Trụ sở chính Agribank tổ chức Hội nghị người lao động năm 2020

31/07/2020

Ngày 31/7/2020, tại Hà Nội, Trụ sở chính Agribank tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2020. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phạm Đức Ấn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Agribank; Tiết Văn Thành – Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc; Các thành viên Hội đồng Thành viên; Ban điều hành; cùng đại diện Công đoàn, Đoàn thanh niên, Công đoàn Trụ sở chính, các Ban, Ủy ban, Trung tâm tại Trụ sở chính Agribank.

Hội nghị người lao động Trụ sở chính Agribank được tổ chức hàng năm là sự kiện quan trọng, qua đó, Ban lãnh đạo Agribank truyền tải tới người lao động Trụ sở chính những định hướng, chiến lược, kế hoạch và kết quả hoạt động kinh doanh của Agribank. Đây cũng là dịp để người lao động tham gia ý kiến, đối thoại trực tiếp, phát huy quyền làm chủ của mình đối với những nội dung liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm của người lao động, những nội dung quan trọng liên quan đến sự phát triển của toàn hệ thống... 

 

Đồng chí Trần Văn Dự - Phó Tổng Giám đốc Agribank, Trưởng ban tổ chức Hội nghị, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020

 

Hội nghị đã nghe các báo cáo: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020; báo cáo kết quả thực hiện Thỏa ước lao động tập thể tại Trụ sở chính năm 2019; báo cáo thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động tại Trụ sở chính năm 2019; báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2019 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng Thành viên, Ban Điều hành, tập thể người lao động tại Trụ sở chính Agribank đã nỗ lực phấn đấu và tập trung chỉ đạo toàn hệ thống thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp kinh doanh để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ kinh doanh đề ra, trên cơ sở bám sát chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, NHNN và diễn biến thị trường... 

Trụ sở chính quán triệt, tổ chức triển khai nghiêm túc các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cơ cấu lại Agribank giai đoạn 2016 – 2020 và công tác chuẩn bị cho cổ phần hóa ngay từ đầu năm 2019; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị điều hành, phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn, đảm bảo sự phối hợp, tính độc lập giữa các thiết chế quản lý; kiểm soát tăng trưởng tín dụng trong phạm vi chỉ tiêu kế hoạch được giao, đảm bảo các tỷ lệ an toàn trong hoạt động và chất lượng tín dụng, ưu tiên vốn cho vay nông nghiệp, nông thôn...

 

Toàn cảnh Hội nghị người lao động Trụ sở chính Agribank năm 2020

Tính đến tháng 6/2020, tổng tài sản của Agribank đạt trên 1,46 triệu tỷ đồng; nguồn vốn đạt trên 1,35 triệu tỷ đồng; tổng dư nợ và đầu tư đạt trên 1,33 triệu tỷ đồng, trong đó cho vay nền kinh tế đạt trên 1,135 triệu tỷ đồng. Vốn tín dụng Agribank chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ gần 2 triệu tỷ đồng lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tại Việt Nam và chiếm trên 50% thị phần dư nợ lĩnh vực này của toàn ngành ngân hàng.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, trước ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19, ngay từ đầu năm Agribank đã chủ động xây dựng và triển khai linh hoạt nhiều biện pháp tiết giảm chi phí hoạt động để có điều kiện giảm lãi suất cho vay, đồng thời vẫn đảm bảo khả năng tài chính theo chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Agribank kịp thời và quyết liệt triển khai các chủ trương, chính sách của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước về các giải pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19... Agribank thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19; triển khai chương trình tín dụng ưu đãi 100.000 tỷ đồng với lãi suất giảm từ 0,5% - 2,5%/năm so với mức thông thường; thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm tăng cường phòng, chống và khắc phục khó khăn do tác động của dịch bệnh. Đến 30/6/2020, dư nợ của khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại Agribank là 167.320 tỷ đồng, cơ cấu miễn giảm lãi, phí cho khách hàng là 52.846 tỷ đồng.

Kết quả hoạt động của Agribank đã thể hiện sự cố gắng, quyết tâm cao độ, nỗ lực hết mình của toàn hệ thống Agribank trong bối cảnh nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Agribank tiếp tục giữ vững vị trí ngân hàng chủ lực trong đầu tư tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn; hoàn thành sứ mệnh chính trị được Đảng, NHNN giao phó. Kết quả đó có đóng góp rất lớn của công tác quản trị, điều hành của Hội đồng Thành viên, Ban Điều hành và sự đóng góp trực tiếp, có hiệu quả của đội ngũ người lao động, cán bộ tham mưu ở Trụ sở chính.

Hội nghị cũng nghe các lãnh đạo các đơn vị trình bày tham luận và những kiến nghị đề xuất về: về công tác chăm lo đời sống, thực hiện chế độ chính sách cho người lao động; về một số giải pháp của công đoàn chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động và các đề xuất kiến nghị khác.

 

Đồng chí Phạm Đức Ấn – Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Đức Ấn nhấn mạnh: Hội nghị người lao động được tổ chức hàng năm là một trong những hình thức trực tiếp phát huy dân chủ cơ sở, tại đây, các đồng chí được trao đổi nhiều nội dung liên quan đến quyền lợi người lao động, kế hoạch và kết quả kinh doanh chung của Agribank. Trong thời gian qua, đặc biệt là năm 2019 Agribank đã đạt được kết quả ấn tượng trong hoạt động kinh doanh. Trong nửa đầu năm 2020 toàn hệ thống đã đoàn kết tiếp tục thực hiện kế hoạch hoạt động kinh doanh, hỗ trợ, chia sẻ kịp thời đối với những khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Toàn hệ thống, đặc biệt là cán bộ tại Trụ sở chính đã nỗ lực và đóng góp quan trọng vào kết quả chung của Agribank. Trong thời gian tới, các đồng chí tiếp tục thể hiện sâu sắc và rõ nét vai trò dẫn dắt toàn hệ thống, nâng cao năng lực cạnh tranh của các đơn vị; đóng góp những sáng kiến tham mưu cho Hội đồng Thành viên, Ban Điều hành trong việc hoạch định những chiến lược quản trị điều hành toàn hệ thống, tiếp tục khẳng định vị thế và thương hiệu Agribank.

Hội nghị cũng đã bầu ra 7 đại biểu vào Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 - 2022, 5 đại biểu vào Ban đại diện tập thể người lao động tham gia đối thoại định kỳ đồng thời thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị, chương trình hành động trong thời gian tới… Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, Hội nghị người lao động Trụ sở chính Agribank năm 2020 đã đạt được sự thống nhất cao đối với các nội dung thông qua tại Hội nghị và thành công tốt đẹp.

Agribank News
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi