Agribank miễn phí chuyển tiền ủng hộ quyên góp phòng chống dịch bệnh Covid-19 và hạn hán xâm nhập mặn tại Đồng bằng Sông Cửu Long

03/04/2020

Hưởng ng li kêu gi ca U ban Trung ương Mt trn T quc Vit Nam (UBTW MTTQ Vit Nam) mi tổ chức, cá nhân trong c nước đu có th ng h quyên góp phòng chng dch Covid-19 và h tr người dân b thit hi do hn hán xâm nhp mn ti các tnh Đng bng Sông Cu Long (ĐBSCL) dưới các hình thc: ng h thông qua chuyn tin qua tài khon nhn ng hộ, ng h bng tin nhn hong h bng tin mt.

Trên tinh thần đó, để hỗ trợ các tổ chức, cá nhân là các nhà hảo tâm chuyển tiền ủng hộ, chung tay góp sức cùng toàn Đảng, toàn dân vượt qua đại dịch Covid-19 và hạn hán xâm nhập mặn tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) thực hiện miễn phí toàn bộ các giao dịch chuyển tiền ủng hộ đến các tài khoản của UBTW MTTQ Việt Nam với thông tin cụ thể như sau:

1. Tài khon tiếp nhn ng h phòng chng dch Covid-19:

a. Tại Agribank

- Tên tài khon : Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
- S tài khon  : 1483201009159
- Ti                 : Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh Thủ đô.

b. Tại BIDV

- Tên tài khon : Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
- S tài khon  : 12610001122666 (VND); 12610370000666 (USD).
                           
- Ti                 : Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Ba Đình.

c. Tại Vietcombank

- Tên tài khon : Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Ban cứu trợ Trung ương
- S tài khon  : 0011001932418                           
- Ti                 : Sở giao dịch.Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

2. Tài khon tiếp nhn ng h người dân b thit hi do hn hán, xâm nhp mn ti các tnh ĐBSCL:
- Tên tài khon : Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Ban cứu trợ Trung ương
- S tài khon   : 0011001932418
-Ti                   : Sở giao dịch.Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

- Đối với các giao dịch tại quầy: Agribank miễn phí ngay khi khách hàng thực hiện nộp/chuyển tiền ủng hộ.Agribank min phí cho tt c khách hàng cá nhân và khách hàng t chc thc hin chuyn tin vi ni dung ng h phòng chng dch Covid-19 hoc h tr người dân b thit hi do hn hán xâm nhp mn ti các tnh khu vc Đng bng sông Cu Long, c th như sau:

- Đối với các giao dịch trên các kênh giao dịch ngân hàng điện tử (Internet Banking, E-Mobile Banking, SMS Banking, ATM,…): Agribank sẽ thực hiện hoàn phí chuyển khoản ủng hộ cho khách hàng vào ngày làm việc tiếp theo.

Thời gian áp dụng: từ ngày 27/03/2020 đến khi kết thúc chương trình tiếp nhận ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người dân bị thiệt hại do hạn hán xâm nhập mặn tại các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Hãy chung tay cùng Agribank đẩy lùi dịch bệnh và hạn mặn./.

 

Agribank News

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi