Thông báo về việc thay đổi địa điểm hoạt động của Phòng Giao dịch số 2 thuộc Agribank Đà Nẵng

01/07/2020

Căn cứ Quyết định số 1031/QĐ-NHNo-TCTL ngày 28/5/2020 của Tổng Giám đốc Agribank về việc thay đổi địa điểm Phòng Giao dịch số 2 trực thuộc Agribank Chi nhánh thành phố Đà Nẵng.


Căn cứ Văn bản số 441/ĐAN-TTGSNH ngày 18/5/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh thành phố Đà Nẵng về việc chấp thuận thay đổi địa điểm Phòng Giao dịch.

Agribank Chi nhánh thành phố Đà Nẵng trân trọng thông báo thay đổi địa điểm hoạt động Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh thành phố Đà Nẵng – Phòng Giao dịch số 2.

1. Địa điểm hoạt động cũ: Số 33 đường Nguyễn Thái Học, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

2. Địa điểm hoạt động mới: Số 279-281 đường Nguyễn Phước Lan, phường Hòa Xuân, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Thời gian bắt đầu từ ngày 01/7/2020.

Vậy, Chi nhánh xin thông báo đế Quý cơ quan, tổ chức và Khách hàng được biết để liên hệ làm việc.
Trân trọng kính báo !

    AGRIBANK ĐÀ NẴNG
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi