Agribank tham gia Hội nghị kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp tại Đắk Lắk

03/07/2020

Để các chính sách hỗ trợ khắc phục khó khăn và phục hồi kinh tế sau dịch Covid-19 của ngành Ngân hàng nhanh chóng phát huy hiệu quả, chiều ngày 29/06/2020 vừa qua, tại Trụ sở Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đắk Lắk, Ngân hàng nhà nước (NHNN) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị kết nối Ngân hàng (NH) - Doanh nghiệp (DN). Tham dự hội nghị, về phía ngành NH có: Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Thống đốc NHNN Việt Nam, Đại diện Lãnh đạo Vụ Tín dụng, Văn phòng NHNN; Cơ quan thanh tra giám sát NH, Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ Pháp chế, Vụ Truyền thông, NHNN chi nhánh tỉnh Đắk Lắk; Các chi nhánh NHTM và chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh. Đại diện Agribank, ông Lê Xuân Trung- Phó Tổng Giám đốc và đại diện các đơn vị Agribank trên địa bàn đã tham dự sự kiện.

Về phía địa phương tỉnh Đắk Lắk, có ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại diện đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa thể thao và du lịch); Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và lãnh đạo 50 doanh nghiệp, đại diên cho các doanh nghiệp có quan hệ tín dụng với các TCTD trên địa bàn tỉnh.  

Phó Thống đốc NHNN, Nguyễn Thị Hồng, phát biểu tại Hội nghị

Tại hội nghị, đại diện NHNN chi nhánh tỉnh Đắk Lắk đã báo cáo kết quả thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Theo đó, NHNN chi nhánh Đắk Lắk đã kịp thời triển khai nội dung Thông tư số 01, Chỉ thị số 02 Ngân hàng nhà nước Việt Nam. Yêu cầu các TCTD trên địa bàn chủ động rà soát, đánh giá, dự báo mức độ thiệt hại của khách hàng đang vay vốn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 để kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng như: cơ cấu lại thời hạn trả nơ, xem xét miễn/giảm lãi vay theo hợp đồng tín dụng đã ký kết và xem xét cho vay mới để khôi phục, duy trì sản xuất, kinh doanh; tiếp tục giữ ổn định mặt bằng lãi suất, không tăng lãi suất, kể cả lãi suất huy động. Tích cực giảm lãi suất đối với các khoản vay mới thuộc các lĩnh vực, ngành nghề bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Tiếp đó, NHNN tỉnh liên tục ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, yêu cầu các TCTD trên địa bàn triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các giải pháp hỗ trợ khách hàng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của NHNN tại công văn số 1117/NHNN-TD, ngày 24/02/2020; công văn số 1425/NHNN-TD, ngày 06/3/2020.


 
Ông Vương Hồng Lĩnh, Giám đốc Agribank tỉnh Đắk Lắk, báo cáo kết quả triển khai hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Kết quả, qua đánh giá mức độ thiệt hại của khách hàng, có 33/47 TCTD trên địa bàn có dư nợ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 là 10.579 tỷ đồng, chiếm 10,5% tổng dư nợ cho vay. Trong đó, dư nợ cho vay nông nghiệp chiếm 26% tổng dự nợ bị ảnh hưởng. Các ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng trực tiếp như: thương mại; dịch vụ lưu trú, ăn uống lần lượt chiếm tỷ lệ 31%; 29% tổng dư nợ bị ảnh hưởng. Các TCTD đã triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 thông qua các giải pháp, kết quả đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho 2.097 khách hàng với dư nợ là 1.104 tỷ đồng. Trong đó giữ nguyên nhóm nợ (không bị chuyển sang nhóm nợ xấu) là 336 tỷ đồng cho 917 khách hàng. Miễn, giảm lãi vay cho 9.331 khách hàng với dư nợ là 6.841 tỷ đồng và tiền lãi được miễn giảm trên 8 tỷ đồng. Cho vay mới với lãi suất thấp lũy kế từ ngày 23/01/2020 đến 20/6/2020 cho 15.568 khách hàng, với doanh số cho vay là 9.557 tỷ đồng. 

Riêng tại Agribank tỉnh Đắk Lắk, tổng số dự nợ được cơ cấu 142,4 tỷ đồng, trong đó, khách hàng doanh nghiệp 72 tỷ đồng, khách hàng cá nhân 70.4 tỷ đồng. Dư nợ cơ cấu theo Nghị định 55/NĐ-CP: 65,5 tỷ đồng. Dư nợ cơ cấu theo Quyết định số 535/QĐ-HĐTV-TD (hỗ trợ  do ảnh hưởng dịch Covid-19): 76,5 tỷ đồng; dư nợ được miễn, giảm lãi 5,5 tỷ đồng; dư nợ cho vay lãi suất ưu đãi 6,1 tỷ đồng, trong đó, doanh nghiệp 3,8 tỷ đồng, hộ gia đình 2,3 tỷ đồng. Trong thời gian tới, Agribank tỉnh Đăk Lăk sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến trình triển khai cơ chế, chính sách hỗ trợ theo chỉ đạo của Chính phủ, NHNN và của Agribank, đảm bảo đúng mục tiêu, định hướng, an toàn và hiệu quả.

Cùng với việc chấp hành nghiêm chỉ đạo Chính phủ, NHNN và của Agribank về hỗ trợ khách hàng, Agribank tỉnh Đăk Lăk tiếp tục đẩy mạnh cho vay, đảm bảo cung ứng vốn cho sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, dự kiến đến cuối năm 2020, dư nợ cho vay đạt con số 13.000 tỷ đồng.

                                                                         
Nam Quốc


 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi