Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính tri cho Đảng viên mới năm 2021

15/11/2021

Thực hiện Kết luận số 270 - KL/ĐU-NHNo ngày 04/10/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Agribank về tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2021, ngày 12/11/2021, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp cùng Đảng ủy Agribank tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới năm 2021 theo hình thức học trực tiếp và trực tuyến tại 32 điểm cầu trực thuộc Đảng bộ Agribank.

Tới dự Lễ khai giảng lớp học có đồng chí Trần Văn Thịnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Trung Dũng - Ủy viên BCH Đảng bộ, Trưởng ban Truyền thông; các đồng chí đại diện lãnh đạo các đơn vị: Ban Thư ký Hội đồng thành viên, Ban kiểm tra giám sát nội bộ, Ủy ban Nhân sự và tổ chức đảng và 151 đảng viên dự bị đang sinh hoạt tại 122 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Agribank.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Trần Văn Thịnh nhấn mạnh, nghiên cứu, tiếp cận và nắm bắt những nội dung trong chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị là một trong những điều kiện bắt buộc và cần thiết mà mỗi đảng viên dự bị cần trang bị, học tập trước khi trở thành đảng viên chính thức. Chính vì vậy, yêu cầu các giảng viên và toàn thể đảng viên dự bị tham gia Lớp bồi dưỡng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp tổ chức, quản lý, giảng dạy, học tập; chấp hành nghiêm túc nội quy, nề nếp, bảo đảm chất lượng giảng dạy và học tập.

Trong thời gian 03 ngày (từ 12-14/11/2021), các đảng viên sẽ được tiếp cận, nghiên cứu trao đổi nội dung chuyên đề về: (i) Chủ nghĩa Mác-Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng; (ii) Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa Xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa Xã hội ở Việt Nam; (iii) Phát huy sức mạnh dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; (iv) Đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng; (v) Phát triển Giáo dục và Đào tạo – Khoa học và Công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường;Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; (vi) Triển khai các hoạt động đối ngoại, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; (vii) Nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; (viii) Xây dựng Đảng về đạo đức; Không ngừng phấn đấu để xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt nam.

Kết thúc khóa học, các đảng viên sẽ viết bài thu hoạch để đánh giá cả quá trình học tập và học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học bồi dưỡng lý luận chính trị theo qui định.

Bồi dưỡng lý luận chính trị là một trong những hoạt động thường xuyên của Đảng ủy Agribank nhằm bồi dưỡng nhận thức cho đảng viên mới. Thông qua đó giúp cho các đảng viên mới nâng cao trình độ lý luận chính trị, không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Minh Trung – Trụ sở chính

Các tin khác

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi