Agribank công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính năm 2022

20/04/2023

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) công bố thông tin định kỳ của doanh nghiệp phát hành trái phiếu riêng lẻ (kỳ báo cáo từ 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022).

Chi tiết theo công bố thông tin định kỳ tình hình tài chính đính kèm.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi