Quyết định chấp thuận niêm yết Trái phiếu Agribank phát hành ra công chúng năm 2022 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

04/05/2023

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) xin trân trọng thông báo Quyết định chấp thuận niêm yết Trái phiếu Agribank phát hành ra công chúng năm 2022 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội:

Ngày 28/4/2023, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) nhận được quyết định số 413/QĐ-SGDHN ngày 28/4/2023 về việc chấp thuận niêm yết trái phiếu Agribank (Mã trái phiếu VBA122001). Các tài liệu liên quan trái phiếu Agribank được chấp thuận niêm yết tại HNX:

1. Nghị quyết 58 thông qua phương án phát hành Trái phiếu ra công chúng năm 2022.
2. Nghị quyết 157 điều chỉnh phương án phát hành Trái phiếu ra công chúng năm 2022.
3. Nghị quyết 168/NQ-HĐTV về triển khai phương án phát hành và cam kết của Agribank khi thực hiện chào bán trái phiếu Agribank phát hành ra công chúng năm 2022
4. Nghị quyết 196/NQ-HĐTV về việc điều chỉnh lãi suất đối với trái phiếu Agribank phát hành ra công chúng năm 2022.
5. Bản cáo bạch niêm yết
6. Quyết định số 413/QĐ-SGDHN ngày 28/4/2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận niêm yết trái phiếu Ngân  hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.)

Trân trọng thông báo./.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi