Hỏi đáp

Khách hàng cá nhân

- Chi nhánh nhận lệnh phải gửi ngay thư tra soát yêu cầu hoàn trả lệnh thanh toán (đối với lệnh đến qua hệ thống: TTSP thường, TTSP Realtime hoặc TTLNH) hoặc yêu cầu hỗ trợ thu hồi (đối với lệnh đến qua hệ thống ACH) của ngân hàng phát lệnh đến người nhận lệnh để thông báo.                                                                                                                      

- Chỉ trong trường hợp người nhận lệnh đồng ý (bằng văn bản) hoặc nộp tiền mặt, lập chứng từ thanh toán trích tài khoản của mình để chuyển trả thì chi nhánh nhận lệnh mới được phép thực hiện hoàn trả lệnh thanh toán theo yêu cầu của người phát lệnh.

- Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi gửi thư tra soát cho người nhận lệnh mà không nhận được sự chấp thuận hoàn trả của người nhận lệnh, chi nhánh nhận lệnh lập trả lời tra soát từ chối yêu cầu hoàn trả/hỗ trợ thu hồi có ghi rõ lý do gửi lại ngân hàng phát lệnh.
 

Khi nhận được khoản  tiền chuyển đến cho người nhận lệnh có tài khoản tại Agribank, nếu tài khoản người nhận lệnh đã đóng, Agribank thực hiện hoàn trả lệnh thanh toán cho ngân hàng phát lệnh.

Khi nhận được khoản  tiền chuyển đến cho người nhận lệnh có tài khoản tại Agribank, nếu tài khoản người nhận lệnh trong tình trạng phong tỏa hoạt động, Agribank sẽ  xử lý như sau:
- Tài khoản bị phong tỏa một phần: Agribank hạch toán ghi Có vào tài khoản khách hàng.      
-Tài khoản bị phong tỏa toàn bộ: Agribankthực hiện thông báo cho cá nhân/đơn vị ban hành văn bản phong tỏa tài khoản về giao dịch chuyển tiền đến để quyết định xử lý hạch toán ghi Có vào tài khoản khách hàng hoặc hoàn trả lệnh thanh toán đến.

Khách hàng gửi yêu cầu điều chỉnh, hủy, khiếu nại về lệnh thanh toán tại Chi nhánh nơi khởi tạo lệnh thanh toán của khách hàng, thời hạn tiếp nhận đề nghị của khách hàng trong vòng 60 ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch.

Phí chuyển tiền dược Western Union thu một lần tại đầu gửi theo biểu phí của Western Union nên khi Quý khách nhận tiền kiều hối chuyển qua dịch vụ Western Union sẽ không phải chịu bất cứ khoản phí nào.

Để chuyển tiền thừa kế cho người thân ở nước ngoài quý khách cần cung cấp các hồ sơ sau:
1. Hồ sơ chuyển tiền
a) Bản sao văn bản của cơ quan thẩm quyền về việc chia thừa kế hoặc di chúc hợp pháp, văn bản thỏa thuận phân chia thừa kế của những người thừa kế hợp pháp được công chứng (có phần thừa hưởng của Người hưởng thừa kế ở nước ngoài).
b) Bản sao Giấy chứng tử hoặc Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc người để lại di sản thừa kế đã chết.
c) Bản sao Giấy tờ chứng minh số tiền cần chuyển ra nước ngoài có nguồn gốc từ tài sản được thừa kế.
d) Bản sao Giấy tờ chứng minh Người hưởng thừa kế đang ở nước ngoài (Hộ chiếu có visa nhập cảnh/dấu nhập cảnh vào nước ngoài; Hộ chiếu được nước sở tại cấp; Visa định cư; Giấy phép cư trú). Bản sao Giấy tờ chứng minh Người hưởng thừa kế đang ở nước ngoài phải được công chứng/chứng thực bởi cơ quan có thẩm quyền hoặc được GDV của Agribank đối chiếu với bản gốc
e) Văn bảnủy quyền hợp pháp (nếu Người chuyển tiền là Người được Người hưởng thừa kế ủy quyền) hoặc tài liệu chứng minh tư cách đại diện theo pháp luật của Người chuyển tiền (nếu Người chuyển tiền là người đại diện theo pháp luật của Người hưởng thừa kế).
f) Bản sao Giấy tờ tùy thân của Người chuyển tiền.

2. Hạn mức chuyển tiền
Theo đề nghị của khách hàng nhưng không vượt quá số tiền Người hưởng thừa kế được hưởng theo giá trị của tài sản được thừa kế.

- Để sử dụng tiện ích QRPay/chuyển tiền 24/7 mã QR khi Quý khách sử dụng lần đầu, ứng dụng sẽ yêu cầu cấp quyền truy cập camera của thiết bị di động, vì vậy rất có thể khách hàng đã từ chối quyền truy cập, sử dụng camera của ứng dụng.
- Để khắc phục tình trạng trên, Quý khách vui lòng vào mục cài đặt của thiết bị di động và mở cấp quyền truy cập camera cho ứng dụng hoặc Quý khách vui lòng gỡ, tải và cài đặt lại ứng dụng, khi sử dụng lần đầu dịch vụ QRPay/chuyển tiền 24/7 mã QR chọn cho phép ứng dụng có quyền truy cập, sử dụng camera.
- Ngoài ra, Quý khách kiểm tra camera điện thoại còn hoạt động tốt hay không?

Khách hàng có thể đăng ký dịch vụ thương mại điện tử E-Commerce cho tài khoản trên ứng dụng Agribank E-Mobile Banking được không?    Hiện nay, ứng dụng Agribank E-Mobile Banking có hỗ trợ Quý khách  thực hiện đăng ký dịch vụ thương mại điện tử E-Commerce đối với tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam.

+ Quý khách cần có tài khoản thanh toán đã đăng ký dịch vụ Agribank E-Mobile Banking.
+ Tài khoản thanh toán của Quý khách có đủ số dư khả dụng và đáp ứng hạn mức giao dịch phù hợp với phương thức xác thực theo quy định của Agribank từng thời kỳ.

- Tối đa 100.000.000 VND
+ Khách hàng phát hành thẻ tín dụng có đảm  bảo bằng tài sản.
+ Khách hàng có quan hệ vay vốn tại Agribank
+ Khách hàng trả lương qua tài khoản Agribank.
Có sao kê tài khoản trả lương tại Agribank 6 tháng gần nhất.
- Tối đa 30.000.000 VND
+ Cá nhân người Việt Nam cư trú trên địa bàn nông thôn hoặc có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.
- Tối đa 10.000.000 VND đối với sinh viên các trường Học viện, Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp tại Việt Nam và khách hàng của EVN.

- Khách hàng có quan hệ vay vốn tại Agribank. 
- Cá nhân người Việt Nam cư trú trên địa bàn nông thôn hoặc có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.
- Sinh viên các trường Học viện, Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp tại Việt Nam.
- Khách hàng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
- Khách hàng trả lương qua tài khoản Agribank.

a) Hướng dẫn khách hàng định danh thẻ (liên kết thẻ với tài khoản thanh toán).
- Cách 1: Định danh thẻ trên ứng dụng Agribank E-Mobile Banking (áp dụng đối với trường hợp khách hàng đang sử dụng Agribank E-Mobile Banking và có nhu cầu tự thực hiện định danh thẻ). 
+ Bước 1: Đăng nhập ứng dụng Agribank E-Mobile Banking, thực hiện theo đường dẫn Dịch vụ thẻ\Định danh thẻ.
+ Bước 2: Nhập thông tin định danh
++ Nhập số thẻ.
++ Nhập ngày hết hạn hiệu lực trên thẻ.
++ Chọn số tài khoản liên kết.
+Bước 3: Chọn “Tôi đã đọc, hiểu và đồng ý với Điều khoản, điều kiện định danh,  liên kết thẻ với tài khoản trên ứng dụng Agribank E-Mobile Banking” (Điều khoản, điều kiện kèm theo Phụ lục). Chọn tiếp tục.
+ Bước 4: Nhập mã PIN để lấy soft OTP hoặc nhập OTP (nếu khách hàng chưa sử dụng soft OTP).
+Bước 5: Thông báo định danh thành công. Đồng thời hệ thống gửi mã PIN điện tử đến khách hàng (khách hàng có thể lựa chọn đổi hoặc không đổi (chọn “hủy”) mã PIN).
++ Yêu cầu đối với trường hợp định danh trên Agribank E-Mobile Banking.
++ Chỉ cho phép định danh đối với sản phẩm thẻ phát hành lấy ngay.
++ Mỗi thẻ chỉ được định danh 1 lần, không được định danh lại.
++ Thẻ chỉ được định danh khi ở trạng thái Declare.

b).Kích hoạt thẻ: 
- Trường hợp định danh thẻ trên ứng dụng Agribank E-Mobile Banking, sau khi định danh thành công thì đồng thời thẻ cũng được kích hoạt và hệ thống tự động gửi mã PIN điện tử được gửi vào số điện thoại của khách hàng.

c). Giao thẻ cho khách hàng: Giao dịch viên hướng dẫn và yêu cầu khách hàng ký vào “Giấy xác nhận nhận thẻ” (Mẫu kèm theo) trước khi giao thẻ cho khách hàng.
- In tên chủ thẻ: Chức năng in tên chủ thẻ sẽ triển khai khi có thông báo của Tổng Giám đốc.

Khách hàng là cá nhân người Việt Nam/nước ngoài có tài khoản thanh toán mở tại Agribank, có nhu cầu phát hành (mua thẻ) và sử dụng lấy ngay hoặc làm quà tặng (định danh thẻ trên Agribank E-Mobile Banking/tại quầy). Trước mắt, áp dụng làm quà tặng cho khách hàng VIP của Agribank nhân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập Agribank.  

Thẻ First Class là thẻ ghi nợ nội địa theo hình thức phát hành thẻ lấy ngay dành cho một số đối tượng khách hàng ưu tiên, khách hàng VIP, khách hàng thuộc diện tri ân nhân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập Agribank.

- Khách hàng có thể thực hiện đăng ký phát hành thẻ online trên Ứng dụng Agribank – E. Mobilebanking, bao gồm:
+ Đăng ký  phát hành thẻ vật lý (bao gồm cả đăng ký phát mới và phát hành lại) “Phát hành thẻ phi vật lý: Thẻ ghi nợ nội địa; thẻ ghi nợ Mastercard;  thẻ ghi nợ JCB”
+ Đăng ký chuyển đổi sang thẻ chíp theo chuẩn VCCS.
+ Phát hành thẻ phi vật lý thương hiệu JCB
- Lưu ý:
+ Đối với phát hành mới: Ứng dụng hiện tại hỗ trợ phát hành Thẻ ghi nợ nội  địa  Success hạng chuẩn,Thẻ ghi nợ quốc tế JCB hạng vàng,Thẻ ghi nợ quốc tế Mastercard hạng chuẩn, Thẻ ghi nợ quốc tế Visa hạng chuẩn, 
+ Đối với phát hành lại: Ứng dụng hiện tại hỗ trợ phát hành Thẻ ghi nợ (khách hàng đang dùng loại thẻ  nào thì phát hành lại hạng thẻ đó).
+ Để nhận thẻ quý khách vui lòng đến Chi nhánh Agribank nơi mở tài khoản để nhận thẻ.

Ngoài các kênh chuyển tiền Agribank hợp tác riêng với từng đối tác, 
Người nhà của khách hàng có thể chuyển tiền về Việt Nam qua các kênh chuyển tiền toàn cầu hoặc liên hệ với Agribank để được hướng dẫn chi tiết. 
1. Các kênh chuyển tiền toàn cầu
1.1. Chuyển tiền qua SWIFT
Người chuyển tiền tiền tới bất cứ ngân hàng nào ở nước ngoài và cung cấp các thông tin:
1. Ngân hàng thụ hưởng (Beneficiary Bank):
Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development (Agribank)
Address:  2 Lang Ha, Hanoi, Vietnam
Swift code: VBAAVNVX
2. Thông tin người nhận (Beneficiary Account):
+ Trường hợp người nhận có tài khoản tại Agribank
Tên tài khoản (Account Name);
Số tài khoản tại Agribank (Account number).
+ Trường hợp người nhận không có tài khoản tại Agribank
Họ và tên (Name);
Địa chỉ (Address);
Số và ngày cấp, nơi cấp: CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu (ID/ Issued Date).
1.2. Chuyển tiền nhanh toàn cầu Western Union
Bước 1: Người chuyển tiền tới điểm gửi tiền có biểu tượng Western Union trên toàn thế giới.
Bước 2:  Thực hiện các thủ tục theo yêu cầu của đại lý Western Union.
Bước 3: Người chuyển tiền nhận mã số giao dịch và thông báo cho người nhận. Mã số giao dịch là mã số bí mật, người chuyển tiền chỉ cung cấp cho người nhận tiền, không cung cấp cho các đối tượng khác
1.3. Chuyển tiền nhanh qua công ty chuyển tiền toàn cầu Remitly
Bước 1: Tải ứng dụng Remitly: Money Transfer & Send
Bước 2: Thực hiện chuyển tiền theo hướng dẫn tại ứng dụng
Người nhận tiền có thể nhận bằng Mã số giao dịch hoặc bằng tài khoản mở tại Agribank hoặc ngân hàng khác. Lưu ý Mã số giao dịch là mã số bí mật, người chuyển tiền chỉ cung cấp cho người nhận tiền, không cung cấp cho các đối tượng khác.

Người nhà của khách hàng có thể thực hiện chuyển tiền về Việt Nam theo các cách thức sau:
1. Chuyển tiền qua công ty Digital Wallet
Bước 1: Tải ứng dụng Smiles Mobile Remittance
Bước 2: Thực hiện chuyển tiền theo hướng dẫn tại ứng dụng
Người nhận tiền có thể nhận bằng Mã số giao dịch hoặc bằng tài khoản mở tại Agribank hoặc ngân hàng khác. Lưu ý Mã số giao dịch là mã số bí mật, người chuyển tiền chỉ cung cấp cho người nhận tiền, không cung cấp cho các đối tượng khác
2. Các kênh chuyển tiền toàn cầu
2.1. Chuyển tiền qua SWIFT
Người chuyển tiền tiền tới bất cứ ngân hàng nào ở nước ngoài và cung cấp các thông tin:
1. Ngân hàng thụ hưởng (Beneficiary Bank):
Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development (Agribank)
Address:  2 Lang Ha, Hanoi, Vietnam
Swift code: VBAAVNVX
2. Thông tin người nhận (Beneficiary Account):
+ Trường hợp người nhận có tài khoản tại Agribank
Tên tài khoản (Account Name);
Số tài khoản tại Agribank (Account number).
+ Trường hợp người nhận không có tài khoản tại Agribank
Họ và tên (Name);
Địa chỉ (Address);
Số và ngày cấp, nơi cấp: CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu (ID/ Issued Date).
2.2. Chuyển tiền nhanh toàn cầu Western Union
Bước 1: Người chuyển tiền tới điểm gửi tiền có biểu tượng Western Union trên toàn thế giới.
Bước 2:  Thực hiện các thủ tục theo yêu cầu của đại lý Western Union.
Bước 3: Người chuyển tiền nhận mã số giao dịch và thông báo cho người nhận. Mã số giao dịch là mã số bí mật, người chuyển tiền chỉ cung cấp cho người nhận tiền, không cung cấp cho các đối tượng khác
2.3. Chuyển tiền nhanh qua công ty chuyển tiền toàn cầu Remitly
Bước 1: Tải ứng dụng Remitly: Money Transfer & Send
Bước 2: Thực hiện chuyển tiền theo hướng dẫn tại ứng dụng
Người nhận tiền có thể nhận bằng Mã số giao dịch hoặc bằng tài khoản mở tại Agribank hoặc ngân hàng khác. Lưu ý Mã số giao dịch là mã số bí mật, người chuyển tiền chỉ cung cấp cho người nhận tiền, không cung cấp cho các đối tượng khác

Người nhà của khách hàng có thể thực hiện chuyển tiền về Việt Nam theo các cách thức sau:
1. Chuyển tiền qua Kookmin Bank
Kookmin Bank là ngân hàng có thỏa thuận hợp tác song phương với Agribank trong dịch vụ chuyển tiền từ Hàn Quốc về Việt Nam.
Bước 1: Người chuyển tiền tới các các điểm giao dịch của ngân hàng Kookmin tại Hàn Quốc.
Bước 2: Thực hiện các thủ tục theo hướng dẫn của điểm giao dịch.
Bước 3: Người chuyển tiền nhận mã số giao dịch và thông báo cho người nhận. Mã số giao dịch là mã số bí mật, người chuyển tiền chỉ cung cấp cho người nhận tiền, không cung cấp cho các đối tượng khác.
2. Chuyển tiền qua Nonghyup Bank
Nonghyup Bank là ngân hàng có thỏa thuận hợp tác song phương với Agribank trong dịch vụ chuyển tiền từ Hàn Quốc về Việt Nam.
Bước 1: Người chuyển tiền tới các các điểm giao dịch của ngân hàng Nonghyup tại Hàn Quốc.
Bước 2: Thực hiện các thủ tục theo hướng dẫn của điểm giao dịch.
Bước 3: Người chuyển tiền nhận mã số giao dịch và thông báo cho người nhận. Mã số giao dịch là mã số bí mật, người chuyển tiền chỉ cung cấp cho người nhận tiền, không cung cấp cho các đối tượng khác.
3. Các kênh chuyển tiền toàn cầu
3.1. Chuyển tiền qua SWIFT
Người chuyển tiền tiền tới bất cứ ngân hàng nào ở nước ngoài và cung cấp các thông tin:
1. Ngân hàng thụ hưởng (Beneficiary Bank):
Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development (Agribank)
Address:  2 Lang Ha, Hanoi, Vietnam
Swift code: VBAAVNVX
2. Thông tin người nhận (Beneficiary Account):
+ Trường hợp người nhận có tài khoản tại Agribank
Tên tài khoản (Account Name);
Số tài khoản tại Agribank (Account number).
+ Trường hợp người nhận không có tài khoản tại Agribank
Họ và tên (Name);
Địa chỉ (Address);
Số và ngày cấp, nơi cấp: CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu (ID/ Issued Date).
3.2. Chuyển tiền nhanh toàn cầu Western Union
Bước 1: Người chuyển tiền tới điểm gửi tiền có biểu tượng Western Union trên toàn thế giới.
Bước 2:  Thực hiện các thủ tục theo yêu cầu của đại lý Western Union.
Bước 3: Người chuyển tiền nhận mã số giao dịch và thông báo cho người nhận. Mã số giao dịch là mã số bí mật, người chuyển tiền chỉ cung cấp cho người nhận tiền, không cung cấp cho các đối tượng khác
3.3. Chuyển tiền nhanh qua công ty chuyển tiền toàn cầu Remitly
Bước 1: Tải ứng dụng Remitly: Money Transfer & Send
Bước 2: Thực hiện chuyển tiền theo hướng dẫn tại ứng dụng
Người nhận tiền có thể nhận bằng Mã số giao dịch hoặc bằng tài khoản mở tại Agribank hoặc ngân hàng khác. Lưu ý Mã số giao dịch là mã số bí mật, người chuyển tiền chỉ cung cấp cho người nhận tiền, không cung cấp cho các đối tượng khác

Người nhà của khách hàng có thể thực hiện chuyển tiền về Việt Nam theo các cách thức sau đây:
1. Chuyển tiền qua công ty D.Communications (D.Com)
Công ty D.Communications hợp tác với Agribank cung cấp dịch vụ chuyển tiền nhanh, giá rẻ từ Nhật Bản về Việt Nam từ năm 2020. Tại Nhật Bản, D.Communications hoạt động với thương hiệu “DCOM Money Express”
- Đối với chuyển tiền trực tiếp tại quầy:
Bước 1: Người chuyển tiền tới các các điểm giao dịch/ đại lý của công ty D.Com.
Bước 2: Thực hiện các thủ tục theo hướng dẫn của điểm giao dịch/đại lý.
- Đối với chuyển tiền trực tiếp bằng thẻ chuyển tiền tự động:
Bước 1: Người chuyển tiền đăng ký và nhận thẻ chuyển tiền tự động (thẻ có tên và thông tin người nhận) từ D.Com.
Bước 2: Người chuyển tiền nạp tiền tại máy ATM của Ngân hàng Bưu điện Nhật Bản (Japan Post Bank) hoặc một số máy ATM của Family Mart.
Bước 3: Tiền tự động được chuyển đến người nhận đã đăng ký.
- Đối với chuyển tiền bằng Website hoặc ứng dụng
Bước 1: Tải ứng dụng DCOM Money Express hoặc truy cập Website: sendmoney.co.jp
Bước 2: Thực hiện chuyển tiền theo hướng dẫn tại ứng dụng/Website
- Người nhận tiền có thể nhận bằng Mã số gaio dịch hoặc bằng tài khoản mở tại Agribank hoặc ngân hàng khác. Lưu ý Mã số giao dịch là mã số bí mật, người chuyển tiền chỉ cung cấp cho người nhận tiền, không cung cấp cho các đối tượng khác.
2. Chuyển tiền qua công ty Digital Wallet (chuyển tiền Smiles)
Công ty Digital Wallet hợp tác với Agribank cung cấp dịch vụ chuyển tiền nhanh, giá rẻ từ Nhật Bản về Việt Nam từ năm 2021. Tại Nhật Bản, Digital Wallet hoạt động với thương hiệu “Smiles”
- Đối với chuyển tiền trực tiếp bằng thẻ chuyển tiền tự động:
Bước 1: Người chuyển tiền đăng ký và nhận thẻ chuyển tiền tự động (thẻ có tên và thông tin người nhận) từ Digital Wallet
Bước 2: Người chuyển tiền nạp tiền tại máy ATM của Ngân hàng Yucho Nhật Bản hoặc máy ATM của AEON.
Bước 3: Tiền tự động được chuyển đến người nhận đã đăng ký.
- Đối với chuyển tiền bằng ứng dụng.
Bước 1: Tải ứng dụng Smiles Mobile Remittance
Bước 2: Thực hiện chuyển tiền theo hướng dẫn tại ứng dụng
- Người nhận tiền có thể nhận bằng Mã số giao dịch hoặc bằng tài khoản mở tại Agribank hoặc ngân hàng khác. Lưu ý Mã số giao dịch là mã số bí mật, người chuyển tiền chỉ cung cấp cho người nhận tiền, không cung cấp cho các đối tượng khác
3. Chuyển tiền qua công ty Unidos
Công ty Unidos hợp tác với Agribank cung cấp dịch vụ chuyển tiền nhanh, giá rẻ từ Nhật Bản về Việt Nam từ năm 2022. Tại Nhật Bản, Unidos hoạt động với thương hiệu “KYODAI”
- Đối với chuyển tiền trực tiếp tại quầy:
Bước 1: Người chuyển tiền tới các các điểm giao dịch/ đại lý của công ty Unidos.
Bước 2: Thực hiện các thủ tục theo hướng dẫn của điểm giao dịch/đại lý.
- Đối với chuyển tiền trực tiếp bằng thẻ chuyển tiền tự động:
Bước 1: Người chuyển tiền đăng ký và nhận thẻ chuyển tiền tự động (thẻ có tên và thông tin người nhận) từ Unidos
Bước 2: Người chuyển tiền nạp tiền tại máy ATM của Ngân hàng Bưu điện Nhật Bản (Japan Post Bank).
Bước 3: Tiền tự động được chuyển đến người nhận đã đăng ký.
- Đối với chuyển tiền bằng ứng dụng
Bước 1: Tải ứng dụng KYODAI-Remit Overseas Today 
Bước 2: Thực hiện chuyển tiền theo hướng dẫn tại ứng dụng
- Người nhận tiền có thể nhận bằng Mã số giao dịch hoặc bằng tài khoản mở tại Agribank hoặc ngân hàng khác. Lưu ý Mã số giao dịch là mã số bí mật, người chuyển tiền chỉ cung cấp cho người nhận tiền, không cung cấp cho các đối tượng khác
4. Các kênh chuyển tiền toàn cầu
4.1. Chuyển tiền qua SWIFT
Người chuyển tiền tiền tới bất cứ ngân hàng nào ở nước ngoài và cung cấp các thông tin:
1. Ngân hàng thụ hưởng (Beneficiary Bank):
Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development (Agribank)
Address:  2 Lang Ha, Hanoi, Vietnam
Swift code: VBAAVNVX
2. Thông tin người nhận (Beneficiary Account):
+ Trường hợp người nhận có tài khoản tại Agribank
Tên tài khoản (Account Name);
Số tài khoản tại Agribank (Account number).
+ Trường hợp người nhận không có tài khoản tại Agribank
Họ và tên (Name);
Địa chỉ (Address);
Số và ngày cấp, nơi cấp: CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu (ID/ Issued Date).
4.2. Chuyển tiền nhanh toàn cầu Western Union
Bước 1: Người chuyển tiền tới điểm gửi tiền có biểu tượng Western Union trên toàn thế giới.
Bước 2:  Thực hiện các thủ tục theo yêu cầu của đại lý Western Union.
Bước 3: Người chuyển tiền nhận mã số giao dịch và thông báo cho người nhận. Mã số giao dịch là mã số bí mật, người chuyển tiền chỉ cung cấp cho người nhận tiền, không cung cấp cho các đối tượng khác
4.3. Chuyển tiền nhanh qua công ty chuyển tiền toàn cầu Remitly
Bước 1: Tải ứng dụng Remitly: Money Transfer & Send
Bước 2: Thực hiện chuyển tiền theo hướng dẫn tại ứng dụng
Người nhận tiền có thể nhận bằng Mã số giao dịch hoặc bằng tài khoản mở tại Agribank hoặc ngân hàng khác. Lưu ý Mã số giao dịch là mã số bí mật, người chuyển tiền chỉ cung cấp cho người nhận tiền, không cung cấp cho các đối tượng khác

Người nhà của khách hàng có thể thực hiện chuyển tiền về Việt Nam theo các cách thức sau đây:
1. Chuyển tiền qua ngân hàng SinoPac
SinoPac là ngân hàng có thỏa thuận hợp tác song phương với Agribank trong dịch vụ chuyển tiền từ Đài Loan về Việt Nam.
Bước 1: Người chuyển tiền tới các các điểm giao dịch của ngân hàng Sinopac Đài Loan
Bước 2: Thực hiện các thủ tục theo hướng dẫn của điểm giao dịch.
Bước 3: Cung cấp thông tin:
+ Trường hợp người nhận có tài khoản tại Agribank: Người chuyển tiền cung cấp số tài khoản, tên tài khoản của người nhận tại Agribank.
+ Trường hợp người nhận không có tài khoản tại Agribank: Người chuyển tiền nhận Mã số giao dịch và thông báo cho người nhận. Mã số giao dịch là mã số bí mật, người chuyển tiền chỉ cung cấp cho người nhận tiền, không cung cấp cho các đối tượng khác.

2. Chuyển tiền qua ngân hàng BNY Mellon 
BNY Mellon là ngân hàng có thỏa thuận hợp tác song phương với Agribank trong dịch vụ chuyển tiền từ Đài Loan về Việt Nam. Giao dịch chuyển tiền tại Đài Loan được thực hiện thông qua ngân hàng Changhwa (đối tác của BNY Mellon tại Đài Loan).
Bước 1: Người chuyển tiền tới các các điểm giao dịch của ngân hàng Changhwa bank Đài Loan
Bước 2: Thực hiện các thủ tục theo hướng dẫn của điểm giao dịch.
Bước 3: Cung cấp thông tin: Người chuyển tiền cung cấp thông tin số tài khoản, tên tài khoản của người nhận tiền tại Agribank.

3. Chuyển tiền qua công ty Ming Sheng Administer (MSA)
Ming Sheng Administer là Công ty chuyển tiền lớn tại Đài Loan, hợp tác với Agribank cung cấp dịch vụ chuyển tiền nhanh, giá rẻ từ Đài Loan về Việt Nam. Tại Đài Loan, Ming Sheng Administer hoạt động với thương hiệu “Chuyển tiền nhanh ĐÔNG Á”
- Đối với chuyển tiền trực tiếp tại quầy:
Bước 1: Người chuyển tiền tới các các điểm giao dịch/ đại lý của công ty Ming Sheng Administer Đài Loan.
Bước 2: Thực hiện các thủ tục theo hướng dẫn của điểm giao dịch/đại lý.
- Đối với chuyển tiền qua ứng dụng 
Bước 1: Tải ứng dụng DONGA Express By MSA.
Bước 2: Thực hiện chuyển tiền theo hướng dẫn tại ứng dụng
- Người nhận tiền có thể nhận bằng Mã số giao dịch hoặc bằng tài khoản mở tại Agribank hoặc ngân hàng khác. Lưu ý Mã số giao dịch là mã số bí mật, người chuyển tiền chỉ cung cấp cho người nhận tiền, không cung cấp cho các đối tượng khác.

4. Các kênh chuyển tiền toàn cầu
4.1. Chuyển tiền qua SWIFT
Người chuyển tiền tiền tới bất cứ ngân hàng nào ở nước ngoài và cung cấp các thông tin:
1. Ngân hàng thụ hưởng (Beneficiary Bank):
Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development (Agribank)
Address:  2 Lang Ha, Hanoi, Vietnam
Swift code: VBAAVNVX
2. Thông tin người nhận (Beneficiary Account):
+ Trường hợp người nhận có tài khoản tại Agribank
Tên tài khoản (Account Name);
Số tài khoản tại Agribank (Account number).
+ Trường hợp người nhận không có tài khoản tại Agribank
Họ và tên (Name);
Địa chỉ (Address);
Số và ngày cấp, nơi cấp: CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu (ID/ Issued Date).
4.2. Chuyển tiền nhanh toàn cầu Western Union
Bước 1: Người chuyển tiền tới điểm gửi tiền có biểu tượng Western Union trên toàn thế giới.
Bước 2:  Thực hiện các thủ tục theo yêu cầu của đại lý Western Union.
Bước 3: Người chuyển tiền nhận mã số giao dịch và thông báo cho người nhận. Mã số giao dịch là mã số bí mật, người chuyển tiền chỉ cung cấp cho người nhận tiền, không cung cấp cho các đối tượng khác
4.3. Chuyển tiền nhanh qua công ty chuyển tiền toàn cầu Remitly
Bước 1: Tải ứng dụng Remitly: Money Transfer & Send
Bước 2: Thực hiện chuyển tiền theo hướng dẫn tại ứng dụng
Người nhận tiền có thể nhận bằng Mã số giao dịch hoặc bằng tài khoản mở tại Agribank hoặc ngân hàng khác. Lưu ý Mã số giao dịch là mã số bí mật, người chuyển tiền chỉ cung cấp cho người nhận tiền, không cung cấp cho các đối tượng khác

a) Bản sao Hóa đơn/Thông báo viện phí và/hoặc sinh hoạt phí và/hoặc chi phí khác có liên quan của cơ sở khám chữa bệnh nước ngoài nêu tên người bệnh. Trường hợp Hóa đơn/Thông báo viện phí và/hoặc sinh hoạt phí và/hoặc chi phí khác có liên quan của cơ sở khám chữa bệnh nước ngoài không có tên người bệnh, khách hàng phải cung cấp thêm Giấy tiếp nhận khám, chữa bệnh của cơ sở chữa bệnh nước ngoài hoặc Giấy giới thiệu ra nước ngoài chữa bệnh của cơ sở chữa bệnh trong nước có tên người bệnh.
b) Bản sao hộ chiếu, visa (đối với các quốc gia không miễn thị thực cho công dân Việt Nam) còn hiệu lực của người bệnh.
c) Bản sao Giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân (nếu Người chuyển tiền là thân nhân của người bệnh).
d) Bản sao Giấy tờ chứng minh tư cách đại diện theo pháp luật (nếu Người chuyển tiền là Người đại diện theo pháp luật của người bệnh/thân nhân của người bệnh).
e) Văn bản ủy quyền hợp pháp (Nếu Người chuyển tiền là người được người bệnh/thân nhân của người bệnh ủy quyền).
f) Bản sao Giấy tờ tùy thân của Người chuyển tiền.

a) Theo Hóa đơn/Thông báo viện phí và/hoặc sinh hoạt phí và/hoặc chi phí khác có liên quan của cơ sở khám chữa bệnh nước ngoài.
b) Trường hợp cơ sở chữa bệnh nước ngoài không có thông báo về sinh hoạt phí và các chi phí khác có liên quan, mức sinh hoạt phí cần thiết cho một (01) năm được xác định theo nhu cầu hợp lý của người bệnh và phù hợp với mục đích hỗ trợ chi phí sinh hoạt, ổn định cuộc sống của người bệnh ở nước ngoài, nhưng không vượt quá thu nhập bình quân đầu người theo giá hiện hành của nước nơi người bệnh đang khám chữa bệnh. Thu nhập bình quân đầu người theo giá hiện hành của các nước được công bố tại thời điểm gần nhất trên trang tin điện tử của Ngân hàng Thế giới (World Bank).
Link truy cập: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD

+ Quý khách cần có tài khoản tiền gửi thanh toán bằng đồng Việt Nam và đã đăng ký dịch vụ Agribank E-Mobile Banking.
+ Tài khoản của Quý khách phải đủ số dư, hạn mức để thanh toán.

Hiện nay trên ứng dụng Agribank E-Mobile Banking đã hỗ trợ Quý khách thực hiện dịch vụ Gọi Taxi. Để sử dụng dịch vụ Quý khách cần làm theo các bước sau:
+ Đăng nhập ứng dụng Agribank E-Mobile Banking;
+ Bật định vị GPS;
+ Chọn Tab dịch vụ “Gọi Taxi”; 
+ Lựa chọn điểm đón, điểm đến;
+ Chọn hãng Taxi, loại xe;
+ Nhập Mã giảm giá (nếu có);
+ Chọn “Tùy chọn” để ghi chú cho tài xế và chọn “Xuất hóa đơn” nếu cần;
+ Kiểm tra số tiền cần thanh toán và xác thực giao dịch để thực hiện;
+ Các bước còn lại thực hiện theo hướng dẫn của hệ thống.
Lưu ý: Mọi khiếu nại liên quan đến dịch vụ Quý khách vui lòng liên hệ nhà cung cấp hoặc tổng đài 1900558818 của Agribank hoặc tổng đài 1900555577 của VNPAY để được hỗ trợ”.

Đồng tiền giao dịch: Đồng Việt Nam (VND)

+ Cá nhân người Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật;
+ Không áp dụng đối với cá nhân người Việt Nam có nhiều hơn 01 (một) quốc tịch; Khách hàng cá nhân mở tài khoản thanh toán chung; Khách hàng cá nhân mở tài khoản thanh toán thông qua người đại diện hoặc người giám hộ theo pháp luật. 
+ Có Giấy tờ tùy thân còn hiệu lực;
+ Trường hợp khách hàng đã có thông tin (CIF) trên hệ thống của Agribank, chỉ sử dụng được dịch vụ tại Agribank Digital khi khách hàng đang sử dụng dịch vụ SMS Banking/Agribank E-Mobile Banking.
+ Không áp dụng đối với khách hàng đã mở tài khoản bằng phương thức xác thực eKYC trên ứng dụng Agribank E-Mobile Banking và chưa hoàn thành xác thực thông tin tại quầy giao dịch.
+ Khách hàng xác nhận đã đọc, hiểu và chấp nhận các điều kiện, điều khoản về việc sử dụng dịch vụ tại Agribank Digital (nội dung Thỏa thuận kèm theo) được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Agribank Website http://www.agribank.com.vn

1. Đối với khách hàng lần đầu mở tài khoản: 
Khách hàng chưa thực hiện xác thực thông tin cá nhân tại quầy giao dịch khách hàng được giao dịch với tổng hạn mức (ghi Nợ tài khoản) tối đa không quá 100.000.000 VND/tháng. Trong đó, hạn mức giao dịch trên ứng dụng Agribank E-Mobile Banking là 75.000.000 VND/tháng và hạn mức giao dịch thẻ là 25.000.000 VND/tháng. 
2. Đối với khách hàng đã có tài khoản tại Agribank và/hoặc khách hàng đã xác thực thông tin tại quầy giao dịch: Hạn mức giao dịch theo quy định hiện hành của Agribank.
* Giao dịch trên ứng dụng Agribank E. Mobilebanking.
- Hạn mức giao dịch chuyển khoản /ngày
+ Chuyển khoản trong cùng hệ thống Agribank(Soft OTP): Tối đa 5.000.000.000VND/ngày
+ Chuyển khoản liên ngân hàng (Soft OTP): Tối đa 5.000.000.000VND/ngày
-  Hạn mức giao dịch chuyển khoản /lần
+ Chuyển khoản trong cùng hệ thống Agribank (Soft OTP): Tối đa 2.500.000.000VND/01 giao dịch.
+ Chuyển khoản liên ngân hàng(Soft OTP): Tối đa 500.000.000VND/01 giao dịch.

1. Đối với thẻ phi vật lý: 
+ Thẻ ghi nợ nội địa hạng vàng: 97040503.
+ Thẻ ghi nợ quốc tế thươ ng hiệu MaterCard: 5497946.
+ Thẻ ghi nợ quốc tệ thương hiêu JCB: 35712011.
+ Thông tin thẻ phi vật lý sẽ được hệ thống gửi tin nhắn SMS đến số điện thoại của khách hàng.
+ Đối với thẻ phi vật lý: Tối đa 10 (mười) thẻ còn hiệu lực/01 (một) tài khoản
2. Đối với thẻ vật lý: Mỗi khách hàng chỉ được phát hành 01 (một) thẻ/01 (một) loại sản phẩm thẻ/01 (một) tài khoản qua kênh Agribank Digital.

Mỗi khách hàng chỉ được đăng ký mở 01 (một) tài khoản thanh toán/01 (một) chi nhánh qua kênh Agribank Digital.

1. Cập nhật thông tin sinh trắc học (Bao gồm cả thông tin sinh trắc học khuôn mặt và vân tay); Thay đổi thông tin sinh trắc học (Vân tay).
2. Mở tài khoản thanh toán 
3. Phát hành thẻ vật lý và thẻ phi vật 
4. Đăng ký dịch vụ Agribank E-Mobile Banking 
5. Đăng ký nhu cầu vay vốn.

Agribank Digital là ngân hàng tự động giao dịch 24/7, bao gồm thiết bị phần cứng và giải pháp phần mềm, có chức năng định danh, nhận diện khách hàng bằng công nghệ sinh trắc học (bao gồm khuôn mặt và vân tay) và thực hiện các dịch vụ trực tuyến, như: Đăng ký thông tin khách hàng, mở tài khoản, phát hành thẻ, đăng ký vay vốn, đăng ký dịch vụ tiện ích, v.v...

1. Đối tượng khách hàng:    

- Khách hàng có quan hệ vay vốn tại Agribank
- Khách hàng cá nhân người Việt Nam cư trú trên địa bàn nông thôn hoặc có hoạt động sx kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, Sinh viên tại Việt Nam
- Khách hàng của tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), KH trả lương qua tài khoản Agribank

2. Phạm vi sử dụng: Trong lãnh thổ Việt Nam và các nước kết nối thanh toán với hệ thống chuyển mạch Napas (theo quy định của Napas)

3.Hạn mức tín dụng    
- Tối đa 100 triệu đồng: Đối với khách hàng trả lương qua TK Agribank, KH có quan hệ vay vốn tại Agribank và KH phát hành thẻ tín dụng có bảo đảm bằng tài sản.
- Tối đa 30 triệu đồng: Đối với Cá nhân người Việt Nam cư trú trên địa bàn nông thôn hoặc có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.
- Tối đa 10 triệu đồng: Đối với Sinh viên và KH của EVN

4. Mã pin

- KH nhận được 2 mã PIN. 
- Thẻ Lộc Việt: 06 ký tự số. 

5. Tính chất thẻ    Thẻ Lộc Việt: Là thẻ lưỡng tính, bao gồm thẻ tín dụng nội địa và thẻ ghi nợ nội địa trên cùng 1 con Chip.
 

- Điều kiện được miễn lãi: Agribank sẽ miễn lãi cho toàn bộ các giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong kỳ sao kê trong trường hợp đến hạn thanh toán, khách hàng thanh toán toàn bộ dư nợ cuối kỳ (bao gồm cả dư nợ ứng tiền mặt).
- Thời hạn miễn lãi: 55 ngày bao gồm 30 ngày trong kỳ sao kê và thêm 25 ngày sau ngày sao kê. 
Ví dụ: Nếu quý khách thực hiện chi tiêu vào ngày đầu tiên của kỳ sao kê và thực hiện thanh toán vào Ngày đến hạn thanh toán trên sao kê (Ngày đến hạn thanh toán là 15 ngày kể từ ngày sao kê). Như vậy tổng thời gian quý khách được miễn lại sẽ bao gồm 30 ngày của chu kỳ sao kê + 25 ngày sau ngày sao kê.

- Tỷ lệ thanh toán tối thiểu áp dụng với thẻ tín dụng nội địa là 2%, tối thiểu 100.000 VND. Trường hợp số tiền thanh toán tối thiểu nhỏ hơn 100.000 VND, hệ thống sẽ tự động thu 100.000 VND; Trường hợp dư nợ nhỏ hơn 100.000 VND, hệ thống sẽ tự động thu toàn bộ dư nợ.
- Khách hàng muốn thanh toán toàn bộ dư nợ thẻ tín dụng nội địa có thể thực hiện thanh toán trên ứng dụng Agribank E-Mobile Banking hoặc đến trực tiếp CNPH để được hỗ trợ thu nợ.
- Trong trường hợp khách hàng trả nợ. Hạn mức tín dụng của khách hàng được tự động cập nhật ngay sau khi khách hàng thực hiện trả nợ trên ứng dụng Agribank E-Mobile Banking hoặc Giao dịch viên thu nợ thành công trên hệ thống.

- Ngày sao kê: Là ngày tạo sao kê hàng tháng trên hệ thống, cụ thể ngày 10 hàng tháng đối với thẻ (lộc việt) Trường hợp ngày sao kê trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ, tết được tính vào ngày làm việc tiếp theo.
- Ngày đến hạn thanh toán là thời điểm sau 25 ngày kể từ ngày sao kê thẻ tín dụng nội địa: Ngày mùng 5 đối với thẻ tín dụng nội địa;. Trường hợp ngày đến hạn thanh toán trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ được tính vào ngày làm việc tiếp theo.

-. Khách hàng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
- Là đối tượng thuộc phạm vi hợp tác theo Thỏa thuận hợp tác giữa Agribank và EVN/Tổng công ty Điện lực miền hoặc Thỏa thuận hợp tác giữa Agribank chi nhánh loại I và các công ty điện lực trên địa bàn.

- Đối với sinh viên:
+ Sinh viên thuộc các trường Học viện, Đại học, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp có Thỏa thuận hợp tác với Agribank/chi nhánh phát hành.
+ Được trường Học viện/Đại học/Cao đẳng/Trung học chuyên nghiệp nơi sinh viên theo học xác nhận không vi phạm nội quy, quy định của nhà trường trong 03 tháng gần nhất.

- Đối với khách hàng mới là cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.
+ Được chính quyền/công an cấp xã/phường xác nhận địa chỉ thường trú tại địa bàn, không vi phạm các quy định của pháp luật trong vòng 01 năm tính đến thời điểm xin xác nhận. Trường hợp khách hàng không cư trú trên địa bàn nông thôn nhưng có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp tại địa bàn nông thôn bổ sung xác nhận hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp do chính quyền/công an cấp xã/phường tại nơi tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Khách đang có quan hệ vay vốn tại Agribank.
 + Các khoản nợ của khách hàng tại Agribank đều trong hạn và được đánh giá là có khả năng thu hồi cả nợ gốc và lãi đúng hạn, không phát sinh nợ xấu, nợ đã xử lý rủi ro tại Agribank và các TCTD khác tại thời điểm thẩm định phát hành thẻ tín dụng.
- Đối với khách hàng trả lương qua tài khoản Agribank.
 + Có sao kê tài khoản trả lương tại Agribank 03 tháng gần nhất hoặc xác nhận của thủ trưởng đơn vị nơi làm việc về thu nhập bình quân hàng tháng, cam kết thông báo cho Agribank trước 30 ngày làm việc trong trường hợp khách hàng nghỉ công tác tại đơn vị/chuyển sang đơn vị khác, phối hợp với Agribank đôn đốc chủ thẻ thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ trả nợ.

-    Hạn mức rút tiền tại ATM tối đa: 5.000.000 VND.
-    Hạn mức ứng tiền mặt tại POS ĐVCNT: Không áp dụng.
-    Hạn mức ứng tiền mặt tại POS Bank: Bằng hạn mức tín dụng được cấp.
-    Hạn mức thanh toán hàng hóa, dịch vụ: Bằng hạn mức tín dụng được cấp.
-    Hạn mức giao dịch Internet, giao dịch MOTO mặc định: 5.000.000 VND. Khách hàng có thể chủ động thay đổi nhưng tối đa bằng hạn mức tín dụng được cấp.
Hạn mức giao dịch không bắt buộc nhập mã PIN tại POS ĐVCNT đối với giao dịch thẻ không tiếp xúc (Contactless): Tối đa 500.000 VND.

-    Hạn mức rút/ứng tiền mặt: Bằng hạn mức tín dụng được cấp.
-    Hạn mức thanh toán hàng hóa, dịch vụ: Bằng hạn mức tín dụng được cấp.
-    Hạn mức giao dịch Internet, giao dịch MOTO mặc định: 5.000.000 VND. Khách hàng có thể chủ động thay đổi nhưng tối đa bằng hạn mức tín dụng được cấp.
-    Hạn mức ứng tiền mặt tại nước ngoài (Đối với các quốc gia có kết nối thanh toán qua NAPAS): Bằng hạn mức ứng tiền mặt nhưng không quá 30 triệu.

- Hạn mức giao dịch chuyển khoản /ngày
 + Chuyển khoản trong cùng hệ thống Agribank (Soft OTP): Tối đa 5.000.000.000VND/ngày
 + Chuyển khoản liên ngân hàng (Soft OTP): Tối đa 5.000.000.000VND/ngày
-  Hạn mức giao dịch chuyển khoản/lần
+ Chuyển khoản trong cùng hệ thống Agribank (Soft OTP): Tối đa 2.500.000.000VND/01 giao dịch
 + Chuyển khoản liên ngân hàng(Soft OTP): Tối đa < 500.000.000VND/01 giao dịch
+ Thay đổi hạn mức giao dịch ngày
- Đối với giao dịch Internet: Tối đa 300.000.000 VNĐ/ngày.

Hạn mức giao dịch đối với thẻ ghi nợ nội địa (Lộc Việt) trên ATM áp dụng theo quy định hiện hành đối với thẻ ghi nợ nội địa hạng chuẩn.
- Trong đó:
+  Tại ATM của Agribank
Đơn vị: Triệu đồng

Loại giao dịch

Hạn mức tối đa/ ngày

Hạn mức tối đa/ lần

Rút tiền mặt

25

5

Chuyển khoản

50

Cùng hệ thống: 50

Liên ngân hàng: 25

Rút tiền bằng mã

Theo hạn mức rút tiền của thẻ tạo mã

5

+ Tại ATM của TCTTT khác: Thực hiện theo quy định của Agribank và TCTTT.

Điều kiện phát hành thẻ tín dụng nội địa (Lộc Việt) là:
1. Cá nhân có quốc tịch Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.
2. Có tài khoản thanh toán mở tại Agribank.
3. Sao kê tài khoản có xác nhận của ngân hàng chứng minh thu nhập hàng tháng trong vòng 03 tháng gần nhất (nếu có).
4. Có kết quả chấm điểm và xếp hạng tín dụng trên hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ gần nhất từ A trở lên. Không có nợ xấu, nợ đã xử lý rủi ro tại Agribank và các TCTD khác tại thời điểm thẩm định phát hành thẻ tín dụng. Giám đốc CNPH quyết định việc áp dụng hay không áp dụng biện pháp kiểm tra thông tin tín dụng (CIC) của khách hàng.

1. Khách hàng có thể phát hành thẻ phi vật lý KH (cá nhân) có thể thực hiện theo các cách sau:
Cách 1: Mở thẻ phi vật lý trong mục Dịch vụ thẻ - Phát hành thẻ phi vật lý trên ứng dụng Agribank E-Mobile Banking. 
Cách 2: Mở thẻ phi vật lý tại Kiosk Agribank Digital.
2. Khách hàng có thể phát hành các loại thẻ phi vật lý sau:
- Thẻ phi vật lý ghi nợ nội địa (Dcard)
- Thẻ phi vật lý ghi nợ MasterCard (Vcard)
- Thẻ phi vật lý ghi nợ JCB (Jcard)
2. Thời hạn của thẻ phi vật lý là 1 năm.
3. Khách hàng có thể phát hành tối đa 10 thẻ phi vật lý còn hiệu lực/tài khoản.

Theo quy định của WU, khách hàng giao dịch phải có giấy tờ tùy thân hợp lệ và từ 18 tuổi trở lên. Trường hợp khách hàng chưa đủ 18 tuổi sẽ không được giao dịch WU.

Dịch vụ Western Union - trường hợp người gửi là công ty, khách hàng không được nhận tiền mặt tại quầy.
Khách hàng có thể nhận được tiền qua dịch vụ ABMT (dịch vụ chi trả Western Union vào tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng mở tại Agribank qua hệ thống E-Mobile Banking và Agribank eBanking)

Chi nhánh là đơn vị nhận lệnh thanh toán: đối với lệnh thanh toán chờ tra soát, nếu sau 04 ngày làm việc kể từ ngày tra soát mà không nhận được trả lời, chi nhánh thực hiện hoàn trả lệnh thanh toán.

Trường hợp Agribank đã thông báo nhưng người nhận lệnh không đến nhận tiền hoặc Agribank không liên hệ được với người nhận lệnh, Agribank lập lệnh hoàn trả cho ngân hàng phát lệnh:
-  Trong vòng 30 ngày  kể từ ngày nhận lệnh thanh toán đến đối với lệnh thanh toán đến không có thông tin tài khoản người phát lệnh.
- 30 ngày kể từ ngày nhận lệnh thanh toán đến đối với lệnh không có thông tin tài khoản người phát lệnh.

Bảo sao kê tài khoản là văn bản ghi lại các giao dịch thanh toán, số dư trên TK thanh toán, việc đóng dấu trên bản sao kê TK cung cấp cho khách hàng chỉ để xác nhận văn bản do Agribank cung cấp không mang tính chất hạch toán. Do đó, căn cứ vào nghĩa vụ của Agribank đối với khách hàng mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại Agribank được quy định tại điều 8 tại QĐ 595/QD-NHNo-TCKT thì Chi nhánh khác chi nhánh mở tài khoản có thể đóng dấu trên bản sao kê tài khoản để cung cấp cho KH khi có yêu cầu.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi