Agribank công bố thông tin định kỳ của doanh nghiệp phát hành 6 tháng đầu năm 2021

23/08/2021

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) công bố thông tin định kỳ của doanh nghiệp phát hành 6 tháng đầu năm 2021:

1. Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu phát hành riêng lẻ (kỳ báo cáo từ 01/01/2021 đến ngày 30/6/2021). Chi tiết theo công bố thông tin định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi, xem tại đây.

2. Báo cáo định kỳ tình hình sử dụng vốn trái phiếu phát hành riêng lẻ năm 2020 (kỳ báo cáo từ 01/01/2021 đến ngày 30/6/2021). Chi tiết theo công bố  thông tin định kỳ tình hình sử dụng vốn trái phiếu, xem tại đây.

3. Báo cáo định kỳ tình hình tài chính (kỳ báo cáo từ 01/01/2021 đến ngày 30/6/2021). Chi tiết theo công bố thông tin định kỳ tình hình tài chính, xem tại đây.

4. Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu phát hành ra công chúng (kỳ báo cáo từ 01/01/2021 đến ngày 30/6/2021). Chi tiết Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu phát hành ra công chúng xem tại đây.

Agribank News

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi