Agribank công bố thông tin về việc phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2020

01/12/2020

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) thông báo phát hành Trái phiếu kỳ hạn 7 năm ra công chúng năm 2020 với số lượng đăng ký chào bán là 5.000.000 trái phiếu, tương đương 5.000 tỷ đồng.

Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 279/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 01/12/2020, Agribank xin thông báo phát hành Trái phiếu ra công chúng năm 2020, nội dung cụ thể như sau:

1.  Thông báo phát hành trái phiếu ra công chúng 

2.  Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng 

3.  Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng 

4.  Điều lệ ngân hàng

5.  Giấy chứng nhận ĐKKD & Giấy phép thành lập, hoạt động ngân hàng.

6.  Nghị quyết số 150/NQ-HĐTV ngày 10/11/2020 của Hội đồng thành viên về phê duyệt hồ sơ chào bán trái phiếu Agribank ra công chúng năm 2020

7.  Nghị Quyết số 84/NQ-HĐTV ngày 23/06/2020 của Hội đồng thành viên về điều chỉnh nội dung Phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2020 (đính kèm Phương án số 392/HĐTV-KHNV ngày 26/06/2020)

8.  Phương án phát hành trái phiếu 392/HĐTV-KHNV

9.  Quyết định số 1501/QĐ-NHNN ngày 21/08/2020 của Ngân hàng Nhà nước v/v chấp thuận phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2020 của Agribank và các tài liệu đính kèm

10. Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét giữa niên độ năm 2020

11. Báo cáo tài chính hợp nhất riêng lẻ giữa niên độ năm 2020

12. Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2019

13. Báo cáo tài chính kiểm toán riêng lẻ năm 2019

14. Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2018

15. Báo cáo tài chính kiểm toán riêng lẻ năm 2018

16. Cam kết thực hiện nghĩa vụ của Tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư

17.  Văn bản xác nhận của ngân hàng về phong tỏa tài khoản nhận tiền mua trái phiếu

18.  Báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2019 đã được kiểm toán

Chi tiết vui lòng xem tại đây

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi