Khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính Khối doanh nghiệp Trung ương khóa 26

07/11/2020

Ngày 06/11/2020, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp Trường Cán bộ quản lý Giao thông vận tải và Đảng ủy Agribank tổ chức Lễ khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 26.


Tham dự buổi Lễ có các đồng chí: Chu Đình Động - Ủy viên BTV, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Đảng ủy Khối DNTW; Ngô Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý Giao thông vận tải; Trần Văn Thịnh – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Agribank, cùng 104 học viên là đảng viên đang sinh hoạt, công tác tại Đảng bộ Agribank.

Đ/c Chu Đình Động - Ủy viên BTV, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại Lễ Khai giảng


Phát biểu tại Lễ khai giảng, Đ/c Chu Đình Động - Ủy viên BTV, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Đảng ủy Khối DNTW nêu rõ, thực hiện Nghị quyết TW4 Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng ủy Khối DNTW luôn chú trọng chỉ đạo và thường xuyên tổ chức công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ trong diện quy hoạch đang công tác, sinh hoạt tại các Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối. Đồng chí đề nghị mỗi học viên cần phát huy trách nhiệm và nghĩa vụ, tham gia chương trình đào tạo đạt hiệu quả cao nhất, qua đó vận dụng sáng tạo kiến thức vào hoạt động kinh doanh tại đơn vị.


Chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính được xây dựng theo đúng quy định của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Trong quá trình học tập, học viên sẽ được tìm hiểu các chuyên đề: Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, Nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính Nhà nước; Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về các lĩnh vực của đời sống xã hội; Kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở; Nghiệp vụ công tác mặt trật Tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở; Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở; Tình hình, nhiệm vụ của địa phương. Kết quả học tập lý luận chính trị là một trong những tiêu chuẩn để xem xét, đánh giá, sử dụng cán bộ trong tình hình mới, đồng thời đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện để tham gia cấp ủy và các vị trí lãnh đạo, quản lý.

Đảng bộ Agribank thường xuyên chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, xem đây là yêu cầu vừa cấp bách, vừa thường xuyên và lâu dài. Thông qua công tác giáo dục lý luận chính trị, từng bước góp phần nâng cao trình độ lý luận, giữ vững bản lĩnh chính trị, lập trường giai cấp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thời gian qua, Đảng bộ Agribank tập trung triển khai đưa các Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết TW4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ vào cuộc sống. Đảng ủy Agribank lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới gắn với đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái thù địch, nhất là những thông tin sai lệch liên quan đến Agribank và ngành Ngân hàng trên mạng xã hội thông qua các hình thức truyền thông nội bộ, giáo dục về truyền thống, bản lĩnh cách mạng, nêu cao ý thức cán bộ, đảng viên; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kỹ năng lãnh đạo quản lý; về công tác xây dựng Đảng; các lĩnh vực nghiệp vụ công tác… qua đó nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất, đồng thuận, là tiền đề để Agribank hoàn thành các mục tiêu đề ra hàng năm và trong quá trình thực hiện tái cơ cấu.

Agribank News

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi