Suggestions for you

Individual Customers

Theo quy định của các Tổ chức thẻ quốc tế (TCTQT) và Agribank, ĐVCNT tuyệt đối không được thu thêm bất kỳ một khoản phụ phí nào của chủ thẻ ngoài giá trị hàng hoá, dịch vụ phải thanh toán. Hành vi thu thêm phụ phí của ĐVCNT là vi phạm Hợp đồng chấp nhận thanh toán thẻ đã ký với Agribank và trái với quy định của các TCTQT

Trường hợp phát hiện ĐVCNT thu thêm phụ phí, chủ thẻ có thể có ý kiến trực tiếp hoặc liên hệ, thông báo cho Agribank để Agribank có biện pháp nhắc nhở, chấn chỉnh đối với ĐVCNT

© 2019 Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development No. 2 Lang Ha street, Ba Dinh district, Hanoi, Vietnam
Follow us