Hội nghị ký kết văn bản thỏa thận liên ngành giữa Agribank Chi nhánh Hoài Đức Hà Tây và Hội nông dân huyện Hoài Đức giai đoạn 2022 - 2027

10/08/2022

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn là vấn đề có tầm chiến lược và mang tính đột phá trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Với nhận thức đầu tư cho lĩnh vực này có ý nghĩa quan trọng, bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nên chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm, ưu tiên trong những năm qua. Kết quả mang lại là kinh tế nông nghiệp, nông thôn đã có bước phát triển mạnh mẽ.


Ngày 09/08/2022 vừa qua, tại Trụ sở Huyện ủy Hoài Đức. Agribank Chi nhánh Hoài Đức - Hà Tây đã cùng Hội nông dân Huyện Hoài Đức thống nhất ký thỏa thuận về tổ chức thực hiện nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2022-2027. Để hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho Hội viên Hội nông dân Huyện Hoài Đức vay vốn và sử dụng dịch vụ tại Agribank Chi nhánh Hoài Đức - Hà Tây phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tiêu dùng nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. 


 Toàn cảnh Hội nghị

Agribank chi nhánh Hoài Đức - Hà Tây mở rộng đầu tư tín dụng đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng cho vay nông nghiệp, nông thôn và nông dân; từ đó nâng cao năng lực tài chính và quảng bá thương hiệu. Hội nông dân Huyện Hoài Đức đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, tập hợp hội viên, xây dựng, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị  định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 của Chính phủ Giai đoạn 2022-2027.


 Bà Dương Thị Hằng – Phó chủ tịch thường trực Hội nông dân TP Hà Nội phát biểu tại Hội nghị 

Bám sát sự chỉ đạo của Agribank Việt Nam và cấp ủy chính quyền địa phương; Agribank Chi nhánh Hoài Đức - Hà Tây nhiều năm qua luôn giữ vai trò chủ lực về cho vay nông nghiệp, nông thôn và nông dân, là người bạn đồng hành cùng bà con nông dân trên địa bàn. Agribank chi nhánh Hoài Đức - Hà Tây đã chủ động triển khai nhiều giải pháp huy động vốn nhằm đáp ứng nhu cầu vốn nói chung mà trọng tâm là đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân.

Việc triển khai chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn đã đóng góp tích cực vào công tác giảm nghèo ở nông thôn. Có vốn đã giúp cho nhiều hội viên phụ nữ, nông dân có việc làm, đổi mới và phát triển các loại hình dịch vụ cho sản xuất và tiêu thụ hàng hóa phục vụ việc nâng cao đời sống dân cư nông thôn, cung ứng đủ vốn đầu tư giúp người dân có vốn để sản xuất kinh doanh, đẩy lùi tín dụng đen trên địa bàn, tăng thu nhập, tăng mức sống. Thông qua hoạt động đầu tư, Agribank Chi nhánh Hoài Đức Hà Tây đã góp phần thay đổi cơ cấu kinh tế địa phương theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 


 Bà Đỗ Thị Hải Nga – PGĐ Agribank Chi nhánh Hà Tây phát biểu tại Hội nghị  

 Agribank Chi nhánh Hoài Đức Hà Tây và Hội nông dân Huyện Hoài Đức thực hiện ký kết văn bản thỏa thuận liên ngành
 

                                                        Nguyệt Anh – Agribank Hà Tây 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi