Hỏi đáp

Khách hàng cá nhân

Quý khách vui lòng đến Agribank chi nhánh bất kỳ và mang theo Chứng minh thư nhân dân/Căn cước Công dân/Hộ chiếu bản gốc còn hiệu lực khi đến giao dịch tại ngân hàng.

- Sao kê 5 giao dịch gần nhất của tài khoản mặc định, soạn tin: VBA GD gửi 8149
 - Sao kê 5 giao dịch gần nhất của tài khoản sử dụng, soạn tin: VBA GD SốTàiKhoản gửi 8149

Quý khách vui lòng đến Agribank chi nhánh bất kỳ và  mang theo Chứng minh thư nhân dân/Căn cước Công dân/Hộ chiếu bản gốc còn hiệu lực khi đến giao dịch tại ngân hàng để được hỗ trợ.
 - Lưu ý: Agribank sẽ thu phí thay đổi thông tin dịch vụ của khách hàng.

ĐVCNT có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của thẻ và chủ thẻ trước khi thực hiện giao dịch, cụ thể:    
a. Kiểm tra tình trạng của thẻ đảm bảo còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị tẩy xóa, sửa chữa các thông tin trên thẻ.
b. Kiểm tra, đối chiếu các yếu tố trên thẻ: 
'-Kiểm tra, đối chiếu đảm bảo khớp đúng các thông tin trên thẻ, thông tin hiển thị trên màn hình POS và hóa đơn giao dịch như: Họ và tên chủ thẻ, chữ ký, số thẻ (được in/dập nổi)
'- Tên thương hiệu và/hoặc Logo của TCPHT, Tên viết tắt và/hoặc logo của Tổ chức liên kết (đối với thẻ liên kết, thẻ quốc tế), Số thẻ (gồm 16 chữ số), 04 số đầu của mã BIN in trên thẻ, Họ, tên đối với chủ thẻ là cá nhân; tên tổ chức đối với chủ thẻ là tổ chức và họ, tên của cá nhân được tổ chức ủy quyền sử dụng thẻ (không áp dụng đối với thẻ trả trước vô danh), Thời hạn hiệu lực (hoặc thời điểm bắt đầu có hiệu lực) của thẻ, Các yếu tố bảo mật, Dải từ tính và/hoặc chip điện tử, Số điện thoại dịch vụ hỗ trợ khách hàng, Dải chữ ký, Lời ghi chú bằng tiếng Việt và/hoặc tiếng Anh, Logo của Napas (đối với thẻ ghi nợ nội địa), Logo, hologram của TCTQT Visa/MasterCard/JCB; Các yếu tố bảo mật: CVV2 (đối với thẻ Visa), CVC2 (đối với thẻ MasterCard), CAV2 (đối với thẻ JCB), Các yếu tố khác.
c. Trường hợp nghi vấn về tính hợp lệ, hợp pháp của thẻ hoặc chủ thẻ, ĐVCNT không được chấp nhận thanh toán thẻ.

Theo quy định của các Tổ chức thẻ quốc tế (TCTQT) và Agribank, ĐVCNT tuyệt đối không được thu thêm bất kỳ một khoản phụ phí nào của chủ thẻ ngoài giá trị hàng hoá, dịch vụ phải thanh toán. Hành vi thu thêm phụ phí của ĐVCNT là vi phạm Hợp đồng chấp nhận thanh toán thẻ đã ký với Agribank và trái với quy định của các TCTQT. 

1. Khách hàng chưa đăng ký giao dịch Internet/Moto
2. Khách hàng không nhập CVV2/CVC2
3. Khách hàng giao dịch vượt quá hạn  mức giao dịch ngày
4. Khách hàng giao dịch vượt quá hạn mức của thẻ
5. Khách hàng chưa đăng ký dịch vụ 3D Secure (một số trang Web có biểu tượng Verified by Visa/MasterCard SecureCode... yêu cầu khách hàng bắt buộc phải đăng ký dịch vụ 3D Secure)

Khách hàng có thể thực hiện thay đổi hạn mức thẻ theo 1 trong 2 cách sau:
Cách 1: Tại ATM hoặc ứng dụng Agribank E-Mobile Banking
1. Tại ATM: Khách hàng có thể đăng ký thay đổi hạn mức giao dịch ngày đối với giao dịch Internet theo các bước sau:
- Bước 1: Đưa thẻ Agribank vào ATM, chọn ngôn ngữ và nhập PIN.
- Bước 2: Chọn “Giao dịch khác”.
- Bước 3: Sau đó chọn “Đăng ký/hủy đăng ký dịch vụ”.
- Bước 4: Chọn “Giao dịch Internet”.
- Bước 5: Chọn “Thay đổi hạn mức” => nhập số tiền thay đổi => chọn “Tiếp tục”.
- Bước 6: Nếu muốn nhận hóa đơn, khách hàng chọn “Có”, nhận hóa đơn và kết thúc giao dịch.
2. Tại ứng dụng Agribank E-Mobile Banking: Khách hàng có thể đăng ký thay đổi hạn mức giao dịch ngày đối với giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ và giao dịch Internet theo các bước sau:
- Bước 1:Đăng ký dịch vụ Agribank E-Mobile Banking tại quầy giao dịch
- Bước 2: Tải và kích hoạt ứng dụng trên thiết bị di động
- Bước 3: Đăng nhập vào ứng dụng Agribank E-Mobile Banking.
- Bước 4: Vào mục Dịch vụ thẻ => chọn mục Truy vấn thông tin thẻ => chọn loại thẻ muốn thay đổi hạn mức => chọn Hạn mức giao dịch => chọn Hạn mức thanh toán hàng hóa, dịch vụ hoặc Hạn mức giao dịch Internet => Nhập hạn mức muốn thay đổi => Nhập mã OTP được gửi đến số điện thoại đăng ký dịch vụ để xác thực giao dịch.
- Bước 5: Xác nhận và thoát ra khỏi ứng dụng.
=>Chủ thẻ có thể thực hiện giao dịch với hạn mức mới ngay sau khi thực hiện đăng ký thành công.
Cách 2: Tại chi nhánh phát hành
Quý khách mang theo giấy tờ tùy thân còn hiệu lực đến Agribank chi nhánh phát hành thẻ  để thay đổi hạn mức giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ/ngày, hạn mức giao dịch Internet/ngày. Hạn mức mới sẽ được cập nhật sau 01 ngày làm việc

Dịch vụ xác thực 3D-Secure là dịch vụ do tổ chức thẻ quốc tế cung cấp, nhằm tăng cường tính bảo mật cho các giao dịch không xuất trình thẻ thực hiện tại các website có biểu tượng Verified by Visa/Master card Secure code, để xác thực chủ thẻ qua tin nhắn OTP hoặc Email. Khách hàng có thể kiểm tra trạng thái dịch vụ 3D-Secure trên ứng dụng Agribank E-mobile Banking tại màn hình: Dịch vụ Thẻ-> Truy vấn thông tin Thẻ ->Chọn thẻ cần kiểm tra -> Dịch vụ 3D Secure.

Khách hàng thanh toán hàng hóa, dịch vụ bằng QR Code tại ĐVCNT của Agribank áp dụng cho tất cả các loại thẻ do Agribank phát hành.

'- Khách hàng sử dụng Smartphone hoặc máy tính bảng chạy trên 1 trong 3 hệ điều hành: IOS (version 7.0 trở lên), Android (version 2.3 trở lên) và Windows Phone (version 8.1 trở lên) và có kết nối Internet
-  Khách hàng tải thành công ứng dụng Agribank E-Mobile Banking.
-  Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ E-Mobile Banking tại chi nhánh. 
Lưu ý: Để thực hiện giao dịch QR Code bằng thẻ thì tại menu "Truy vấn thông tin thẻ" trên phần mềm E-Mobile banking của khách hàng phải hiển thị danh sách thẻ.

 - Mã rút tiền không bị khóa khi người rút tiền bằng mã nhập sai mã 1/ mã 2/số tiền nhiều lần. Khi khách hàng thực hiện rút tiền bằng mã thành công, tài khoản của chủ thẻ Agribank (người tạo mã) sẽ bị trừ tiền và thu phí giao dịch.
 - Mã rút tiền có hiệu lực trong vòng 24h kể từ thời điểm tạo mã rút tiền.

- Giao dịch tạo mã và rút tiền bằng mã chỉ thực hiện được tại ATM của Agribank.
 - Khách hàng không thể chia nhỏ giao dịch rút tiền bằng mã. Mã rút tiền chỉ được dùng 1 lần để rút toàn bộ số tiền mà người tạo mã gửi cho người rút tiền.

Khách hàng đến bất kỳ cây ATM nào của Agribank trên toàn quốc để thực hiện:
+  Khách hàng sử dụng thẻ ghi nợ, đưa thẻ vào máy ATM của Agribank, lựa chọn chức năng Rút tiền bằng mã.
+ Nhập số tiền muốn chuyển (số tiền là bội số của 50.000 VND và tối đa 5.000.000 VND)
+ Nhập số điện thoại di động của người nhận
+ Xác nhận thông tin giao dịch tại màn hình ATM
+ Chọn in hóa đơn
+ ATM hiển thị giao dịch thành công (Thông tin: số điện thoại người nhận, số tiền giao dịch, thông tin mã rút tiền 1)
+ Hóa đơn in ra thông tin giao dịch: số điện thoại người nhận, số tiền giao dịch, thông tin mã rút tiền 1.
+ Sau khi giao dịch thành công, hệ thống sẽ gửi thông tin mã rút tiền 2 và số tiền giao dịch đến người nhận tiền qua số điện thoại di động mà Quý khách nhập trên màn hình ATM.

- Khách hàng dùng thẻ của ngân hàng khác để quẹt tại POS Agribank: khách hàng vui lòng về ngân hàng phát hành để thực hiện tra soát, khiếu nại.
- Khách hàng dùng thẻ của Agribank quẹt tại POS Agribank/ngân hàng khác: khách hàng vui lòng đến Agribank CN bất kỳ làm thủ tục tra soát, khiếu nại theo quy định.

Chủ thẻ mang theo giấy tờ tùy thân còn hiệu lực đến Agribank Chi nhánh phát hành thẻ để đề nghị trả lại thẻ thu hồi tại máy ATM.

- Cơ cấu lại thời hạn trả nợ

- Miễn, giảm lãi khoản vay cũ

-  Cho vay mới với lãi suất ưu đãi

1. Xử lý đối với lệnh có nhận theo chứng minh thư nhân dân có thông tin tài khoản người phát lệnh, Agribank đã thông báo cho người nhận nhưng người nhận không đến nhận hoặc không liên hệ được với người nhận:

Đối với trường hợp này, Agribank thực hiện chuyển trả bên ngân hàng phát lệnh trong vòng 15 ngày làm việc.

2. Xử lý đối với lệnh có nhận theo chứng minh thư nhân dân không có thông tin tài khoản người phát lệnh, Agribank đã thông báo cho người nhận nhưng người nhận không đến nhận hoặc không liên hệ được với người nhận:

Đối với trường hợp này, Agribank thực hiện chuyển trả bên ngân hàng phát lệnh trong vòng 30 ngày làm việc

Đối với trường hợp này, Agribank thực hiện chuyển trả bên ngân hàng phát lệnh trong vòng 01 ngày làm việc

Quý khách vui lòng đến nơi thực hiện tạm khóa tài khoản thanh toán của Quý khách để được hỗ trợ kích hoạt lại tài khoản thanh toán đã bị tạm khóa.

Hiện nay các ngân hàng nước ngoài đã dừng dịch vụ nhờ thu séc do vậy Agribank không thể cung cấp dịch vụ thu đổi séc 

Thực hiện theo điều 6, QĐ 2303:
a/Agribank giao dịch ngoại tệ bằng USD (Đô la Mỹ) và các ngoại tệ khác ngoài USD trên nguyên tắc không trái với quy định của Pháp luật và phù hợp với thông lệ trên thị trường ngoại tệ, bao gồm: EUR (Đồng tiền chung Châu Âu), GBP (Bảng Anh), JPY (Yên Nhật), AUD (Đô la Úc), NZD (Đô la Newzealand), CAD (Đô la Canada), CHF (Frăng Thụy Sỹ), SGD (Đô la Singapore), DKK (Krone Đan Mạch), NOK (Krone Nauy), SEK (Krona Thụy Điển), THB (Bạt Thái), HKD (Đô la Hồng Kông), KRW (Won Hàn Quốc) và các loại ngoại tệ khác do Tổng Giám đốc Agribank quy định từng thời kỳ. 
b/ Các giao dịch mua, bán bằng đồng tiền của nước có chung biên giới với Việt Nam ( CNY - Nhân dân tệ, LAK - Kip Lào, KHR - Riel Campuchia).
 c/ Trên cơ sở các đồng tiền giao dịch quy định tại Điểm a nêu trên, Giám đốc Chi nhánh loại I quyết định loại ngoại tệ được giao dịch tại Chi nhánh, Đơn vị trực thuộc căn cứ điều kiện cụ thể, khả năng cung ứng ngoại tệ của Chi nhánh loại I.

 

Cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam bằng hộ chiếu mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt trên mức quy định dưới đây phải khai báo Hải quan cửa khẩu:
a) 5.000 USD (Năm nghìn Đôla Mỹ) hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương;
b) 15.000.000 VNĐ (Mười lăm triệu đồng Việt Nam).
Không áp dụng đối với những cá nhân mang theo các loại phương tiện thanh toán, giấy tờ có giá bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam như séc du lịch, thẻ ngân hàng, sổ tiết kiệm, các loại chứng khoán và các loại giấy tờ có giá khác.
15/2011/TT-NHNN Điều 02 khoản 01 và 03

a) Doanh nghiệp được mua ngoại tệ tiền mặt tại Agribank để thực hiện các mục đích sau:
- Trả lương, thưởng, phụ cấp bằng ngoại tệ tiền mặt trong hợp đồng lao động cho cá nhân là người nước ngoài làm việc cho chính tổ chức đó;
- Chi ngoại tệ tiền mặt cho cá nhân làm việc trong chính tổ chức đó khi được cử ra nước ngoài công tác. 
b) Doanh nghiệp được bán ngoại tệ tiền mặt cho Agribank nhưng phải cung cấp các chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số ngoại tệ tiền mặt đó.

 

Thực hiện theo Điều 3, Điều 5 - TT16:
Người cư trú, người không cư trú là tổ chức được sử dụng tài khoản ngoại tệ để:
+ Chi rút ngoại tệ tiền mặt cho cá nhân làm việc cho tổ chức khi được cử ra nước ngoài công tác;
Chi rút ngoại tệ tiền mặt để trả lương, thưởng, phụ cấp cho người không cư trú, người cư trú là cá nhân nước ngoài; (bổ sung thêm từ “cá nhân”)
Tổ chức có trách nhiệm xuất trình các giấy tờ, chứng từ theo quy định của tổ chức tín dụng được phép khi thực hiện các giao dịch ngoại hối và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của các loại giấy tờ, chứng từ đã xuất trình cho tổ chức tín dụng được phép.

Khách hàng là tổ chức không có tài khoản tiền gửi ngoại tệ có thể nhận tiền chuyển từ nước ngoài. Để nhận ngoại tệ, khách hàng phải mở tài khoản ngoại tệ. Nếu khách hàng không mở tài khoản ngoại tệ thì sẽ nhận số tiền tương đương bằng VND (quy đổi theo tỷ giá tại ngày giao dịch)

- Dịch vụ Western Union: KH muốn nhận VND áp dụng theo tỷ giá của WU được quy định trên hệ thống WU.
- Dịch vụ nhận tiền khác: KH muốn nhận VND áp dụng theo tỷ giá của chi nhánh Agribank tại thời điểm giao dịch.

'- Đối với nhận tiền qua SWIFT thông thường: khách hàng được nhận bằng ngoại tệ mặt (trên cơ sở các loại ngoại tệ mặt hiện tồn quỹ tại điểm chi trả) bằng cách lập Giấy đề nghị chi trả ngoại tệ và xuất trình giấy tờ tùy thân còn hiệu lực.
- Đối với nhận tiền WU - dịch vụ ABMT: khách hàng có tài khoản VND chỉ nhận được VND
- Đối với dịch vụ chuyển tiền BNY về tài khoản: VND - KH nhận VND. ( Nếu khách hàng muốn nhận USD thì mở tài khoản USD).

Việc khách hàng có được ủy quyền cho người khác nhận tiền hay không phụ thuộc vào từng hình thức chuyển tiền:
- Chuyển tiền qua hệ thống SWIFT:
+ Nhận tiền bằng giấy tờ tùy thân (CMND, Thẻ căn cước, Hộ chiếu…): Cho phép ủy quyền và việc ủy quyền được thực hiện theo quy định của pháp luật.
+ Nhận bằng tài khoản: Cho phép ủy quyền.
- Chuyển tiền qua dịch vụ Western Union: Không cho phép ủy quyền. Trường hợp khách hàng không thế đến nhận tiền, có thể liên hệ với người chuyển tiền để điều chỉnh sang tên người nhận khác.
- Chuyển tiền theo thỏa thuận riêng:
+ Nhận tiền bằng mã số CTBC, Sinopac từ Đài Loan, Nonghyup bank và Kookminbank từ Hàn Quốc: Không cho phép ủy quyền. Trường hợp khách hàng không thể đến Ngân hàng nhận tiền có thể liên hệ với người chuyển tiền để thay đổi tên người nhận tiền. Việc thực hiện thay đổi tên người nhận tiền được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện.
+ Nhận tiền BNY vào tài khoản: Cho phép ủy quyền.

'- Chuyển qua hệ thống SWIFT: nhận bằng tài khoản, Giấy tờ tùy thân còn hiệu lực (CMND, Thẻ căn cước công dân, Hộ chiếu).
- Chi trả kiều hối Western Uninon
- Chi trả kiều hối từ thị trường Đài Loan (Bank of NewYork Mellon Taipei, CTBC, Sinopac)
- Chi trả kiều hối từ thị trường Hàn Quốc (Kookmin Bank, NongHyup Bank)
- Chi trả kiều hối  qua hệ thống EUROGIRO

Quý khách vui lòng mang sổ tiết kiệm và giấy tờ tùy thân còn hiệu lực đến bất kỳ điểm giao dịch nào của Agribank

Khách hàng là chủ sở hữu khoản tiền gửi tiết kiệm có thể uỷ quyền cho người khác để yêu cầu ngân hàng thực hiện rút tiền từ tiền gửi tiết kiệm; trừ trường hợp có quy định cụ thể không được uỷ quyền. Khách hàng có thể lập giấy ủy quyền tại:
- Giấy ủy quyền được lập ngoài điểm giao dịch của Agribank phải có chứng thực của UBND cấp huyện (Phòng tư pháp cấp huyện)  hoăc UBND cấp xã hoặc Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự và cơ quan khác được ủy quyền
thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam  ở nước ngoài (sau đây gọi chung là Cơ quan đại diện) hoặc công chứng/chứng thực của tổ chức hành nghề công chứng (Phòng công chứng)
- Giấy ủy quyền được lập tại Agribank nơi mở thẻ tiết kiệm: Người ủy quyền và người được ủy quyền cùng đến Agribank nơi mở thẻ tiết kiệm, khi đi mang theo giấy tờ tùy thân còn hiệu lực.

Để đảm bảo an toàn tài chính của Khách hàng, Agribank quy định tất cả giao dịch gửi tiền và rút tiền khách hàng đều phải xuất trình chứng minh nhân dân/ thẻ CCCD hoặc hộ chiếu còn hiệu lực khi giao dịch.

Tờ séc có được phép thanh toán trong hệ thống Agribank. Theo quy định của Agribank, thời hạn xuất trình séc là 30 ngày kể từ ngày ký phát, thời hạn thanh toán séc tối đa không vượt quá 06 tháng kể từ ngày ký phát (nếu người ký phát không thực hiện đình chỉ thanh toán séc đối với tờ séc đó).

Việc thu phí rút sớm/phí rút tiền mặt từ tài khoản do từng chi nhánh trong hệ thống Agribank áp dụng với mức thu từ 0-0.1% chưa bao gồm VAT (Nếu có thu thì mức thu tối thiểu 5,000đ/giao dịch và mức thu tối đa theo thỏa thuận nhưng không thấp hơn 0,005% số tiền giao dịch). 

Agribank miễn phí mở tài khoản thanh toán cho khách hàng. Tuy nhiên, Agribank có thu phí duy trì tài khoản mức tối đa 5.000đ/tháng, đối với chi nhánh trên địa bàn Hà Nội, TP HCM là 2.000 đ/tháng (chưa bao gồm thuế VAT)

* Thủ tục ủy quyền tại ngân hàng nơi mở tài khoản:
- Người uỷ quyền và người được uỷ quyền đến Ngân hàng
- Lập giấy uỷ quyền theo mẫu, quy định của Agribank
- Xuất trình giấy tờ tùy thân còn hiệu lực của người ủy quyền và người được ủy quyền.
* Hoặc thực hiện thủ tục uỷ quyền tại cơ quan có thẩm quyền, sau đó thực hiện tiếp:
- Người được uỷ quyền đến ngân hàng nơi mở tài khoản
- Xuất trình Giấy uỷ quyền đã được lập theo quy định của pháp luật (Có công chứng, chứng thực của cơ quan có thẩm quyền - UBND phường/xã nơi cư trú/Đại sứ quán/Lãnh sự quán)
- Xuất trình chứng minh nhân dân/thẻ CCCD (Đối với công dân VN)/Hộ chiếu (Đối với người nước ngoài) còn hiệu lực.

Giao dịch MOTO (Mail Order/Telephone Order): Là giao dịch không xuất trình thẻ được chủ thẻ thực hiện để thanh toán hàng hoá, dịch vụ qua thư điện tử hoặc điện thoại

  - Điều kiện được miễn lãi: Agribank sẽ miễn lãi cho toàn bộ các giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong kỳ sao kê trong trường hợp đến hạn thanh toán, khách hàng thanh toán toàn bộ dư nợ cuối kỳ (bao gồm cả dư nợ ứng tiền mặt):
- Thời hạn miễn lãi: 45 ngày bao gồm 30 ngày trong kỳ sao kê và thêm 15 ngày sau ngày sao kê. 
Ví dụ: Nếu quý khách thực hiện chi tiêu vào ngày đầu tiên của kỳ sao kê và thực hiện thanh toán vào Ngày đến hạn thanh toán trên sao kê (Ngày đến hạn thanh toán là 15 ngày kể từ ngày sao kê). Như vậy tổng thời gian quý khách được miễn lại sẽ bao gồm 30 ngày của chu kỳ sao kê + 15 ngày sau ngày sao kê

Quý khách có thể xem chi tiết sao kê thẻ tín dụng qua các kênh sau:
- Tại Chi nhánh Agribank nơi phát hành thẻ hoặc liên hệ Tổng đài 24/7 Agribank để được hỗ trợ
- Tại các cây ATM của Agribank trên toàn quốc
- Vấn tin trực tiếp trên ứng dụng Agribank E Mobile Banking.

Khi Quý khách sử dụng thẻ quốc tế tại các điểm chấp nhận thẻ tại nước ngoài, Quý khách thanh toán là đồng Việt Nam được quy đổi theo tỷ giá Ngân hàng quy định. 
Tỷ giá chuyển đổi ngoại tệ khi  Quý khách chi tiêu tại nước ngoài là tỷ giá của TCTQT Visa, Mastercard. Hiện tại  Agribank thu phí chuyển đổi ngoại tệ đối với các giao dịch thực hiện tại nước ngoài.
Phí chuyển đổi ngoại tệ hiện đang áp dụng là 2% (chưa có VAT)

- Thẻ không tiếp xúc (thẻ Contactless): Là thẻ có biểu tượng không tiếp xúc trên mặt trước của thẻ. Thẻ cho phép khách hàng thực hiện giao dịch chỉ với thao tác chạm nhẹ vào thiết bị chấp nhận thanh toán mà không cần quẹt/đưa chip vào thiết bị thanh toán thẻ.
 - Hiện nay Agribank đang triển khai thẻ chip không tiếp xúc mang thương hiệu VISA-VISA PayWave, MasterCard, JCB, thẻ chíp nội địa không tiếp xúc theo chuẩn VCCS (triển khai phát hành từ ngày 20/05/2020)

Định nghĩa
- Thẻ tín dụng: Là thẻ cho phép chủ thẻ sử dụng trong phạm vi hạn mức tín dụng do Agribank cấp, với thời gian miễn lãi lên đến 45 ngày
- Thẻ ghi nợ: Là thẻ cho phép chủ thẻ thực hiện giao dịch trong phạm vi số tiền và/hoặc hạn mức thấu chi trên tài khoản thanh toán của chủ thẻ mở tại Agribank
Tính năng
- Thẻ tín dụng
+ Chủ động về tài chính: chi tiêu trước, trả tiền sau, thời gian miễn lãi lên tới 45 ngày
+ Thanh toán tiện lợi: Tại các Đơn vị chấp nhận thẻ và qua mạng Internet trong và ngoài nước.
- Thẻ ghi nợ
+ Chủ động kế hoạch tài chính: hạn mức chi tiêu và rút tiền cao, hưởng lãi không kỳ hạn trên số dư tài khoản của khách hàng;
+Thanh toán tiện lợi và linh hoạt: Rút tiền mặt tại ATM/ĐVCNT và thanh toán hàng hóa dịch vụ tại ĐVCNT và qua mạng Internet
+ Dịch vụ đa dạng: Chuyển tiền nhanh chóng và thuận tiền trong hệ thống Agribank và liên ngân hàng; Thanh toán hóa đơn tại ATM

- Ngày đến hạn thanh toán của thẻ tín dụng là thời điểm sau 15 ngày kể từ ngày sao kê thẻ tín dụng: Ngày mùng 5 đối với thẻ Master và JCB; 25 đối với thẻ Visa. Trường hợp ngày đến hạn thanh toán trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ được tính vào ngày làm việc tiếp theo.
 - Số tiền thanh toán tối thiểu thẻ tín dụng là 10%.
 - Khách hàng muốn thanh toán toàn bộ dư nợ thẻ tín dụng: khách hàng có thể đăng ký ủy quyền cho ngân hàng trích toàn bộ dư nợ khi đến hạn thanh toán;  hoặc liên hệ với Cán bộ chi nhánh để được thu nợ toàn bộ.

Ngày sao kê: Là ngày tạo sao kê hàng tháng trên hệ thống, cụ thể ngày 10 hàng tháng đối với thẻ Visa và ngày 20 hàng tháng đối với thẻ MasterCard, JCB. Trường hợp ngày sao kê trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ, tết được tính vào ngày làm việc tiếp theo.

Danh mục sản phẩm thẻ tín dụng do Agribank phát hành 
- Thẻ tín dụng Visa hạng chuẩn
- Thẻ tín dụng Visa hạng vàng
- Thẻ tín dụng MasterCard hạng vàng
- Thẻ tín dụng MasterCard hạng bạch kim
- Thẻ tín dụng JCB hạng vàng
- Thẻ tín dụng MasterCard hạng vàng dành cho Công ty.
- Thẻ tín dụng JCB hạng bạch kim 

Để phát hành thẻ phi vật lý, Quý khách cần đăng ký thành công dịch vụ Agribank E Mobile Banking và đang sử dụng thẻ ghi nợ của Agribank. Quý khách đăng nhập ứng dụng Agribank Emobile Banking vào mục Dịch vụ thẻ - phát hành thẻ phi vật lý và thực hiện theo hướng dẫn.
Thẻ phi vật lý có thời hạn hiệu lực tối đa 30 ngày kể từ ngày phát hành
Quý khách có thể phát hành tối đa 10 thẻ phi vật lý còn hiệu lực/tài khoản
 

Thẻ phi vật lý: Là thẻ không hiện hữu bằng hình thức vật chất nhưng vẫn chứa các thông tin thẻ, được Tổ chức phát hành thẻ phát hành cho chủ thẻ để thực hiện giao dịch qua Internet, điện thoại di động hoặc các thiết bị chấp nhận thẻ điện tử khác
Thẻ phi vật lý chỉ được sử dụng để thực hiện giao dịch Internet.

Trước khi thanh toán giao dịch trực tuyến, Chủ thẻ vui lòng đăng ký/thay đổi hạn mức giao dịch Internet đối với thẻ quốc tế. Các phương thức chủ thẻ có thể sử dụng để đăng ký/thay đổi hạn mức giao dịch Internet đối với thẻ quốc tế như sau:
- Đăng ký tại chi nhánh Agribank: Chủ thẻ mang theo giấy tờ tùy thân còn hiệu lực đến Chi nhánh phát hành thẻ để đăng ký dịch vụ. Sau 01 ngày làm việc kể từ khi chi nhánh phát hành hoàn tất việc đăng ký/thay đổi hạn mức giao dịch Internet, chủ thẻ có thể thực hiện giao dịch.
- Đăng ký trên E-mobile Banking:
Bước 1: Đăng nhập ứng dụng và chọn “Dịch vụ thẻ”.
Bước 2: Chọn truy vấn thông tin thẻ. Ở màn hình hiển thị chọn mục “Truy vấn thông tin thẻ”.
Bước 3: Chọn thẻ để đăng ký/thay đổi hạn mức giao dịch Internet: Vui lòng chọn vào thẻ sẽ dùng để đăng ký/thay đổi hạn mức giao dịch Internet.
Bước 4: Đăng ký hạn mức giao dịch Internet: chọn “Đăng ký” để tiếp tục.
Bước 5: Nhập thông tin liên quan đến thẻ bao gồm: tên chủ thẻ, CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày mở thẻ và số điện thoại đăng ký.
Bước 6: Xác thực giao dịch: Mã xác thực “OTP” sẽ được gửi đến số điện thoại chủ thẻ đã sử dụng để đăng ký SMS Banking. Khách hàng nhập mã xác thực và nhấn nút “Tiếp tục” để hoàn tất đăng ký.
- Đăng ký trên ATM/CDM:
Bước 1: Đưa thẻ vào máy, nhập mã PIN
Bước 2: Ở màn hình chọn giao dịch, chọn “ Giao dịch khác”
Bước 3: Chọn “Đăng ký/hủy đăng ký dịch vụ”
Bước 4: Chọn “Giao dịch Internet”
Bước 5: Chọn “Đăng ký dịch vụ”
Bước 6: Nhập số điện thoại đã đăng ký sử dụng dịch vụ SMS Banking.
Bước 7: Lựa chọn in/không in hóa đơn và kết thúc giao dịch.
Đối với hình thức đăng ký trên E-mobile Banking và ATM/CDM, khách hàng có thể thực hiện giao dịch Internet ngay sau khi đăng ký thành công dịch vụ.

Thẻ ghi nợ là loại thẻ ngân hàng phát hành cho khách hàng để sử dụng trong phạm vi số dư khả dụng trên tài khoản kết nối với thẻ. Thẻ ghi nợ nội địa và thẻ ghi nợ quốc tế khác nhau ở những đặc điểm sau:
- Phạm vi sử dụng:
• Thẻ ghi nợ nội địa: được sử dụng để thực hiện giao dịch trong nước và  nước ngoài thuộc danh sách rút tiền và truy vấn số dư đối với mạng lưới ATM của các tổ chức chuyển mạch nước ngoài được thông báo tại Website: https://napas.com.vn
• Thẻ ghi nợ quốc tế: được sử dụng để thực hiện giao dịch trong nước và ngoài nước.
- Tính năng
Thẻ ghi nợ nội địa
• Rút tiền tại bất cứ ATM nào của Agribank và hệ thống ATM có liên kết 
• Chuyển tiền nhanh chóng và thuận tiện trong hệ thống Agribank và liên ngân hàng;
• Thanh toán hóa đơn tại bất cứ ATM của Agribank trên toàn quốc.
• Thanh toán hàng hóa dịch vụ tại các ĐVCNT trên toàn quốc, thanh toán trực tuyến tại các website có biểu tượng Agribank bằng thẻ ghi nợ nội địa.
Thẻ ghi nợ quốc tế
'-Tương tự như thẻ ghi nợ nội địa, thẻ ghi nợ quốc tế Agribank cũng có đầy đủ các tính năng nêu trên trừ chức năng giao dịch chuyển khoản liên ngân hàng tại ATM. Ngoài ra, khách hàng có thể sử dụng thẻ ghi nợ quốc tế tại các máy ATM ở nước ngoài và mua sắm, chi tiêu tại các điểm chấp nhận thẻ và các trang website trên toàn cầu có logo của các Tổ chức thẻ quốc tế tương ứng. 

 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi