Agribank Đà Nẵng triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2020

20/01/2020

Sáng ngày 18/01/2020, Agribank Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020, khen thưởng cho các tập thể và các nhân đã đạt thành tích thi đua trong năm 2019. Hội nghị có sự tham dự của 256 đại biểu là cán bộ, nhân viên trong toàn Chi nhánh, đại diện của ABIC Chi nhánh thành phố Đà Nẵng.

Theo đánh giá chung, năm 2019 Agribank Đà Nẵng đã diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, nhất là việc sắp xếp lại mạng lưới hoạt động trên địa bàn. Việc chia  tách đã có những tác động không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của Chi nhánh, trong việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh được Trụ sở chính giao năm 2019. Với bề dày truyền thống và phát huy những kết quả đã đạt được từ các năm trước, tập thể người lao động Agribank Đà Nẵng đã nỗ lực, đoàn kết, khắc phục khó khăn trước mặt để hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh được giao.

Nguồn vốn đến ngày 31/12/2019 đạt 10.097 tỷ đồng, tăng 522 triệu đồng so đầu năm, tỷ lệ tăng 5,5%, đạt 93% kế hoạch; trong đó, nguồn vốn khu dân cư vẫn chiếm tỷ trọng cao, chiếm 90%/tổng nguồn vốn huy động. Dư nợ cho vay đến ngày 31/12/2019 đạt 10.148 tỷ đồng, tăng 1.468 tỷ đồng so đầu năm, tỷ lệ tăng 16,9%, đạt 99% kế hoạch, trong đó: Dư nợ cho vay tổ chức đạt 6.163 tỷ đồng, tăng 799 tỷ đồng so đầu năm, chiếm tỷ trọng 60%; dư nợ cho vay cá nhân đạt 4.058 tỷ đồng, tăng 579 tỷ đồng so đầu năm, chiếm tỷ trọng 40%. Tỷ lệ nợ xấu: 1,63%. Thu dịch vụ đạt 52,2 tỷ đồng, tăng 2,3 tỷ đồng so năm 2019, đạt 94% kế hoạch. Thu nợ sau xử lý đạt 89,5 tỷ đồng, tăng 64,7 tỷ đồng so đầu năm, đạt 278% kế hoạch. Lợi nhuận khoán tài chính đạt 223 tỷ đồng, đạt 71% kế hoạch.

Ban Giám đốc Chi nhánh đã bám sát định hướng, chỉ đạo điều hành hoạt động của Hội đồng thành viên và Ban Tổng Giám đốc Agribank ngày từ đầu năm để triển khai cụ thể, chi tiết đến từng đơn vị trực thuộc. Tổ chức xây dựng KHKD cho Chi nhánh loại II nhằm bám sát điều kiện thực tế địa bàn để giao kế hoạch cho phù hợp; tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển sản phẩm dịch vụ, thu hồi nợ sau xử lý, cơ cấu lại danh mục đầu tư tín dụng, nhất là việc kiểm soát đến chất lượng tín dụng liên quan đến nhóm khách hàng, cho vay liên chi nhánh, bất động sản và cho vay tiêu dùng liên quan bất động sản. 

Giám đốc Agribank Đà Nẵng Trần Ngọc Ân trao phần thưởng cho các tập thể đạt thành tích tốt 
trong hoạt động kinh doanh năm 2019


Hội nghị cũng đã tiến hành công bố quyết định và trao thưởng các danh hiệu thi đua của Ngân hàng Nhà nước, Kỷ niệm chương vì sự nghiệp ngân hàng, tập thể và cá nhân đạt thành tích liên quan đến bảo hiểm ABIC.

Triển khai nhiệm vụ, giải pháp điều hành hoạt động kinh doanh năm 2020, Chi nhánh tập chung bám sát định hướng, chỉ đạo theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐTV ngày 10/01/2020 của Hội đồng thành viên Agribank, tập trung rà soát, đánh giá lại chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động để làm cơ sở đánh giá, phân bổ lao động cho phù hợp từ Hội sở đến các Chi nhánh loại II, phòng giao dịch; điều chỉnh lại mạng lưới giao dịch trên địa bàn đảm bảo tính cạnh tranh sau khi chia tách; rà soát, cơ cấu lại danh mục đầu tư tín dụng, quyết liệt giảm dư nợ các nhóm khách hàng có liên quan, tăng cường chất lượng tín dụng, kiểm soát tốt cho vay liên quan đến bất động sản; tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra an toàn kho quỹ, công tác huy động vốn; rà soát, kiện toàn bộ máy nhân sự cũng như rà soát quy hoạch bổ nhiệm cán bộ quản lý theo hướng trẻ hóa đáp ứng yêu cầu phát triển chi nhánh trong thời gian tới.

Trần Đình Hà - Agribank Đà Nẵng
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi