Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Agribank

07/07/2021

Vừa qua, ngày 01/7/2021, tại Hà Nội, Đảng ủy Agribank tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam mở rộng nhằm đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. 

Tham dự Hội nghị, có đồng chí Lê Văn Phùng - Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm tra tài chính, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Dương Thị Mai - Trưởng phòng nghiệp vụ I, Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW). Về phía Đảng ủy Agribank có đồng chí Phạm Đức Ấn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên; đồng chí Tiết Văn Thành - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc; đồng chí Trần Văn Thịnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; các đồng chí Ủy viên BTV, các đồng chí Hội đồng thành viên, Ban điều hành; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ và lãnh đạo các đơn vị hợp nhất thực hiện công tác Đảng.

Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2021: Kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên với việc đẩy mạnh tiêm vắc - xin phòng dịch tại nhiều quốc gia trên thế giới đã từng bước hạn chế các tác động tiêu cực đến kinh tế toàn cầu. Trong nước, dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát và lây lan tại nhiều tỉnh, thành phố, gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và đời sống nhân dân. Bám sát sự lãnh đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối DNTW, Ngân hàng Nhà nước, Đảng ủy Agribank tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ. Trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc các nhiệm vụ trọng tâm: (i) Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; (ii) Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021; (iii) Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nội dung các chỉ thị, kết luận của cấp trên về công tác phòng, chống dịch Covid-19; (iv) về thông tin hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; về bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; (v) hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước năm 2021; Tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ công tác năm 2021 với tinh thần đổi mới sáng tạo; vừa tăng cường công tác xây dựng Đảng vừa đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời tích cực phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả.

Các mặt công tác xây dựng Đảng được triển khai nghiêm túc, đúng quy định: đã ban hành các quy chế làm việc, chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Agribank nhiệm kỳ 2020 - 2025; tổ chức thành công Hội nghị: (i) sơ kết 02 năm thực hiện Hướng dẫn số 17- HD/BTCTW, ngày 05/10/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về việc hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp; (ii) sơ kết thực hiện Nghị quyết số 04 - NQ/TW ngày 30/10/2016 của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Nghị quyết TW4 khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; (iii) sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2020. Chỉ đạo các nội dung về công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn đôn đốc cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy trực thuộc rà soát, bổ sung chương trình, kế hoạch công tác, chương trình kiểm tra, giám sát của đơn vị.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ngăn chặn các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp thực hiện tốt vai trò, chức năng, tích cực tham gia xây dựng văn hóa doanh nghiệp và chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng của người lao động.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh triển khai quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt các giải pháp hỗ trợ khách hàng khắc phục ảnh hưởng dịch Covid-19 (cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19) phù hợp với diễn biến thị trường để hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2021. Kết quả kinh doanh toàn hệ thống đến 30/6/2021: tổng nguồn vốn huy động TT1 (không bao gồm KBNN) đạt 1.509.340 tỷ đồng, tăng 55.479 tỷ đồng (+3,8%) so với đầu năm; tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 1.231.280 tỷ đồng, tăng 19.490 tỷ đồng (+1,6%) so với đầu năm; dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn 849.168 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 69,9% dư nợ cho vay nền kinh tế; thu dịch vụ đạt 3.982 tỷ đồng; Các tỷ lệ an toàn được đảm bảo theo quy định.

Bên cạnh đó, phát huy trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng, Agribank luôn thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chung tay với cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh thông qua ủng hộ bằng tiền và hiện vật cho các địa phương, bệnh viện tuyến đầu, lực lượng phòng chống dịch với tổng số tiền hỗ trợ trên 130 tỷ đồng, trong đó đóng góp gần 90 tỷ đồng vào Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, góp ý vào dự thảo Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, đề xuất những giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc để thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh doanh. 

Minh Trung-TSC
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi