Thị trường tiền tệ và thị trường vốn

Thị trường tiền tệ và thị trường vốn

Giao dịch cho vay, đi vay, gửi tiền, nhận tiền gửi đối với các định chế tài chính trên thị trường liên ngân hàng

Là giao dịch mà Agribank (hoặc đối tác là định chế tài chính) mua và nhận quyền sở hữu giấy tờ có giá chưa đến hạn thanh toán (bên mua) từ đối tác là định chế tài chính (bên bán)

Là sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng doanh nghiệp của Ngân hàng thương mại trong việc phát hành L/C và/hoặc nguồn vốn phục vụ thanh toán L/C nhập khẩu/mua hàng

Là giao dịch Agribank mua hoặc bán trái phiếu với các đối tác khác trên thị trường liên ngân hàng mà không có cam kết mua, bán lại

Là hình thức Agribank mua trái phiếu của các định chế tài chính khác với mục đích lợi nhuận, phân tán rủi ro, mở rộng hình thức kinh doanh…

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi