Thông báo về mua lại trước hạn trái phiếu phát hành năm 2015

30/03/2021

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) thông báo về việc thực hiện mua lại trước hạn trái phiếu phát hành năm 2015 như sau:

-  Mã trái phiếu: AGRIBANK BOND – 15 
-  Ngày phát hành: 02/12/2015
-  Phương thức mua lại: mua lại trước hạn theo thỏa thuận.
-  Giá mua lại: 100% mệnh giá trái phiếu.
-  Khối lượng trái phiếu mua lại: tối đa 8.000 tỷ đồng.
-  Ngày thực hiện mua lại: 20/4/2021.
-  Thanh toán gốc, lãi trái phiếu: Thông qua Đại lý đăng ký lưu ký và thanh toán trái phiếu là Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank (Agriseco).
-  Trái phiếu đã được mua lại trước hạn nêu trên sẽ được hủy bỏ ngay và sẽ không được phát hành lại hoặc bán lại.

Trân trọng thông báo./.
 

Agribank News

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi