Thông báo về việc chuyển nhượng vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam tại công ty cổ phần tập đoàn công nghệ CMC

05/11/2021

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) trân trọng Thông báo về việc chuyển nhượng vốn tại công ty cổ phần tập đoàn công nghệ CMC :

1.  Tổ chức chuyển nhượng vốn: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

2.  Tổ chức có cổ phiếu được chuyển nhượng vốn: Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC

-    Địa chỉ: CMC Tower, số 11 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội
-    Điện thoại: 024 37958668     

3.   Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất phần mềm.   

4.   Vốn điều lệ: 999.998.660.000 đồng

5.   Mã chứng khoán: CMG 

6.   Sàn giao dịch: HOSE

7.   Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.

8.   Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.

9.  Tổng số cổ phần dự kiến chuyển nhượng: 3.777.811 cổ phần (chiếm tỷ lệ 3,78 % tổng số cổ phần đã phát hành theo vốn thực góp trong vốn điều lệ).

10. Giá khởi điểm chuyển nhượng vốn: 60.500 đồng/cổ phần.

11. Thời gian thực hiện chuyển nhượng vốn: Quý IV/2021 – Quý I/2022

12. Thời gian mua cổ phần dự kiến: Theo nội dung thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ của công ty đại chúng.

Các tài liệu kèm theo xem tại đây.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi