Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổng kết trao Giải Búa liềm vàng năm 2020 

27/04/2021

Sáng 27/04/2021, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) tổ chức Lễ Tổng kết Giải Búa liềm vàng năm 2020 cấp Đảng ủy Khối. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành của Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng ủy Khối DNTW và các tập thể, cá nhân đạt giải. Tham gia Giải, tác phẩm “Hành trình đưa Nghị quyết về “Tam nông” đi vào cuộc sống của Chi bộ Ban truyền thông – Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt nam (Agribank) được Ban tổ chức trao giải khuyến khích.

Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) được Trung ương tổ chức đã trở thành một giải thưởng báo chí uy tín, có sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội nói chung, trong Đảng bộ Khối DNTW nói riêng. Sau 3 năm hưởng ứng, đây là lần thứ 2 Đảng ủy Khối DNTW tổ chức Giải Búa liềm vàng cấp Khối. Việc tham gia Giải được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng, gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; là một trong những nội dung đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hàng năm. Được các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát; đồng thời, có sự tham gia tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên, các phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên các báo, tạp chí, bản tin nội bộ, các ban tham mưu của Đảng ủy Khối DNTW và đảng ủy trực thuộc.

Ban tổ chức Giải Búa liềm vàng năm 2020, Đảng ủy Khối DNTW đã nhận được tổng số 622 tác phẩm từ 35 Đảng ủy trực thuộc (trong đó sơ loại 371 tác phẩm do không đảm bảo thể lệ theo Kế hoạch số 101 - KH/ĐUK của Đảng ủy Khối DNTW và lựa chọn 251 tác phẩm chấm sơ khảo). Căn cứ vào kết quả chấm sơ khảo, Ban Giám khảo đã lựa chọn 85 tác phẩm có số điểm cao nhất thuộc các loại hình báo in, báo điện tử, đưa vào chấm vòng Chung khảo. Các tác phẩm phong phú về chủ đề, thể loại; bám sát các vấn đề nóng, sự kiện nổi bật, phản ánh kịp thời những vấn đề thu hút sự quan tâm của toàn xã hội như công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, phòng chống dịch Covid-19, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, sản xuất kinh doanh tại các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối. 

Bên cạnh những chủ đề quen thuộc về xây dựng Đảng, gương sáng đảng viên, nhiều loạt bài có chất lượng về chủ đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên các mặt trận chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; việc lựa chọn nhân sự cho Đại hội XIII, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW, đại hội đảng các cấp, những bài học đúc kết từ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; về đổi mới công tác đánh giá cán bộ; vấn đề kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm; cách lựa chọn người có đức, có tài; những mô hình mới thực hiện thí điểm cần tổng kết để áp dụng trên diện rộng; những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn cần nghiên cứu, phân tích, lý giải; phát triển lý luận để chỉ đường cho cách mạng tiến lên trong giai đoạn mới; về mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, . . . Nhiều bài viết công phu, được đầu tư kỹ lưỡng từ khâu xác định đề tài, chủ đề, nghiên cứu thực tiễn, đến cách thể hiện. Đáng chú ý, chất lượng các tác phẩm khối báo chí địa phương năm nay có chất lượng cao hơn các năm trước. Qua đó, góp phần tuyên truyền sâu rộng, tạo sức lan tỏa, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối về ý thức trách nhiệm đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng và phát triển doanh nghiệp.

Thay mặt Đảng ủy Khối DNTW, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, biểu dương, ghi nhận đóng góp to lớn của các đồng chí phóng viên chuyên và không chuyên trong công tác xây dựng Đảng. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2021, có nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là năm đầu tiên cả nước thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; năm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, . .  Bên cạnh đó, tình hình đại dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, tác động ảnh hưởng rất lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội. Tình hình chính trị, kinh tế thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến khó lường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhân tố bất ổn mới. Do đó, đòi hỏi phải tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để các cấp ủy đảng thêm vững mạnh, đủ sức lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Đồng chí lưu ý, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng không chỉ là nhiệm vụ của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, mà cần có sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, trong đó báo chí có vai trò rất quan trọng. Để tham gia xây dựng Đảng đạt hiệu quả thiết thực, mỗi cơ quan, đơn vị trong Khối, mỗi người làm báo chuyên và không chuyên cần chủ động nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, thấu hiểu mục tiêu mà Đại hội đề ra trong 05 năm tới, cần thấm nhuần lời Bác Hồ dạy, chủ động, tích cực, bám sát thực tế cơ sở, kịp thời phản ánh kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở các địa phương, đơn vị, phát hiện cách làm hay, mô hình tốt để biểu dương; đồng thời đấu tranh, phê phán những sai sót, khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng. Báo chí viết về công tác xây dựng Đảng đòi hỏi phải có cách tiếp cận đúng đắn, khách quan, giúp mỗi cấp ủy, tổ chức đảng làm tốt hơn vai trò lãnh đạo; giúp mỗi cán bộ, đảng viên soi vào đó để phấn đấu, giữ vững bản lĩnh của người cộng sản, thật sự là tấm gương sáng trong cuộc sống. Cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội các cấp cần phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ, tạo điều kiện để các cơ quan báo chí, người làm báo tuyên truyền về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tại vòng Chung khảo, Ban giám khảo đã lựa chọn 20 tác phẩm có chất lượng tốt nhất (02 Giải A, 03 Giải B, 05 Giải C, 10 Giải Khuyến khích) và 06 đảng ủy trực thuộc có thành tích xuất sắc trong hưởng ứng và tham gia giải Búa liềm vàng - 2020 để đề nghị Ban tổ chức Giải và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW xem xét, quyết định trao giải. Tại lễ tổng kết trao giải Búa liềm vàng năm 2020 cấp Đảng ủy Khối, Chi bộ Ban Truyền thông thuộc Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đã được Ban tổ chức trao giải khuyến khích đối với tác phẩm: Hành trình đưa nghị quyết về “Tam nông” đi vào cuộc sống.

Cũng tại buổi lễ, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm đã phát động và tiếp tục tổ chức Giải Búa liềm vàng Đảng ủy Khối DNTW năm 2021; góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện cho những người làm báo chuyên và không chuyên phát huy tối đa năng lực sáng tạo để có những tác phẩm giá trị, phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ, đạo đức nghề nghiệp, bám sát thực tiễn để có những tác phẩm giá trị, nhất là có các giải pháp hiệu quả giải quyết những vấn đề mới, khó, phức tạp, nhạy cảm, phục vụ thiết thực công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Minh Trung
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi