Phát huy sức mạnh đoàn kết dựng xây “Ngôi nhà chung” Agribank

15/10/2020

Phát huy, lan tỏa tinh thần “Đoàn kết là sức mạnh, là cội nguồn của mọi thành công”, kết nối cán bộ, người lao động trên toàn hệ thống, phát huy sức mạnh nội lực cùng chung ý chí dựng xây “Ngôi nhà chung” Agribank, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Agribank, hoạt động của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên không ngừng được đổi mới, tập hợp, gắn kết lực lượng cán bộ, đảng viên, người lao động, công đoàn viên, đoàn viên thanh niên hùng hậu trên toàn hệ thống đối với quá trình dựng xây phát triển Agribank.

Xác định đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên là lực lượng đông đảo có mặt trên mọi mặt hoạt động của Agribank, Đảng ủy Agribank luôn quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi, thực hiện nhiều giải pháp nâng cao tính Đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các tổ chức chính trị- xã hội, trong đó đã ban hành 02 nghị quyết chuyên đề số 225-NQ/ĐU-NHNo ngày 12/10/2016 về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với hoạt động tổ chức Công đoàn và Nghị quyết số 86-NQ/ĐU-NHNo ngày 6/5/2016 về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên Agribank; Triển khai Chương trình phát triển Thanh niên Agribank giai đoạn 2016- 2020…

Phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn

Công đoàn Agribank có số lượng đoàn viên gần 40.000 người, công tác tại gần 2.300 chi nhánh, phòng giao dịch trên khắp mọi miền Tổ quốc. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Agribank không ngừng được nâng cao chất lượng cả về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm và năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động ngân hàng trong tình hình mới.
Từ khi thành lập đến nay, tổ chức Công đoàn Agribank đã luôn phát huy vai trò tập hợp, động viên công đoàn viên đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ kinh doanh của Agribank trên tất cả các lĩnh vực hoạt động. 

Ban Thường vụ Đảng ủy Agribank nhiệm kỳ 2020- 2025

Các cấp Công đoàn trong hệ thống chủ động tham gia xây dựng cơ chế, quy chế điều hành của đơn vị có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động như: Mục tiêu giải pháp kinh doanh, cơ chế tài chính, sửa đổi bổ sung Điều lệ, sửa đổi bổ sung Quy chế trả lương, phương án giải quyết chế độ với người lao động, Quy chế thực hiện dân chủ, Nội quy, Thỏa ước lao động tập thể… Do vậy, quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động luôn được đảm bảo, qua đó khẳng định vị trí, vai trò của Công đoàn - đại diện tập thể người lao động. 

Hàng năm, Công đoàn thực hiện tốt các quy định về việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở như: tổ chức Hội nghị người lao động, ký kết thoả ước lao động tập thể, thực hiện giám sát việc ký kết và thực hiện hợp đồng lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động; chỉ đạo Ban thanh tra nhân dân hoạt động hiệu quả. 

Các chế độ chính sách đối với người lao động như: bổ nhiệm, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật, trích BHXH, BHYT, BHTN đều được thực hiện công khai, dân chủ, đúng pháp luật. Các trường hợp đoàn viên – người lao động ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, nghỉ hưu, gia đình gặp khó khăn đều được thăm hỏi giúp đỡ, tổ chức cho đoàn viên người lao động đi nghỉ dưỡng, giao lưu học hỏi, khám sức khoẻ định kỳ, tặng quà cho các cháu là con cán bộ đoàn viên người lao động Agribank có thành tích xuất sắc trong học tập.

Bám sát chủ trương, mục tiêu kinh doanh, giải pháp, hàng năm, Công đoàn Agribank thường xuyên tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ đoàn viên người lao động toàn hệ thống; nhằm tuyên truyền, động viên cán bộ người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, tích cực lao động, vượt qua khó khăn, thách thức, chủ động, sáng tạo đoàn kết, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Công đoàn phối hợp với lãnh đạo chuyên môn cụ thể hóa các nội dung thi đua, tổ chức phát động phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành Ngân hàng và Agribank, của địa phương…, trọng tâm là phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ chuyên môn; tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Học tập nâng cao đạo đức nghề nghiệp trong cán bộ viên chức lao động, gắn với cuộc vận động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào “Xây dựng, Phát triển Thương hiệu và thực hiện văn hóa Agribank”; phong trào “Giỏi việc Ngân hàng, đảm việc nhà”...

Ban Chấp hành Đảng bộ Agribank nhiệm kỳ 2020- 2025

Giai đoạn 2015 - 2020, công đoàn viên Agribank đã tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Trung ương, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phát động: Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ Ngân hàng rèn đức, luyện nghề, sáng tạo lập thành tích chào mừng 70 năm thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam”…; tích cực tham gia nhiều phong trào thi đua do Agribank phát động: Phong trào xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh hướng tới hội nhập; Phong trào “Xây dựng tổ chức Đảng, Công đoàn và Đoàn thanh niên trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao”, “Xây dựng và phát triển thương hiệu, thực hiện Văn hóa doanh nghiệp Agribank”; Thi đua “Lập thành tích kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Agribank”; "Đẩy mạnh cung cấp các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng hiện đại”, “Đẩy mạnh đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn”, “Đầu tư sản xuất phát triển nông nghiệp công nghệ cao”, “Ngân hàng vì môi trường”, “Agribank vì tương lai xanh”, “Cùng chung tay chống rác thải nhựa”, Phong trào “Xanh- sạch- đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”.

Công đoàn Agribank có những đóng góp nổi bật vào quá trình xây dựng và phát triển của Agribank; được Đảng, Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho các tập thể và cá nhân.

Xây dựng lực lượng đoàn viên thanh niên “vừa hồng”, “vừa chuyên”

Là lực lượng hùng hậu chiếm trên 40% tổng số cán bộ nhân viên toàn hệ thống, cán bộ đoàn viên thanh niên Agribank  với tinh thần “Xung kích – Đổi mới – Năng động – Sáng tạo” đã và đang tích cực phát huy sức trẻ, có những đóng góp quan trọng vào thành công chung của Agribank.

Được sự quan tâm, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Đoàn Thanh niên Agribank luôn tiên phong, đảm nhận những nhiệm vụ trọng yếu với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” và đã khẳng định được vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của Agribank, xây dựng hình ảnh thương hiệu, văn hóa Agribank – Ngân hàng vì cộng đồng. 

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Agribank, công tác dân vận, hoạt động của Công đoàn, Đoàn Thanh niên ngày càng được đổi mới, tập hợp, gắn kết, phát huy sức mạnh tập thể của lực lượng cán bộ đảng viên, công đoàn viên, đoàn viên thanh niên, người lao động cùng chung ý chí dựng xây "Ngôi nhà chung" Agribank

Thực hiện Nghị quyết 86-NQ/ĐU-NHNo của Đảng ủy, quyết định của Tổng Giám đốc về phê duyệt Chương trình phát triển thanh niên Agribank giai đoạn 2016-2020, ngày 13/10/2016, Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2016- 2020 được thành lập, khẳng định tầm quan trọng của công tác phát triển thanh niên, lực lượng đông đảo, xung kích trên mọi lĩnh vực, đã và đang giữ vai trò quan trọng trong quá trình phát triển Agribank, đồng thời tạo điều kiện để thanh niên Agribank có nhiều cơ hội hơn phát huy sức mạnh của tuổi trẻ, tiềm năng và sự sáng tạo trong quá trình lập thân, lập nghiệp. 

Kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo chương trình phát triển thanh niên Agribank,  công tác chỉ đạo triển khai các phong trào trong thanh niên toàn hệ thống Agribank đã đạt những kết quả đáng khích lệ, tập trung xây dựng thế hệ thanh niên Agribank phát triển toàn diện, vừa hồng, vừa chuyên, yêu ngành, yêu nghề, có trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học; văn hóa, sức khỏe, xung kích, sáng tạo… từ đó hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới. Đây là điều hết sức ý nghĩa đối với Agribank trong quá trình hoạt động kinh doanh, ứng dụng công nghệ 4.0 và chuẩn bị tiến tới cổ phần hóa.

Công tác giáo dục, bồi dưỡng về tư tưởng được chú trọng thông qua tạo điều kiện để cán bộ đoàn viên thanh niên được học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cụ thể hóa bằng các chương trình hành động, hoạt động, phong trào phù hợp với thực tiễn tại từng đơn vị cơ sở. Công tác phát triển đảng viên, tạo nguồn, quy hoạch đối với cán bộ trẻ trong toàn hệ thống Agribank được quan tâm. Cán bộ, người lao động trong độ tuổi Đoàn được tin tưởng giao đảm nhận các chức vụ chuyên môn từ cấp phòng trở lên, có điều kiện thuận lợi để phát huy sức trẻ, sáng tạo trong lĩnh vực chuyên môn công tác. Cán bộ đoàn viên thanh niên Agribank đã và đang khẳng định vai trò “hạt nhân” chủ đạo trong việc đóng góp ý tưởng, sáng kiến trong hoạt động kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ, chuẩn mực ứng xử, phong cách giao tiếp, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, hưởng ứng phong trào thi đua “Thanh niên Agribank với Cuộc cách mạng 4.0” nhằm phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công tác nghiên cứu, tiếp thị khách hàng  với mục tiêu mỗi tổ chức Đoàn có ít nhất 1 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nghiệp vụ mang lại hiệu quả kinh doanh tại đơn vị; thể hiện vai trò mỗi thanh niên Agribank là “Đại sứ thương hiệu Agribank”, nhà tư vấn chuyên nghiệp đối với người thân, bạn bè, khách hàng về sản phẩm dịch vụ của Agribank, góp phần gia tăng lượng khách hàng mở tài khoản và sử dụng SPDV của Agribank, đặc biệt là những SPDV ngân hàng điện tử (Mobile Banking, Internet Banking…), phát hành thẻ, bán chéo sản phẩm dịch vụ... qua đó góp phần vào kết quả, thành công của Agribank trên mọi phương diện.

Ngày 15/10 là Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng, “Ngày Dân vận của cả nước”. Trải qua 90 năm đồng hành cùng lịch sử dân tộc, công tác dân vận luôn là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Trong những năm qua, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và các cấp ủy trực thuộc, trong đó có Đảng ủy Agribank đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong doanh nghiệp, phát huy quyền làm chủ của người lao động, thường xuyên quan tâm giải quyết kịp thời, cơ bản những nguyện vọng chính đáng của người lao động, chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, nhất là điều kiện lao động, học tập, nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, đảng viên và người lao động; Chú trọng xây dựng hình ảnh Người cán bộ trong thời đại mới, với một Agribank Gần gũi mà Chuyên nghiệp, Truyền thống mà Hiện đại, Đồng thuận, Đoàn kết, Kỷ cương, có trách nhiệm cao trước khách hàng và cộng đồng, thống nhất trong ý chí và hành động, phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, tạo động lực cho quá trình phát triển Agribank bền vững, hiện đại, hội nhập.

Viết Chung

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi