Ngành Ngân hàng hội tụ đủ yếu tố để tiên phong chuyển đổi số

05/08/2022

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh điều này khi phát biểu tại sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng, diễn ra sáng ngày 04/8, tại Hà Nội. Tại sự kiện “Ngày chuyển đổi số Ngành Ngân hàng”, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm gian hàng của Agribank.  

Ngày 04/8/2022, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số tham dự và phát biểu chỉ đạo sự kiện. Sự kiện còn có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái; Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; Ban Lãnh đạo NHNN; đại diện lãnh đạo các tổ chức tín dụng (TCTD), các tổ chức tài chính quốc tế tại Việt Nam như WB, IMF, ADB, GIZ…

Sự kiện “Chuyển đổi số ngành Ngân hàng” nhằm đẩy mạnh việc triển khai Kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng, các giải pháp ứng dụng công nghệ, góp phần thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia, lan tỏa tinh thần, chuyển đổi nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài ngành Ngân hàng về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số trong hoạt động Ngân hàng.

Chuyển đổi số là xu thế tất yếu

Phát biểu chỉ đạo sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh đây là sự kiện quan trọng, khẳng định nỗ lực lớn, quyết tâm cao của NHNN, của ngành Ngân hàng trong tiến trình đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia hướng đến chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số.

Dành nhiều thời gian phân tích các yếu tố nền tảng để xây dựng và phát triển đất nước, Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam quyết tâm xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ ngày càng cao, đủ sức chống chịu với những biến động bên ngoài, gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả; lấy nội lực là cơ bản, chiến lược, quyết định, lâu dài, ngoại lực là quan trọng, đột phá; tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược về thể chế, nhân lực và hạ tầng. Nội lực gồm con người, thiên nhiên và truyền thống văn hóa - lịch sử, trong đó, yếu tố quyết định là con người. Còn ngoại lực đến từ nghiên cứu, tham khảo, tiếp nhận hỗ trợ về thể chế, quản trị, khoa học công nghệ, nguồn vốn, đào tạo nhân lực từ bạn bè, đối tác quốc tế.

Thủ tướng chia sẻ, lấy nguồn lực bên ngoài bổ sung cho bên trong và nguồn lực bên trong phát triển được thì sẽ thu hút được nguồn lực bên ngoài. Với những kết quả đã đạt được sau 35 năm đổi mới, chúng ta thích ứng và tham gia vào các xu thế của thời đại với tinh thần tích cực, chủ động, tự tin, bản lĩnh vững vàng. Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh: Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, khách quan trong quá trình phát triển, là yêu cầu bắt buộc, cấp thiết, tác động tới tất cả mọi người dân, mọi hoạt động của nền kinh tế. Do đó, chúng ta phải có cách tiếp cận toàn dân, người dân là trung tâm thì mọi hoạt động chuyển đổi số phải hướng tới người dân, người dân là chủ thể thì mọi người dân phải được tham gia và hưởng lợi. Chỉ có như vậy thì chuyển đổi số mới thành công. Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước ta rất coi trọng và xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đề cập sâu sắc về chuyển đổi số trong các mục tiêu, quan điểm phát triển và đột phá chiến lược. Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong đó nhấn mạnh yêu cầu cấp bách để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tinh thần là chuyển đổi số một cách toàn diện, mạnh mẽ với sự tham gia của người dân, doanh nghiệp (DN) và Nhà nước, nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm, dễ làm trước, khó làm sau, đi từ thấp đến cao, từ nhỏ đến lớn, từ đơn giản đến phức tạp. Theo Thủ tướng, ngành Ngân hàng hội tụ đủ những yếu tố để tiên phong trong tiến trình đó. Nhìn rộng hơn, những ngành có nhiều quan hệ với người dân và DN phải đóng vai trò tiên phong.

Thủ tướng đánh giá lãnh đạo NHNN và toàn ngành Ngân hàng đã nhận thức rõ và chỉ đạo, triển khai quyết liệt trong vấn đề này nhằm chuyển đổi nhiều hoạt động quản lý nhà nước, dịch vụ sang môi trường số, đạt nhiều kết quả bước đầu rất đáng trân trọng, đưa ra nhiều sản phẩm, dịch vụ thiết thực phục vụ kịp thời, hiệu quả người dân, DN, góp phần quan trọng vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia. NHNN cũng đã tích cực phối hợp với Bộ Công an triển khai Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo sự kiện.

Bên cạnh những kết quả tích cực, Thủ tướng nêu rõ, quá trình chuyển đổi số quốc gia và chuyển đổi số ngân hàng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Cơ chế, chính sách còn nhiều bất cập, vướng mắc, nhất là về định danh, xác thực điện tử…; kết cấu hạ tầng công nghệ thông tin còn bất cập, kết nối, khai thác dữ liệu dân cư, bảo hiểm, thuế… còn ở phạm vi hẹp; sự tham gia phối hợp các doanh nghiệp công nghệ tài chính còn hạn chế; tội phạm công nghệ cao với hình thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn; các nguồn lực, nhất là nhân lực trình độ cao cho chuyển đổi số còn thiếu hụt, trong đó có nhân lực công nghệ thông tin.

Thủ tướng yêu cầu ngành Ngân hàng tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số

Phát biểu giao nhiệm vụ cho ngành Ngân hàng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tác động sâu rộng tới các quốc gia. Nêu rõ cần xác định khó khăn, thách thức nhiều hơn cơ hội và thuận lợi, Thủ tướng chỉ rõ một số yêu cầu đặt ra như thúc đẩy thay đổi tư duy, phương pháp luận, phương thức làm việc của ngành Ngân hàng theo hướng hiện đại; thúc đẩy phát triển thương mại điện tử, phát triển xã hội số, kinh tế số, tiết giảm chi phí, bảo đảm an toàn, đổi mới, phát triển; đẩy mạnh tích hợp, kết nối, chia sẻ CSDLQG về dân cư, các CSDL chuyên ngành để từng bước xây dựng hệ sinh thái công dân số.

Thủ tướng yêu cầu NHNN và ngành Ngân hàng cần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn nữa trong chuyển đổi số; đánh giá kỹ tình hình, kết quả, nguyên nhân, hạn chế, bất cập, các bài học kinh nghiệm trong nước và quốc tế; phân tích, dự báo tình hình sắp tới, xác định mục tiêu ngắn hạn, trung hạn, dài hạn; xây dựng chương trình chuyển đổi số toàn ngành với lộ trình, giải pháp và nguồn lực phù hợp, cụ thể.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm quan gian hàng Agribank

Về nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, Thủ tướng yêu cầu, trước hết, cần tiếp tục chủ động nắm bắt nhu cầu thực tiễn của người dân, DN và các TCTD để rà soát, ban hành, sửa đổi, hoàn thiện các văn bản pháp lý phù hợp với thực tiễn và bối cảnh chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho ứng dụng công nghệ số vào hoạt động kinh doanh, cung ứng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng để nâng cao hiệu quả hoạt động và tạo sự hài lòng, gắn bó của khách hàng. Trong đó, tập trung rà soát, xây dựng, sửa đổi các văn bản luật của ngành: Luật NHNN, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Phòng, chống rửa tiền, Luật Bảo hiểm tiền gửi… NHNN tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện trình Chính phủ Nghị định thanh toán không dùng tiền mặt. Mặt khác, cần xây dựng, thử nghiệm và áp dụng khung pháp lý mới đối với phát triển công nghệ tài chính.

Hai là, chuyển đổi số triển khai một cách tổng thể đảm bảo hiệu quả, không được lãng phí nguồn lực; có trọng tâm, trọng điểm; tránh tình trạng "trăm hoa đua nở"; phân định rõ ứng dụng công nghệ và trung gian tài chính, tránh tình trạng doanh nghiệp công nghệ lấn sân sang hoạt động trung gian tài chính. NHNN cần tiếp tục đẩy mạnh đầu tư, phát triển các hạ tầng dùng chung của ngành như hạ tầng thanh toán, hạ tầng thông tin tín dụng để làm hạt nhân và theo kịp được nhu cầu phát triển của các TCTD, TGTT. Đẩy mạnh kết nối, liên kết giữa ngân hàng, TCTD với các ngành, lĩnh vực khác nhằm mang lại lợi ích tổng thể cho người dân, DN. Về thúc đẩy triển khai Đề án 06, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an tiếp tục phối hợp chặt chẽ với NHNN và các bộ, ngành liên quan để tích hợp, kết nối, chia sẻ CSDLQG về dân cư, các CSDL chuyên ngành để từng bước xây dựng hệ sinh thái công dân số mang lại giá trị mới và lợi ích mới thiết thực cho người dân, DN. Cùng với Đề án 06, NHNN cần đẩy mạnh các dịch vụ công trực tuyến ngành Ngân hàng trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Ba là, chú trọng bảo đảm an ninh, an toàn, bao gồm an ninh, an toàn hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, bảo mật thông tin khách hàng, dữ liệu cá nhân; cơ sở dữ liệu, thông tin dữ liệu, kết nối theo chuẩn; tăng cường kiểm tra, giám sát; phân tích dữ liệu để bảo đảm an ninh, an toàn cho toàn bộ hệ thống, cũng như phòng chống tội phạm, rửa tiền do hiện nay xu hướng gia tăng tội phạm công nghệ cao với nhiều thủ đoạn mới và ngày càng tinh vi.

Bốn là, tăng cường công tác tuyên truyền về lợi ích của chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng đến người dân, doanh nghiệp, giúp người dân, doanh nghiệp hiểu rõ về lợi ích và hiệu quả. Chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi mỗi một người dân, doanh nghiệp hiểu, tích cực tham gia và thụ hưởng các lợi ích mà chuyển đổi số mang lại. Do đó, cần phải xây dựng kế hoạch truyền thông và phối hợp tốt với các cơ quan truyền thông trong quá trình triển khai. Thủ tướng đánh giá các chương trình truyền thông của NHNN đang triển khai là hiệu quả, đặc biệt chương trình “Tiền khéo tiền khôn” trên VTV, có hình thức thể hiện hấp dẫn, nhiều kiến thức cho người dân. Thủ tướng nhấn mạnh công tác truyền thông cần sâu rộng hơn, đẩy mạnh truyền thông trên các nền tảng số.

Năm là, quan tâm hơn nữa công tác đào đạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là về nhân lực công nghệ; tăng cường kỷ cương, kỷ luật và đạo đức nghề nghiệp để phát huy cao nhất năng lực, trí tuệ của người lao động ngành Ngân hàng nhằm phục vụ tốt hơn nữa người dân và DN.

Sáu là, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chuyển đổi số để phát triển, tiếp nhận các công nghệ mới vào các hoạt động ngân hàng như công nghệ giao tiếp tầm ngắn (NFC), công nghệ thẻ thanh toán không tiếp xúc…

Thủ tướng tin tưởng NHNN và ngành Ngân hàng sẽ phát huy hơn nữa các kết quả đạt được, vượt qua các khó khăn, thách thức, giữ vững ngọn cờ tiên phong trong chuyển đổi số, nỗ lực triển khai vượt tiến độ tiến trình chuyển đổi số ngành Ngân hàng, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia hướng đến chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số.  

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo toàn diện, sâu sắc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết, Ban Lãnh đạo NHNN sẽ nghiêm túc tiếp thu, đưa vào các chương trình hành động, kế hoạch, đưa ra các giải pháp trong ngành Ngân hàng cũng như phối hợp tích cực với các bộ, ban, ngành để triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, đóng góp vào quá trình chuyển đổi số quốc gia, lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm, theo đúng tinh thần của Thủ tướng Chính phủ là doanh nghiệp và người dân là người sử dụng và cũng là người hưởng lợi. 

Người dân là trung tâm của chuyển đổi số ngành Ngân hàng

Phát biểu tại sự kiện, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định, chuyển đổi số đã và đang trở thành xu thế tất yếu, nằm trong ưu tiên phát triển của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, chuyển đổi số là một trong những trọng tâm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết số 52 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) đã xác định chuyển đổi số ngành Ngân hàng là một trong số các ngành, lĩnh vực có mức độ sẵn sàng cao, có ảnh hưởng hàng ngày tới người dân, cần ưu tiên chuyển đổi số trước. Chiến lược chuyển đổi số quốc gia định hướng đến năm 2030, Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ, mô hình mới, đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân, phát triển môi trường số an toàn, nhân văn và rộng khắp.

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng phát biểu khai mạc sự kiện

Tại Diễn đàn quốc gia phát triển chuyển đổi số, Thủ tướng đã phát biểu, chuyển đổi số phải hướng đến người dân, doanh nghiệp; chuyển đổi số là xu hướng tất yếu nhưng người dân, doanh nghiệp phải là trung tâm của quá trình này, là mục tiêu, động lực của chuyển đổi số; chuyển đổi số cần hiệu quả, sản phẩm, người dân, DN được hưởng lợi. Để triển khai định hướng chỉ đạo và nhiệm vụ được giao một cách thống nhất, xuyên suốt, NHNN đã thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số ngành Ngân hàng do Thống đốc là Trưởng ban, thành viên là thủ trưởng các đơn vị Vụ/Cục chức năng NHNN và Chủ tịch/Tổng Giám đốc một số TCTD và trung gian thanh toán (TGTT). 

Ngày 11/5/2021, NHNN đã ban hành Quyết định số 810/QĐ-NHNN phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Việc ban hành Quyết định 810 có thể xem là dấu mốc có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện sự chủ động, sáng tạo, bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, Chính phủ và thống nhất ý chí, hành động toàn ngành để tạo sức mạnh cộng hưởng to lớn giúp ngành Ngân hàng phát triển bền vững trong kỷ nguyên số, tiếp tục tiên phong trong triển khai Chương trình chuyển đổi số quốc gia và đóng góp tích cực cho sự phát triển nền kinh tế số Việt Nam. NHNN nhận thấy, thời điểm tháng 5 hàng năm diễn ra 02 sự kiện lớn có ý nghĩa quan trọng trong sự phát triển của ngành Ngân hàng đó là kỷ niệm Ngày thành lập ngành (06/5) và Ngày khoa học công nghệ (18/5). Bởi vậy, để ghi dấu ấn cho hoạt động chuyển đổi số của ngành, góp phần tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong chương trình chuyển đổi số quốc gia, ngày 11/5 được NHNN chọn là Ngày Chuyển đổi số ngành Ngân hàng.

Thời gian qua, bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với sự phối hợp, hỗ trợ chặt chẽ từ các bộ, ban, ngành liên quan cùng với sự chủ động tích cực của toàn ngành với tinh thần lấy người dân làm trung tâm và tiện ích, thuận lợi cho người sử dụng dịch vụ là thước đo hiệu quả, ngành Ngân hàng đã đạt được những thành quả đáng khích lệ trong công cuộc chuyển đổi số trên các mặt như kiến tạo thể chế, xây dựng hạ tầng công nghệ, phát triển dịch vụ và đảm bảo an ninh an toàn, đẩy mạnh công tác truyền thông. Những thành quả này phần nào được minh chứng qua những trải nghiệm thú vị tại các gian hàng lúc đầu sự kiện hôm nay cũng như thông qua những thông tin và con số biết nói trong báo cáo của NHNN và các NHTM…

Để triển khai tích cực, hiệu quả các Chương trình, Đề án của Chính phủ, Kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng đã đặt ra các mục tiêu rất cụ thể đến năm 2025. Thống đốc nhấn mạnh, với sự quan tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp của các bộ, ngành, sự quyết tâm của toàn ngành, các đơn vị trong hệ thống sẽ thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, đóng góp tích cực vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia, đem lại tiện ích cho người dân, DN. Ngành Ngân hàng đạt nhiều thành tựu đáng khích lệ trong chuyển đổi số. Trước đó, phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nhận định ngành Ngân hàng đang đi đầu về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), sự đi đầu này vừa có nguyên nhân khách quan là áp lực của hội nhập quốc tế vừa có nguyên nhân chủ quan là sự vào cuộc mạnh mẽ của lãnh đạo ngành Ngân hàng.

Ngành Ngân hàng là ngành đầu tiên có Ngày Chuyển đổi số của ngành, đi tiên phong trong việc áp dụng công nghệ mới để đổi mới ngành. Ngành Ngân hàng là huyết mạch của nền kinh tế. Ngành Ngân hàng chuyển đổi số nhanh sẽ thúc đẩy cả nước chuyển đổi số nhanh. Chuyển đổi số mang lại giá trị cho khách hàng, người dân, lấy người dân làm trung tâm, chuyển từ chi phí sang tạo ra lợi ích và giá trị. 

Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc cho rằng, việc đặt người dân làm trung tâm để phục vụ là rất trúng và đúng. Với nhiệm vụ được Thủ tướng giao tại Đề án 06, Bộ Công an sẵn sàng tiếp tục phối hợp với ngành Ngân hàng để tạo những bước đi thiết thực, đem lại lợi ích cho người dân, cho xã hội hiệu quả hơn, trong đó có việc xác thực làm sạch kho dữ liệu của ngân hàng; xác thực sinh trắc học vân tay, mống mắt để đảm bảo độ tin cậy cao đối với khách hàng trong giao dịch; dùng tài khoản định danh điện tử để thay thế cho tài khoản tạo lập của khách hàng, giúp giảm tình trạng giả mạo.

Trình bày tham luận về triển khai Kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng, Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng cho biết, thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Chính phủ về chuyển đổi số, Thống đốc NHNN đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến 2030 và các văn bản triển khai khác. Theo đó, xác định kim chỉ nam của chuyển đổi số là đổi mới sáng tạo, gia tăng trải nghiệm và đáp ứng nhu cầu của khách hàng làm thước đo hiệu quả chuyển đổi số; Chuyển đổi số đi liền với công tác đảm bảo an ninh, an toàn/bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng, sự phát triển bền vững của hệ thống ngân hàng; Nghiên cứu, khai thác thông tin dân cư tại CSDLQG về dân cư, CCCD gắn chip, tài khoản định danh và xác thực điện tử (VNeID) trong các nghiệp vụ ngân hàng. Trong đó, ngành Ngân hàng cũng xác định các mục tiêu chung và các mục tiêu cụ thể cần đạt được: tự động hóa quy trình; ứng dụng công nghệ tiên tiến; phát triển các mô hình ngân hàng số và gia tăng tiện ích, trải nghiệm khách hàng.

NHNN đã triển khai các giải pháp hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và là một trong những bộ ngành đầu tiên ban hành Thông tư hướng dẫn mở tài khoản thanh toán, phát hành thẻ bằng phương thức điện tử (eKYC). Hiện NHNN đang hoàn thiện 2 nghị định về TTKDTM và Nghị định về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính trong lĩnh vực ngân hàng (Sandbox); Ban hành, thực hiện các tiêu chuẩn chung (Tiêu chuẩn QR Code, tiêu chuẩn thẻ chip...); Ban hành các quy định về an toàn, bảo mật thông tin trong hoạt động ngân hàng.

Cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho chuyển đổi số cũng không ngừng được hoàn thiện, kết nối liên thông tất cả các ngân hàng, các trung gian thanh toán; kết nối liên thông với các bộ, ngành; kết nối với CSDLQG về dân cư, kết nối liền mạch hệ sinh thái…Tính đến nay, 68% người trưởng thành ở Việt Nam đã có tài khoản, người trẻ có tài khoản chiếm tỷ lệ cao; Hơn 1,77 triệu khách hàng sử dụng Mobile Money; Các giao dịch của khách hàng trên kênh số đạt trên 90%; 100% nghiệp vụ thanh toán được số hóa…; Ứng dụng công nghệ hiện đại vào thanh toán, cung ứng dịch vụ, nghiệp vụ đạt hiệu quả; Công tác an ninh, an toàn thông tin trong hoạt động ngân hàng được đảm bảo…

Về định hướng thời gian tới, ngành Ngân hàng sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, khung khổ pháp lý như: Luật Các tổ chức tín dụng, Luật NHNN, Nghị định về TTKDTM, Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính trong lĩnh vực ngân hàng (Sandbox), các quy định tạo thuận lợi cho ứng dụng công nghệ số…; Phối hợp các bộ, ngành khác trong xây dựng Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi), nghị định định danh và xác thực điện tử, nghị định Bảo vệ dữ liệu cá nhân…

Thứ hai, chú trọng triển khai Đề án 06, trong đó tập trung vào kết nối CSDLDC, hệ thống định danh và xác thực điện tử phục vụ công tác quản lý Nhà nước và cung ứng dịch vụ trên môi trường điện tử.

Thứ ba, tiếp tục hoàn thiện hạ tầng công nghệ phục vụ chuyển đổi số, tăng cường kết nối, hợp tác với các ngành, lĩnh vực khác (Kết nối với CSDLQG về DC, CSDL CCCD, các CSDL chuyên ngành khác).

Thứ tư, ứng dụng công nghệ để phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số phục vụ người dân đi đôi với đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng, các giao dịch ngân hàng số, thanh toán số.

Thứ năm, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục tài chính cho người dân. Đây là một mục tiêu quan trọng để cho người dân biết về các chủ trương, chính sách, các sản phẩm, dịch vụ. Hiện nay Vụ Truyền thông NHNN đã phối hợp với VTV xây dựng các chương trình Tiền khéo tiền khôn, Tay hòm chìa khóa… để truyền thông các vấn đề người dân quan tâm.

Các hoạt động chính của chương trình “Ngày chuyển đổi số” ngành Ngân hàng gồm: Công bố “Ngày Chuyển đổi số” hàng năm của ngành Ngân hàng và ra mắt Ban chỉ đạo chuyển đổi số ngành Ngân hàng; Trình diễn demo công nghệ (mở tài khoản, phát hành thẻ eKYC trên cơ sở kết nối M.O.C với CCCD gắn chip hoặc kết nối, sử dụng tài khoản định danh xác thực điện tử…) với sự tham gia của các đơn vị tiêu biểu; Hội thảo khoa học với chủ đề: “Tăng cường kết nối, thúc đẩy Chuyển đổi số ngân hàng” nhằm tổng kết các thành tựu về chuyển đối số, đưa ra giải pháp ứng dụng công nghệ vào phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, với các tham luận của đại diện NHNN, các bộ, ngành, NHTM…; Triển lãm trưng bày các sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu về ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số của ngành Ngân hàng nhằm giới thiệu các công nghệ, dịch vụ tiêu biểu, như: dịch vụ ngân hàng trực tuyến, máy giao dịch ngân hàng tự động STM, chi nhánh ngân hàng 4.0, các dịch vụ thanh toán hiện đại như thanh toán QR code, Tap to pay, Livebank, thanh toán phi tiếp xúc...

Quang Tùng
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi