Agribank huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng thực hiện tốt chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp

19/11/2019

Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị là ngân hàng chủ lực trên địa bàn “Tam nông” cung cấp nguồn vốn sản xuất kinh doanh và tiêu dùng đời sống đến bà con nông dân, trong 6 năm triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp (2014 - 2019), Agribank Chi nhánh huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng đã giúp bà con thực hiện có hiệu quả kế hoạch sản xuất kinh doanh của mình, góp phần nâng cao sinh hoạt đời sống của người dân; đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, ngày một tăng thêm nhiều xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới, đô thị văn minh.

Năm 2019, nguồn vốn huy động của chi nhánh đạt 338 tỷ đồng, tăng 192 tỷ đồng so với năm 2014, tỷ lệ tăng 233%; Dư nợ đạt 640 tỷ đồng, tăng 245 tỷ so với năm 2014, tỷ lệ tăng 162%. Tỷ lệ  nợ xấu bằng với năm 2014, chỉ chiếm 0,3% trên tổng dư nợ.

Thực hiện cho vay theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằn giảm tổn thất trong nông nghiệp, Agribank chi nhánh huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng đã trực tiếp giải ngân và hỗ trợ lãi suất từ nguồn vốn ngân sách nhà nước cho bà con nông dân. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ 01/01/2014 và hỗ trợ đối với những khoản vay đã ký hợp đồng vay vốn tại Chi nhánh trước ngày 31/12/2020 với mức cho vay tối đa để mua các loại máy, thiết bị bằng 100% giá trị hàng hóa; Thời gian hỗ trợ: 100% lãi suất vốn vay trong hai năm đầu và 50% trong năm thứ ba. Theo đó, Ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ lãi suất đối với các khoản khách hàng trả nợ đúng hạn. Những khoản vay bị chuyển sang nợ quá hạn, sẽ không được hưởng hỗ trợ kể từ thời điểm phát sinh nợ xấu.

Tại địa bàn huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng, bà con nông dân sử dụng chủ yếu ba loại máy phục vụ sản xuất nông nghiệp bao gồm máy cày, máy gặt đập liên hợp (GĐLH) và máy cuộn rơm. Sau 06 năm thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp của Chính phủ, Agribank Chi nhánh huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng  đã cho vay và hỗ trợ số lãi bà con nông dân huyện nhà thực hiện sản xuất kinh doanh hiệu quả. Cụ thể, tính đến nay, chi nhánh đã cho vay với tổng số máy là 120 máy với tổng số tiền cho vay là 54.192 triệu đồng, số tiền hỗ trợ là 6.524 triệu đồng; trong đó bao gồm 65 máy cày với số tiền cho vay là 22.227 triệu đồng, số tiền hỗ trợ là 2,344 triệu đồng; 49 máy GĐLH với số tiền cho vay là 30.314 triệu đồng, số tiền hỗ trợ là 3.971 triệu đồng và 06 máy cuộn rơm với số tiền cho vay là 1.651 triệu đồng và số tiền hỗ trợ là 209 triệu đồng. 

Bằng những kết quả tích cực trong thực hiện cho vay theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp, Agribank Chi nhánh huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng đã tiếp tục khẳng định vai trò bạn “đồng hành” không thể thiếu của bà con nông dân trên địa bàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống.

 
Hải Hưng - Agribank Mỹ Tú, Sóc Trăng

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi