Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương làm việc với Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam về chuẩn bị Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025

22/05/2020

Ngày 21/05/2020, Tổ Công tác số 3 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) về theo dõi, chỉ đạo đại hội các đảng bộ trực thuộc do đồng chí Lê Văn Châu - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW dẫn đầu đã có buổi làm việc tại Ngân hàng Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank). Tại đây, Tổ Công tác đã thực hiện các nội dung chỉ đạo tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Agribank lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cùng dự buổi làm việc còn có đồng chí Bùi Thanh Bình - Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối; đồng chí Nguyễn Thu Thảo- Phó Trưởng phòng nghiệp vụ Ban Dân vận Đảng ủy Khối; đồng chí Nguyễn Thị Hằng - Phó Trưởng phòng nghiệp vụ III, Ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, cùng các đồng chí thành viên Tổ công tác của Đảng ủy Khối DNTW.

Về phía Đảng bộ Agribank có đồng chí Phạm Đức Ấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Agribank; đồng chí Tiết Văn Thành – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc; đồng chí Trần Văn Thịnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo các đơn vị tham mưu thực hiện công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Agribank.

Toàn cảnh buổi làm việc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương với Đảng ủy Agribank

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Agribank, đồng chí Trần Văn Thịnh đã báo cáo với đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối và Tổ Công tác kết quả triển khai thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Agribank lần thứ X. Việc thực hiện quán triệt nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối tại Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019, Quy định 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/10/2019, Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW ngày 12/12/2020, Kế hoạch số 81-KH/ĐUK ngày 15/8/2019, Hướng dẫn số 23-HD/ĐUK ngày 28/11/2019… bám sát theo tinh thần Quy định 69-QĐ/TW, bảo đảm việc tổ chức đại hội thực chất, ngắn gọn, khoa học, đầy đủ nội dung, phù hợp với tính chất hoạt động của Agribank. Đảng ủy Agribank đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn 74 tổ chức đảng trực thuộc thực hiện các công tác chuẩn bị tổ chức đại hội, tập trung chuẩn bị văn kiện, đóng góp ý kiến vào văn kiện đại hội đảng cấp trên và thực hiện công tác nhân sự cấp ủy đúng quy trình, quy định; Lựa chọn 2 đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội điểm và đại hội thí điểm bầu trực tiếp bí thư để rút kinh nghiệm cho việc tổ chức đại hội trong Đảng bộ (Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Sóc Sơn và Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh trì). Bên cạnh đó các nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Agribank lần thứ X bao gồm công tác nhân sự, công tác văn kiện, công tác khánh tiết, công tác hậu cần… được các Tiểu ban giúp việc Đại hội triển khai khẩn trương, nghiêm túc, bám sát quy định, hướng dẫn của Đảng cấp trên, đảm bảo tiến độ yêu cầu.   

 

Đồng chí Trần Văn Thịnh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Agribank báo cáo công tác 

triển khai thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng các cấp

Tại buổi làm việc, các đồng chí trong Tổ Công tác đã trao đổi, thảo luận với Ban Thường vụ Đảng ủy Agribank nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác tổ chức đại hội đảng các cấp. Trên cơ sở đó, đồng chí Lê Văn Châu đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp của Đảng ủy Agribank và ghi nhận sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, bài bản của Đảng ủy trong công tác chỉ đạo đại hội; đồng thời yêu cầu Đảng ủy Agribank tiếp tục phát huy những kết quả tích cực đã đạt được, lưu ý công tác chỉ đạo triển khai tổ chức đại hội đảng các cấp đảm bảo tuân thủ nhất quán các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Khối; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đại hội đảng các cấp nói chung, Đại hội đại biểu Đảng bộ Agribank lần thứ X nói riêng, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III và Đại hội XIII của Đảng, tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn Đảng bộ, để Đại hội Đảng thực sự là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng đối với toàn thể đảng viên, cán bộ, người lao động.

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Phạm Đức Ấn thay mặt Đảng ủy Agribank đã cảm ơn, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối và mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy Khối trong công tác tổ chức đại hội thời gian tới. Lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối, đồng chí Bí thư Đảng ủy Agribank yêu cầu các Tiểu ban giúp việc đại hội, các đơn vị, các đơn vị liên quan tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Agribank triển khai nghiêm túc các nội dung chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp, lấy thành công của đại hội các tổ chức đảng trực thuộc làm tiền đề cho thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Agribank lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Minh Trung
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi