Bảo lãnh

Bảo lãnh

Cam kết trả nợ thay khách hàng trong trường hợp khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, đúng hạn nghĩa vụ trả nợ vay.

Cam kết thực hiện thay trong trường hợp khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tài chính tham gia dự thầu.

Cam kết thực hiện thay trong trường hợp khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tài chính do bị phạt hoặc phải bồi thường khi vi phạm hợp đồng.

Cam kết thực hiện nghĩa vụ thanh toán thay cho khách hàng trong trường hợp khách hàng không hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ thanh toán khi đến hạn.

Đảm bảo nghĩa vụ hoàn trả lại tiền ứng trước khi khách hàng vi phạm hợp đồng và phải hoàn trả tiền ứng trước mà không hoàn trả hoặc hoàn trả không đủ.

Cam kết bồi thường cho bên nhận bảo lãnh khi khách hàng không thực hiện đúng thỏa thuận về chất lượng sản phẩm.

Khách hàng doanh nghiệp/ hợp tác xã có thể sử dụng dịch vụ "Bảo lãnh đối ứng" của Agribank với nội dung cấp bảo lãnh là cam kết thực hiện nghĩa vụ tài chính cho bên bảo lãnh trong trường hợp bên bảo lãnh phải trả thay cho quý khách hàng.

  • Bảo đảm cho bảo lãnh: Ký quĩ, cầm cố tài sản, thế chấp tài sản, bảo lãnh của bên thứ ba và các biện pháp bảo đảm khác theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của NHNo&PTNT Việt Nam

Cùng tổ chức tín dụng khác bảo lãnh cho một nghĩa vụ của khách hàng.

Nghĩa vụ khác của khách hàng mà pháp luật không cấm, phù hợp với thông lệ quốc tế.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi