Đảng ủy Agribank tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

18/07/2022

Ngày 18/7/2022, tại Hà Nội, Đảng ủy Agribank tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng nhằm đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến với điểm cầu chính tại Trụ sở chính Agribank, số 2 Láng Hạ, Hà Nội và các điểm cầu kết nối các chi, đảng bộ trực thuộc và các chi nhánh trong toàn hệ thống.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Ban Nội chính Trung ương, cùng đại diện lãnh đạo các Ban của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW). Về phía Đảng ủy Agribank, có đồng chí Phạm Đức Ấn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên; đồng chí Tiết Văn Thành - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc; đồng chí Trần Văn Thịnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; các đồng chí Ủy viên BTV, Ủy viên BCH Đảng bộ, Thành viên Hội đồng thành viên, Ban điều hành; và cấp ủy, lãnh đạo, cán bộ thực hiện công tác Đảng tại các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Agribank và các chi nhánh trong toàn hệ thống.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trụ sở chính

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng bộ Agribank triển khai các nhiệm vụ công tác trong bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế - xã hội thế giới và trong nước có nhiều khó khăn; tuy nhiên bám sát các chỉ đạo, định hướng của cấp trên, Đảng ủy Agribank kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, tập trung triển khai nhiệm vụ công tác năm, tăng cường chỉ đạo công tác xây dựng đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, phòng chống dịch bệnh, đạt được những kết quả đáng khích lệ. Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện về mọi mặt hoạt động, kịp thời xây dựng, ban hành nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác đảm bảo triển khai nhiệm vụ năm 2022 theo định hướng của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Đảng ủy Khối DNTW… Các đơn vị tham mưu đã nỗ lực, chủ động tham mưu, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ vào chương trình công tác năm 2022 của cấp ủy để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Các mặt công tác xây dựng Đảng được triển khai nghiêm túc, nền nếp, đúng quy định. Việc học tập, quán triệt sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên được thực hiện nghiêm túc bằng hình thức phù hợp với điều kiện thực tế.

Bên cạnh đó, Đảng bộ Agribank cũng thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, công tác chính trị nội bộ, ban hành kịp thời các văn bản, hướng dẫn chỉ đạo triển khai nhiệm vụ phù hợp với điều kiện cụ thể, chủ động xây dựng và áp dụng các hình thức triển khai công tác cho mô hình tiến tới Đảng bộ toàn hệ thống. Công tác kiểm tra giám sát tiếp tục được triển khai nghiêm túc, đúng kế hoạch. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng, các chỉ tiêu kinh doanh cơ bản hoàn thành vượt tiến độ. Agribank tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực trong đầu tư phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tích cực góp phần đảm bảo an sinh xã hội, triển khai hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, NHNN.  

Dự báo trong 6 tháng cuối năm 2022, tình hình kinh tế, chính trị thế giới diễn biến phức tạp, nền kinh tế trong nước vẫn đang trong quá trình phục hồi; bám sát chỉ đạo của cấp trên, Đảng ủy Agribank quyết tâm lãnh đạo triển khai, tổ chức thực hiện chương trình công tác 6 tháng cuối năm của BCH Đảng bộ, các chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai của TW, Đảng ủy Khối DNTW, NHNN, triển khai Đề án Đảng bộ toàn hệ thống sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức, cán bộ; công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng; công tác dân vận, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cơ cấu lại doanh nghiệp chuẩn bị cho cổ phần hóa Agribank. 

Đồng chí Phạm Đức Ấn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên chỉ đạo điều hành Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe trình bày các báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết 03-NQ/ĐU-NHNo về lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ trong tình hình mới; Quán triệt triển khai Kế hoạch số 17-KH/ĐU-NHNo ngày 25/5/2022 của Đảng ủy Agribank, Kế hoạch số 37-KH/ĐU ngày 28/01/2022 của Đảng ủy Khối DNTW và Kế hoạch số 01-KH/BCSĐ ngày 14/3/2022 của Ban Cán sự Đảng NHNN; Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 08/2/2022 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”… 

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, góp ý vào dự thảo Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, đề xuất những giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc để thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh doanh trong 6 tháng cuối năm và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2022. 

Đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đánh giá và ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ Agribank đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022, đồng thời cũng nhấn mạnh những các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm Đảng bộ Agribank cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2022, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII về tăng cường xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; tăng cường công tác chấn chỉnh, kiểm tra, giám sát; đồng thời bám sát sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, NHNN với quyết tâm cao thực hiện các giải pháp tốt nhất để hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh được giao nhằm góp phần phục hồi phát triển kinh tế đất nước và thực hiện các nhiệm vụ trong công tác cơ cấu lại Agribank, đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn, thúc đẩy chuyển đổi số và các tiêu chí quản trị ngân hàng hiện đại; tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ tham mưu, thực hiện công tác Đảng… Với một khối lượng công việc lớn cần hoàn thành từ nay đến cuối năm, đồng chí Nguyễn Long Hải tin tưởng và mong muốn tập thể cán bộ lãnh đạo, đảng viên, người lao động Agribank tiếp tục nỗ lực, cố gắng, phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. 

Agribank News

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi