Tiền gửi tiết kiệm

Tiền gửi tiết kiệm

 • Có thể giao dịch tại bất kỳ chi nhánh/phòng giao dịch nào của Agribank.
 • Chủ động lựa chọn kỳ hạn gửi tiền và hình thức lĩnh lãi.
 • Xác nhận số dư để chứng minh tài chính cho mục đích cá nhân; sử dụng số dư để cầm cố vay vốn.
 • Lãi suất thả nổi linh hoạt theo lãi suất thị trường.
 • Có thể giao dịch tại bất kỳ chi nhánh, phòng giao dịch nào của Agribank.
 • Hưởng các chính sách ưu đãi lãi suất theo quy định của Agribank từng thời kỳ.
 • Tích lũy tiền theo định kỳ hàng tháng qua nhiều hình thức.
 • Xác nhận số dư để chứng minh khả năng tài chính.
 • Giao dịch gửi, rút tiền tại bất kỳ chi nhánh/phòng giao dịch nào của Agribank.
 • Được chủ động gửi thêm tiền không giới hạn số lần và số tiền tích lũy dưới nhiều hình thức.
 • Xác nhận số dư để chứng minh khả năng tài chính.
 • Giao dịch gửi, rút tiền tại bất kỳ chi nhánh/phòng giao dịch nào của Agribank.
 • Được chủ động gửi thêm tiền không giới hạn số lần và số tiền tích lũy dưới nhiều hình thức.
 • Được nhận lãi suất cao và được điều chỉnh tăng/giảm ngay khi thị trường thay đổi lãi suất.
 • Giao dịch gửi, rút tiền tại bất kỳ chi nhánh/phòng giao dịch nào của Agribank.
 • Gửi tiền háng tháng qua nhiều hình thức.
 • Lãi suất thả nổi điều chỉnh phù hợp với lãi suất thị trường và gia tăng theo kỳ hạn gửi.
 • Có thể sử dụng số dư tài khoản để xác nhận khả năng tài chính cho khách hàng hoặc người thân.
 • Lãi suất cao, được điều chỉnh tăng/giảm ngay khi thị trường thay đổi lãi suất.
 • Được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định tại Chi nhánh Agribank nơi khách hàng mở tài khoản.
 • Có thể sử dụng số dư tài khoản để xác nhận khả năng tài chính cho khách hàng hoặc người thân.
 • Tích lũy thêm tiền, không giới hạn số lần gửi bằng nhiều hình thức tại bất kỳ thời điểm nào.
 • Sử dụng số dư để xác nhận khả năng tài chính.
 • Được hưởng các chính sách ưu đãi tỷ giá khi mua bán, chuyển đổi ngoại tệ gửi tiết kiệm.
2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi