà Nội.

Đồng chí Phạm Đức Ấn - Ủy viên BTV Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank tham dự tại điểm cầu Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, TP Hà Nội

Tại điểm cầu Đảng ủy Agribank (số 02 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội) có đồng chí Trần Văn Thịnh - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy; các đồng chí Ủy viên BTV, Ủy viên BCH Đảng bộ Agribank, các đồng chí Thành viên Hội đồng thành viên, Ban điều hành. Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 được kết nối đến 184 điểm cầu trong toàn hệ thống Agribank với hơi 3.500 cán bộ, đảng viên tham gia tại Trụ sở chính và các đơn vị thành viên nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra trong 2 ngày (05-07/12/2022). Đây là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đảng viên trong việc triển khai thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm của các văn kiện Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII.

Tại Hội nghị, các đại biểu sẽ được các báo cáo viên là các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước truyền đạt 4 chuyên đề. Chuyên đề 1 là “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”. Chuyên đề 2 là “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”. Chuyên đề 3 là “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Chuyên đề 4 là “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII (họp từ ngày 03 đến ngày 09/10/2022) đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng và đã ban hành 03 nghị quyết, 01 kết luận gồm: Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 45-KL/TW ngày 17/11/2022 về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời, ngày 28/11/2022, Bộ Chính trị đã ban hành 3 kế hoạch số 11,12,13 thực hiện 3 Nghị quyết trên với các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ cụ thể và lộ trình thực hiện.

Những chuyên đề này do các lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng trực tiếp truyền đạt, nhằm giúp các đại biểu nắm bắt một cách đầy đủ, chuẩn xác và có hệ thống tinh thần của các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII

Sau chương trình quán triệt, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương dành 0,5 ngày để triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Với tinh thần, trách nhiệm cao trong triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các văn kiện Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của toàn Đảng, hệ thống chính trị; sự đoàn kết, đồng lòng hưởng ứng của người dân, tinh thần chỉ đạo của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ sớm đi vào cuộc sống, đạt nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Minh Trung - TSC
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi