Hưởng ứng tham gia Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2022

22/07/2022

Hưởng ứng Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Agribank đã ban hành văn bản về tham gia Giải Búa liềm vàng Khối năm 2022 nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Ðảng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nhất là những trọng tâm tuyên truyền về xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022.

Theo đó, Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021 đã tiếp nhận 1.193 tác phẩm từ 34 đảng ủy trực thuộc. Các tác phẩm tham dự Giải đa dạng về thể loại, hình thức (chính luận, nghiên cứu - trao đổi, phản ánh, người tốt việc tốt, phỏng vấn, ý kiến đảng viên, ghi chép, ký sự, truyền hình...); phong phú về chủ đề (tập trung viết về Đảng và công tác xây dựng Đảng; bám sát các vấn đề nóng, sự kiện nổi bật). Nhiều tác phẩm phản ánh kịp thời những vấn đề thu hút sự quan tâm của toàn xã hội như Đại hội lần thứ XIII của Đảng và việc triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII cùng với nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống đại dịch Covid-19; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đấu tranh chống các quan điểm sai trái trên internet và mạng xã hội; niềm tin của cán bộ, đảng viên và người lao động đối với Đảng; việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; việc chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ vào thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; bảo vệ môi trường; công tác an sinh xã hội nơi biên giới, hải đảo... Một số tác phẩm tạo được sự chú ý của dư luận, được bạn đọc đánh giá cao. Thông qua Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương, góp phần tuyên truyền sâu rộng về kết quả thành công cùng những nội dung mới trong văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2022 sẽ tập trung vào 5 nội dung trọng tâm: (1) Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, “lợi ích nhóm”; (2) Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; (3) Tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tình hình, kết quả xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo định hướng khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; (4) Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; tích cực đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; (5) Xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, thực sự dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng.

Bên cạnh chủ đề về công tác xây dựng Đảng nói chung, khuyến khích các tác phẩm bám sát và phản ánh sâu sắc các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối, có định hướng tư tưởng đúng đắn; phát hiện vấn đề mới; có tác động tích cực đến đời sống, đem lại hiệu quả xã hội tích cực, góp phần xây dựng tổ chức bộ máy của cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ năng lực, phẩm chất uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần thúc đầy doanh nghiệp phát triển biền vững.

Theo thể lệ giải, giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2022 có cơ cấu giải: (i) Đối với tác giả, tác phẩm: Giải thưởng được trao cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc thuộc các thể loại báo chí với số lượng: 01 Giải Đặc biệt, 02 Giải Nhất, 03 Giải Nhì, 05 - 07 Giải Ba, 15-20 Giải Khuyến khích; (ii) Đối với tập thể: Ban Tổ chức trao 5-10 giải cho các đảng ủy trực thuộc tiêu biểu, xuất sắc.

Thời gian đăng, phát tác phẩm: (i) Đối với các tác phẩm đã đăng, phát trên các báo đài, tạp chí, cổng thông tin (được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép), thời gian tính từ ngày 30/11/2021 đến ngày 20/11/2022; (ii) Đối với tác phẩm muốn đăng, phát trên Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (chưa đăng, phát trên phương tiện thông tin đại chúng khác), thời gian gửi tác phẩm (bản mềm và bản in) về Tạp chí từ 30/11/2021 đến 20/10/2022 để biên tập, đăng tải.

Thời hạn nhận tác phẩm: Trước ngày 30/11/2022 (theo dấu bưu điện).

Địa chỉ: Tác phẩm tham dự Giải gửi về Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, tầng 3, Nhà C, số 105B -107 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội. Hội đồng chấm giải (gồm Hội đồng sơ khảo và Hội đồng chung khảo) xem xét, đánh giá để chọn ra các tác phẩm báo chí xuất sắc, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quy định trong Thể lệ để xét và trao giải dự kiến vào Quý I/2023.

Minh Trung - TSC

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi