Khởi sắc nông thôn mới Thái Bình

19/11/2019

Về Thái Bình vào những ngày này có thể dễ dàng cảm nhận được sự đổi thay lớn ở những vùng nông thôn. Những con đường đất vào trời mưa thì lầy lội, nắng lên lại bụi bẩn của thập niên trước đã được thay bằng những dải bê tông khang trang, sạch đẹp, tất cả đều nhờ thành quả của chương trình xây dựng nông thôn mới. Có được những kết quả đó đều nhờ sự vào cuộc của hệ thống ngân hàng, đặc biệt là ngân hàng Agribank.


“Cầu nối” nông thôn mới


Theo ông Nguyễn Mạnh Tường, Phó Giám đốc Agribank tỉnh Thái Bình, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Nghị quyết của tỉnh Thái Bình về xây dựng nông thôn mới, Agribank tỉnh đã xây dựng và triển khai Chương trình hành động tới các đơn vị trong toàn hệ thống với những công việc cụ thể, thiết thực như: Tổ chức hội nghị triển khai giải pháp để góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các cơ quan truyền thông của tỉnh thường xuyên tuyên truyền các cơ chế chính sách mới, nhất là các chính sách ưu đãi về điều kiện tín dụng, lãi suất cho vay..., các giải pháp hoạt động của ngành Ngân hàng góp phần xây dựng nông thôn mới cũng như kết quả đầu tư tín dụng nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn. Ngân hàng tỉnh cũng phát động các đơn vị trong toàn hệ thống đăng ký các chỉ tiêu thi đua, các địa phương hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, xây dựng kế hoạch thực hiện, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nguồn vốn, cơ sở vật chất, nhân lực, công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới...


Đồng hành cùng Thái Bình phát triển bền vững, trong nhiều năm qua, Agribank đẩy mạnh đầu tư có nhiều đóng góp quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế xã hội địa phương, đặc biệt trên mặt trận nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế biển, qua đó khẳng định vai trò, vị thế ngân hàng lớn nhất về quy mô, thị phần hoạt động, số lượng khách hàng…

Agribank tỉnh Thái Bình góp phần không nhỏ trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương

Phát huy vai trò chủ lực trong đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn, là người bạn đồng hành thủy chung gắn bó với nông dân, Agribank tỉnh Thái Bình luôn phát huy vai trò “cầu nối” đưa chính sách phát triển kinh tế nói chung và kinh tế nông nghiệp, nông thôn nói riêng đi vào cuộc sống khi tiên phong triển khai các chương trình tín dụng chính sách, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Tổng nguồn vốn huy động của Agribank tỉnh Thái Bình đạt 12.315 tỷ đồng, trong những năm qua nguồn vốn huy động của Agribank luôn tăng trưởng phát triển ổn định, bền vững, thị phần nguồn vốn huy động của Agribank luôn chiếm từ 30-40% tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn, đặc biệt là nguồn tiền gửi tiết kiệm dân cư luôn chiếm tỷ trọng trên 90% trong tổng nguồn vốn huy động, tốc độ tăng trưởng nguồn vốn bình quân hàng năm là 20%/năm. Tổng dư nợ Agribank tỉnh Thái Bình đạt 8.056 tỷ đồng, chiếm 18% thị phần về dư nợ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn, tỷ lệ nợ xấu chỉ chiếm 0.86% trên tổng dư nợ, tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân trong nhiều năm qua luôn đạt mức 15%/năm. Trong đó, tỷ lệ đầu tư phát triển “Tam nông” luôn chiếm trên 90%/tổng dư nợ. Trên 66.000 hộ gia đình và cá nhân hiện là khách hàng của Agribank tỉnh Thái Bình. Cùng đồng hành với các khách hàng là hộ gia đình và cá nhân, Agribank tỉnh Thái Bình chú trọng mở rộng đầu tư cho vay các khách hàng là tổ chức, các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Nhờ nguồn vốn tín dụng ngân hàng, nhiều doanh nghiệp, hộ nông dân, trang trại, gia trại có điều kiện mở rộng, phát triển sản xuất, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; cơ giới hóa, áp dụng khoa học kỹ thuật hiện đại, nhất là công nghệ sinh học vào sản xuất, góp phần tăng năng suất, sản lượng cây trồng, tăng giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh.


Đặc biệt, tín dụng ngân hàng còn thúc đẩy hình thành phát triển các vùng sản xuất hàng hóa, khu chăn nuôi tập trung, vùng chuyển đổi nuôi trồng thủy sản, đẩy mạnh khai thác, đánh bắt xa bờ... Phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống; phát triển giao thông, thương mại, dịch vụ... góp phần tạo việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân, ổn định chính trị, đảm bảo an sinh xã hội khu vực nông nghiệp, nông thôn của tỉnh. 

Không chỉ cung cấp vốn cho các doanh nghiệp "đầu vào" ở khu vực tam nông, Agribank tỉnh Thái Bình còn không ngừng mở rộng mạng lưới cung ứng vốn để người dân lắp đặt các công trình nước sạch đem lại đời sống nâng cao ở nông thôn 

Bộ mặt nông thôn thay đổi

Với sự đồng hành của Agribank, người dân Thái Bình có điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả, thoát nghèo, vươn lên làm giàu, góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nâng cao giá trị sản phẩm hàng hóa, đổi thay diện mạo nông thôn mới. Ông Vũ Thành Quang xã Thụy Liêm, Thái Thụy, một nông dân nhờ vốn vay ngân hàng Agribank Thái Bình mà đã có một cơ ngơi khang trang với mô hình trang trại vườn ao chuồng chia sẻ “Nông thôn ngày hôm nay ở Thái Thụy như được “thay da đổi thịt”, đường xá đi lại thuận tiện, nhiều gia đình khá giả hơn rất nhiều. Ngay từ con đường ra cánh đồng cũng được bê tông, kiên cố hóa, do vậy việc sản xuất và đi lại của bà con cũng thuận lợi hơn trước đây”.

Ông Vũ Thành Quang xã Thụy Liêm, Thái Thụy - nhân tố điển hình trong công cuộc xây dựng nông thôn mới tại  Thái Thụy - Thái Bình


Từ một xã thuần nông, lúa là cây trồng chủ yếu thì nay Thái Liên đã mạnh dạn chuyển đổi mô hình, phát triển mạnh cây vụ Đông và hình thành nhiều cánh đồng mẫu, cánh đồng có liên kết bao tiêu nông sản từ đầu vụ, tạo ra nguồn thu nhập ổn định cho bà con nông dân địa phương.


Cùng với sự phát triển của nhiều công ty, doanh nghiệp trên địa bàn, xã Thái Liên đã rút dần lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp sang lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, thu nhập bình quân của người dân địa phương đạt trên 55 triệu đồng/người/năm.


Ông Nguyễn Xuân Dương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình cho biết, thực hiện chỉ đạo của Trung ương về xây dựng nông thôn mới, ngày 28/4/2011, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020. Đây là Nghị quyết có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp toàn diện.


Tỉnh Thái Bình đã khái quát 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong 20 chữ: “Sản xuất phát triển, đời sống sung túc, diện mạo sạch sẽ, thôn xã văn minh, quản lý dân chủ” và quán triệt quan điểm “xây dựng nông thôn mới bằng mọi cách nhưng không phải bằng mọi giá”. Đây là kim chỉ nam cho mọi hành động từ tỉnh đến các cấp cơ sở trên địa bàn.


Năm 2019, tỉnh Thái Bình phấn đấu có 264/264 xã về đích nông thôn mới và có ít nhất 2 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Mục tiêu đến năm 2020, 6/6 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới, Thành phố Thái Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và phấn đấu đến tháng 6/2020 có 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có ít nhất 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Bên cạnh việc duy trì chính sách hỗ trợ xi măng xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, ngày 21/9/2018, UBND tỉnh Thái Bình đã ban hành Quyết định 2376/QĐ-UBND hỗ trợ xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện đạt chuẩn nông thôn mới và cơ chế, chính sách hỗ trợ sản phẩm đặc thù giai đoạn 2018 - 2020. Theo đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ 6 tỷ đồng/xã đạt chuẩn nông thôn mới, 25 tỷ đồng/huyện đối với huyện Đông Hưng, Thái Thụy; 20 tỷ đồng/huyện đối với các huyện Kiến Xương, Tiền Hải, Vũ Thư, Quỳnh Phụ đạt chuẩn quốc gia huyện nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2019. 


Anh Thư

    
    
    

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi