Ngân hàng Nhà nước họp báo công bố sự kiện “Ngày chuyển đổi số” ngành Ngân hàng

29/07/2022

Ngày 28/7/2022, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Họp báo công bố sự kiện Ngày Chuyển đổi số ngành Ngân hàng

Chuyển đổi số là cấp thiết

Phát biểu tại họp báo, bà Nguyễn Thị Hòa - Viện trưởng Viện Chiến lược ngân hàng cho biết, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã tác động mạnh mẽ, len lỏi đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội của tất cả các quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, chuyển đổi số, kinh tế số được Đảng, Nhà nước xác định là chiến lược trong phát triển kinh tế thời gian tới, mục tiêu đến năm 2030 kinh tế số chiếm 30% GDP. Để đạt được mục tiêu này, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 phê duyệt Chương trình “Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, trong đó, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương căn cứ vào tình hình thực tiễn để lồng ghép nội dung chuyển đổi số trong chương trình, kế hoạch hành động của mình; đồng thời chỉ rõ tài chính - ngân hàng là một trong 8 lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số do có thể thay đổi nhận thức nhanh nhất, tiết giảm chi phí và mang lại giá trị xã hội cao.

Nhận thức được tầm quan trọng của chuyển đổi số trong phát triển kinh tế cũng như ngành Ngân hàng, Thống đốc NHNN đã có Quyết định 810/QĐ-NHNN ngày 11/5/2021, thành lập Ban chỉ đạo và Tổ công tác Chuyển đổi số ngành Ngân hàng để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của ngành Ngân hàng về công tác chuyển đổi số; đồng thời chọn ngày 11/5 là Ngày Chuyển đổi số ngành Ngân hàng. Đây là cột mốc đánh dấu rõ ràng nhất về kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng, có ý nghĩa quan trọng giúp xác định rõ định hướng, kế hoạch triển khai của toàn ngành trong xu thế chuyển đổi số. 

Tại Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII xác định mục tiêu và định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 là phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia. Tại Quyết định 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, Tài chính-Ngân hàng được xác định là một trong 08 lĩnh vực cần ưu tiên chuyển đổi số do có thể thay đổi nhận thức nhanh nhất, giúp tiết kiệm chi phí và mang lại hiệu quả xã hội cao. 

Về phía NHNN: Nhận thức được tầm quan trọng, ảnh hưởng sâu rộng của CMCN 4.0 đối với ngành Ngân hàng, NHNN đã khẩn trương nghiên cứu, xây dựng và ban hành các chính sách, kế hoạch lớn mang tính chất định hướng, tận dụng cơ hội cuộc CMCN 4.0, thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong hoạt động ngân hàng, như: Đề án thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) trải dài nhiều giai đoạn từ năm 2006, Kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Để triển khai hiệu quả Kế hoạch chuyển đổi số, NHNN đã thành lập Ban chỉ đạo và Tổ công tác Chuyển đổi số ngành Ngân hàng do Thống đốc NHNN làm Trưởng ban, 02 Phó Thống đốc làm Phó Trưởng ban và Thành viên là người đứng đầu các Vụ, Cục chức năng NHNN và một số ngân hàng thương mại lớn.

Về phía các TCTD: Tiếp cận “Chuyển đổi số để tăng tốc và phát triển bền vững”, nhiều ngân hàng xem chuyển đổi số và việc phát triển mô hình, hoạt động ngân hàng số là một mục tiêu trong chiến lược kinh doanh và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Hoạt động đầu tư cho chuyển đổi số được chú trọng.

Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Thanh toán Lê Anh Dũng phát biểu tại họp báo

Được sự đồng ý của Ban Lãnh đạo NHNN, sự kiện “Ngày Chuyển đổi số” ngành Ngân hàng năm nay dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 03/8/2022 với các sự kiện chính như: Công bố Ngày Chuyển đổi số ngành Ngân hàng; Hội thảo khoa học với chủ đề “Tăng cường kết nối, thúc đẩy Chuyển đổi số ngân hàng”; Triển lãm trưng bày các sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu về ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số của ngành Ngân hàng nhằm giới thiệu các công nghệ, dịch vụ tiêu biểu, như: dịch vụ ngân hàng trực tuyến; máy giao dịch ngân hàng tự động STM, chi nhánh ngân hàng 4.0, các dịch vụ thanh toán hiện đại như thanh toán QR code, Tap to pay, Livebank, thanh toán phi tiếp xúc... 

Lan tỏa hơn nữa những giá trị của chuyển đổi số

Chia sẻ tại họp báo, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Thanh toán Lê Anh Dũng cho biết, ngành Ngân hàng được đánh giá là một trong những đơn vị đi đầu trong chuyển đổi số. Nhiều ngân hàng xem chuyển đổi số, phát triển mô hình, hoạt động ngân hàng số là mục tiêu trong chiến lược kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Hoạt động đầu tư cho chuyển đổi số cũng được chú trọng.

Các dịch vụ ngân hàng trên nền tảng số đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là dịch vụ thanh toán điện tử có tốc độ số hóa, tăng trưởng nhanh. Trong 6 tháng đầu năm 2022, giao dịch TTKDTM tăng 77,2% về số lượng và 29,8% về giá trị; trong đó, giao dịch qua Internet tăng tương ứng 63,2% và 32,3%; qua điện thoại di động tăng tương ứng 98,3 và 84,3%; qua QR code tăng 86% và 127% (so với cùng kỳ năm 2021); có 68% người Việt Nam trưởng thành có tài khoản ngân hàng; 5,5 triệu tài khoản và khoảng 8,9 triệu thẻ ngân hàng được mở bằng phương thức điện tử (eKYC) (tính đến tháng 6/2022).

Nhiều ngân hàng Việt Nam chuyển đổi số ở tốp đầu hiện đã đạt 90% giao dịch khách hàng thực hiện trên kênh số, vượt sớm và xa mục tiêu đặt ra tại Quyết định 810 là 70% vào năm 2025; nhiều TCTD có hiệu quả hoạt động tốt nhờ tích cực chuyển đổi số, giảm tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) xuống ngưỡng 30%, tiệm cận tỷ lệ mà nhiều ngân hàng khu vực, quốc tế đang chuyển đổi số nỗ lực hướng tới. Đáng chú ý, hãng tư vấn chiến lược toàn cầu McKinsey đánh giá, năm 2021, ngành Ngân hàng Việt Nam có mức độ ứng dụng ngân hàng số nhanh nhất trong khu vực, cao hơn mức tăng bình quân của toàn khu vực và thậm chí cao hơn mức tăng bình quân của thị trường mới nổi.

Quang cảnh họp báo

Phát biểu tại họp báo, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin Đoàn Thanh Hải cho biết, NHNN đã kết nối thành công về kỹ thuật với cổng Dịch vụ công quốc gia để khai thác dữ liệu quốc gia về dân cư; một số ngân hàng đã ứng dụng xác thực khách hàng qua thẻ căn cước công dân gắn chíp trong một số dịch vụ và từ đầu năm 2022 đã có ngân hàng nâng cấp công nghệ này...

Với vai trò là cơ quan quản lý, NHNN đã khẩn trương nghiên cứu, xây dựng và ban hành các chính sách, kế hoạch mang tính chất định hướng, tận dụng cuộc Cách mạng 4.0, thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong hoạt động ngân hàng, như: Đề án thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt; Kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030… Bên cạnh đó, NHNN cũng chủ động và tích cực phối hợp với các bộ, ngành rà soát thường xuyên khuôn khổ pháp lý nhằm tạo thuận lợi, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển hoạt động ngân hàng số; chú trọng nâng cấp, xây dựng hạ tầng phục vụ hoạt động chuyển đổi số. 

Thời gian tới, bám sát định hướng, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0, phát huy những kết quả đã đạt được và tiếp tục tinh thần thúc đẩy đổi mới, sáng tạo; ứng dụng công nghệ để cung ứng các sản phẩm, dịch vụ theo hướng lấy khách hàng làm trọng tâm và nâng cao trải nghiệm cho khách hàng làm mục tiêu chính, ngành Ngân hàng tập trung một số nhiệm vụ như: Hoàn thiện cơ chế chính sách, khung khổ pháp lý trong hoạt động ngân hàng thích ứng với cuộc CMCN 4.0; Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hạ tầng công nghệ phục vụ cho việc cung ứng các sản phẩm số; tăng cường tích hợp, kết nối với các bộ, ngành, lĩnh vực khác để cung ứng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng trên nền tảng số; nâng cao chất lượng phục vụ và tăng tính tiện ích, trải nghiệm cho khách hàng; Ưu tiên đầu tư, ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ số vào hoạt động ngân hàng; ưu tiên phát triển ngân hàng theo mô hình ngân hàng số; Chú trọng công tác nhân sự, coi nguồn nhân lực có chất lượng là nhân tố quyết định thành công trong chuyển đổi số ngân hàng, tăng cường công tác đào tạo, đào tạo lại, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giúp người lao động ngành Ngân hàng được trang bị những kỹ năng, phát triển năng lực thích ứng với bối cảnh CMCN 4.0; Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục tài chính, nâng cao nhận thức, hiểu biết của người dân về ứng dụng kỹ thuật số và những lưu ý để phòng, tránh rủi ro khi thực hiện giao dịch trên môi trường điện tử.

Quang Tùng 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi