Hỏi đáp

Khách hàng cá nhân

ĐVCNT có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của thẻ và chủ thẻ trước khi thực hiện giao dịch, cụ thể:    
a. Kiểm tra tình trạng của thẻ đảm bảo còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị tẩy xóa, sửa chữa các thông tin trên thẻ.
b. Kiểm tra, đối chiếu các yếu tố trên thẻ: 
'-Kiểm tra, đối chiếu đảm bảo khớp đúng các thông tin trên thẻ, thông tin hiển thị trên màn hình POS và hóa đơn giao dịch như: Họ và tên chủ thẻ, chữ ký, số thẻ (được in/dập nổi)
- Tên thương hiệu và/hoặc Logo của TCPHT, Tên viết tắt và/hoặc logo của Tổ chức liên kết (đối với thẻ liên kết, thẻ quốc tế), Số thẻ (gồm 16 chữ số), 04 số đầu của mã BIN in trên thẻ, Họ, tên đối với chủ thẻ là cá nhân; tên tổ chức đối với chủ thẻ là tổ chức và họ, tên của cá nhân được tổ chức ủy quyền sử dụng thẻ (không áp dụng đối với thẻ trả trước vô danh), Thời hạn hiệu lực (hoặc thời điểm bắt đầu có hiệu lực) của thẻ, Các yếu tố bảo mật, Dải từ tính và/hoặc chip điện tử, Số điện thoại dịch vụ hỗ trợ khách hàng, Dải chữ ký, Lời ghi chú bằng tiếng Việt và/hoặc tiếng Anh, Logo của Napas (đối với thẻ ghi nợ nội địa), Logo, hologram của TCTQT Visa/MasterCard/JCB; Các yếu tố bảo mật: CVV2 (đối với thẻ Visa), CVC2 (đối với thẻ MasterCard), CAV2 (đối với thẻ JCB), Các yếu tố khác.
c. Trường hợp nghi vấn về tính hợp lệ, hợp pháp của thẻ hoặc chủ thẻ, ĐVCNT không được chấp nhận thanh toán thẻ.

Theo quy định của các Tổ chức thẻ quốc tế (TCTQT) và Agribank, ĐVCNT tuyệt đối không được thu thêm bất kỳ một khoản phụ phí nào của chủ thẻ ngoài giá trị hàng hoá, dịch vụ phải thanh toán. Hành vi thu thêm phụ phí của ĐVCNT là vi phạm Hợp đồng chấp nhận thanh toán thẻ đã ký với Agribank và trái với quy định của các TCTQT. 

1. Khách hàng chưa đăng ký giao dịch Internet/Moto
2. Khách hàng không nhập CVV2/CVC2
3. Khách hàng giao dịch vượt quá hạn  mức giao dịch ngày
4. Khách hàng giao dịch vượt quá hạn mức của thẻ
5. Khách hàng chưa đăng ký dịch vụ 3D Secure (một số trang Web có biểu tượng Verified by Visa/MasterCard SecureCode... yêu cầu khách hàng bắt buộc phải đăng ký dịch vụ 3D Secure)

Khách hàng có thể thực hiện thay đổi hạn mức thẻ theo 1 trong 2 cách sau:
KH có thể thực hiện thay đổi hạn mức thẻ theo 1 trong 2 cách sau:
Cách 1: Tại ATM
1. Tại ATM: Khách hàng có thể đăng ký thay đổi hạn mức giao dịch ngày đối với giao dịch Internet theo các bước sau:
- Bước 1: Đưa thẻ Agribank vào ATM, chọn ngôn ngữ và nhập PIN.
- Bước 2: Chọn “Giao dịch khác”.
- Bước 3: Sau đó chọn “Đăng ký/hủy đăng ký dịch vụ”.
- Bước 4: Chọn “Giao dịch Internet”.
- Bước 5: Chọn “Thay đổi hạn mức” => nhập số tiền thay đổi => chọn “Tiếp tục”.
- Bước 6: Nếu muốn nhận hóa đơn, khách hàng chọn “Có”, nhận hóa đơn và kết thúc giao dịch.
Cách 2: Trên ứng dụng Agribank E-Mobile Banking: Khách hàng có thể đăng ký thay đổi hạn mức giao dịch ngày đối với giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ và giao dịch Internet theo các bước sau:
- Bước 1:Đăng ký dịch vụ Agribank E-Mobile Banking tại quầy giao dịch
- Bước 2: Tải và kích hoạt ứng dụng trên thiết bị di động
- Bước 3: Đăng nhập vào ứng dụng Agribank E-Mobile Banking.
- Bước 4: Vào mục Dịch vụ thẻ => chọn mục Truy vấn thông tin thẻ => chọn loại thẻ muốn thay đổi hạn mức => chọn Hạn mức giao dịch => chọn Hạn mức thanh toán hàng hóa, dịch vụ hoặc Hạn mức giao dịch Internet => Nhập hạn mức muốn thay đổi => Nhập mã OTP được gửi đến số điện thoại đăng ký dịch vụ để xác thực giao dịch.
- Bước 5: Xác nhận và thoát ra khỏi ứng dụng.
=>Chủ thẻ có thể thực hiện giao dịch với hạn mức mới ngay sau khi thực hiện đăng ký thành công.
Cách 3: Tại chi nhánh phát hành
Quý khách mang theo giấy tờ tùy thân còn hiệu lực đến Agribank chi nhánh phát hành thẻ để thay đổi hạn mức giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ/ngày, hạn mức giao dịch Internet/ngày. Hạn mức mới sẽ được cập nhật sau 01 ngày làm việc.

Định nghĩa
- Thẻ tín dụng: Là thẻ cho phép chủ thẻ sử dụng trong phạm vi hạn mức tín dụng do Agribank cấp, với thời gian miễn lãi lên đến 45 ngày
- Thẻ ghi nợ: Là thẻ cho phép chủ thẻ thực hiện giao dịch trong phạm vi số tiền và/hoặc hạn mức thấu chi trên tài khoản thanh toán của chủ thẻ mở tại Agribank
Tính năng:
- Thẻ tín dụng
+ Chủ động về tài chính: chi tiêu trước, trả tiền sau, thời gian miễn lãi lên tới 45 ngày
+ Thanh toán tiện lợi: Tại các Đơn vị chấp nhận thẻ và qua mạng Internet trong và ngoài nước.
- Thẻ ghi nợ
+ Chủ động kế hoạch tài chính: hạn mức chi tiêu và rút tiền cao, hưởng lãi không kỳ hạn trên số dư tài khoản của khách hàng;
+ Thanh toán tiện lợi và linh hoạt: Rút tiền mặt tại ATM/ĐVCNT, thanh toán hàng hóa dịch vụ tại ĐVCNT và qua mạng Internet; Gửi tiền; mở tài khoản tiết kiệm tại CDM/CRM....
+ Dịch vụ đa dạng: Chuyển tiền nhanh chóng và thuận tiện trong hệ thống Agribank và liên ngân hàng; Thanh toán hóa đơn tại ATM; Bổ sung thêm gia hạn thẻ....

Thẻ quốc tế khi giao dịch tại POS ở nước ngoài có mất phí, bao gồm:
 - Phí chuyển đổi ngoại tệ là 2% (chưa VAT) trên tổng số tiền giao dịch.
 - Phụ phí khác tùy thuộc vào từng quốc gia, loại hình ĐVCNT (theo quy định của tổ chức thẻ quốc tế).

Giao dịch MOTO (Mail Order/Telephone Order): Là giao dịch không xuất trình thẻ được chủ thẻ thực hiện để thanh toán hàng hoá, dịch vụ qua thư điện tử hoặc điện thoại

Quý khách có thể xem chi tiết sao kê thẻ tín dụng qua các kênh sau:
- Chủ thẻ mang theo giấy tờ tùy thân còn hiêu lực đến Chi nhánh Agribank nơi phát hành thẻ hoặc liên hệ Tổng đài 24/7 Agribank theo số 1900558818/02432053205 để được hỗ trợ.
- Tại các cây ATM/CDM của Agribank trên toàn quốc
- Vấn tin trực tiếp trên ứng dụng Agribank E Mobile Banking.

- Ngày đến hạn thanh toán của thẻ tín dụng là thời điểm sau 15 ngày kể từ ngày sao kê thẻ tín dụng: Ngày mùng 5 đối với thẻ Master và JCB; 25 đối với thẻ Visa. Trường hợp ngày đến hạn thanh toán trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ được tính vào ngày làm việc tiếp theo.
 - Số tiền thanh toán tối thiểu thẻ tín dụng là 10%.
 - Khách hàng muốn thanh toán toàn bộ dư nợ thẻ tín dụng: khách hàng có thể đăng ký ủy quyền cho ngân hàng trích toàn bộ dư nợ khi đến hạn thanh toán;  hoặc liên hệ với Cán bộ chi nhánh để được thu nợ toàn bộ.
 

Ngày sao kê: Là ngày tạo sao kê hàng tháng trên hệ thống, cụ thể ngày 10 hàng tháng đối với thẻ Visa và ngày 20 hàng tháng đối với thẻ MasterCard, JCB. Trường hợp ngày sao kê trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ, tết được tính vào ngày làm việc tiếp theo.

- Điều kiện được miễn lãi: Agribank sẽ miễn lãi cho toàn bộ các giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong kỳ sao kê trong trường hợp đến hạn thanh toán, khách hàng thanh toán toàn bộ dư nợ cuối kỳ (bao gồm cả dư nợ ứng tiền mặt):
- Thời hạn miễn lãi: 45 ngày bao gồm 30 ngày trong kỳ sao kê và thêm 15 ngày sau ngày sao kê. 
Ví dụ: Nếu quý khách thực hiện chi tiêu vào ngày đầu tiên của kỳ sao kê và thực hiện thanh toán vào Ngày đến hạn thanh toán trên sao kê (Ngày đến hạn thanh toán là 15 ngày kể từ ngày sao kê). Như vậy tổng thời gian quý khách được miễn lại sẽ bao gồm 30 ngày của chu kỳ sao kê + 15 ngày sau ngày sao kê

Danh mục sản phẩm thẻ tín dụng do Agribank phát hành 
- Thẻ tín dụng Visa hạng chuẩn
- Thẻ tín dụng Visa hạng vàng
- Thẻ tín dụng MasterCard hạng vàng
- Thẻ tín dụng MasterCard hạng vàng dành cho Công ty.
- Thẻ tín dụng MasterCard hạng bạch kim
- Thẻ tín dụng JCB hạng vàng
- Thẻ tín dụng JCB hạng bạch kim 

- Thẻ không tiếp xúc (thẻ Contactless): Là thẻ có biểu tượng không tiếp xúc trên mặt trước của thẻ. Thẻ cho phép khách hàng thực hiện giao dịch chỉ với thao tác chạm nhẹ vào thiết bị chấp nhận thanh toán mà không cần quẹt/đưa chip vào thiết bị thanh toán thẻ.
 - Hiện nay Agribank đang triển khai thẻ chip không tiếp xúc mang thương hiệu VISA-VISA PayWave, MasterCard, JCB, thẻ chíp nội địa không tiếp xúc theo chuẩn VCCS (triển khai phát hành từ ngày 20/05/2020)

Trước khi thanh toán giao dịch trực tuyến, Chủ thẻ vui lòng đăng ký/thay đổi hạn mức giao dịch Internet đối với thẻ quốc tế. Các phương thức chủ thẻ có thể sử dụng để đăng ký/thay đổi hạn mức giao dịch Internet đối với thẻ quốc tế như sau:
- Đăng ký tại chi nhánh Agribank: Chủ thẻ mang theo giấy tờ tùy thân còn hiệu lực đến Chi nhánh phát hành thẻ để đăng ký dịch vụ. Sau 01 ngày làm việc kể từ khi chi nhánh phát hành hoàn tất việc đăng ký/thay đổi hạn mức giao dịch Internet, chủ thẻ có thể thực hiện giao dịch.
- Đăng ký trên E-mobile Banking:
Bước 1: Đăng nhập ứng dụng và chọn “Dịch vụ thẻ”.
Bước 2: Chọn truy vấn thông tin thẻ. Ở màn hình hiển thị chọn mục “Truy vấn thông tin thẻ”.
Bước 3: Chọn thẻ để đăng ký/thay đổi hạn mức giao dịch Internet: Vui lòng chọn vào thẻ sẽ dùng để đăng ký/thay đổi hạn mức giao dịch Internet.
Bước 4: Đăng ký hạn mức giao dịch Internet: chọn “Đăng ký” để tiếp tục.
Bước 5: Nhập thông tin liên quan đến thẻ bao gồm: tên chủ thẻ, CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày mở thẻ và số điện thoại đăng ký.
Bước 6: Xác thực giao dịch: Mã xác thực “OTP” sẽ được gửi đến số điện thoại chủ thẻ đã sử dụng để đăng ký SMS Banking. Khách hàng nhập mã xác thực và nhấn nút “Tiếp tục” để hoàn tất đăng ký.
- Đăng ký trên ATM/CDM:
Bước 1: Đưa thẻ vào máy, nhập mã PIN
Bước 2: Ở màn hình chọn giao dịch, chọn “ Giao dịch khác”
Bước 3: Chọn “Đăng ký/hủy đăng ký dịch vụ”
Bước 4: Chọn “Giao dịch Internet”
Bước 5: Chọn “Đăng ký dịch vụ”
Bước 6: Nhập số điện thoại đã đăng ký sử dụng dịch vụ SMS Banking.
Bước 7: Lựa chọn in/không in hóa đơn và kết thúc giao dịch.
Đối với hình thức đăng ký trên E-mobile Banking và ATM/CDM, khách hàng có thể thực hiện giao dịch Internet ngay sau khi đăng ký thành công dịch vụ.

Dịch vụ xác thực 3D-Secure là dịch vụ do tổ chức thẻ quốc tế cung cấp, nhằm tăng cường tính bảo mật cho các giao dịch không xuất trình thẻ thực hiện tại các website có biểu tượng Verified by Visa/Master card Secure code, để xác thực chủ thẻ qua tin nhắn OTP hoặc Email. Khách hàng có thể kiểm tra trạng thái dịch vụ 3D-Secure trên ứng dụng Agribank E-mobile Banking tại màn hình: Dịch vụ Thẻ-> Truy vấn thông tin Thẻ ->Chọn thẻ cần kiểm tra -> Dịch vụ 3D Secure.

Để phát hành thẻ phi vật lý, Quý khách cần đăng ký thành công dịch vụ Agribank E Mobile Banking và đang sử dụng thẻ ghi nợ của Agribank. Quý khách đăng nhập ứng dụng Agribank Emobile Banking vào mục Dịch vụ thẻ - phát hành thẻ phi vật lý và thực hiện theo hướng dẫn.
Thẻ Phi Vật lý có 02 loại: ( (Khoản 6 Điều 1 QĐ 2858)
+ Thẻ phi vật lý ghi nợ nội địa hạng vàng;
+ Thẻ Phi vật lý ghi nợ quốc tế hạng vàng;
Thẻ phi vật lý có thời hạn hiệu lực tối đa 01 năm  kể từ ngày phát hành (Khoản 6 Điều 1 QĐ 2858)
Quý khách có thể phát hành tối đa 10 thẻ phi vật lý còn hiệu lực/tài khoản

Thẻ phi vật lý: Là thẻ không hiện hữu bằng hình thức vật chất nhưng vẫn chứa các thông tin thẻ, được Tổ chức phát hành thẻ phát hành cho chủ thẻ để thực hiện giao dịch qua Internet, điện thoại di động hoặc các thiết bị chấp nhận thẻ điện tử khác
Thẻ phi vật lý được sử dụng để thực hiện giao dịch trên môi trường Internet, chương trình ứng dụng trên thiết bị di động (Theo Khoản 8 Điều 1 Quyết định 2858)
- - Hạn mức giao dịch ngày đối với thẻ phi vật lý: Do chủ thẻ cài đặt trên ứng dụng Agribank E-Mobile banking, tối đa 50.000.000VND/ngày ( Theo Khoản 10 Điều 1 Quyết định 2858)

Danh mục sản phẩm thẻ ghi nợ quốc tế
- Thẻ ghi nợ quốc tế Visa hạng chuẩn
- Thẻ ghi nợ quốc tế Visa hạng vàng
- Thẻ ghi nợ quốc tế MasterCard hạng chuẩn
- Thẻ ghi nợ quốc tế MasterCard hạng vàng.
- Thẻ ghi nợ quốc tế JCB hạng vàng

Trước khi thanh toán giao dịch trực tuyến, Chủ thẻ vui lòng đăng ký giao dịch Internet đối với thẻ ghi nợ nội địa. Các phương thức chủ thẻ có thể sử dụng để đăng ký giao dịch Internet đối với thẻ ghi nợ nội địa như sau:
- Đăng ký tại chi nhánh Agribank: Chủ thẻ mang theo giấy tờ tùy thân còn hiệu lực đến Chi nhánh phát hành thẻ để đăng ký dịch vụ. Sau 01 ngày làm việc kể từ khi chi nhánh phát hành hoàn tất việc đăng ký giao dịch Internet, chủ thẻ có thể thực hiện giao dịch.
- Đăng ký trên E-mobile Banking:
Bước 1: Đăng nhập ứng dụng và chọn “Dịch vụ thẻ”.
Bước 2: Chọn truy vấn thông tin thẻ. Ở màn hình hiển thị chọn mục “Truy vấn thông tin thẻ”.
Bước 3: Chọn thẻ để đăng ký giao dịch Internet: Vui lòng chọn vào thẻ sẽ dùng để đăng ký giao dịch Internet.
Bước 4: Đăng ký hạn mức giao dịch Internet: chọn “Đăng ký” để tiếp tục.
Bước 5: Nhập thông tin liên quan đến thẻ bao gồm: tên chủ thẻ, CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày mở thẻ và số điện thoại đăng ký.
Bước 6: Xác thực giao dịch: Mã xác thực “OTP” sẽ được gửi đến số điện thoại chủ thẻ đã sử dụng để đăng ký SMS Banking. Khách hàng nhập mã xác thực và nhấn nút “Tiếp tục” để hoàn tất đăng ký.
- Đăng ký trên ATM/CDM:
Bước 1: Đưa thẻ vào máy, nhập mã PIN
Bước 2: Ở màn hình chọn giao dịch, chọn “ Giao dịch khác”
Bước 3: Chọn “Đăng ký/hủy đăng ký dịch vụ”
Bước 4: Chọn “Giao dịch Internet”
Bước 5: Chọn “Đăng ký dịch vụ”
Bước 6: Nhập số điện thoại đã đăng ký sử dụng dịch vụ SMS Banking.
Bước 7: Lựa chọn in/không in hóa đơn và kết thúc giao dịch.
Đối với hình thức đăng ký trên E-mobile Banking và ATM/CDM, khách hàng có thể thực hiện giao dịch Internet ngay sau khi đăng ký thành công dịch vụ.

Giao dịch Internet: Là giao dịch không xuất trình thẻ được chủ thẻ thực hiện để thanh toán hàng hoá, dịch vụ qua Website của nhà cung cấp hàng hoá, dịch vụ

Thẻ ghi nợ là loại thẻ ngân hàng phát hành cho khách hàng để sử dụng trong phạm vi số dư khả dụng trên tài khoản kết nối với thẻ. Thẻ ghi nợ nội địa và thẻ ghi nợ quốc tế khác nhau ở những đặc điểm sau:
- Phạm vi sử dụng:
• Thẻ ghi nợ nội địa: Là thẻ ghi nợ do Agribank phát hành cho chủ thẻ để thực hiện giao dịch  thẻ trong lãnh thổ Việt Nam. Thẻ ghi nợ nội địa có thể thực hiện giao dịch ngoài lãnh thổ Việt Nam trong trường hợp giao dịch tại Tổ chức thanh toán thẻ nước ngoài kết nối qua NAPAS. 
• Thẻ ghi nợ quốc tế: Là thẻ ghi nợ do Agribank phát hành cho chủ thẻ  để thực hiện giao dịch thẻ trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam.
- Tính năng:
Thẻ ghi nợ nội địa
+ Rút tiền tại bất cứ ATM nào của Agribank và hệ thống ATM có liên kết 
+ Chuyển tiền nhanh chóng và thuận tiện trong hệ thống Agribank và liên ngân hàng;
+ Thanh toán hóa đơn tại bất cứ ATM của Agribank trên toàn quốc.
+ Thanh toán hàng hóa dịch vụ tại các ĐVCNT trên toàn quốc, thanh toán trực tuyến tại các website có biểu tượng Agribank bằng thẻ ghi nợ nội địa.
+ Rút tiền bằng mã tại ATM
+ Đăng ký/hủy đăng ký dịch vụ/thay đổi hạn mức giao dịch Internet (đối với thẻ quốc tế);
+Vấn tin số dư tài khoản 
+ Đổi PIN
+ Gia hạn thẻ
+ Gửi tiền và chức năng tiền gửi trực tuyến tại CDM/CRM.
Thẻ ghi nợ quốc tế 
+ Tương tự như thẻ ghi nợ nội địa, thẻ ghi nợ quốc tế Agribank cũng có đầy đủ các tính năng nêu trên trừ chức năng giao dịch chuyển khoản liên ngân hàng tại ATM. Ngoài ra, khách hàng có thể sử dụng thẻ ghi nợ quốc tế tại các máy ATM ở nước ngoài và mua sắm, chi tiêu tại các điểm chấp nhận thẻ và các trang website trên toàn cầu có logo của các Tổ chức thẻ quốc tế tương ứng. 
 

Khách hàng thanh toán hàng hóa, dịch vụ bằng QR Code tại ĐVCNT của Agribank áp dụng cho tất cả các loại thẻ do Agribank phát hành.

'- Khách hàng sử dụng Smartphone hoặc máy tính bảng chạy trên 1 trong 3 hệ điều hành: IOS (version 7.0 trở lên), Android (version 2.3 trở lên) và Windows Phone (version 8.1 trở lên) và có kết nối Internet
-  Khách hàng tải thành công ứng dụng Agribank E-Mobile Banking.
-  Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ E-Mobile Banking tại chi nhánh. 
Lưu ý: Để thực hiện giao dịch QR Code bằng thẻ thì tại menu "Truy vấn thông tin thẻ" trên phần mềm E-Mobile banking của khách hàng phải hiển thị danh sách thẻ.

- Mã rút tiền không bị khóa khi người rút tiền bằng mã nhập sai mã 1/ mã 2/số tiền nhiều lần. Khi khách hàng thực hiện rút tiền bằng mã thành công, tài khoản của chủ thẻ Agribank (người tạo mã) sẽ bị trừ tiền và thu phí giao dịch.
 - Mã rút tiền có hiệu lực trong vòng 24h kể từ thời điểm tạo mã rút tiền.

- Giao dịch tạo mã và rút tiền bằng mã chỉ thực hiện được tại ATM của Agribank.
 - Khách hàng không thể chia nhỏ giao dịch rút tiền bằng mã. Mã rút tiền chỉ được dùng 1 lần để rút toàn bộ số tiền mà người tạo mã gửi cho người rút tiền.

Khách hàng đến bất kỳ cây ATM nào của Agribank trên toàn quốc để thực hiện:
+  Khách hàng sử dụng thẻ ghi nợ, đưa thẻ vào máy ATM của Agribank, lựa chọn chức năng Rút tiền bằng mã.
+ Nhập số tiền muốn chuyển (số tiền là bội số của 50.000 VND và tối đa 5.000.000 VND)
+ Nhập số điện thoại di động của người nhận
+ Xác nhận thông tin giao dịch tại màn hình ATM
+ Chọn in hóa đơn
+ ATM hiển thị giao dịch thành công (Thông tin: số điện thoại người nhận, số tiền giao dịch, thông tin mã rút tiền 1)
+ Hóa đơn in ra thông tin giao dịch: số điện thoại người nhận, số tiền giao dịch, thông tin mã rút tiền 1.
+ Sau khi giao dịch thành công, hệ thống sẽ gửi thông tin mã rút tiền 2 và số tiền giao dịch đến người nhận tiền qua số điện thoại di động mà Quý khách nhập trên màn hình ATM.

Giao dịch rút tiền bằng mã (Cash by Code): Là giao dịch cho phép khách hàng tạo mã rút tiền qua các kênh, như: ATM, Agribank E-Mobile Banking, v.v... sau đó sử dụng mã để thực hiện giao dịch rút tiền tại ATM của Agribank.
Để thực hiện giao dịch rút tiền bằng mã, khách hàng đến bất kỳ cây ATM nào của Agribank trên toàn quốc để thực hiện:
+ Khách hàng chọn nút chức năng Cardless (nút thứ hai bên phải màn hình, từ trên xuống) để kích hoạt màn hình chức năng.
+ Chọn chức năng Rút tiền bằng mã
+ Nhập mã rút tiền 1
+ Nhập mã rút tiền 2
+ Nhập số tiền giao dịch (số tiền do chủ thẻ chuyển)
+ Xác nhận thông tin giao dịch tại màn hình ATM
+ Chọn in hóa đơn
+ ATM trả tiền, giao dịch thành công
+ Khách hàng phải nhập đúng thông tin giao dịch để hệ thống xác thực và ATM trả tiền. Trường hợp cả 3 thông tin mã rút tiền 1, mã rút tiền 2 và số tiền giao dịch nói trên hoàn toàn khớp đúng, giao dịch của Quý khách sẽ thành công.

Quý khách có thể thực hiện gia hạn thẻ tại:
- Chi nhánh phát hành thẻ: chủ thẻ mang theo giấy tờ tùy thân còn hiệu lực đến Agribank chi nhánh phát hành thẻ để thực hiện phát hành lại thẻ.
- Tại ATM: trước ngày hết hạn hiệu lực thẻ, chủ thẻ có thể thực hiện gia hạn thẻ tại ATM; thời gian được gia hạn là 01 (một) tháng kể từ ngày cuối tháng của tháng hết hạn hiệu lực. Chủ thẻ chỉ được gia hạn một lần duy nhất tại ATM. Trường hợp có nhu cầu tiếp tục sử dụng dịch vụ thẻ của Agribank, chủ thẻ hoàn tất thủ tục đăng ký phát hành lại thẻ tại Chi nhánh phát hành thẻ

'- Khách hàng dùng thẻ của ngân hàng khác để quẹt tại POS Agribank: khách hàng vui lòng về ngân hàng phát hành để thực hiện tra soát, khiếu nại.
- Khách hàng dùng thẻ của Agribank quẹt tại POS Agribank/ngân hàng khác: 
+Khách hàng vui lòng đến Agribank CN bất kỳ làm thủ tục tra soát, khiếu nại theo quy định.
+Khách hàng liên hệ tổng đài Agribank SĐT 1900558818/(+84)02432053205 để thực hiện tra soát, khiếu nại. (Khoản 26  Điều 1 Quyết định 2858 Về sửa đổi Khoản 2 Điều 76 Quyết định 1919 và các quyết định liên quan).

 - Đối với thẻ do Agribank phát hành: 
+ Chủ thẻ mang theo giấy tờ tùy thân còn hiệu lực đến bất kỳ Chi nhánh/Phòng giao dịch nào của Agribank để thực hiện tra soát, khiếu nại giao dịch.
+ Chủ thẻ liên hệ tổng đài Agribank SĐT 1900558818/(+84)02432053205 để thực hiện tra soát, khiếu nại. (Khoản 26 Điều 1 Quyết định 2858 Về sửa đổi Khoản 2 Điều 76 Quyết định 1919 và các quyết định liên quan)
 - Đối với thẻ do ngân hàng khác phát hành: Chủ thẻ liên hệ về tổ chức phát hành thẻ (ngân hàng phát hành) để thực hiện tra soát, khiếu  nại giao dịch.
 

Chủ thẻ mang theo giấy tờ tùy thân còn hiệu lực đến Agribank Chi nhánh phát hành thẻ để đề nghị trả lại thẻ thu hồi tại máy ATM.

'- Đối với thẻ do Agribank phát hành: Chủ thẻ mang theo giấy tờ tùy thân còn hiệu lực đến trực tiếp Chi nhánh quản lý máy ATM hoặc Chi nhánh phát hành thẻ để đề nghị trả lại thẻ thu hồi tại ATM.
- Đối với thẻ do ngân hàng khác phát hành: Chủ thẻ liên hệ về tổ chức phát hành thẻ để nhận lại thẻ bị thu hồi hoặc cung cấp giấy tờ xác nhận thông tin chủ thẻ của Tổ chức phát hành thẻ cho chi nhánh quản lý ATM để được hỗ trợ nhận lại thẻ.

Quý khách vui lòng mang giấy tờ tùy thân còn hiệu lực đến Agribank Chi nhánh phát hành thẻ để thực hiện phát hành lại thẻ.

Chủ thẻ mang theo giấy tờ tùy thân còn hiệu lực đến Phòng Giao dịch/Chi nhánh bất kỳ của Agribank để yêu cầu mở lại thẻ đã khóa. Agribank sẽ thu phí mở khóa thẻ của Khách hàng.

Khách hàng cần nhanh chóng thực hiện một trong các cách sau nhằm hạn chế phát sinh rủi ro tài chính:
- Liên hệ tổng đài 24/7 của Agribank  theo số hotline 1900558818/02432053205;
- Mang theo giấy tờ tùy thân còn hiệu lực đến Phòng Giao dịch/Chi nhánh bất kỳ của Agribank; 
- Thực hiện khóa thẻ trên ứng dụng Agribank E mobile Banking tại phần "Dịch vụ thẻ" chọn thẻ cần khóa và thực hiện "khóa thẻ".
Khi có nhu cầu phát hành lại thẻ, Chủ thẻ mang theo giấy tờ tùy thân còn hiệu lực đến Agribank chi nhánh phát hành (nơi mở tài khoản) để được hỗ trợ.

Nếu Quý khách nhập sai PIN 3 lần liên tiếp (không phụ thuộc vào thời gian) thì thẻ sẽ bị tạm khóa. Quý khách vui lòng mang theo giấy tờ tùy thân còn hiệu lực đến bất kỳ điểm giao dịch nào của Agribank để được hỗ trợ.

Chủ thẻ mang theo giấy tờ tùy thân còn hiệu lực đến bất kỳ điểm giao dịch nào của Agribank để yêu cầu cấp lại mã PIN. 
Trường hợp này, Agribank có thu phí cấp lại mã PIN.

Hồ sơ phát hành thẻ ghi nợ đối với cá nhân
- Phát hành lần đầu
+ Giấy đề nghị phát hành thẻ ghi nợ kiêm Hợp đồng (Mẫu 01/THE)/Giấy đề nghị phát hành thẻ liên kết sinh viên kiêm Hợp đồng (Mẫu 05/THE).
+ Bản sao CMT/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân còn hiệu lực được cán bộ tiếp nhận hồ sơ xác nhận đã đối chiếu khớp đúng với bản gốc.
+ Phiếu nhận hồ sơ kiêm giấy hẹn (Mẫu 22/THE). 
+ Các giấy tờ xác minh thời hạn cư trú tại Việt Nam (đối với khách hàng là người nước ngoài), như: Hộ chiếu, Thị thực, Giấy chứng nhận tạm trú, Thẻ tạm trú, Thẻ thường trú, Hợp đồng lao động, v.v… 
- Phát hành lại 
+ Giấy đề nghị phát hành thẻ ghi nợ kiêm Hợp đồng (Mẫu 01/THE)/Giấy đề nghị phát hành thẻ liên kết sinh viên kiêm Hợp đồng (Mẫu 05/THE).
+ Phiếu nhận hồ sơ kiêm giấy hẹn (Mẫu 22/THE). 
 

Điều kiện để phát hành thẻ ghi nợ là: 
1. Đối với chủ thẻ chính:
a) Có năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật, cụ thể: 
+ Người từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật;
+ Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự được sử dụng thẻ ghi nợ.
b) Có tài khoản thanh toán mở tại Agribank
2. Đối với chủ thẻ phụ: 
a)  Có năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật, cụ thể: 
- Người từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.
- Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự được sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước.
- Người từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự được người đại diện theo pháp luật của người đó đồng ý bằng văn bản về việc sử dụng thẻ được sử dụng thẻ ghi nợ.”
b) Được chủ thẻ chính cam kết chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ các nghĩa vụ phát sinh liên quan đến việc sử dụng thẻ.

Danh mục sản phẩm thẻ ghi nợ nội địa do Agribank phát hành: 
- Thẻ ghi nợ nội địa hạng chuẩn
- Thẻ ghi nợ nội địa hạng vàng
- Thẻ liên kết sinh viên
- Thẻ Lập nghiệp
- Thẻ liên kết thương hiệu

Quý khách vui lòng đến Agribank chi nhánh bất kỳ và mang theo Chứng minh thư nhân dân/Căn cước Công dân/Hộ chiếu bản gốc còn hiệu lực khi đến giao dịch tại ngân hàng.

- Sao kê 5 giao dịch gần nhất của tài khoản mặc định, soạn tin: VBA GD gửi 8149
 - Sao kê 5 giao dịch gần nhất của tài khoản sử dụng, soạn tin: VBA GD SốTàiKhoản gửi 8149

Quý khách vui lòng đến Agribank chi nhánh bất kỳ và  mang theo Chứng minh thư nhân dân/Căn cước Công dân/Hộ chiếu bản gốc còn hiệu lực khi đến giao dịch tại ngân hàng để được hỗ trợ.
 - Lưu ý: Agribank sẽ thu phí thay đổi thông tin dịch vụ của khách hàng.

Khách hàng thanh toán hàng hóa, dịch vụ bằng QR Code tại ĐVCNT của Agribank áp dụng cho tất cả các loại thẻ do Agribank phát hành.

'- Khách hàng sử dụng Smartphone hoặc máy tính bảng chạy trên 1 trong 3 hệ điều hành: IOS (version 7.0 trở lên), Android (version 2.3 trở lên) và Windows Phone (version 8.1 trở lên) và có kết nối Internet
-  Khách hàng tải thành công ứng dụng Agribank E-Mobile Banking.
-  Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ E-Mobile Banking tại chi nhánh. 
Lưu ý: Để thực hiện giao dịch QR Code bằng thẻ thì tại menu "Truy vấn thông tin thẻ" trên phần mềm E-Mobile banking của khách hàng phải hiển thị danh sách thẻ.

- Cơ cấu lại thời hạn trả nợ

- Miễn, giảm lãi khoản vay cũ

-  Cho vay mới với lãi suất ưu đãi

1. Xử lý đối với lệnh có nhận theo chứng minh thư nhân dân có thông tin tài khoản người phát lệnh, Agribank đã thông báo cho người nhận nhưng người nhận không đến nhận hoặc không liên hệ được với người nhận:

Đối với trường hợp này, Agribank thực hiện chuyển trả bên ngân hàng phát lệnh trong vòng 15 ngày làm việc.

2. Xử lý đối với lệnh có nhận theo chứng minh thư nhân dân không có thông tin tài khoản người phát lệnh, Agribank đã thông báo cho người nhận nhưng người nhận không đến nhận hoặc không liên hệ được với người nhận:

Đối với trường hợp này, Agribank thực hiện chuyển trả bên ngân hàng phát lệnh trong vòng 30 ngày làm việc

Đối với trường hợp này, Agribank thực hiện chuyển trả bên ngân hàng phát lệnh trong vòng 01 ngày làm việc

Quý khách vui lòng đến nơi thực hiện tạm khóa tài khoản thanh toán của Quý khách để được hỗ trợ kích hoạt lại tài khoản thanh toán đã bị tạm khóa.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi