Thông báo về việc chốt danh sách người sở hữu trái phiếu Agribank212801 để đăng ký trái phiếu tại VSD và niêm yết trái phiếu tại HNX

10/01/2022

Theo quy định của Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 và Nghị quyết Hội đồng thành viên số 213/NQ-HĐTV ngày 03/12/2021 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), Agribank sẽ tiến hành đăng ký Trái Phiếu tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết Trái Phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX) the các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu được nêu trong Bản cáo bạch ngày 10/12/2021.

Agribank trân trọng thông báo đến Quý Người Sở Hữu Trái Phiếu về việc chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu như sau:
-    Tên trái phiếu: Trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2021 của Agribank.
-    Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000 đồng/trái phiếu
-    Tổng số lượng trái phiếu đăng ký: 1.769.146 trái phiếu.
-    Tổng giá trị trái phiếu đăng ký: 1.769.146.000.000 đồng.
-    Ngày chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu: 17h00 ngày 19/01/2022
-    Mục đích chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu: Để thực hiện thủ tục đăng ký Trái Phiếu tại VSD và niêm yết Trái Phiếu tại HNX.
-    Đại lý đăng ký trái phiếu: Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank (Agriseco)

Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm 162/NHNo-TTV ngày 10/01/2022

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi