Hỏi đáp

Khách hàng cá nhân

Theo quy định của WU, khách hàng giao dịch phải có giấy tờ tùy thân hợp lệ và từ 18 tuổi trở lên. Trường hợp khách hàng chưa đủ 18 tuổi sẽ không được giao dịch WU.

1. Dịch vụ chi trả kiều hối qua Western Union: là dịch vụ chi trả tiền kiều hối cho người cư trú và người không cư trú là cá nhân tại Việt Nam qua Western Union.
2. Dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài qua Western Union: là dịch vụ chuyển tiền qua Western Union, trong đó người chuyển tiền là người cư trú và người không cư trú là cá nhân tại Việt Nam chuyển tiền cho người nhận là cá nhân ở nước ngoài theo các quy định hiện hành của Agribank và quy định về quản lý ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Theo đó: Khách hàng có thể nhận tiền mặt tại quầy từ người gửi là công ty qua dịch vụ Western Union khi khách hàng cung cấp đầy đủ các tin theo quy định của Agribank (Giấy tờ tùy thân; người nhận tiền; người chuyển tiền; câu hỏi kiểm tra và câu trả lời; mã số chuyển tiền (viết tắt là MTCN)).
* Trường hợp người gửi là tổ chức, KH không nhận được bằng tiền mặt tại quầy giao dịch. KH có thể báo cho người gửi số tài khoản để chuyển tiền vào tài khoản hoặc KH nhận tiền qua ABMT (chi trả Western Union vào tài khoản tiền gửi của khách hàng mở tại Agribank thông qua hệ thống SMS Banking/E-Mobile Banking/Internet Banking của Agribank). Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, chi nhánh liên hệ TTKH (phòng Quản lý sản phẩm dịch vụ Kiều hối, điện thoại 024-37722793/37722794) để được hỗ trợ.

Agribank gửi ngay tra soát yêu cầu hoàn trả lệnh thanh toán đến người nhận lệnh để thông báo. Khi người nhận lệnh đồng ý (bằng văn bản) hoặc nộp tiền mặt, lập chứng từ thanh toán trích tài khoản của mình để chuyển trả, Agribank thực hiện hoàn trả lệnh thanh toán.

Chuyển trả ngân hàng phát lệnh trong vòng: 
- 15 ngày kể từ ngày nhận lệnh thanh toán đến đối với lệnh có thông tin tài khoản người phát lệnh.
- 30 ngày kể từ ngày nhận lệnh thanh toán đến đối với lệnh không có thông tin tài khoản người phát lệnh.

Bảo sao kê tài khoản là văn bản ghi lại các giao dịch thanh toán, số dư trên TK thanh toán, việc đóng dấu trên bản sao kê TK cung cấp cho khách hàng chỉ để xác nhận văn bản do Agribank cung cấp không mang tính chất hạch toán. Do đó, căn cứ vào nghĩa vụ của Agribank đối với khách hàng mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại Agribank được quy định tại điều 8 tại QĐ 595/QD-NHNo-TCKT thì Chi nhánh khác chi nhánh mở tài khoản có thể đóng dấu trên bản sao kê tài khoản để cung cấp cho KH khi có yêu cầu.

Khách hàng cá nhân là người Việt Nam được sử dụng Hộ chiếu còn hiệu lực trong giao dịch gửi, rút tiền nhiều nơi trong trường hợp sau:
+ Giấy tờ tùy thân đăng ký với ngân hàng khi mở tài khoản là hộ chiếu.
+ CMND/CCCD ghi trên hộ chiếu trùng với CMND/CCCD đã đăng ký với ngân hàng khi mở tài khoản.
- Trường hợp khách hàng mất CMND/CCCD hoặc CMND/CCCD hết ạn khách hàng được phép dùng hộ chiếu còn hiệu lực để thực hiện giao dịch (trên hộ chiếu phải có số CMND/CCCD đã đăng ký trên hệ thống IPCAS)

Khách hàng chỉ được gửi tiết kiệm thông qua người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật. Thủ tục gửi:
- Giấy khai sinh (đối với cá nhân là công dân Việt Nam chưa đủ 14 tuổi);
- Chứng minh thư/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực của người giám hộ, người đại diện theo pháp luật.
- Giấy tờ chứng minh tư cách của người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật đối với chủ tài khoản.

A. Người đề nghị thanh toán TGTK xuất trình Giấy tờ xác minh thông tin của mình (CMND/CCCD còn hiệu lực) và nộp các giấy tờ sau:
1. Thẻ tiết kiệm đứng tên người gửi tiền;
2. Giấy chứng tử hoặc quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án về việc tuyên bố người gửi tiền đã chết (Bản gốc hoặc bản sao có công chứng/chứng thực);
3. Văn bản khai nhận di sản/văn bản thỏa thuận phân chia di sản có chứng thực của UBND cấp có thẩm quyền hoặc được công chứng bởi tổ chức hành nghề công chứng (Bản gốc); hoặc bản án/quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật (bản gốc hoặc bản sao có công chứng/chứng thực).
4. Trường hợp có nhiều người hưởng thừa kế, ngoài các giấy tờ theo quy định tại Khoản 1, 2, 3 ở trên tùy từng trường hợp cụ thể, người đề nghị thanh toán phải nộp thêm:
a) Đơn yêu cầu kiêm giấy ủy quyền để ủy quyền cho một người lĩnh thay, nếu văn bản khai nhận di sản/văn bản thỏa thuận phân chia di sản không có nội dung ủy quyền cho một người lĩnh thay. Đơn yêu cầu kiêm giấy ủy quyền lập thành văn bản (Mẫu 03A/TGTK của Ngân hàng), có số Giấy tờ xác minh thông tin và chữ ký của tất cả những người ủy quyền, người được ủy quyền, xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Ngân hàng.
b) Văn bản từ chối nhận di sản có chứng thực của UBND cấp có thẩm quyền hoặc công chứng của tổ chức hành nghề công chứng (nếu có, trong trường hợp một hoặc một số người được thừa kế từ chối nhận di sản).
5. Bản cam kết (Mẫu 03B/TGTK của Ngân hàng) của người thừa kế/những người thừa kế về việc tự chịu trách nhiệm giải quyết theo quy định của pháp luật trong trường hợp có những nội dung khác phát sinh sau thời điểm Agribank chi trả TGTK (áp dụng trong trường hợp chia thừa kế theo văn bản khai nhận di sản/văn bản thỏa thuận phân chia di sản không có nội dung cam kết này).
B. Đối với thẻ tiết kiệm chung (nhiều người gửi tiền)
1. Nếu một hoặc một số trong các người gửi tiền chết: Agribank nơi mở thẻ tiết kiệm chi trả TGTK theo thỏa thuận trong Bản thỏa thuận về quản lý và sử dụng TGTK chung và quy định tại Mục A. Trường hợp người thừa kế của người gửi tiền đã chết có tranh chấp với người gửi tiền còn lại hoặc những người thừa kế có tranh chấp với nhau (theo thông tin bằng văn bản của khách hàng) và Thẻ tiết kiệm bị tranh chấp chưa được và sử dụng TGTK chung, Agribank sẽ chi trả theo quyết định hoặc bản án có hiệu lực pháp luật của Tòa án.
2. Nếu tất cả người gửi tiền đều bị chết: Agribank nơi mở thẻ tiết kiệm sẽ chi trả theo mục A ở trên.
C. Agribank nơi mở thẻ tiết kiệm thanh toán TGTK cho người thừa kế hợp pháp của người gửi tiền sau khi khấu trừ các khoản người gửi tiền có nghĩa vụ trả cho Agribank (nếu có).
* Trường hợp người gửi tiền không có người thừa kế hoặc có người thừa kế nhưng không được quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản theo quy định của pháp luật, khoản TGTK sẽ thuộc sở hữu của tổ chức do pháp luật quy định.
* Trường hợp có tranh chấp khi khoản TGTK chưa được thanh toán, Agribank nơi mở Thẻ tiết kiệm chi trả theo quyết định hoặc bản án có hiệu lực pháp luật của Tòa án.

* Trường hợp chủ thẻ tiết kiệm để lại di chúc hợp pháp cho người thừa kế thì người thừa kế đến chi nhánh ngân hàng nơi mở thẻ tiết kiệm và cần làm những thủ tục sau để tất toán thẻ tiết kiệm:
- Chứng minh thư, thẻ CCCD hoặc hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực của người đề nghị thanh toán TGTK;
- Thẻ tiết kiệm đứng tên người gửi tiền;
- Giấy chứng tử hoặc quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án về việc tuyên bố người gửi tiền đã chết (Bản gốc hoặc bản sao có công chứng/chứng thực);
- Văn bản khai nhận di sản/văn bản thỏa thuận phân chia di sản có chứng thực của UBND cấp có thẩm quyền hoặc được công chứng bởi tổ chức hành nghề công chứng (Bản gốc); hoặc bản án/quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật (bản gốc hoặc bản sao có công chứng/chứng thực).
* Trường hợp người chủ sở hữu thẻ tiết kiệm chết đi không để lại di chúc thì tòa án sẽ tuyên người thừa hưởng hợp pháp thẻ tiết kiệm đó bằng văn bản căn cứ vào hoàn cảnh thực tế. Sau có văn bản có hiệu lực của Tòa án thì người được thừa hưởng thẻ tiết kiệm đến Agribank nơi mở thẻ tiết kiệm để tất toán thẻ tiết kiệm.
* Trường hợp có nhiều người hưởng thừa kế:
- Đơn yêu cầu kiêm giấy ủy quyền để ủy quyền cho một người lĩnh thay, nếu văn bản khai nhận di sản/văn bản thỏa thuận phân chia di sản không có nội dung ủy quyền cho một người lĩnh thay. Đơn yêu cầu kiêm giấy ủy quyền lập thành văn bản (Mẫu 03A/TGTK), có số Giấy tờ xác minh thông tin và chữ ký của tất cả những người ủy quyền, người được ủy quyền, xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.
- Văn bản từ chối nhận di sản có chứng thực của UBND cấp có thẩm quyền hoặc công chứng của tổ chức hành nghề công chứng (nếu có, trong trường hợp một hoặc một số người được thừa kế từ chối nhận di sản).

- Khi bị mất thẻ tiết kiệm chung, tất cả người gửi phải đến báo ngay cho bất kỳ Đơn vị giao dịch tiết kiệm nào của Agribank.
- Khi cấp lại thẻ tiết kiệm mới, tất cả người gửi tiền TK chung xuất trình CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực, lập và nộp giấy báo mất thẻ tiết kiệm cho Đơn vị giao dịch tiết kiệm nơi phát hành Thẻ tiết kiệm; trên giấy báo mất, tất cả người gửi tiền phải ký/điểm chỉ đúng chữ ký đã đăng ký tại ngân hàng.
- Nếu các thông tin được xác định đúng, đầy đủ và không có tranh chấp, khiếu kiện, sau 10 ngày làm việc kể từ ngày người gửi tiền hoàn tất thủ tục báo mất Thẻ tiết kiệm, Agribank nơi mở thẻ tiết kiệm làm thủ tục cấp lại Thẻ tiết kiệm mới khách hàng và thu phí theo quy định hiện hành của Agribank.

- Khi bị mất thẻ tiết kiệm, chủ sở hữu phải đến báo ngay cho bất kỳ Đơn vị giao dịch tiết kiệm nào của Agribank. Chủ sở hữu xuất trình giấy tờ xác minh thông tin, lập và nộp giấy báo mất Thẻ tiết kiệm cho Agribank nơi mở thẻ tiết kiệm.
- Việc cấp lại thẻ tiết kiệm mới chỉ được thực hiện tại Agribank nơi mở thẻ tiết kiệm. Nếu các thông tin được xác định đúng, đầy đủ và không có tranh chấp, khiếu kiện, sau 10 ngày làm việc kể từ ngày người gửi tiền hoàn tất thủ tục báo mất Thẻ tiết kiệm, Agribank nơi mở thẻ tiết kiệm làm thủ tục cấp lại Thẻ tiết kiệm mới cho người gửi tiền, người gửi tiền phải trả phí cấp thẻ mới theo quy định hiện hành của Agribank.

Khách hàng cần mang thẻ tiết kiệm và giấy tờ tùy thân đến Điểm giao dịch bất kỳ của Agribank để đề nghị xác nhận số dư tiền gửi tiết kiệm theo mẫu có sẵn của Agribank. Agribank sẽ thu phí xác nhận số dư tiền gửi.

1. Khách hàng gửi tiết kiệm tại Agribank có thể chuyển quyền sở hữu tiền gửi tiết kiệm cho người khác
- Thủ tục chuyển quyền sở hữu TGTK được thực hiện tại Agribank nơi mở thẻ tiết kiệm như sau:
+ Khách hàng xuất trình Thẻ tiết kiệm, giấy tờ xác minh thông tin của người gửi tiền, của tất cả người gửi tiền (đối với TGTK chung) và người nhận chuyển quyền sở hữu TGTK;
+ Giấy chuyển quyền sở hữu TGTK được lập theo quy định của Agribank trong đó có đầy đủ chữ ký/điểm chỉ của người gửi tiền, người nhận chuyển quyền sở hữu và xác nhận của người có thẩm quyền của Agribank nơi mở thẻ tiết kiệm. Agribank xác nhận chuyển quyền sở hữu theo đề nghị của khách hàng nhưng không chịu trách nhiệm về nội dung thỏa thuận giữa bên chuyển quyền sở hữu và bên nhận chuyển quyền sở hữu. Mọi tranh chấp phát sinh (nếu có) do bên chuyển quyền sở hữu và bên nhận chuyển quyền sở hữu tự giải quyết.
- Đối với trường hợp chuyển quyền sở hữu TGTK thông qua người đại diện theo pháp luật, ngoài việc thực hiện các thủ tục nêu trên, xuất trình thêm:
+ Giấy tờ xác minh thông tin của người đại diện theo pháp luật, Giấy tờ chứng minh tư cách của người đại diện theo pháp luật còn thời gian hiệu lực.
+ Văn bản đồng ý của người giám sát việc giám hộ đối với giao dịch chuyển quyền sở hữu TGTK có giá trị từ 10.000.000 VND (Mười triệu đồng) trở lên đối với đồng Việt Nam và quy đổi tương đương theo tỷ giá mua chuyển khoản tại thời điểm thực hiện chuyển quyền sở hữu TGTK đối với ngoại tệ.
2. Theo quy định của Agribank, số tiền chuyển quyền sở hữu TGTK là toàn bộ số dư gốc và lãi chưa lĩnh tính đến thời điểm chuyển quyền sở hữu theo thỏa thuận giữa bên chuyển quyền sở hữu và bên nhận chuyển quyền sở hữu. Sau khi chuyển nhượng, sổ tiết kiệm mới đứng tên người nhận chuyển quyền sở hữu.
3. Việc chuyển quyền sở hữu cho người thứ ba. Sau khi hoàn thành thủ tục nhận chuyển quyền sở hữu, người nhận chuyển quyền sở hữu TGTK được thực hiện đầy đủ các quyền của người gửi tiền theo quy định của Agribank, kể cả việc tiếp tục chuyển quyền sở hữu cho người khác.

Khách hàng là cá nhân nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam thời hạn từ 6 tháng trở lên có thể gửi tiền có kỳ hạn tại Agribank.

Agribank quy định số dư tối thiểu để duy trì tài khoản nhằm mục đích đảm bảo sự hoạt động thực của tài khoản. Số dư tối thiểu trên tài khoản không phải là số tiền Ngân hàng giữ lại mà vẫn thuộc quyền sở hữu của khách hàng, cụ thể Agribank quy định:
a) Đối với khách hàng cá nhân
- Số dư tối thiểu bằng VND: 50.000 đồng (Năm mươi nghìn đồng).
- Số dư tối thiểu bằng ngoại tệ: 10 đơn vị tiền tệ (Ví dụ: 10 USD, 10 EUR, v.v...).
b) Đối với khách hàng tổ chức: 
- Số dư tối thiểu bằng VND: 1.000.000 (Một triệu đồng)
- Số dư tối thiểu bằng ngoại tệ: 100 đơn vị tiền tệ (Ví dụ: 100 USD, 100 EUR, v.v...)
Tùy theo điều kiện kinh doanh từng thời kỳ, Agribank quy định số dư tối thiểu phù hợp với từng đối tượng khách hàng.

- Người gửi tiền có thể lập giấy ủy quyền cho người khác đến rút tiền gốc, lãi TGTK thay mình.
- Trường hợp TGTK chung: một người gửi tiền có thể ủy quyền cho người gửi tiền còn lại hoặc ủy quyền cho người thứ ba thực hiện rút tiền gốc, lãi TGTK theo nội dung Bản thỏa thuận về quản lý và sử dụng TGTK chung.
Đối với các giao dịch chuyển quyền sở hữu Thẻ tiết kiệm, sử dụng TGTK làm tài sản bảo đảm, cấp lại Thẻ tiết kiệm bị mất, bị hỏng, người gửi tiền phải trực tiếp giao dịch với Agribank.
1. Người gửi tiền có thể ủy quyền thực hiện giao dịch liên quan đến một, một số hoặc tất cả Thẻ tiết kiệm của mình tại Agribank.
* Giấy ủy quyền được lập tại địa điểm giao dịch của Agribank phải có xác nhận của người có thẩm quyền của Agribank nơi mở thẻ tiết kiệm.
a) Giấy ủy quyền phải có đầy đủ các thông tin (theo Mẫu 02A/TGTK, 02B/TGTK);
b) Tên/họ tên, giấy tờ xác minh thông tin (Số Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu), địa chỉ của người ủy quyền và người được ủy quyền;
c) Thông tin chi tiết của Thẻ tiết kiệm được ủy quyền (Số seri Thẻ tiết kiệm, số tiền, thời hạn gửi tiền...);
d) Nội dung, phạm vi và thời hạn ủy quyền.
e) Chữ ký hoặc điểm chỉ (nếu có) của người ủy quyền (đúng mẫu đã đăng ký với ngân hàng) và chữ ký của người được ủy quyền. Đối với người ủy quyền là pháp nhân, giấy ủy quyền phải có đủ chữ ký, con dấu theo đúng mẫu đã đăng ký.
2. Giấy ủy quyền được lập ngoài địa điểm giao dịch của Agribank phải có chứng thực của UBND cấp huyện (Phòng tư pháp cấp huyện) hoặc UBND cấp xã hoặc Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự và Cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (Cơ quan đại diện) hoặc công chứng/chứng thức của tổ chức hành nghề công chứng (Phòng công chứng hoặc Văn phòng công chứng)

- Theo quy định của Agribank, tất cả giao dịch gửi tiền và rút tiền đều phải được kiểm tra, đối chiếu thông tin trên giấy tờ tùy thân, chứng từ giao dịch với thông tin khách hàng đã đăng ký với Agribank khi mở tài khoản cũng như thẩm quyền sử dụng tài khoản của khách hàng
- Giấy tờ tùy thân là: Chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân, Hộ chiếu còn hiệu lực.

Theo quy định của Agribank, thời hạn xuất trình séc là 30 ngày kể từ ngày ký phát, thời hạn thanh toán séc tối đa không vượt quá 06 tháng kể từ ngày ký phát (nếu người ký phát không thực hiện đình chỉ thanh toán séc đối với tờ sé đó). Do vây, séc rút tiền ghi từ ngày hôm trước, khách hàng vẫn được rút tiền tại Agribank vào ngày hôm sau. 

Agribank miễn phí mở tài khoản thanh toán cho khách hàng. Tuy nhiên, Agribank có thu phí duy trì tài khoản mức tối đa 5.000đ/tháng (chưa bao gồm thuế VAT)

* Thủ tục ủy quyền tại ngân hàng nơi mở tài khoản:
- Người ủy quyền và người được ủy quyền đến chi nhánh nơi khách hàng mở tài khoản thanh toán.
- Lập giấy ủy quyền theo mẫu, quy định của Agribank.
- Xuất trình giấy tờ tùy thân còn hiệu lực của người ủy quyền và người được ủy quyền.
* Hoặc thực hiện thủ tục ủy quyền tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; sau đó thực hiện tiếp:
- Người được ủy quyền đến ngân hàng nơi mở TK;
- Xuất trình Giấy ủy quyền đã lập theo quy định của Pháp luật (Có công chứng, chứng thực của cơ quan có thẩm quyền - UBND phường/xã nơi cư trú/Văn phòng Công chứng/Đại sứ quán/Lãnh sự quán);
- Xuất trình CMND/thẻ CCCD (Đối với công dân VN)/Hộ chiếu (Đối với người nước ngoài) còn hiệu lực.

Quý khách vui lòng mang theo Chứng minh thư nhân dân/Căn cước Công dân/Hộ chiếu bản gốc còn hiệu lực khi đến Agribank chi nhánh bất kỳ để được hỗ trợ.
Lưu ý: Agribank sẽ thu phí dịch vụ tra soát giao dịch (nếu có) của khách hàng.

- Đối với phương thức xác thực giao dịch bằng SMS OTP: Agribank sẽ gửi tin nhắn SMS OTP cho số điện thoại của Quý khách, tuy nhiên việc Quý khách có nhận được tin nhắn hay không còn phụ thuộc vào nhà mạng viễn thông, Quý khách vui lòng liên hệ nhà mạng viễn thông để được hỗ trợ.
- Đối với phương thức xác thực Soft OTP: khách hàng có thể sử dụng được ở nước ngoài, hướng dẫn khách hàng vào mục cài đặt đồng hồ/thời gian của thiết bị di dộng, cài đặt múi giờ GMT+7
- Đối với phương thức xác thực Token OTP: khách hàng sử dụng được ở nước ngoài mà không cần phải thay đổi gì.

Quý khách vui lòng mang theo Chứng minh thư nhân dân/Căn cước Công dân/Hộ chiếu bản gốc còn hiệu lực khi đến Agribank chi nhánh bất kỳ để được hỗ trợ.

- Quý khách nhập sai quá 05 lần mật khẩu truy cập/xác thực giao dịch ứng dụng Agribank E-Mobile Banking sẽ bị khóa dịch vụ cho đến hết 23:59:59 giây cùng ngày. Đến 00:00:00 ngày hôm sau khách hàng có thể tiếp tục nhập mật khẩu để truy cập ứng dụng/xác thực giao dịch.
- Trong trường hợp khách hàng quên mật khẩu truy cập ứng dụng, khách hàng vui lòng đến quầy giao dịch của Agribank để khởi tạo lại mật khẩu.

Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp hotline 1900555520 hỗ trợ liên quan đến vé tầu, xe, máy bay, đặt phòng khách sạn của VNPAY để được hỗ trợ.

Quý khách có thể sử dụng các phương thức xác thực giao dịch sau:
- SMS OTP
- Soft OTP
- Mật khẩu đăng nhập ứng dụng
- Bảo mật sinh trắc học (khuôn mặt/vân tay)

- Đối với khách hàng cá nhân, Quý khách vui lòng đến Agribank chi nhánh bất kỳ. 
- Quý khách vui lòng mang theo Chưng minh thư nhân dân/Căn cước Công dân chiếu bản gốc còn hiệu lực khi đến giao dịch tại ngân hàng.

Hiện nay trên Agribank E-Mobile Banking hỗ trợ Quý khách tra cứu thông tin về khoản vay, thực hiện trả nợ đối với các khoản vay thông thường thanh toán đúng hạn bằng Việt Nam đồng tại chi nhánh đăng ký dịch vụ Agribank E-Mobile Banking.

Hiện nay trên Agribank E-Mobile Banking hỗ trợ Quý khách đăng ký và sử dụng dịch vụ tài chính cho nhiều tài khoản Agribank của mình.

Ứng dụng Agribank E-Mobile Banking có hỗ trợ giao diện Tiếng Anh, khách hàng có thể chuyển đổi qua lại giữ giao diện Tiếng Anh và Tiếng Việt bằng cách Click vào biểu tượng 3 dấu gạch ngang tại góc trên tay phải của ứng dụng, vào mục Cài đặt ngôn ngữ, chọn Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt.

Danh mục sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế do Agribank phát hành:
- Thẻ tín dụng Visa hạng chuẩn
- Thẻ tín dụng Visa hạng vàng
- Thẻ tín dụng MasterCard hạng vàng
- Thẻ tín dụng MasterCard hạng vàng dành cho Công ty
- Thẻ tín dụng MasterCard hạng bạch kim
- Thẻ tín dụng JCB hạng vàng
- Thẻ tín dụng JCB hạng bạch kim

Sau 03 (ba) tháng kể từ ngày đến hẹn nhận thẻ, nếu chủ thẻ hoặc người đại diện/người được ủy quyền không đến nhận thẻ mà không có lý do chính đáng thì thẻ đó sẽ bị hủy. Riêng đối với thẻ trả trước thì thẻ sẽ được hủy khi thẻ hết hạn hiệu lực.

Hiện tại Agribank có 02 hình thức kích hoạt thẻ như sau:
- Kích hoạt thẻ tại chi nhánh phát hành thẻ;
- Khách hàng tự kích hoạt thẻ trên ứng dụng Agribank E-Mobile Banking (áp dụng đối với khách hàng đăng ký sử dụng Agribank E-Mobile Banking).

Tối đa 03 (ba) năm (áp dụng cho cả thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ nội địa). Trường hợp phát hành lại, thời hạn hiệu lực của thẻ phát hành lại bằng thời hạn hiệu lực còn lại của thẻ Lộc Việt cũ.

Khách hàng đã đăng ký phát hành và sử dụng thẻ của Agribank. Khách hàng cài đặt và sử dụng ứng dụng Agribank E-Mobile Banking (đối với trường hợp kích hoạt thẻ, cấp/đổi mã pin trên ứng dụng). Số điện thoại khách hàng sử dụng dịch vụ tin nhắn mã pin điện tử phải trùng khớp với số điện thoại khách hàng đăng ký dịch vụ SMS Banking/E-Mobile Banking.

Khách hàng đăng ký phát hành và sử dụng thẻ của Agribank (Bao gồm: Thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ tiếp quỹ, v.v...)

- Thẻ tín dụng nội địa (Thẻ Lộc Việt) là sản phẩm thẻ do Agribank phát hành, cho phép chủ thẻ sử dụng trong phạm vi hạn mức tín dụng do Agribank cấp sự dụng trong lãnh thỏ Việt Nam và tại các nước kết nối thanh toán với hệ thống chuyển NAPAS (theo quy định của NAPAS).
- Đặc điểm: Thẻ Lộc Việt được tích hợp hai sản phẩm thẻ trên cùng một con chip, bao gồm:
+ Thẻ tín dụng nội địa hạng chuẩn với mã BIN: 97040561
+ Thẻ ghi nợ nội địa hạng chuẩn với mã BIN: 97040562
- Đối tượng khách hàng của Thẻ Lộc Việt:
+ Cá nhân người Việt Nam cư trú trên địa bàn nông thôn hoặc có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.
+ Sinh viên các trường Học viện, Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp tại Việt Nam.
+ Khách hàng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
+ Khách hàng trả lương qua tài khoản Agribank.

Đối với cho vay thấu chi không có đảm bảo bằng tài sản, khách hàng phải đáp ứng các điều kiện sau:
a) Có thẻ ghi nợ còn hiệu lực hoặc đăng ký phát hành thẻ ghi nợ tại CNPH nơi cấp hạn mức thấu chi.
b) Không có nợ xấu, nợ đã xử lý rủi ro tại Agribank và các TCTD khác tại thời điểm thẩm định cho vay thấu chi. Giám đốc CNPH quyết định việc áp dụng hay không áp dụng biện pháp kiểm tra thông tin tín dụng (CIC) của khách hàng. 
c) Sử dụng dịch vụ chi trả lương, trợ cấp xã hội qua tài khoản thanh toán tại CNPH; Được tổ chức quản lý lao động hoặc cơ quan lao động - thương binh và xã hội có thẩm quyền xác nhận mức lương/trợ cấp xã hội hàng tháng và cam kết phối hợp với CNPH đôn đốc chủ thẻ thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ trả nợ.

Điều kiện phát hành thẻ tín dụng có bảo đảm bằng tài sản:
1. Đối với cá nhân
a) Khách hàng là cá nhân có quốc tịch Việt Nam, cá nhân có quốc tịch nước ngoài cư trú tại Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật. 
b) Có tài khoản thanh toán tại CNPH
c) Có thu nhập ổn định đảm bảo trả nợ đúng hạn; không có nợ xấu, nợ đã xử lý rủi ro tại Agribank và các TCTD khác tại thời điểm thẩm định phát hành thẻ tín dụng. Giám đốc CNPH quyết định việc áp dụng hay không áp dụng biện pháp kiểm tra thông tin tín dụng (CIC) của khách hàng.
d) Thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành về bảo đảm tiền vay của Chính phủ, NHNN và Agribank.
e) Ngoài ra, đối với các cá nhân người nước ngoài phải làm việc hợp pháp tại các tổ chức trong nước hoặc các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam có thời hạn cư trú/làm việc còn lại ở Việt Nam ít nhất bằng thời hạn hiệu lực của thẻ cộng thêm (+) 45 ngày.
2. Đối với pháp nhân
a) Khách hàng là pháp nhân Việt Nam có năng lực pháp luật dân sự, bao gồm:
- Doanh nghiệp hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh.
- Hợp tác xã theo quy định của Luật hợp tác xã.
- Các tổ chức khác là pháp nhân theo quy định của Bộ luật dân sự.
b) Có tài khoản thanh toán tại CNPH
c) Kinh doanh có hiệu quả, năm trước liền kề có lãi, không có nợ xấu, nợ đã xử lý rủi ro tại Agribank và các TCTD khác tại thời điểm thẩm định phát hành thẻ tín dụng. Giám đốc CNPH quyết định việc áp dụng hay không áp dụng biện pháp kiểm tra tín dụng (CIC) của khách hàng.
d) Thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành về bảo đảm tiền vay của Chính phủ, NHNN và Agribank.

Đối với thẻ liên kết thương hiệu, Tổ chức liên kết phải đáp ứng các điều kiện sau:
a) Có uy tín, thương hiệu đã được khẳng định trên thị trường.
b) Có quy mô lớn, hoạt động kinh doanh ổn định và có tình hình tài chính lành mạnh. 
c) Có mạng lưới hoạt động, hệ thống cửa hàng, đại lý phân phối rộng khắp.
d) Có Thỏa thuận hợp tác với Agribank/CNPH gồm các nội dung sau:
- Thời hạn hiệu lực của Thỏa thuận hợp tác tối thiểu là 03 (ba) năm.
- Số lượng thẻ liên kết trong thời gian hợp tác tối thiểu đạt 2.000 thẻ.
- Sử dụng dịch vụ phát hành thẻ trả lương qua tài khoản tại CNPH.
- Cam kết lắp đặt thiết bị POS của Agribank tại các điểm kinh doanh. 
e) Áp dụng Mẫu thiết kế thẻ theo quy định của Agribank. 
Trường hợp đáp ứng các điều kiện trên, CNPH trình TGĐ (qua TTT) phê duyệt.
Phương án triển khai thẻ liên kết thương hiệu theo Mẫu 07/THE.

Điều kiện phát hành thẻ tín dụng không có bảo đảm bằng tài sản:
1. Đối với cá nhân
Agribank chỉ phát hành thẻ tín dụng không có bảo đảm bằng tài sản cho khách hàng là cá nhân người Việt Nam đáp ứng các điều kiện sau: 
a) Có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.
b) Có tài khoản thanh toán tại CNPH
c) Có thu nhập ổn định đảm bảo trả nợ đúng hạn; không có nợ xấu, nợ đã xử lý rủi ro tại Agribank và các TCTD khác tại thời điểm thẩm định phát hành thẻ tín dụng. Giám đốc CNPH quyết định việc áp dụng hay không áp dụng biện pháp kiểm tra thông tin tín dụng (CIC) của khách hàng.
d) Có kết quả chấm điểm và xếp hạng tín dụng gần nhất từ A trở lên, hoặc sử dụng dịch vụ chi trả lương, trợ cấp xã hội qua tài khoản thanh toán tại Agribank; Được tổ chức quản lý lao động hoặc cơ quan lao động - thương binh và xã hội có thẩm quyền xác nhận mức lương/trợ cấp xã hội hàng tháng và cam kết phối hợp với Agribank đôn đốc chủ thể thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ trả nợ.
2. Đối với pháp nhân
a) Khách hàng là pháp nhân Việt Nam có năng lực pháp luật dân sự, bao gồm:
- Doanh nghiệp hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh.
- Hợp tác xã theo quy định của Luật hợp tác xã.
- Các tổ chức khác là pháp nhân theo quy định của Bộ luật dân sự.
b) Có tài khoản thanh toán tại CNPH
c) Kinh doanh có hiệu quả, năm trước liền kề có lãi. Không có nợ xấu, nợ đã xử lý rủi ro tại Agribank và các TCTD khác tại thời điểm thẩm định phát hành thẻ tín dụng. Giám đốc CNPH quyết định việc áp dụng hay không áp dụng biện pháp kiểm tra tín dụng (CIC) của khách hàng.
d) Đã được Agribank cấp tín dụng không có đảm bảo bằng tài sản (đang có hiệu lực), hoặc đã có thời gian qua hệ liên tục về tiền gửi hoặc thanh toán với Agribank tối thiểu 06 (sáu) tháng tính đến thời điểm đề nghị phát hành thẻ tín dụng và có số dư tiền gửi bình quân tối thiểu bằng tổng hạn mức thẻ tín dụng đề nghị cấp hoặc doanh số chuyển tiền đến bình quân từ 10 tỷ đồng/tháng trở lên (tính trong 06 tháng gần nhất).

ĐVCNT có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của thẻ và chủ thẻ trước khi thực hiện giao dịch, cụ thể:    
a. Kiểm tra tình trạng của thẻ đảm bảo còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị tẩy xóa, sửa chữa các thông tin trên thẻ.
b. Kiểm tra, đối chiếu các yếu tố trên thẻ: 
'-Kiểm tra, đối chiếu đảm bảo khớp đúng các thông tin trên thẻ, thông tin hiển thị trên màn hình POS và hóa đơn giao dịch như: Họ và tên chủ thẻ, chữ ký, số thẻ (được in/dập nổi)
- Tên thương hiệu và/hoặc Logo của TCPHT, Tên viết tắt và/hoặc logo của Tổ chức liên kết (đối với thẻ liên kết, thẻ quốc tế), Số thẻ (gồm 16 chữ số), 04 số đầu của mã BIN in trên thẻ, Họ, tên đối với chủ thẻ là cá nhân; tên tổ chức đối với chủ thẻ là tổ chức và họ, tên của cá nhân được tổ chức ủy quyền sử dụng thẻ (không áp dụng đối với thẻ trả trước vô danh), Thời hạn hiệu lực (hoặc thời điểm bắt đầu có hiệu lực) của thẻ, Các yếu tố bảo mật, Dải từ tính và/hoặc chip điện tử, Số điện thoại dịch vụ hỗ trợ khách hàng, Dải chữ ký, Lời ghi chú bằng tiếng Việt và/hoặc tiếng Anh, Logo của Napas (đối với thẻ ghi nợ nội địa), Logo, hologram của TCTQT Visa/MasterCard/JCB; Các yếu tố bảo mật: CVV2 (đối với thẻ Visa), CVC2 (đối với thẻ MasterCard), CAV2 (đối với thẻ JCB), Các yếu tố khác.
c. Trường hợp nghi vấn về tính hợp lệ, hợp pháp của thẻ hoặc chủ thẻ, ĐVCNT không được chấp nhận thanh toán thẻ.

Theo quy định của các Tổ chức thẻ quốc tế (TCTQT) và Agribank, ĐVCNT tuyệt đối không được thu thêm bất kỳ một khoản phụ phí nào của chủ thẻ ngoài giá trị hàng hoá, dịch vụ phải thanh toán. Hành vi thu thêm phụ phí của ĐVCNT là vi phạm Hợp đồng chấp nhận thanh toán thẻ đã ký với Agribank và trái với quy định của các TCTQT. 

1. Khách hàng chưa đăng ký giao dịch Internet/Moto
2. Khách hàng không nhập CVV2/CVC2
3. Khách hàng giao dịch vượt quá hạn  mức giao dịch ngày
4. Khách hàng giao dịch vượt quá hạn mức của thẻ
5. Khách hàng chưa đăng ký dịch vụ 3D Secure (một số trang Web có biểu tượng Verified by Visa/MasterCard SecureCode... yêu cầu khách hàng bắt buộc phải đăng ký dịch vụ 3D Secure)

Khách hàng có thể thực hiện thay đổi hạn mức thẻ theo 1 trong 2 cách sau:
KH có thể thực hiện thay đổi hạn mức thẻ theo 1 trong 2 cách sau:
Cách 1: Tại ATM
1. Tại ATM: Khách hàng có thể đăng ký thay đổi hạn mức giao dịch ngày đối với giao dịch Internet theo các bước sau:
- Bước 1: Đưa thẻ Agribank vào ATM, chọn ngôn ngữ và nhập PIN.
- Bước 2: Chọn “Giao dịch khác”.
- Bước 3: Sau đó chọn “Đăng ký/hủy đăng ký dịch vụ”.
- Bước 4: Chọn “Giao dịch Internet”.
- Bước 5: Chọn “Thay đổi hạn mức” => nhập số tiền thay đổi => chọn “Tiếp tục”.
- Bước 6: Nếu muốn nhận hóa đơn, khách hàng chọn “Có”, nhận hóa đơn và kết thúc giao dịch.
Cách 2: Trên ứng dụng Agribank E-Mobile Banking: Khách hàng có thể đăng ký thay đổi hạn mức giao dịch ngày đối với giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ và giao dịch Internet theo các bước sau:
- Bước 1:Đăng ký dịch vụ Agribank E-Mobile Banking tại quầy giao dịch
- Bước 2: Tải và kích hoạt ứng dụng trên thiết bị di động
- Bước 3: Đăng nhập vào ứng dụng Agribank E-Mobile Banking.
- Bước 4: Vào mục Dịch vụ thẻ => chọn mục Truy vấn thông tin thẻ => chọn loại thẻ muốn thay đổi hạn mức => chọn Hạn mức giao dịch => chọn Hạn mức thanh toán hàng hóa, dịch vụ hoặc Hạn mức giao dịch Internet => Nhập hạn mức muốn thay đổi => Nhập mã OTP được gửi đến số điện thoại đăng ký dịch vụ để xác thực giao dịch.
- Bước 5: Xác nhận và thoát ra khỏi ứng dụng.
=> Chủ thẻ có thể thực hiện giao dịch với hạn mức mới ngay sau khi thực hiện đăng ký thành công.
Cách 3: Tại chi nhánh phát hành
Quý khách mang theo giấy tờ tùy thân còn hiệu lực đến Agribank chi nhánh phát hành thẻ để thay đổi hạn mức giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ/ngày, hạn mức giao dịch Internet/ngày. Hạn mức mới sẽ được cập nhật sau 01 ngày làm việc.

Định nghĩa
- Thẻ tín dụng: Là thẻ cho phép chủ thẻ sử dụng trong phạm vi hạn mức tín dụng do Agribank cấp, với thời gian miễn lãi lên đến 45 ngày
- Thẻ ghi nợ: Là thẻ cho phép chủ thẻ thực hiện giao dịch trong phạm vi số tiền và/hoặc hạn mức thấu chi trên tài khoản thanh toán của chủ thẻ mở tại Agribank
Tính năng:
- Thẻ tín dụng
+ Chủ động về tài chính: chi tiêu trước, trả tiền sau, thời gian miễn lãi lên tới 45 ngày
+ Thanh toán tiện lợi: Tại các Đơn vị chấp nhận thẻ và qua mạng Internet trong và ngoài nước.
+ Thời hạn hiệu lực của thẻ 3 năm kể từ ngày phát hành.
- Thẻ ghi nợ
+ Chủ động kế hoạch tài chính: hạn mức chi tiêu và rút tiền cao, hưởng lãi không kỳ hạn trên số dư tài khoản của khách hàng;
+ Thanh toán tiện lợi và linh hoạt: Rút tiền mặt tại ATM/ĐVCNT, thanh toán hàng hóa dịch vụ tại ĐVCNT và qua mạng Internet; Gửi tiền; mở tài khoản tiết kiệm tại CDM/CRM....
+ Dịch vụ đa dạng: Chuyển tiền nhanh chóng và thuận tiện trong hệ thống Agribank và liên ngân hàng; Thanh toán hóa đơn tại ATM; Bổ sung thêm gia hạn thẻ...
+ Thời hạn hiệu lực của thẻ 6 năm kể từ ngày phát hành đối với thẻ ghi nợ nội địa, 5 năm đối với thẻ ghi nợ quốc tế.

Thẻ quốc tế khi giao dịch tại POS ở nước ngoài có mất phí, bao gồm:
 - Phí chuyển đổi ngoại tệ là 2% (chưa VAT) trên tổng số tiền giao dịch.
 - Phụ phí khác tùy thuộc vào từng quốc gia, loại hình ĐVCNT (theo quy định của tổ chức thẻ quốc tế).

Giao dịch MOTO (Mail Order/Telephone Order): Là giao dịch không xuất trình thẻ được chủ thẻ thực hiện để thanh toán hàng hoá, dịch vụ qua thư điện tử hoặc điện thoại

Quý khách có thể xem chi tiết sao kê thẻ tín dụng qua các kênh sau:
- Chủ thẻ mang theo giấy tờ tùy thân còn hiêu lực đến Chi nhánh Agribank nơi phát hành thẻ hoặc liên hệ Tổng đài 24/7 Agribank theo số 1900558818/02432053205 để được hỗ trợ.
- Tại các cây ATM/CDM của Agribank trên toàn quốc
- Vấn tin trực tiếp trên ứng dụng Agribank E Mobile Banking.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi