Mua lại trước hạn trái phiếu Agribank phát hành năm 2016

04/10/2021

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) công bố thông tin về đợt mua lại trước hạn trái phiếu Agribank phát hành năm 2016 như sau: 


1.  Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

-  Địa chỉ trụ sở chính: Số 02 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội

-  Điện thoại: 024.38314992             Fax: 024.38313716

-  Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH Một thành viên

-  Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Hoạt động trung gian tiền tệ, kinh doanh tiền tệ, tín dụng, dịch vụ ngân hàng và các hoạt động khác theo Điều lệ được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chuẩn y tại văn bản số 2271/NHNN-TTGSNH ngày 13/4/2012.


2.    Thông tin về đợt mua lại: 

 

Trái phiếu mua lại đợt 1

Trái phiếu mua lại đợt 2

Mã trái phiếu mua lại

AGRIBANK BOND-16-002

AGRIBANK BOND-16-003

Phương thức tổ chức mua lại

Mua lại trước hạn vào Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại

Mua lại trước hạn vào Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại

Khối lượng trái phiếu dự kiến mua lại

1.400.000.000.000

(Một nghìn bốn trăm tỷ đồng)

1.300.000.000.000

(Một nghìn ba trăm tỷ đồng)

Điều kiện, điều khoản của trái phiếu được mua lại trước hạn

Trên cơ sở đảm bảo tuân thủ và phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật liên quan, bằng việc gửi thông báo cho Người sở hữu trái phiếu (thông báo  không hủy ngang) chậm nhất là ba mươi (30) ngày nhưng không sớm hơn sáu mươi (60) ngày trước Ngày thực hiện Quyền Mua lại, Tổ chức phát hành có quyền mua lại trước hạn toàn bộ trái phiếu nhưng không mua lại một phần trái phiếu trước hạn, với giá mua lại bằng mệnh giá tại thời điểm  năm (05) năm sau ngày phát hành vào ngày thực hiện quyền mua lại. Người sở hữu trái phiếu có nghĩa vụ bán lại toàn bộ trái phiếu cho tổ chức phát hành và nhận được 100% khoản tiền gốc trái phiếu do mình sở hữu; khi đó trái phiếu sẽ bị hủy bỏ và các giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu liên quan tới các trái phiếu sẽ tự động hết hiệu lực lưu hành.

Các điều khoản, điều kiện khác theo Bản công bố thông tin phát hành trái phiếu ngày 04/11/2016 của Agribank.

Trên cơ sở đảm bảo tuân thủ và phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật liên quan, bằng việc gửi thông báo cho Người sở hữu trái phiếu (thông báo  không hủy ngang) chậm nhất là ba mươi (30) ngày nhưng không sớm hơn sáu mươi (60) ngày trước Ngày thực hiện Quyền Mua lại, Tổ chức phát hành có quyền mua lại trước hạn toàn bộ trái phiếu nhưng không mua lại một phần trái phiếu trước hạn, với giá mua lại bằng mệnh giá tại thời điểm  năm (05) năm sau ngày phát hành vào ngày thực hiện quyền mua lại. Người sở hữu trái phiếu có nghĩa vụ bán lại toàn bộ trái phiếu cho tổ chức phát hành và nhận được 100% khoản tiền gốc trái phiếu do mình sở hữu; khi đó trái phiếu sẽ bị hủy bỏ và các giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu liên quan tới các trái phiếu sẽ tự động hết hiệu lực lưu hành.

Các điều khoản, điều kiện khác theo Bản công bố thông tin phát hành trái phiếu ngày 07/11/2016 của Agribank.

Nguồn vốn

mua lại

Nguồn vốn kinh doanh của Agribank và các nguồn vốn khác.

Nguồn vốn kinh doanh của Agribank và các nguồn vốn khác.

Thời gian thực hiện mua lại

04/11/2021

08/11/2021

Phương án mua lại đã được Hội đồng thành viên Agribank thông qua tại Nghị quyết số 44/NQ-HĐTV ngày 23/3/2021.

3. Các tổ chức tham gia đợt mua lại:

Đại lý đăng ký lưu ký và thanh toán trái phiếu:

-  Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank
-  Địa chỉ: Tầng 05, tòa nhà Artex, số 172 Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội.
-  Điện thoại: 024.62762666               Fax: 024.62765666


Trân trọng./.
 

 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi