Thông báo lãi suất của kỳ tính lãi lần thứ nhất đối với Trái phiếu Agribank phát hành ra công chúng năm 2020

15/12/2020

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt nam (AGRIBANK) xin trân trọng thông báo:

1. Trái phiếu dài hạn Agribank năm 2020 (Mã trái phiếu AGRIBANK202703) dự kiến phát hành vào ngày 24/12/2020.

2. Lãi suất của Trái phiếu AGRIBANK202703 áp dụng cho kỳ tính lãi thứ nhất (kể từ và bao gồm ngày 24/12/2020 cho đến nhưng không bao gồm ngày 24/12/2021) là 6,9%/năm.

     Lãi suất được xác định trên cơ sở:

     Lãi Suất = Lãi Suất Tham Chiếu + Biên độ

Lãi Suất Tham Chiếu là bình quân Lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, kỳ hạn 12 tháng trả lãi cuối kỳ (hoặc mức lãi suất của kỳ hạn tương đương) được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của 04 Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam tại Ngày Xác Định Lãi Suất. Lãi Suất Tham Chiếu áp dụng cho kỳ tính lãi thứ nhất được xác định ngày 15/12/2020 là 5,6%/năm.

Biên độ được xác định cụ thể như sau:

   - Mức cộng biên độ hàng năm cho 05 năm đầu tiên là 1,3%/năm

   - Mức cộng biên độ năm thứ 06 và năm thứ 07 là 1,5%/năm

3. Công ty cổ phần chứng khoán Agribank (Agriseco) - Đại lý Đăng ký, Lưu ký và Thanh toán của Trái phiếu dài hạn Agribank 2020 - là đơn vị thực hiện thanh toán lãi trái phiếu dài hạn Agribank 2020.

Trân trọng thông báo!

Agribank News

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi