Đảng ủy Agribank tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 60-QĐ/TW của Ban Bí thư và triển khai Kế hoạch Đảng bộ toàn hệ thống Agribank

10/06/2022

Thực hiện Kế hoạch số 50-KH/ĐUK ngày 31/5/2022 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về triển khai thực hiện Quy định số 60-QĐ/TW ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước; ngày 10/6/2022, tại Hà Nội, Đảng ủy Agribank tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 60-QĐ/TW của Ban Bí thư và triển khai Kế hoạch Đảng bộ toàn hệ thống Agribank.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Văn Thịnh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, chủ trì Hội nghị; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; các đồng chí Thành viên Hội đồng thành viên, Ban điều hành, Ban Kiểm soát; các đồng chí lãnh đạo, cán bộ các đơn vị thực hiện nhiệm vụ tham mưu Đảng ủy; Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc tại Trụ sở chính; Bí thư, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên; các đồng chí Bí thư và cấp ủy tổ chức cơ sở đảng, các đồng chí Trưởng, Phó Trưởng các Văn phòng đại diện, Giám đốc, Phó Giám đốc các Chi nhánh loại I, loại II, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở, Bí thư Đoàn Thanh niên, cán bộ tham mưu tổ chức xây dựng đảng các đơn vị… Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến đến tất cả các đơn vị trong toàn hệ thống.  
Các đại biểu tham dự Hội nghị được nghe phổ biến, quán triệt Quy định số 60-QĐ/TW, ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước; Quy định số 61-QĐ/TW ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư về Quy chế phối hợp công tác giữa đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước với cấp ủy địa phương; Công văn số 3291-CV/BTCTW ngày 12/5/2022 của Ban Tổ chức Trung ương; Kế hoạch số 50-KH/ĐUK ngày 31/5/2022 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về triển khai thực hiện Quy định số 60-QĐ/TW ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư; và Kế hoạch triển khai Đảng bộ toàn hệ thống Agribank. 

Đồng chí Nguyễn Thị Thảo - Phó Chủ nhiệm chuyên trách Ủy ban Nhân sự - phát biểu phổ biến, quán triệt các quy định của Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương và Đảng ủy Khối DNTW tại Hội nghị

Quy định số 60-QĐ/TW gồm 5 mục, 11 điều. Tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy hoặc cấp ủy cấp huyện, đảng ủy khối trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy được tổ chức theo 2 mô hình: Đảng bộ toàn tập đoàn kinh tế, tổng công ty và Đảng bộ công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, tổng công ty. Quy định số 60-QĐ/TW có nêu rõ điều kiện thành lập và thẩm quyền quyết định thành lập đối với 02 mô hình Đảng bộ trên; một số quy định về tổ chức đảng trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty. Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quy định số 196-QĐ/TW, ngày 24/11/2008 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước.

Theo nội dung Kế hoạch, căn cứ quy định về mô hình tổ chức Đảng (theo Điều 1), điều kiện thành lập (theo Điều 2, Điều 4, Điều 6, Quy định số 60-QĐ/TW) và Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Khối đã có văn bản số 50-KH/ĐUK ngày 31/5/2022 về Kế hoạch triển khai thực hiện Quy định số 60-QĐ/TW, ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư chỉ đạo, hướng dẫn các đảng ủy trực thuộc triển khai xây dựng Đề án, cụ thể: Đối với 6 đảng bộ trong đó có Đảng bộ Agribank đã có ý kiến của Trung ương về việc thành lập “Đảng bộ toàn tập đoàn kinh tế, tổng công ty” thì xây dựng Đề án thành lập và sớm trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện việc tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên từ các đảng bộ địa phương về trực thuộc đảng bộ doanh nghiệp. Theo kế hoạch, việc kiện toàn mô hình, chuyển giao tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước hoàn thành trước ngày 30/11/2022.

Để triển khai thực hiện Quy định số 60-QĐ/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch số 50-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW, Đảng ủy Agribank xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch Đảng bộ toàn hệ thống Agribank nhằm tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức đảng, khẳng định vị trí, vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước phù hợp với tình hình thực tiễn, khắc phục những vấn đề còn bất cập của quy định trước đây. 

Hội nghị dành thời lượng để thảo luận và giải đáp các ý kiến liên quan đến Kế hoạch triển khai mô hình Đảng bộ toàn hệ thống Agribank, với tinh thần đồng thuận, quyết tâm thực hiện Kế hoạch đạt mục tiêu, tiến độ đề ra.

Đồng chí Trần Văn Thịnh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Agribank phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Văn Thịnh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Agribank nhấn mạnh việc thực hiện Quy định số 60-QĐ/TW, ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư, Kế hoạch số 50-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối và triển khai kế hoạch Đảng bộ toàn hệ thống Agribank là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Agribank trong thời gian tới với khối lượng công việc rất lớn. Đồng chí đề nghị các đơn vị tham mưu Đảng ủy, các chi đảng bộ, các đơn vị trên toàn hệ thống, Đoàn Thanh niên Agribank nghiên cứu kỹ các quy định và kế hoạch Đảng bộ toàn hệ thống Agribank, làm tốt công tác chính trị tư tưởng, khẩn trương triển khai kế hoạch thực hiện việc tiếp nhận, chuyển giao tổ chức đảng, đảng viên từ các đảng bộ địa phương về trực thuộc Đảng bộ Agribank ngay sau khi Đề án Đảng bộ toàn hệ thống Agribank được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/11/2022.

Agribank News
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi