Đảng ủy Agribank tham dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng do Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương tổ chức

19/11/2021

Trong hai ngày 18 và 19 tháng 11 năm 2021, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức chương trình Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng với hình thức trực tuyến kết nối các điểm cầu của Đảng ủy Khối và đảng ủy trực thuộc. Thành phần tham dự Hội nghị của Đảng ủy Agribank là Phó bí thư thường trực, các đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, các đồng chí Bí thư và cán bộ được phân công tham mưu giúp việc công tác đảng tại các đơn vị trực thuộc.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Châu – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhấn mạnh: Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng ngang tầm nhiệm vụ chính trị. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối rất quan tâm đến các công tác bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ, các mặt công tác xây dựng Đảng, nhất là đối với các đồng chí lần đầu tham gia cấp ủy, mới được giao các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng. Do vậy, thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ các mặt công tác xây dựng Đảng cho các đồng chí trực tiếp làm nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng. Đây cũng là lớp tập huấn nghiệp vụ đầu tiên trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ Khối, nhằm cập nhật, trang bị, bổ sung những quy định mới, hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác tuyên giáo, công tác dân vận, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và công tác văn phòng cấp ủy, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn về công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ cán bộ, chuyên viên trong toàn Đảng bộ Khối.

Tại Hội nghị, các đại biểu được phổ biến các nội dung: Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; nghiệp vụ công tác tài chính Đảng; Hướng dẫn 36-HD/VPTW ngày 03/4/2018 của Văn phòng Trung ương về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng; Quy định số 22-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên giáo tại Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương thời gian tới; một số vấn đề về nghiệp vụ công tác dân vận…

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng do Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương tổ chức diễn ra trong bối cảnh những tháng cuối năm 2021, khi cấp ủy lãnh đạo các cấp đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp tập trung cao độ cho mục tiêu kép vừa hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021, vừa phải thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19 đang có những diễn biến phức tạp. Nhiều đồng chí tham gia Hội nghị tập huấn lần này là các đồng chí lãnh đạo, cán bộ chủ chốt, lực lượng nòng cốt quyết định đến hoạt động tại các đơn vị doanh nghiệp trong khối. Trong bối cảnh như vậy, Ban thường vụ Đảng ủy Khối vẫn quyết định triệu tập các đồng chí học viên tham gia Hội nghị tập huấn lần này càng khẳng định rõ hơn việc tổ chức Hội nghị tập huấn có ý nghĩa rất quan trọng. 

Tham gia Hội nghị lần này, các đồng chí học viên sẽ được học tập, trao đổi, thảo luận với các giảng viên, báo cáo viên là các chuyên gia về lý luận và thực tiễn các mặt công tác xây dựng Đảng. Đây cũng là dịp tốt để các học viên được bồi dưỡng, bổ sung hệ thống các vấn đề lý luận, kỹ năng nghiệp vụ, phương pháp làm việc để giúp các đồng chí làm việc tốt hơn nhiệm vụ được giao, đóng góp một phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, làm cơ sở để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Hội nghị tập huấn cũng là cơ hội tốt để các đồng chí học viên của các đơn vị trao đổi, chia sẻ các kiến thức, kỹ năng kinh nghiệm, phương pháp xử lý tình huống trong công tác xây dựng Đảng.

Đảng bộ Agribank là một trong những đơn vị trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, luôn nghiêm túc tham gia các chương trình đào tạo bồi dưỡng do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức. Bên cạnh đó, Đảng ủy Agribank luôn lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ngân hàng Nhà nước.


Agribank News

Các tin khác

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi