Doanh nghiệp > Sản phẩm > Tín dụng Doanh nghiệp

Tín dụng Doanh nghiệp

Tín dụng Doanh nghiệp

Đáp ứng thực hiện một hoặc một phần dự án, phương án sản xuất kinh doanh

Hỗ trợ chi phí để thu mua, sản xuất, chế biến hàng xuất khẩu

Hỗ trợ chi phí đầu tư tài sản cố định như máy móc, thiết bị, nhà xưởng phục vụ SXKD, dịch vụ

Đáp ứng nhu cầu vốn để sản xuất, kinh doanh

  • Quý khách hàng doanh nghiệp/ hợp tác xã được sử dụng vượt số tiền có trên tài khoản tiền gửi thanh toán không kỳ hạn
  • Cho vay đối với chi phí sản xuất, kinh doanh, dịch vụ từng lần
  • Hỗ trợ quý khách hàng doanh nghiệp chi phí dự án sản xuất kinh doanh có khả năng tăng so với dự kiến ban đầu.
2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi