Hỏi đáp

Khách hàng cá nhân

Người nhà của khách hàng có thể chuyển tiền về Việt Nam qua các kênh chuyển tiền toàn cầu hoặc liên hệ với Agribank để được hướng dẫn chi tiết. 
1. Các kênh chuyển tiền toàn cầu
1.1. Chuyển tiền qua SWIFT
Người chuyển tiền tiền tới bất cứ ngân hàng nào ở nước ngoài và cung cấp các thông tin:
1. Ngân hàng thụ hưởng (Beneficiary Bank):
Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development (Agribank)
Address:  2 Lang Ha, Hanoi, Vietnam
Swift code: VBAAVNVX
2. Thông tin người nhận (Beneficiary Account):
+ Trường hợp người nhận có tài khoản tại Agribank
Tên tài khoản (Account Name);
Số tài khoản tại Agribank (Account number).
+ Trường hợp người nhận không có tài khoản tại Agribank
Họ và tên (Name);
Địa chỉ (Address);
Số và ngày cấp, nơi cấp: CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu (ID/ Issued Date).
1.2. Chuyển tiền nhanh toàn cầu Western Union
Bước 1: Người chuyển tiền tới điểm gửi tiền có biểu tượng Western Union trên toàn thế giới.
Bước 2:  Thực hiện các thủ tục theo yêu cầu của đại lý Western Union.
Bước 3: Người chuyển tiền nhận mã số giao dịch và thông báo cho người nhận. Mã số giao dịch là mã số bí mật, người chuyển tiền chỉ cung cấp cho người nhận tiền, không cung cấp cho các đối tượng khác
1.3. Chuyển tiền nhanh qua công ty chuyển tiền toàn cầu Remitly
Bước 1: Tải ứng dụng Remitly: Money Transfer & Send
Bước 2: Thực hiện chuyển tiền theo hướng dẫn tại ứng dụng
Người nhận tiền có thể nhận bằng Mã số giao dịch hoặc bằng tài khoản mở tại Agribank hoặc ngân hàng khác. Lưu ý Mã số giao dịch là mã số bí mật, người chuyển tiền chỉ cung cấp cho người nhận tiền, không cung cấp cho các đối tượng khác

Người nhà của khách hàng có thể thực hiện chuyển tiền về Việt Nam theo các cách thức sau:
1. Chuyển tiền qua công ty Digital Wallet
Bước 1: Tải ứng dụng Smiles Mobile Remittance
Bước 2: Thực hiện chuyển tiền theo hướng dẫn tại ứng dụng
Người nhận tiền có thể nhận bằng Mã số giao dịch hoặc bằng tài khoản mở tại Agribank hoặc ngân hàng khác. Lưu ý Mã số giao dịch là mã số bí mật, người chuyển tiền chỉ cung cấp cho người nhận tiền, không cung cấp cho các đối tượng khác
2. Các kênh chuyển tiền toàn cầu
2.1. Chuyển tiền qua SWIFT
Người chuyển tiền tiền tới bất cứ ngân hàng nào ở nước ngoài và cung cấp các thông tin:
1. Ngân hàng thụ hưởng (Beneficiary Bank):
Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development (Agribank)
Address:  2 Lang Ha, Hanoi, Vietnam
Swift code: VBAAVNVX
2. Thông tin người nhận (Beneficiary Account):
+ Trường hợp người nhận có tài khoản tại Agribank
Tên tài khoản (Account Name);
Số tài khoản tại Agribank (Account number).
+ Trường hợp người nhận không có tài khoản tại Agribank
Họ và tên (Name);
Địa chỉ (Address);
Số và ngày cấp, nơi cấp: CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu (ID/ Issued Date).
2.2. Chuyển tiền nhanh toàn cầu Western Union
Bước 1: Người chuyển tiền tới điểm gửi tiền có biểu tượng Western Union trên toàn thế giới.
Bước 2:  Thực hiện các thủ tục theo yêu cầu của đại lý Western Union.
Bước 3: Người chuyển tiền nhận mã số giao dịch và thông báo cho người nhận. Mã số giao dịch là mã số bí mật, người chuyển tiền chỉ cung cấp cho người nhận tiền, không cung cấp cho các đối tượng khác
2.3. Chuyển tiền nhanh qua công ty chuyển tiền toàn cầu Remitly
Bước 1: Tải ứng dụng Remitly: Money Transfer & Send
Bước 2: Thực hiện chuyển tiền theo hướng dẫn tại ứng dụng
Người nhận tiền có thể nhận bằng Mã số giao dịch hoặc bằng tài khoản mở tại Agribank hoặc ngân hàng khác. Lưu ý Mã số giao dịch là mã số bí mật, người chuyển tiền chỉ cung cấp cho người nhận tiền, không cung cấp cho các đối tượng khác

Người nhà của khách hàng có thể thực hiện chuyển tiền về Việt Nam theo các cách thức sau:
1. Chuyển tiền qua Kookmin Bank
Kookmin Bank là ngân hàng có thỏa thuận hợp tác song phương với Agribank trong dịch vụ chuyển tiền từ Hàn Quốc về Việt Nam.
Bước 1: Người chuyển tiền tới các các điểm giao dịch của ngân hàng Kookmin tại Hàn Quốc.
Bước 2: Thực hiện các thủ tục theo hướng dẫn của điểm giao dịch.
Bước 3: Người chuyển tiền nhận mã số giao dịch và thông báo cho người nhận. Mã số giao dịch là mã số bí mật, người chuyển tiền chỉ cung cấp cho người nhận tiền, không cung cấp cho các đối tượng khác.
2. Chuyển tiền qua Nonghyup Bank
Nonghyup Bank là ngân hàng có thỏa thuận hợp tác song phương với Agribank trong dịch vụ chuyển tiền từ Hàn Quốc về Việt Nam.
Bước 1: Người chuyển tiền tới các các điểm giao dịch của ngân hàng Nonghyup tại Hàn Quốc.
Bước 2: Thực hiện các thủ tục theo hướng dẫn của điểm giao dịch.
Bước 3: Người chuyển tiền nhận mã số giao dịch và thông báo cho người nhận. Mã số giao dịch là mã số bí mật, người chuyển tiền chỉ cung cấp cho người nhận tiền, không cung cấp cho các đối tượng khác.
3. Các kênh chuyển tiền toàn cầu
3.1. Chuyển tiền qua SWIFT
Người chuyển tiền tiền tới bất cứ ngân hàng nào ở nước ngoài và cung cấp các thông tin:
1. Ngân hàng thụ hưởng (Beneficiary Bank):
Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development (Agribank)
Address:  2 Lang Ha, Hanoi, Vietnam
Swift code: VBAAVNVX
2. Thông tin người nhận (Beneficiary Account):
+ Trường hợp người nhận có tài khoản tại Agribank
Tên tài khoản (Account Name);
Số tài khoản tại Agribank (Account number).
+ Trường hợp người nhận không có tài khoản tại Agribank
Họ và tên (Name);
Địa chỉ (Address);
Số và ngày cấp, nơi cấp: CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu (ID/ Issued Date).
3.2. Chuyển tiền nhanh toàn cầu Western Union
Bước 1: Người chuyển tiền tới điểm gửi tiền có biểu tượng Western Union trên toàn thế giới.
Bước 2:  Thực hiện các thủ tục theo yêu cầu của đại lý Western Union.
Bước 3: Người chuyển tiền nhận mã số giao dịch và thông báo cho người nhận. Mã số giao dịch là mã số bí mật, người chuyển tiền chỉ cung cấp cho người nhận tiền, không cung cấp cho các đối tượng khác
3.3. Chuyển tiền nhanh qua công ty chuyển tiền toàn cầu Remitly
Bước 1: Tải ứng dụng Remitly: Money Transfer & Send
Bước 2: Thực hiện chuyển tiền theo hướng dẫn tại ứng dụng
Người nhận tiền có thể nhận bằng Mã số giao dịch hoặc bằng tài khoản mở tại Agribank hoặc ngân hàng khác. Lưu ý Mã số giao dịch là mã số bí mật, người chuyển tiền chỉ cung cấp cho người nhận tiền, không cung cấp cho các đối tượng khác

Người nhà của khách hàng có thể thực hiện chuyển tiền về Việt Nam theo các cách thức sau đây:
1. Chuyển tiền qua công ty D.Communications (D.Com)
Công ty D.Communications hợp tác với Agribank cung cấp dịch vụ chuyển tiền nhanh, giá rẻ từ Nhật Bản về Việt Nam từ năm 2020. Tại Nhật Bản, D.Communications hoạt động với thương hiệu “DCOM Money Express”
- Đối với chuyển tiền trực tiếp tại quầy:
Bước 1: Người chuyển tiền tới các các điểm giao dịch/ đại lý của công ty D.Com.
Bước 2: Thực hiện các thủ tục theo hướng dẫn của điểm giao dịch/đại lý.
- Đối với chuyển tiền trực tiếp bằng thẻ chuyển tiền tự động:
Bước 1: Người chuyển tiền đăng ký và nhận thẻ chuyển tiền tự động (thẻ có tên và thông tin người nhận) từ D.Com.
Bước 2: Người chuyển tiền nạp tiền tại máy ATM của Ngân hàng Bưu điện Nhật Bản (Japan Post Bank) hoặc một số máy ATM của Family Mart.
Bước 3: Tiền tự động được chuyển đến người nhận đã đăng ký.
- Đối với chuyển tiền bằng Website hoặc ứng dụng
Bước 1: Tải ứng dụng DCOM Money Express hoặc truy cập Website: sendmoney.co.jp
Bước 2: Thực hiện chuyển tiền theo hướng dẫn tại ứng dụng/Website
- Người nhận tiền có thể nhận bằng Mã số gaio dịch hoặc bằng tài khoản mở tại Agribank hoặc ngân hàng khác. Lưu ý Mã số giao dịch là mã số bí mật, người chuyển tiền chỉ cung cấp cho người nhận tiền, không cung cấp cho các đối tượng khác.
2. Chuyển tiền qua công ty Digital Wallet (chuyển tiền Smiles)
Công ty Digital Wallet hợp tác với Agribank cung cấp dịch vụ chuyển tiền nhanh, giá rẻ từ Nhật Bản về Việt Nam từ năm 2021. Tại Nhật Bản, Digital Wallet hoạt động với thương hiệu “Smiles”
- Đối với chuyển tiền trực tiếp bằng thẻ chuyển tiền tự động:
Bước 1: Người chuyển tiền đăng ký và nhận thẻ chuyển tiền tự động (thẻ có tên và thông tin người nhận) từ Digital Wallet
Bước 2: Người chuyển tiền nạp tiền tại máy ATM của Ngân hàng Yucho Nhật Bản hoặc máy ATM của AEON.
Bước 3: Tiền tự động được chuyển đến người nhận đã đăng ký.
- Đối với chuyển tiền bằng ứng dụng
Bước 1: Tải ứng dụng Smiles Mobile Remittance
Bước 2: Thực hiện chuyển tiền theo hướng dẫn tại ứng dụng
- Người nhận tiền có thể nhận bằng Mã số giao dịch hoặc bằng tài khoản mở tại Agribank hoặc ngân hàng khác. Lưu ý Mã số giao dịch là mã số bí mật, người chuyển tiền chỉ cung cấp cho người nhận tiền, không cung cấp cho các đối tượng khác
3. Chuyển tiền qua công ty Unidos
Công ty Unidos hợp tác với Agribank cung cấp dịch vụ chuyển tiền nhanh, giá rẻ từ Nhật Bản về Việt Nam từ năm 2022. Tại Nhật Bản, Unidos hoạt động với thương hiệu “KYODAI”
- Đối với chuyển tiền trực tiếp tại quầy:
Bước 1: Người chuyển tiền tới các các điểm giao dịch/ đại lý của công ty Unidos.
Bước 2: Thực hiện các thủ tục theo hướng dẫn của điểm giao dịch/đại lý.
- Đối với chuyển tiền trực tiếp bằng thẻ chuyển tiền tự động:
Bước 1: Người chuyển tiền đăng ký và nhận thẻ chuyển tiền tự động (thẻ có tên và thông tin người nhận) từ Unidos
Bước 2: Người chuyển tiền nạp tiền tại máy ATM của Ngân hàng Bưu điện Nhật Bản (Japan Post Bank).
Bước 3: Tiền tự động được chuyển đến người nhận đã đăng ký.
- Đối với chuyển tiền bằng ứng dụng
Bước 1: Tải ứng dụng KYODAI-Remit Overseas Today 
Bước 2: Thực hiện chuyển tiền theo hướng dẫn tại ứng dụng
- Người nhận tiền có thể nhận bằng Mã số giao dịch hoặc bằng tài khoản mở tại Agribank hoặc ngân hàng khác. Lưu ý Mã số giao dịch là mã số bí mật, người chuyển tiền chỉ cung cấp cho người nhận tiền, không cung cấp cho các đối tượng khác
4. Các kênh chuyển tiền toàn cầu
4.1. Chuyển tiền qua SWIFT
Người chuyển tiền tiền tới bất cứ ngân hàng nào ở nước ngoài và cung cấp các thông tin:
1. Ngân hàng thụ hưởng (Beneficiary Bank):
Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development (Agribank)
Address:  2 Lang Ha, Hanoi, Vietnam
Swift code: VBAAVNVX
2. Thông tin người nhận (Beneficiary Account):
+ Trường hợp người nhận có tài khoản tại Agribank
Tên tài khoản (Account Name);
Số tài khoản tại Agribank (Account number).
+ Trường hợp người nhận không có tài khoản tại Agribank
Họ và tên (Name);
Địa chỉ (Address);
Số và ngày cấp, nơi cấp: CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu (ID/ Issued Date).
4.2. Chuyển tiền nhanh toàn cầu Western Union
Bước 1: Người chuyển tiền tới điểm gửi tiền có biểu tượng Western Union trên toàn thế giới.
Bước 2:  Thực hiện các thủ tục theo yêu cầu của đại lý Western Union.
Bước 3: Người chuyển tiền nhận mã số giao dịch và thông báo cho người nhận. Mã số giao dịch là mã số bí mật, người chuyển tiền chỉ cung cấp cho người nhận tiền, không cung cấp cho các đối tượng khác
4.3. Chuyển tiền nhanh qua công ty chuyển tiền toàn cầu Remitly
Bước 1: Tải ứng dụng Remitly: Money Transfer & Send
Bước 2: Thực hiện chuyển tiền theo hướng dẫn tại ứng dụng
Người nhận tiền có thể nhận bằng Mã số giao dịch hoặc bằng tài khoản mở tại Agribank hoặc ngân hàng khác. Lưu ý Mã số giao dịch là mã số bí mật, người chuyển tiền chỉ cung cấp cho người nhận tiền, không cung cấp cho các đối tượng khác

Người nhà của khách hàng có thể thực hiện chuyển tiền về Việt Nam theo các cách thức sau đây:
1. Chuyển tiền qua ngân hàng SinoPac
SinoPac là ngân hàng có thỏa thuận hợp tác song phương với Agribank trong dịch vụ chuyển tiền từ Đài Loan về Việt Nam.
Bước 1: Người chuyển tiền tới các các điểm giao dịch của ngân hàng Sinopac Đài Loan
Bước 2: Thực hiện các thủ tục theo hướng dẫn của điểm giao dịch.
Bước 3: Cung cấp thông tin:
+ Trường hợp người nhận có tài khoản tại Agribank: Người chuyển tiền cung cấp số tài khoản, tên tài khoản của người nhận tại Agribank.
+ Trường hợp người nhận không có tài khoản tại Agribank: Người chuyển tiền nhận Mã số giao dịch và thông báo cho người nhận. Mã số giao dịch là mã số bí mật, người chuyển tiền chỉ cung cấp cho người nhận tiền, không cung cấp cho các đối tượng khác.
2. Chuyển tiền qua ngân hàng BNY Mellon 
BNY Mellon là ngân hàng có thỏa thuận hợp tác song phương với Agribank trong dịch vụ chuyển tiền từ Đài Loan về Việt Nam. Giao dịch chuyển tiền tại Đài Loan được thực hiện thông qua ngân hàng Changhwa (đối tác của BNY Mellon tại Đài Loan).
Bước 1: Người chuyển tiền tới các các điểm giao dịch của ngân hàng Changhwa bank Đài Loan
Bước 2: Thực hiện các thủ tục theo hướng dẫn của điểm giao dịch.
Bước 3: Cung cấp thông tin: Người chuyển tiền cung cấp thông tin số tài khoản, tên tài khoản của người nhận tiền tại Agribank.
3. Chuyển tiền qua công ty Ming Sheng Administer (MSA)
Ming Sheng Administer là Công ty chuyển tiền lớn tại Đài Loan, hợp tác với Agribank cung cấp dịch vụ chuyển tiền nhanh, giá rẻ từ Đài Loan về Việt Nam. Tại Đài Loan, Ming Sheng Administer hoạt động với thương hiệu “Chuyển tiền nhanh ĐÔNG Á”
- Đối với chuyển tiền trực tiếp tại quầy:
Bước 1: Người chuyển tiền tới các các điểm giao dịch/ đại lý của công ty Ming Sheng Administer Đài Loan.
Bước 2: Thực hiện các thủ tục theo hướng dẫn của điểm giao dịch/đại lý.
- Đối với chuyển tiền qua ứng dụng 
Bước 1: Tải ứng dụng DONGA Express By MSA.
Bước 2: Thực hiện chuyển tiền theo hướng dẫn tại ứng dụng
- Người nhận tiền có thể nhận bằng Mã số giao dịch hoặc bằng tài khoản mở tại Agribank hoặc ngân hàng khác. Lưu ý Mã số giao dịch là mã số bí mật, người chuyển tiền chỉ cung cấp cho người nhận tiền, không cung cấp cho các đối tượng khác.
4. Các kênh chuyển tiền toàn cầu
4.1. Chuyển tiền qua SWIFT
Người chuyển tiền tiền tới bất cứ ngân hàng nào ở nước ngoài và cung cấp các thông tin:
1. Ngân hàng thụ hưởng (Beneficiary Bank):
Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development (Agribank)
Address:  2 Lang Ha, Hanoi, Vietnam
Swift code: VBAAVNVX
2. Thông tin người nhận (Beneficiary Account):
+ Trường hợp người nhận có tài khoản tại Agribank
Tên tài khoản (Account Name);
Số tài khoản tại Agribank (Account number).
+ Trường hợp người nhận không có tài khoản tại Agribank
Họ và tên (Name);
Địa chỉ (Address);
Số và ngày cấp, nơi cấp: CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu (ID/ Issued Date).
4.2. Chuyển tiền nhanh toàn cầu Western Union
Bước 1: Người chuyển tiền tới điểm gửi tiền có biểu tượng Western Union trên toàn thế giới.
Bước 2:  Thực hiện các thủ tục theo yêu cầu của đại lý Western Union.
Bước 3: Người chuyển tiền nhận mã số giao dịch và thông báo cho người nhận. Mã số giao dịch là mã số bí mật, người chuyển tiền chỉ cung cấp cho người nhận tiền, không cung cấp cho các đối tượng khác
4.3. Chuyển tiền nhanh qua công ty chuyển tiền toàn cầu Remitly
Bước 1: Tải ứng dụng Remitly: Money Transfer & Send
Bước 2: Thực hiện chuyển tiền theo hướng dẫn tại ứng dụng
Người nhận tiền có thể nhận bằng Mã số giao dịch hoặc bằng tài khoản mở tại Agribank hoặc ngân hàng khác. Lưu ý Mã số giao dịch là mã số bí mật, người chuyển tiền chỉ cung cấp cho người nhận tiền, không cung cấp cho các đối tượng khác

a) Bản sao Hóa đơn/Thông báo viện phí và/hoặc sinh hoạt phí và/hoặc chi phí khác có liên quan của cơ sở khám chữa bệnh nước ngoài nêu tên người bệnh. Trường hợp Hóa đơn/Thông báo viện phí và/hoặc sinh hoạt phí và/hoặc chi phí khác có liên quan của cơ sở khám chữa bệnh nước ngoài không có tên người bệnh, khách hàng phải cung cấp thêm Giấy tiếp nhận khám, chữa bệnh của cơ sở chữa bệnh nước ngoài hoặc Giấy giới thiệu ra nước ngoài chữa bệnh của cơ sở chữa bệnh trong nước có tên người bệnh.
b) Bản sao hộ chiếu, visa (đối với các quốc gia không miễn thị thực cho công dân Việt Nam) còn hiệu lực của người bệnh.
c) Bản sao Giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân (nếu Người chuyển tiền là thân nhân của người bệnh).
d) Bản sao Giấy tờ chứng minh tư cách đại diện theo pháp luật (nếu Người chuyển tiền là Người đại diện theo pháp luật của người bệnh/thân nhân của người bệnh).
e) Văn bản ủy quyền hợp pháp (Nếu Người chuyển tiền là người được người bệnh/thân nhân của người bệnh ủy quyền).
f) Bản sao Giấy tờ tùy thân của Người chuyển tiền.

a) Theo Hóa đơn/Thông báo viện phí và/hoặc sinh hoạt phí và/hoặc chi phí khác có liên quan của cơ sở khám chữa bệnh nước ngoài.
b) Trường hợp cơ sở chữa bệnh nước ngoài không có thông báo về sinh hoạt phí và các chi phí khác có liên quan, mức sinh hoạt phí cần thiết cho một (01) năm được xác định theo nhu cầu hợp lý của người bệnh và phù hợp với mục đích hỗ trợ chi phí sinh hoạt, ổn định cuộc sống của người bệnh ở nước ngoài, nhưng không vượt quá thu nhập bình quân đầu người theo giá hiện hành của nước nơi người bệnh đang khám chữa bệnh. Thu nhập bình quân đầu người theo giá hiện hành của các nước được công bố tại thời điểm gần nhất trên trang tin điện tử của Ngân hàng Thế giới (World Bank).
Link truy cập: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD

- Nếu khách hàng muốn chuyển tiền cho nhiều người thụ hưởng tại nhiều ngân hàng khác nhau có thể sử dụng một chứng từ chuyển tiền đi (ủy nhiệm chi).
- Điều kiện áp dụng: Các giao dịch chuyển tiền phải có cùng mục đích (trả lương, thu nhập khác...) theo hợp đồng/thỏa thuận giữa Agribank và khách hàng.
- Thủ tục: Khách hàng thỏa thuận với ngân hàng về sử dụng dịch vụ, sử dụng đúng mẫu chứng từ và điền đầy đủ các thông tin trên chứng từ theo đúng quy định của Agribank. Trong đó, yếu tố "Khách hàng nhận tiền" ghi "Theo danh sách kèm theo", yếu tố "Số tài khoản" ghi "Theo danh sách kèm theo", yếu tố "Số tiền" ghi tổng số tiền trên danh sách.

+ Quý khách cần có tài khoản tiền gửi thanh toán bằng đồng Việt Nam và đã đăng ký dịch vụ Agribank E-Mobile Banking.
+ Tài khoản của Quý khách phải đủ số dư, hạn mức để thanh toán.

Hiện nay trên ứng dụng Agribank E-Mobile Banking đã hỗ trợ Quý khách thực hiện dịch vụ Gọi Taxi. Để sử dụng dịch vụ Quý khách cần làm theo các bước sau:
+ Đăng nhập ứng dụng Agribank E-Mobile Banking;
+ Bật định vị GPS;
+ Chọn Tab dịch vụ “Gọi Taxi”; 
+ Lựa chọn điểm đón, điểm đến;
+ Chọn hãng Taxi, loại xe;
+ Nhập Mã giảm giá (nếu có);
+ Chọn “Tùy chọn” để ghi chú cho tài xế và chọn “Xuất hóa đơn” nếu cần;
+ Kiểm tra số tiền cần thanh toán và xác thực giao dịch để thực hiện;
+ Các bước còn lại thực hiện theo hướng dẫn của hệ thống.
Lưu ý: Mọi khiếu nại liên quan đến dịch vụ Quý khách vui lòng liên hệ nhà cung cấp hoặc tổng đài 1900558818 của Agribank hoặc tổng đài 1900555577 của VNPAY để được hỗ trợ”.

Đồng tiền giao dịch: Đồng Việt Nam (VND)

+ Cá nhân người Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật;
+ Không áp dụng đối với cá nhân người Việt Nam có nhiều hơn 01 (một) quốc tịch; Khách hàng cá nhân mở tài khoản thanh toán chung; Khách hàng cá nhân mở tài khoản thanh toán thông qua người đại diện hoặc người giám hộ theo pháp luật. 
+ Có Giấy tờ tùy thân còn hiệu lực;
+ Trường hợp khách hàng đã có thông tin (CIF) trên hệ thống của Agribank, chỉ sử dụng được dịch vụ tại Agribank Digital khi khách hàng đang sử dụng dịch vụ SMS Banking/Agribank E-Mobile Banking.
+ Không áp dụng đối với khách hàng đã mở tài khoản bằng phương thức xác thực eKYC trên ứng dụng Agribank E-Mobile Banking và chưa hoàn thành xác thực thông tin tại quầy giao dịch.
+ Khách hàng xác nhận đã đọc, hiểu và chấp nhận các điều kiện, điều khoản về việc sử dụng dịch vụ tại Agribank Digital (nội dung Thỏa thuận kèm theo) được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Agribank Website http://www.agribank.com.vn .

1.  Đối với khách hàng lần đầu mở tài khoản: 
 Khách hàng chưa thực hiện xác thực thông tin cá nhân tại quầy giao dịch khách hàng được giao dịch với tổng hạn mức (ghi Nợ tài khoản) tối đa không quá 100.000.000 VND/tháng. Trong đó, hạn mức giao dịch trên ứng dụng Agribank E-Mobile Banking là 75.000.000 VND/tháng và hạn mức giao dịch thẻ là 25.000.000 VND/tháng. 
2. Đối với khách hàng đã có tài khoản tại Agribank và/hoặc khách hàng đã xác thực thông tin tại quầy giao dịch: Hạn mức giao dịch theo quy định hiện hành của Agribank.
* Giao dịch trên ứng dụng Agribank E. Mobilebanking.
- Hạn mức giao dịch chuyển khoản /ngày
 + Chuyển khoản trong cùng hệ thống Agribank(Soft OTP): Tối đa 5.000.000.000VND/ngày
 + Chuyển khoản liên ngân hàng (Soft OTP): Tối đa 5.000.000.000VND/ngày
-  Hạn mức giao dịch chuyển khoản /lần
+ Chuyển khoản trong cùng hệ thống Agribank (Soft OTP): Tối đa 2.500.000.000VND/01 giao dịch
 + Chuyển khoản liên ngân hàng(Soft OTP): Tối đa 500.000.000VND/01 giao dịch.

1. Đối với thẻ phi vật lý: 
+ Thẻ ghi nợ nội địa hạng vàng: 97040503.
+ Thẻ ghi nợ quốc tế thươ ng hiệu MaterCard: 5497946.
+ Thẻ ghi nợ quốc tệ thương hiêu JCB: 35712011.
+ Thông tin thẻ phi vật lý sẽ được hệ thống gửi tin nhắn SMS đến số điện thoại của khách hàng.
+ Đối với thẻ phi vật lý: Tối đa 10 (mười) thẻ còn hiệu lực/01 (một) tài khoản
2. Đối với thẻ vật lý: Mỗi khách hàng chỉ được phát hành 01 (một) thẻ/01 (một) loại sản phẩm thẻ/01 (một) tài khoản qua kênh Agribank Digital.

Mỗi khách hàng chỉ được đăng ký mở 01 (một) tài khoản thanh toán/01 (một) chi nhánh qua kênh Agribank Digital.

1. Cập nhật thông tin sinh trắc học (Bao gồm cả thông tin sinh trắc học khuôn mặt và vân tay); Thay đổi thông tin sinh trắc học (Vân tay).
2. Mở tài khoản thanh toán 
3. Phát hành thẻ vật lý và thẻ phi vật 
4. Đăng ký dịch vụ Agribank E-Mobile Banking 
5. Đăng ký nhu cầu vay vốn.

Agribank Digital là ngân hàng tự động giao dịch 24/7, bao gồm thiết bị phần cứng và giải pháp phần mềm, có chức năng định danh, nhận diện khách hàng bằng công nghệ sinh trắc học (bao gồm khuôn mặt và vân tay) và thực hiện các dịch vụ trực tuyến, như: Đăng ký thông tin khách hàng, mở tài khoản, phát hành thẻ, đăng ký vay vốn, đăng ký dịch vụ tiện ích, v.v…

1. Đối tượng khách hàng:    

- Khách hàng cá nhân người Việt Nam cư trú trên địa bàn nông thôn hoặc có hoạt động sx kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, Sinh viên tại Việt Nam
- Khách hàng của tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), KH trả lương qua tài khoản Agribank

2. Phạm vi sử dụng: Trong lãnh thổ Việt Nam và các nước kết nối thanh toán với hệ thống chuyển mạch Napas (theo quy định của Napas)

3.Hạn mức tín dụng    
 - Tối đa 30 triệu đồng: Cá nhân 
 - Tối đa 10 triệu đồng: Đối với Sinh viên và KH của EVN

4. Mã pin

- KH nhận được 2 mã PIN. 
- Thẻ Lộc Việt: 06 ký tự số. 

5. Tính chất thẻ    Thẻ Lộc Việt: Là thẻ lưỡng tính, bao gồm thẻ tín dụng nội địa và thẻ ghi nợ nội địa trên cùng 1 con Chip.
 

- Điều kiện được miễn lãi: Agribank sẽ miễn lãi cho toàn bộ các giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong kỳ sao kê trong trường hợp đến hạn thanh toán, khách hàng thanh toán toàn bộ dư nợ cuối kỳ (bao gồm cả dư nợ ứng tiền mặt).
- Thời hạn miễn lãi: 55 ngày bao gồm 30 ngày trong kỳ sao kê và thêm 25 ngày sau ngày sao kê. 
Ví dụ: Nếu quý khách thực hiện chi tiêu vào ngày đầu tiên của kỳ sao kê và thực hiện thanh toán vào Ngày đến hạn thanh toán trên sao kê (Ngày đến hạn thanh toán là 15 ngày kể từ ngày sao kê). Như vậy tổng thời gian quý khách được miễn lại sẽ bao gồm 30 ngày của chu kỳ sao kê + 25 ngày sau ngày sao kê.

-  Tỷ lệ thanh toán tối thiểu áp dụng với thẻ tín dụng nội địa là 2%, tối thiểu 100.000 VND. Trường hợp số tiền thanh toán tối thiểu nhỏ hơn 100.000 VND, hệ thống sẽ tự động thu 100.000 VND; Trường hợp dư nợ nhỏ hơn 100.000 VND, hệ thống sẽ tự động thu toàn bộ dư nợ.
- Khách hàng muốn thanh toán toàn bộ dư nợ thẻ tín dụng nội địa có thể thực hiện thanh toán trên ứng dụng Agribank E-Mobile Banking hoặc đến trực tiếp CNPH để được hỗ trợ thu nợ.
-Trong trường hợp khách hàng trả nợ. Hạn mức tín dụng của khách hàng được tự động cập nhật ngay sau khi khách hàng thực hiện trả nợ trên ứng dụng Agribank E-Mobile Banking hoặc Giao dịch viên thu nợ thành công trên hệ thống.

- Ngày sao kê: Là ngày tạo sao kê hàng tháng trên hệ thống, cụ thể ngày 10 hàng tháng đối với thẻ (lộc việt) Trường hợp ngày sao kê trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ, tết được tính vào ngày làm việc tiếp theo.
- Ngày đến hạn thanh toán là thời điểm sau 25 ngày kể từ ngày sao kê thẻ tín dụng nội địa: Ngày mùng 5 đối với thẻ tín dụng nội địa;. Trường hợp ngày đến hạn thanh toán trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ được tính vào ngày làm việc tiếp theo.

-. Khách hàng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
- Là đối tượng thuộc phạm vi hợp tác theo Thỏa thuận hợp tác giữa Agribank và EVN/Tổng công ty Điện lực miền hoặc Thỏa thuận hợp tác giữa Agribank chi nhánh loại I và các công ty điện lực trên địa bàn. 

- Sinh viên thuộc các trường Học viện, Đại học, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp có Thỏa thuận hợp tác với Agribank/chi nhánh phát hành. 
- Được trường Học viện/Đại học/Cao đẳng/Trung học chuyên nghiệp nơi sinh viên theo học xác nhận không vi phạm nội quy, quy định của nhà trường trong 03 tháng gần nhất, cam kết phối hợp với Agribank đôn đốc chủ thẻ thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ trả nợ, đồng thời cam kết không cấp Bằng tốt nghiệp trong trường hợp sinh viên chưa hoàn tất nghĩa vụ trả nợ thẻ tín dụng với Agribank.

- Đối với khách hàng mới là cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp:
- Được chính quyền cấp xã/phường xác nhận địa chỉ thường trú tại địa bàn, không vi phạm các quy định của pháp luật trong vòng 01 năm tính đến thời điểm xin xác nhận và cam kết phối hợp với Agribank đôn đốc chủ thẻ thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ trả nợ.

- Khách hàng đang có quan hệ vay vốn tại Agribank
 Giám đốc chi nhánh quyết định phát hành thẻ Lộc Việt cho khách hàng với hạn mức tín dụng tối đa không quá 30.000.000 VND.
-  Khách hàng trả lương qua tài khoản Agribank.
 +  Có sao kê tài khoản trả lương tại Agribank 6 tháng gần nhất.

-    Hạn mức rút tiền tại ATM tối đa: 5.000.000 VND.
-    Hạn mức ứng tiền mặt tại POS ĐVCNT: Không áp dụng.
-    Hạn mức ứng tiền mặt tại POS Bank: Bằng hạn mức tín dụng được cấp.
-    Hạn mức thanh toán hàng hóa, dịch vụ: Bằng hạn mức tín dụng được cấp.
-    Hạn mức giao dịch Internet, giao dịch MOTO mặc định: 5.000.000 VND. Khách hàng có thể chủ động thay đổi nhưng tối đa bằng hạn mức tín dụng được cấp.
Hạn mức giao dịch không bắt buộc nhập mã PIN tại POS ĐVCNT đối với giao dịch thẻ không tiếp xúc (Contactless): Tối đa 500.000 VND.

-    Hạn mức rút/ứng tiền mặt: Bằng hạn mức tín dụng được cấp.
-    Hạn mức thanh toán hàng hóa, dịch vụ: Bằng hạn mức tín dụng được cấp.
-    Hạn mức giao dịch Internet, giao dịch MOTO mặc định: 5.000.000 VND. Khách hàng có thể chủ động thay đổi nhưng tối đa bằng hạn mức tín dụng được cấp.
-    Hạn mức ứng tiền mặt tại nước ngoài (Đối với các quốc gia có kết nối thanh toán qua NAPAS): Bằng hạn mức ứng tiền mặt nhưng không quá 30 triệu.

- Tối đa 30.000.000 VND
+ Đối với cá nhân người Việt Nam cư trú trên địa bàn nông thôn hoặc có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.
+ Đối với khách hàng trả lương qua tài khoản Agribank.
- Tối đa 10.000.000 VND đối với sinh viên các trường Học viện, Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp tại Việt Nam và khách hàng của EVN.

- Hạn mức giao dịch chuyển khoản /ngày
 + Chuyển khoản trong cùng hệ thống Agribank(Soft OTP): Tối đa 5.000.000.000VND/ngày
 + Chuyển khoản liên ngân hàng (Soft OTP): Tối đa 5.000.000.000VND/ngày
-  Hạn mức giao dịch chuyển khoản /lần
+ Chuyển khoản trong cùng hệ thống Agribank (Soft OTP): Tối đa 2.500.000.000VND/01 giao dịch
 + Chuyển khoản liên ngân hàng(Soft OTP): Tối đa < 500.000.000VND/01 giao dịch
+ Thay đổi hạn mức giao dịch ngày
- Đối với giao dịch Internet: Tối đa 300.000.000 VNĐ/ngày.

Hạn mức giao dịch đối với thẻ ghi nợ nội địa (Lộc Việt) trên ATM áp dụng theo quy định hiện hành đối với thẻ ghi nợ nội địa hạng chuẩn.
- Trong đó:
+  Tại ATM của Agribank
Đơn vị: Triệu đồng

Loại giao dịch

Hạn mức tối đa/ ngày

Hạn mức tối đa/ lần

Rút tiền mặt

25

5

Chuyển khoản

50

Cùng hệ thống: 50

Liên ngân hàng: 25

Rút tiền bằng mã

Theo hạn mức rút tiền của thẻ tạo mã

5

+ Tại ATM của TCTTT khác: Thực hiện theo quy định của Agribank và TCTTT.

Đối tượng khách hàng phát hành thẻ tín dụng nội địa (Lộc Việt): 
- Cá nhân người Việt Nam cư trú trên địa bàn nông thôn hoặc có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.
- Sinh viên các trường Học viện, Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp tại Việt Nam.
- Khách hàng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
- Khách hàng trả lương qua tài khoản Agribank.

Điều kiện phát hành thẻ tín dụng nội địa (Lộc Việt) là:
1. Cá nhân có quốc tịch Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.
2. Có tài khoản thanh toán mở tại Agribank.
3. Sao kê tài khoản có xác nhận của ngân hàng chứng minh thu nhập hàng tháng trong vòng 03 tháng gần nhất (nếu có).
4. Có kết quả chấm điểm và xếp hạng tín dụng trên hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ gần nhất từ A trở lên. Không có nợ xấu, nợ đã xử lý rủi ro tại Agribank và các TCTD khác tại thời điểm thẩm định phát hành thẻ tín dụng. Giám đốc CNPH quyết định việc áp dụng hay không áp dụng biện pháp kiểm tra thông tin tín dụng (CIC) của khách hàng.

1. Khách hàng có thể phát hành thẻ phi vật lý KH (cá nhân) có thể thực hiện theo các cách sau:
Cách 1: Mở thẻ phi vật lý trong mục Dịch vụ thẻ - Phát hành thẻ phi vật lý trên ứng dụng Agribank E-Mobile Banking. 
Cách 2: Mở thẻ phi vật lý tại Kiosk Agribank Digital.
2. Khách hàng có thể phát hành các loại thẻ phi vật lý sau:
- Thẻ phi vật lý ghi nợ nội địa (Dcard)
- Thẻ phi vật lý ghi nợ MasterCard (Vcard)
- Thẻ phi vật lý ghi nợ JCB (Jcard)
2. Thời hạn của thẻ phi vật lý là 1 năm.
3. Khách hàng có thể phát hành tối đa 10 thẻ phi vật lý còn hiệu lực/ tài khoản.

Theo quy định của WU, khách hàng giao dịch phải có giấy tờ tùy thân hợp lệ và từ 18 tuổi trở lên. Trường hợp khách hàng chưa đủ 18 tuổi sẽ không được giao dịch WU.

1. Dịch vụ chi trả kiều hối qua Western Union: là dịch vụ chi trả tiền kiều hối cho người cư trú và người không cư trú là cá nhân tại Việt Nam qua Western Union.
2. Dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài qua Western Union: là dịch vụ chuyển tiền qua Western Union, trong đó người chuyển tiền là người cư trú và người không cư trú là cá nhân tại Việt Nam chuyển tiền cho người nhận là cá nhân ở nước ngoài theo các quy định hiện hành của Agribank và quy định về quản lý ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Theo đó: Khách hàng có thể nhận tiền mặt tại quầy từ người gửi là công ty qua dịch vụ Western Union khi khách hàng cung cấp đủ các tin theo quy định của Agribank (Giấy tờ tùy thân; người nhận tiền; người chuyển tiền; câu hỏi kiểm tra và câu trả lời; mã số chuyển tiền (viết tắt là MTCN)).
 * Trường hợp người gửi là tổ chức, KH không nhận được bằng tiền mặt tại quầy giao dịch. KH có thể báo cho người gửi số tài khoản để chuyển tiền vào tài khoản hoặc KH nhận tiền qua ABMT (chi trả Western Union vào tài khoản tiền gửi của khách hàng mở tại Agribank thông qua hệ thống SMS Banking/E-Mobile Banking/Internet Banking của Agribank).

Agribank gửi ngay tra soát yêu cầu hoàn trả lệnh thanh toán đến người nhận lệnh để thông báo. Khi người nhận lệnh đồng ý (bằng văn bản) hoặc nộp tiền mặt, lập chứng từ thanh toán trích tài khoản của mình để chuyển trả, Agribank thực hiện hoàn trả lệnh thanh toán.

Chuyển trả ngân hàng phát lệnh trong vòng: 
- 15 ngày kể từ ngày nhận lệnh thanh toán đến đối với lệnh có thông tin tài khoản người phát lệnh.
- 30 ngày kể từ ngày nhận lệnh thanh toán đến đối với lệnh không có thông tin tài khoản người phát lệnh.

Bảo sao kê tài khoản là văn bản ghi lại các giao dịch thanh toán, số dư trên TK thanh toán, việc đóng dấu trên bản sao kê TK cung cấp cho khách hàng chỉ để xác nhận văn bản do Agribank cung cấp không mang tính chất hạch toán. Do đó, căn cứ vào nghĩa vụ của Agribank đối với khách hàng mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại Agribank được quy định tại điều 8 tại QĐ 595/QD-NHNo-TCKT thì Chi nhánh khác chi nhánh mở tài khoản có thể đóng dấu trên bản sao kê tài khoản để cung cấp cho KH khi có yêu cầu.

Khách hàng cá nhân là người Việt Nam được sử dụng Hộ chiếu còn hiệu lực trong giao dịch gửi, rút tiền nhiều nơi trong trường hợp sau:
+ Giấy tờ tùy thân đăng ký với ngân hàng khi mở tài khoản là hộ chiếu.
+ CMND/CCCD ghi trên hộ chiếu trùng với CMND/CCCD đã đăng ký với ngân hàng khi mở tài khoản.
- Trường hợp khách hàng mất CMND/CCCD hoặc CMND/CCCD hết ạn khách hàng được phép dùng hộ chiếu còn hiệu lực để thực hiện giao dịch (trên hộ chiếu phải có số CMND/CCCD đã đăng ký trên hệ thống IPCAS)

Khách hàng chỉ được gửi tiết kiệm thông qua người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật. Thủ tục gửi:
- Giấy khai sinh (đối với cá nhân là công dân Việt Nam chưa đủ 14 tuổi);
- Chứng minh thư/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực của người giám hộ, người đại diện theo pháp luật.
- Giấy tờ chứng minh tư cách của người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật đối với chủ tài khoản.

A. Người đề nghị thanh toán TGTK xuất trình Giấy tờ xác minh thông tin của mình (CMND/CCCD còn hiệu lực) và nộp các giấy tờ sau:
1. Thẻ tiết kiệm đứng tên người gửi tiền;
2. Giấy chứng tử hoặc quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án về việc tuyên bố người gửi tiền đã chết (Bản gốc hoặc bản sao có công chứng/chứng thực);
3. Văn bản khai nhận di sản/văn bản thỏa thuận phân chia di sản có chứng thực của UBND cấp có thẩm quyền hoặc được công chứng bởi tổ chức hành nghề công chứng (Bản gốc); hoặc bản án/quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật (bản gốc hoặc bản sao có công chứng/chứng thực).
4. Trường hợp có nhiều người hưởng thừa kế, ngoài các giấy tờ theo quy định tại Khoản 1, 2, 3 ở trên, tùy từng trường hợp cụ thể, người đề nghị thanh toán phải nộp thêm:
a) Đơn yêu cầu kiêm giấy ủy quyền để ủy quyền cho một người lĩnh thay, nếu văn bản khai nhận di sản/văn bản thỏa thuận phân chia di sản không có nội dung ủy quyền cho một người lĩnh thay. Đơn yêu cầu kiêm giấy ủy quyền lập thành văn bản (Mẫu 03A/TGTK của Ngân hàng), có số Giấy tờ xác minh thông tin và chữ ký của tất cả những người uỷ quyền, người được ủy quyền, xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Ngân hàng.
b) Văn bản từ chối nhận di sản có chứng thực của UBND cấp có thẩm quyền hoặc công chứng của tổ chức hành nghề công chứng (nếu có, trong trường hợp một hoặc một số người được thừa kế từ chối nhận di sản).
5. Bản cam kết (Mẫu 03B/TGTK của Ngân hàng) của người thừa kế/những người thừa kế về việc tự chịu trách nhiệm giải quyết theo quy định của pháp luật trong trường hợp có những nội dung khác phát sinh sau thời điểm Agribank chi trả TGTK (áp dụng trong trường hợp chia thừa kế theo văn bản khai nhận di sản/văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà người đề nghị thanh toán không có đơn yêu cầu kiêm giấy ủy quyền (Mẫu 03A/TGTK) đồng thời trong văn bản khai nhận di sản/văn bản thỏa thuận phân chia di sản không có nội dung cam kết này).
B. Đối với thẻ tiết kiệm chung (nhiều người gửi tiền)
1. Nếu một hoặc một số trong các người gửi tiền chết: Agribank nơi mở thẻ tiết kiệm chi trả TGTK theo thỏa thuận trong Bản thoả thuận về quản lý và sử dụng TGTK chung và quy định tại Mục A. Trường hợp người thừa kế của người gửi tiền đã chết có tranh chấp với người gửi tiền còn lại hoặc những người thừa kế có tranh chấp với nhau (theo thông tin bằng văn bản của khách hàng) và Thẻ tiết kiệm bị tranh chấp chưa được Agribank nơi mở thẻ tiết kiệm giải quyết theo thỏa thuận trong bản thỏa thuận quản lý và sử dụng TGTK chung, Agribank sẽ chi trả theo quyết định hoặc bản án có hiệu lực pháp luật của Tòa án.
2. Nếu tất cả người gửi tiền đều bị chết: Agribank nơi mở thẻ tiết kiệm sẽ chi trả theo mục A ở trên.
C. Agribank nơi mở thẻ tiết kiệm thanh toán TGTK cho người thừa kế hợp pháp của người gửi tiền sau khi khấu trừ các khoản người gửi tiền có nghĩa vụ trả cho Agribank (nếu có). 
* Trường hợp người gửi tiền không có người thừa kế hoặc có người thừa kế nhưng không được quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản theo quy định của pháp luật, khoản TGTK sẽ thuộc sở hữu của tổ chức do pháp luật quy định.  
* Trường hợp có tranh chấp khi khoản TGTK chưa được thanh toán, Agribank nơi mở thẻ tiết kiệm chi trả theo quyết định hoặc bản án có hiệu lực pháp luật của Tòa án.

* Trường hợp chủ thẻ tiết kiệm để lại di chúc hợp pháp cho người thừa kế thì người thừa kế đến chi nhánh ngân hàng nơi mở thẻ tiết kiệm và cần làm những thủ tục sau để tất toán thẻ tiết kiệm:
- Chứng minh thư, thẻ CCCD hoặc hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực của người đề nghị thanh toán TGTK;
- Thẻ tiết kiệm đứng tên người gửi tiền;
- Giấy chứng tử hoặc quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án về việc tuyên bố người gửi tiền đã chết (Bản gốc hoặc bản sao có công chứng/chứng thực);
- Văn bản khai nhận di sản/văn bản thỏa thuận phân chia di sản có chứng thực của UBND cấp có thẩm quyền hoặc được công chứng bởi tổ chức hành nghề công chứng (Bản gốc); hoặc bản án/quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật (bản gốc hoặc bản sao có công chứng/chứng thực).
* Trường hợp người chủ sở hữu thẻ tiết kiệm chết đi không để lại di chúc thì tòa án sẽ tuyên người thừa hưởng hợp pháp thẻ tiết kiệm đó bằng văn bản căn cứ vào hoàn cảnh thực tế. Sau có văn bản có hiệu lực của Tòa án thì người được thừa hưởng thẻ tiết kiệm đến Agribank nơi mở thẻ tiết kiệm để tất toán thẻ tiết kiệm.
* Trường hợp có nhiều người hưởng thừa kế:
- Đơn yêu cầu kiêm giấy ủy quyền để ủy quyền cho một người lĩnh thay, nếu văn bản khai nhận di sản/văn bản thỏa thuận phân chia di sản không có nội dung ủy quyền cho một người lĩnh thay. Đơn yêu cầu kiêm giấy ủy quyền lập thành văn bản (Mẫu 03A/TGTK), có số Giấy tờ xác minh thông tin và chữ ký của tất cả những người uỷ quyền, người được ủy quyền, xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Khoản 2.1 Điều 20 Hướng dẫn này.
- Văn bản từ chối nhận di sản có chứng thực của UBND cấp có thẩm quyền hoặc công chứng của tổ chức hành nghề công chứng (nếu có, trong trường hợp một hoặc một số người được thừa kế từ chối nhận di sản).

- Khi mất thẻ tiền gửi tiết kiệm chung, tất cả người gửi tiền đến báo ngay tại bất kỳ Đơn vị giao dịch tiết kiệm nào của Agribank.
- Khi cấp lại thẻ tiết kiệm, tất cả người gửi tiền TK chung xuất trình CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực, lập và nộp giấy báo mất thẻ tiết kiệm cho Đơn vị giao dịch tiết kiệm nơi phát hành Thẻ tiết kiệm; trên giấy báo mất, tất cả người gửi tiền phải ký/điểm chỉ đúng chữ ký đã đăng ký tại ngân hàng.
- Nếu các thông tin được xác định đúng, đầy đủ và không có tranh chấp, khiếu kiện, sau 10 ngày làm việc kể từ ngày người gửi tiền hoàn tất thủ tục báo mất Thẻ tiết kiệm, Agribank nơi mở thẻ tiết kiệm làm thủ tục cấp lại Thẻ tiết kiệm mới cho khách hàng và thu phí theo quy định hiện hành của Agribank.

- Khi bị mất thẻ tiết kiệm, chủ sở hữu phải đến báo ngay cho bất kỳ Đơn vị giao dịch tiết kiệm nào của Agribank. Chủ sở hữu xuất trình giấy tờ xác minh thông tin, lập và nộp giấy báo mất Thẻ tiết kiệm cho Agribank nơi mở thẻ tiết kiệm.
- Việc cấp lại Thẻ tiết kiệm mới chỉ được thực hiện tại Agribank nơi mở thẻ tiết kiệm. Nếu các thông tin được xác định đúng, đầy đủ và không có tranh chấp, khiếu kiện, sau 10 ngày làm việc kể từ ngày người gửi tiền hoàn tất thủ tục báo mất Thẻ tiết kiệm, Agribank nơi mở thẻ tiết kiệm làm thủ tục cấp lại Thẻ tiết kiệm mới cho người gửi tiền, người gửi tiền phải trả phí cấp thẻ mới theo quy định hiện hành của Agribank.

Khách hàng cần mang thẻ tiết kiệm và giấy tờ tùy thân đến Điểm giao dịch bất kỳ của Agribank để đề nghị xác nhận số dư tiền gửi tiết kiệm theo mẫu có sẵn của Agribank. Agribank sẽ thu phí xác nhận số dư tiền gửi.

1. Khách hàng gửi tiết kiệm tại Agribank có thể chuyển quyền sở hữu khoản tiền gửi tiết kiệm cho người khác
- Thủ tục chuyển quyền sở hữu TGTK được thực hiện tại Agribank nơi mở thẻ tiết kiệm như sau:
 + Khách hàng xuất trình Thẻ tiết kiệm, giấy tờ xác minh thông tin của người gửi tiền, của tất cả người gửi tiền (đối với TGTK chung) và người nhận chuyển quyền sở hữu TGTK;
+ Giấy chuyển quyền sở hữu TGTK được lập theo quy định của Agribank  trong đó có đầy đủ chữ ký/điểm chỉ của người gửi tiền, người nhận chuyển quyền sở hữu và xác nhận của người có thẩm quyền của Agribank nơi mở thẻ tiết kiệm. Agribank xác nhận chuyển quyền sở hữu theo đề nghị của khách hàng nhưng không chịu trách nhiệm về nội dung thỏa thuận giữa bên chuyển quyền sở hữu và bên nhận chuyển quyền sở hữu. Mọi tranh chấp phát sinh (nếu có) do bên chuyển quyền sở hữu và bên nhận chuyển quyền sở hữu tự giải quyết.
- Đối với trường hợp chuyển quyền sở hữu TGTK thông qua người đại diện theo pháp luật, ngoài việc thực hiện các thủ tục nêu trên, xuất trình thêm:
+ Giấy tờ xác minh thông tin của ngựời đại diện theo pháp luật, Giấy tờ chứng minh tư cách của người đại diện theo pháp luật còn thời hạn hiệu lực.
+ Văn bản đồng ý của người giám sát việc giám hộ đối với giao dịch chuyển quyền sở hữu TGTK có giá trị từ 10.000.000 VND (Mười triệu đồng) trở lên đối với đồng Việt Nam và quy đổi tương đương theo tỷ giá mua chuyển khoản tại thời điểm thực hiện chuyển quyền sở hữu TGTK đối với ngoại tệ.
2. Theo quy định của Agribank, số tiền chuyển quyền sở hữu TGTK là toàn bộ số dư gốc và lãi chưa lĩnh tính đến thời điểm chuyển quyền sở hữu theo thoả thuận giữa bên chuyển quyền sở hữu và bên nhận chuyển quyền sở hữu. Sau khi chuyển nhượng, sổ tiết kiệm mới đứng tên người nhận chuyển quyền sở hữu.
3. Việc chuyển quyền sở hữu cho người thứ ba. Sau khi hoàn thành thủ tục nhận chuyển quyền sở hữu, người nhận chuyển quyền sở hữu TGTK được thực hiện đầy đủ các quyền của người gửi tiền theo quy định của Agribank, kể cả việc tiếp tục chuyển quyền sở hữu cho người khác.

Khách hàng là cá nhân nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam thời hạn từ 6 tháng trở lên có thể gửi tiền có kỳ hạn tại Agribank.

Agribank quy định số dư tối thiểu để duy trì tài khoản nhằm mục đích đảm bảo sự hoạt động thực của tài khoản. Số dư tối thiểu trên tài khoản không phải là số tiền Ngân hàng giữ lại mà vẫn thuộc quyền sở hữu của khách hàng, cụ thể Agribank quy định:
a) Đối với khách hàng cá nhân
- Số dư tối thiểu bằng VND: 50.000 đồng (Năm mươi nghìn đồng).
- Số dư tối thiểu bằng ngoại tệ: 10 đơn vị tiền tệ (Ví dụ: 10 USD, 10 EUR, v.v...). 
b) Đối với khách hàng tổ chức
- Số dư tối thiểu bằng VND: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).
- Số dư tối thiểu bằng ngoại tệ: 100 đơn vị tiền tệ (Ví dụ: 100 USD, 100 EUR, v.v...). 
Tùy theo điều kiện kinh doanh từng thời kỳ, Agribank quy định số dư tối thiểu phù hợp với từng đối tượng khách hàng.

- Người gửi tiền có thể lập giấy uỷ quyền cho người khác đến rút tiền gốc, lãi TGTK thay mình.
- Trường hợp TGTK chung: một người gửi tiền có thể uỷ quyền cho người gửi tiền còn lại hoặc uỷ quyền cho người thứ ba thực hiện rút tiền gốc, lãi TGTK theo nội dung Bản thỏa thuận về quản lý và sử dụng TGTK chung.
Đối với các giao dịch chuyển quyền sở hữu Thẻ tiết kiệm, sử dụng TGTK làm tài sản bảo đảm, cấp lại Thẻ tiết kiệm bị mất, bị hỏng, người gửi tiền phải trực tiếp giao dịch với Agribank.
1. Người gửi tiền có thể ủy quyền thực hiện giao dịch liên quan đến một, một số hoặc tất cả Thẻ tiết kiệm của mình tại Agribank.
* Giấy uỷ quyền được lập tại địa điểm giao dịch của Agribank phải có xác nhận của người có thẩm quyền của Agribank nơi mở thẻ tiết kiệm.
a) Giấy ủy quyền phải có đầy đủ các thông tin (theo Mẫu 02A/TGTK, 02B/TGTK);
b) Tên/họ tên, giấy tờ xác minh thông tin (Số Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu), địa chỉ của người uỷ quyền và người được uỷ quyền;
c) Thông tin chi tiết của Thẻ tiết kiệm được uỷ quyền (Số seri Thẻ tiết kiệm, số tiền, thời hạn gửi tiền...);
d) Nội dung, phạm vi và thời hạn uỷ quyền.
e) Chữ ký hoặc điểm chỉ (nếu có) của người uỷ quyền (đúng mẫu đã đăng ký với ngân hàng) và chữ ký của người được uỷ quyền. Đối với người uỷ quyền là pháp nhân, giấy uỷ quyền phải có đủ chữ ký, con dấu theo đúng mẫu đã đăng ký.
2. Giấy uỷ quyền được lập ngoài địa điểm giao dịch của Agribank phải có chứng thực của UBND cấp huyện (Phòng tư pháp cấp huyện) hoặc UBND cấp xã hoặc Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự và Cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (Cơ quan đại diện) hoặc công chứng/ chứng thực của tổ chức hành nghề công chứng (Phòng công chứng hoặc Văn phòng công chứng)

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi