Đảng ủy Agribank tổ chức Hội nghị “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2023

05/08/2023

Ngày 05/8/2023, tại Hà Nội, Đảng ủy Agribank tổ chức Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp tại điểm cầu Trụ sở chính Agribank, 18 Trần Hữu Dực, Hà Nội và kết nối trực tuyến tới toàn bộ các chi, đảng bộ trực thuộc tại 189 điểm cầu trong toàn hệ thống.

Đảng ủy Agribank tổ chức Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Đức Ấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên; đồng chí Trần Văn Thịnh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; đồng chí Phạm Toàn Vượng - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Bí thư cấp ủy đồng thời là Trưởng các đơn vị thành viên Trụ sở chính và Cấp ủy, lãnh đạo, cán bộ, đảng viên tại các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Agribank; Về phía Báo cáo viên tại Hội nghị có đồng chí PGS,TS Lý Việt Quang - Viện Trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Đức Hà - Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Nguyên Vụ trưởng Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương.

Đồng chí Trần Văn Thịnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Agribank phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, thay mặt Thường trực Đảng ủy, đồng chí Trần Văn Thịnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Agribank nhấn mạnh chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 về “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay” là chuyên đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của toàn Đảng bộ và hệ thống Agribank về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn hệ thống có đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị cũng như năng lực chuyên môn vững vàng góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Agribank lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực khẳng định việc xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động luôn được Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban điều hành, cấp ủy các tổ chức đảng, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội quan tâm thực hiện. Ban chấp hành Đảng bộ Agribank đã ban hành Nghị quyết riêng đối với công tác tổ chức, quản lý, cán bộ (Nghị quyết chuyên đề số 03-NQ/ĐU-NHNo ngày 13/4/2021 về “Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ trong tình hình mới”), góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn Đảng bộ Agribank về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là sau khi Đảng bộ Agribank hoàn thành việc tiếp nhận các tổ chức đảng, đảng viên từ các đảng bộ địa phương về trực thuộc Đảng bộ Agribank với 226 tổ chức đảng và 23.500 đảng viên. Việc học tập chuyên đề năm 2023 có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ sở vững chắc trong công tác triển khai, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị gắn với hoạt động thực tiễn tại Agribank.

Để việc học tập chuyên đề năm 2023 đạt kết quả cao, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Agribank đề nghị các đại biểu tham dự ở tất cả các điểm cầu nêu cao tinh thần trách nhiệm, học tập nghiêm túc, chú ý theo dõi, tiếp thu các nội dung của chuyên đề. Ngay sau Hội nghị, các cấp ủy tổ chức đảng trực thuộc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Agribank tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ: Tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng nội dung chuyên đề năm 2023 và chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” đến đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên và người lao động; Tổ chức, triển khai sinh hoạt chuyên đề tại các chi, đảng bộ phù hợp với tình hình của đơn vị; xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cấp ủy, mỗi đảng viên góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Agribank năm 2023 và cả nhiệm kỳ.

PGS.TS Lý Việt Quang - Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng truyền đạt chuyên đề tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe PGS,TS Lý Việt Quang - Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng truyền đạt, phổ biến những nội dung cơ bản chuyên đề năm 2023 về “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, quy định về những điều đảng viên không được làm. Mỗi cán bộ, đảng viên trong Agribank cần nghiêm túc thực hiện trách nhiệm nêu gương, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu doanh nghiệp, đơn vị càng phải gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, phong cách tác phong lề lối công tác để quần chúng, người lao động noi theo, phải thể hiện tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung, hết lòng vì đơn vị; có phong cách lãnh đạo dân chủ, khoa học, sâu sát thực tiễn, thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể, theo tinh thần Bác dạy“Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”.

Đ/c Nguyễn Đức Hà - Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt chuyên đề tại Hội nghị

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hà - Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Nguyên Vụ trưởng Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương đã truyền đạt đến cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Agribank chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về tự soi, tự sửa phát huy sức mạnh của đảng viên trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng”. Nội dung chuyên đề tập trung vào sự cần thiết của việc “tự soi, tự sửa”; trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc “tự soi, tự sửa”. Thông qua nội dung chuyên đề giúp mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động trong Agribank nâng cao nhận thức trong việc phê và tự phê, tự kiểm điểm, tự soi lại mình, cái gì tốt thì phát huy, cái gì khiếm khuyết thì tự điều chỉnh, cái gì xấu thì tự gột rửa, tự sửa chữa. “Tự soi, tự sửa” là một giải pháp quan trọng, có tính quyết định để ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; bản thân mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ và hệ thống Agribank phải tự mình soi xét, khi thấy có biểu hiện suy thoái phải quyết tâm sửa chữa và tự giác khắc phục.

Với quy mô, mạng lưới rộng lớn và đội ngũ cán bộ, người lao động gần 40.000 người, để triển khai hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Agribank chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức tuyên truyền sâu rộng thông qua kênh thông tin truyền thông trong và ngoài Agribank, các buổi sinh hoạt định kỳ; tăng cường đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, qua đó, đã tạo chuyển biến quan trọng từ nhận thức đến hành động; giúp cán bộ, đảng viên và người lao động nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa việc học tập thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là của người đứng đầu cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Agribank.

Toàn cảnh Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023

Đảng ủy Agribank xác định trong thời gian tới cần có các giải pháp mang tính đột phá trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW khóa XIII, Quy 08-QĐ/TW với tinh thần đổi mới, sáng tạo. Đồng thời, tập trung hơn nữa vào thực hiện 3 nội dung: Học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương Bác; kết hợp chặt chẽ giữa học tập, làm theo Bác trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Agribank; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá, các vấn đề trọng tâm, bức thiết của thực tiễn; nhấn mạnh và đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu; nói đi đôi với làm của từng cấp ủy viên và người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ trong việc xây dựng, tu dưỡng và rèn luyện đạo đức, tác phong, văn hóa Đảng; thực hiện nghiêm túc nội quy lao động, văn hóa doanh nghiệp, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng”, “vừa chuyên” gắn với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, trau dồi đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ... Những nỗ lực của Đảng bộ Agribank trong việc đẩy mạnh rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong giao dịch trong toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động kỳ vọng đem đến những kết quả tốt đẹp; tạo sự chuyển biến rõ nét trong văn hóa, phong cách, tác phong giao dịch và đạo đức của cán bộ, đảng viên, người lao động góp phần vào sự phát triển bền vững của Agribank, củng cố sâu đậm sự tin tưởng, yêu mến của hàng chục triệu khách hàng đối với thương hiệu Agribank, ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi