Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025

20/10/2020

Sáng 20/10/2020, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc tại Hà Nội. Đại hội có sự tham dự của 293 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 82 nghìn đảng viên của 35 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Đoàn đại biểu Agribank tham dự Đại hội với 8 đại biểu, do đồng chí Phạm Đức Ấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Agribank làm trưởng đoàn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tham dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự Đại hội còn có đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành, cơ quan Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nêu rõ: Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển", Đại hội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, thảo luận chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020- 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu khai mạc Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định: 5 năm qua, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã có bước trưởng thành toàn diện; nỗ lực phấn đấu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020; đóng góp xứng đáng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội đất nước.


Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao chất lượng các dự thảo văn kiện trình Đại hội, nhất trí với mục tiêu tổng quát được Đảng bộ Khối đề ra đối với nhiệm kỳ 2020-2025: "Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, sức mạnh đoàn kết và năng lực đổi mới sáng tạo; tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện chủ trương cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả để doanh nghiệp nhà nước giữ vững vai trò nòng cốt và dẫn dắt trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.


Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù phải đối phó với nhiều khó khăn, thách thức, toàn Đảng bộ Khối đã nỗ lực phấn đấu, lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp trong Khối hoàn thành và vượt mức hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Kết quả sản xuất kinh doanh từ năm 2016 đến năm 2019 của 33 tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương có sự tăng trưởng tốt: tổng doanh thu tăng 38%; hiệu quả hoạt động tăng mạnh, lợi nhuận trước thuế tăng 60,8%; nộp ngân sách nhà nước tăng 24%; vốn chủ sở hữu không chỉ được bảo toàn mà còn tăng 18,9%; bảo đảm thu nhập, việc làm cho trên 725 nghìn lao động.


Trong thành công chung của Đảng bộ Khối trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Agribank đã có những đóng góp quan trọng. Đảng bộ Agribank đã nỗ lực vượt qua khó khăn đạt và vượt 5/5 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II đề ra: Tổng tài sản tăng trưởng bình quân 12,5%/năm; Dư nợ cho vay nền kinh tế tăng bình quân 15,2%/năm; Tỷ lệ nợ xấu 1,87%; Lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 43,83%/năm; Thu nhập người lao động tăng bình quân 15,6%. Đạt và vượt 12/12 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Agribank lần thứ IX: Tổng tài sản tăng 12,5%/năm; Nguồn vốn huy động tăng 14,28%; Dư nợ cho vay nền kinh tế tăng 15,2%; Tỷ lệ cho vay nông nghiệp, nông thôn 70,75%; doanh thu phí dịch vụ tăng 20,4%; Thu nợ xử lý rủi ro, nợ bán cho VAMC 10.931 tỷ đồng, gấp 2 lần mục tiêu định hướng; mặc dù Agribank đã trích lập dự phòng để mua toàn bộ 50.900 tỷ đồng nợ đã bán cho VAMC bằng trái phiếu đặc biệt nhưng lợi nhuận vẫn tăng 43,83%/năm, gấp hơn 6 lần so với Nghị quyết.

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối Doanh nghiệp Trung ương

Trong năm 2019, cùng cả nước chống đại dịch Covid-19, các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối đã tích cực triển khai công tác chống dịch: cung cấp hóa chất, vật tư, thiết bị phòng chống dịch, đặc biệt đã thực hiện miễn giảm các loại phí, giá dịch vụ, sản phẩm để ổn định thị trường, hỗ trợ đời sống nhân dân và hoạt động của doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế với tổng giá trị trên 24 nghìn tỷ đồng.


Agribank là một trong những ngân hàng chủ động và tiên phong thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 ngay từ những ngày đầu. Agribank triển khai chương trình tín dụng ưu đãi lãi suất với quy mô 100.000 tỷ đồng, mức lãi suất hỗ trợ lên đến 2,5%/năm nhằm mở rộng tín dụng đối với các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, chương trình chính sách, đặc biệt là cho vay để duy trì và khôi phục các ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Tính đến tháng 10/2020, Agribank đã tiến hành hạ lãi suất cho vay tới 4 lần đối với 05 lĩnh vực ưu tiên theo quyết định tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, thể hiện sự quyết tâm, quyết liệt của Agribank trong việc tiên phong, nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về điều hành lãi suất, thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ khách hàng, doanh nghiệp, sớm tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh, phục hồi nền kinh tế sau dịch Covid-19. 


Tính đến nay, dư nợ bị ảnh hưởng bởi Covid-19 tại Agribank là 177.962 tỷ đồng, trong đó Agribank thực hiện cơ cấu lại nợ, miễn giảm lãi, phí theo Thông tư 01 là 52.263 tỷ đồng với 17.268 khách hàng. Ngoài ra, Agribank thực hiện cho vay mới đối với với gần 22.000 khách hàng ảnh hưởng dịch Covid-19 với doanh số hơn 75.000 tỷ đồng, trong đó thực hiện cho vay mới theo chương trình ưu đãi lãi suất là 40.700 tỷ đồng. Agribank thực hiện giảm lãi suất cho hơn 17.000 khách hàng bị ảnh hưởng với dư nợ được giảm lãi suất là hơn 30.000 tỷ đồng.


Bên cạnh đó, Agribank cùng ngành ngân hàng và các đơn vị thuộc Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội theo chủ trương của Đảng, Nhà nước. Trong 5 năm qua tổng kinh phí hỗ trợ triển khai các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững của các doanh nghiệp thuộc Đảng ủy Khối lên tới 9 nghìn tỷ đồng, đồng thời nhận hỗ trợ, giúp đỡ trực tiếp cho 54/62 huyện nghèo trong cả nước. Agribank hàng năm vẫn dành từ 300 - 400 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội, tính từ năm 2015 đến nay, Agribank đã dành 1.348 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội. Agribank triển khai 7 chương trình tín dụng chính sách và chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và xóa đói giảm nghèo bền vững với lãi suất ưu đãi dành cho khách hàng. Hàng năm, Agribank luôn dành tới 70% tỷ trọng dư nợ cho khu vực nông nghiệp nông thôn và chiếm tới 50% tỷ trọng toàn ngành ngân hàng dành cho khu vực này.

Các đại biểu tham dự Đại hội ủng hộ nhân dân miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ

Trong những ngày qua, nhằm kịp thời chia sẻ với đồng bào các tỉnh miền trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ, Agribank đã hỗ trợ 3 tỷ đồng cho đồng bào vượt qua khó khăn và trong những ngày tới con số hỗ trợ trên sẽ còn tiếp tục tăng. Tại phiên khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương, các đại biểu trong đó có đoàn đại biểu Agribank đã ủng hộ các đồng bào đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ với số tiền trên 220 triệu đồng.

Agribank News

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi