Kết quả chào bán cạnh tranh cổ phần Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (Pvcombank)

04/08/2021

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) trân trọng thông báo kết quả chào bán cạnh tranh cổ phần của Agribank tại Pvcombank :

- Tổng số cổ phần chào bán cạnh tranh

: 247.500 cổ phần

- Mệnh giá

: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm

: 11.666 đồng/cổ phần

- Tổng số nhà đầu tư tham gia đấu giá

: 02 nhà đầu tư

          Nhà đầu tư cá nhân trong nước

         Nhà đầu tư tổ chức trong nước

: 02 nhà đầu tư

: 0 nhà đầu tư

- Tổng khối lượng đăng ký mua

: 247.500 cổ phần

- Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ

: 02 phiếu

- Tổng số phiếu tham dự đấu giá không hợp lệ

: 0 phiếu

- Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ

: 247.500 cổ phần

- Tổng khối lượng đặt mua không hợp lệ

: 0 cổ phần

- Khối lượng đặt mua cao nhất

: 124.000 cổ phần

- Khối lượng đặt mua thấp nhất

: 123.500 cổ phần

- Giá đặt mua cao nhất

: 11.666 đồng/cổ phần

- Giá đặt mua thấp nhất

: 11.666 đồng/cổ phần

- Giá đấu thành công cao nhất

: 11.666 đồng/cổ phần

- Giá đấu thành công thấp nhất

: 11.666 đồng/cổ phần

- Giá đấu thành công bình quân

: 11.666 đồng/cổ phần

- Tổng số nhà đầu tư trúng đấu giá

: 02 nhà đầu tư

          Tổ chức trong nước

: 0 nhà đầu tư

          Cá nhân trong nước

: 02 nhà đầu tư

- Tổng số lượng cổ phần bán được

: 247.500 cổ phần

- Tổng giá trị cổ phần bán được

: 2.887.335.000 đồng

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ 13h30 ngày 02/08/2021 đến 15h30 ngày 09/08/2021

Trân trọng thông báo./.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi