Agribank AMC LTD thông báo đấu giá

16/06/2021

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Đông Đô; Số 4 ngách 575/22 phố Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội. 
Người có tài sản: Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội và Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam; Số 194 Đường Giải Phóng, C3 Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.
Bao gồm 06 thửa đất là tài sản bảo đảm cho khoản vay của Công ty Dầu khí Kim Sơn tại Agibank Chi nhánh Nam Hà Nội, địa chỉ tài sản tại: Thôn Đông Ngạc, Xã Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. Các thửa đất bao gồm:
- Thửa đất số 108: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Bà Vũ Minh Phương và Bà Vũ Thị Phương Dung tại thửa đất số 108, tờ bản đồ số 11, diện tích 233m2, có địa chỉ tại Thôn Đông Ngạc, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 360138, số vào sổ cấp giấy H0283/QSDĐ/3429/QĐ-UB ngày 28/10/2005; Hiện tại đứng tên Ông Nguyễn Đình Thắng do chuyển nhượng theo hồ sơ số 050283.CN.1834.ĐN.
- Thửa đất số 109: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Ông Nguyễn Đình Thắng tại thửa đất số 109, tờ bản đồ số 11, diện tích 103,0m2, có địa chỉ tại Thôn Đông Ngạc, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CD 742949, số vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số CS 36730 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 06/12/2016 cho Ông Nguyễn Đình Thắng.
- Thửa đất số 110: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Ông Nguyễn Đình Thắng tại thửa đất số 110, tờ bản đồ số 11, diện tích 110,0m2, có địa chỉ tại Thôn Đông Ngạc, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CD 742948, số vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số CS 36727 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 06/12/2016 cho Ông Nguyễn Đình Thắng.
- Thửa đất số 04: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Bà Phạm Thị Phi và Ông Vũ Đăng Hùng tại thửa đất số 4, tờ bản đồ số 11, diện tích 160m2, có địa chỉ tại Thôn Đông Ngạc, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 360133, số vào sổ cấp giấy H0278/QSDĐ/3429/QĐ-UB ngày 28/10/2005; Hiện tại đứng tên Ông Nguyễn Đình Thắng do chuyển nhượng theo hồ sơ số 050278.CN.1835.ĐN.
- Thửa đất số 111: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Ông Vũ Đăng Hoà tại thửa đất số 111, tờ bản đồ số 11, diện tích 110m2, có địa chỉ tại Thôn Đông Ngạc, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 360135, số vào sổ cấp giấy H0280/QSDĐ/3429/QĐ-UB ngày 28/10/2005; Hiện tại đứng tên Ông Nguyễn Đình Thắng do chuyển nhượng theo hồ sơ số 050280.CN.1836.ĐN.
- Thửa đất số 112: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Ông Nguyễn Đình Thắng tại thửa đất số 112, tờ bản đồ số 11, diện tích 117,0m2, có địa chỉ tại Thôn Đông Ngạc, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CD 742950, số vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số CS 36728 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 06/12/2016 cho Ông Nguyễn Đình Thắng.
2. Hiện trạng tài sản đấu giá: 
- Diện tích trên 06 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu tại Điều 1 quy chế này là: 833,0m2
- Diện tích thực tế là: 786,0m2 (theo Bản đồ hiện trạng của Công ty CP Bản đồ và Đo đạc Công trình Hà Nội đo vẽ tháng 7/2020): 
+ Diện tích hiện trạng giới hạn bởi các điểm 1,2,3 đến 15,1 (theo Bản đồ hiện trạng của Công ty CP Bản đồ và Đo đạc Công trình Hà Nội đo vẽ tháng 7/2020).
+ Hiện tại trên đất có nhà cấp 4 xây dựng lên trên diện tích đất theo giấy chứng nhận QSD đất nêu trên và có các nhà cấp 3 xây lấn chiếm 1 phần diện tích dẫn đến diện tích thực tế so với diện tích trên QSD đất bị thiếu hụt 47m2 (tạm gọi là phần đất bị lấn chiếm)
- Ngân hàng bàn giao hiện trạng theo diện tích thực tế.
- Người mua được tài sản được nhận bàn giao hiện trạng phần diện tích thực tế 786,0m2 (Diện tích này được xác định theo kết quả đo đạc của Công ty CP Bản đồ và Đo đạc Công trình Hà Nội đo vẽ tháng 7/2020) và bàn giao Hồ sơ theo diện tích trên giấy chứng nhận QSD đất là 833m2. Người mua được tài sản tự làm việc với các cơ quan chức năng, người lấn chiếm, người chiếm dụng để đòi lại phần đất bị lấn chiếm.
- Việc bán “Nguyên trạng” và Ngân hàng chỉ bàn giao theo hiện trạng thực tế và không có trách nhiệm giải quyết tranh chấp đối với phần đất bị lấn chiếm. Bên mua được tài sản có trách nhiệm tự thực hiện các công việc khác để sang tên Quyền sử dụng đất và nhận bàn giao theo nguyên trạng. 
- Các bên có trách nhiệm bàn giao cho nhau theo diện tích thực tế. Diện tích thiếu hụt bên mua được tài sản tự giải quyết tranh chấp mà không yêu cầu bên có tài sản và Ngân hàng giải quyết việc này, đồng thời cam kết không khiếu kiện khiếu nại Ngân hàng về việc phần đất bị lấn chiếm.
3. Nguồn gốc: Là tài sản đảm bảo của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Hà Nội. Địa chỉ: Số 194 – Giải Phóng. Tầng 6 - Tòa C3 Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
4. Giá khởi điểm bán đấu giá gộp cả 06 thửa đất là: 36.100.000.000 đồng
(Bằng chữ: Ba mươi sáu tỷ một trăm triệu đồng chẵn)
+ Ghi chú: Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm Thuế thu nhập Doanh nghiệp (TNDN) hoặc Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và các loại phí, lệ phí chuyển quyền sở hữu, sử dụng và các loại phí khác ( Ngoài chi phí phát mại, đấu giá tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật sẽ được khấu trừ vào số tiền thu được từ bán đấu giá tài sản). Người trúng đấu giá có trách nhiệm nghĩa vụ nộp Thuế thu nhập Doanh nghiệp (TNDN) hoặc Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), chi phí làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng và các loại lệ phí khác mà pháp luật quy định người mua và người bán có trách nhiệm phải nộp. 
5. Bước giá: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng chẵn). 
6. Tiền đặt trước: 7.220.000.000 đồng 
(Bằng chữ: Bẩy tỷ hai trăm hai mươi triệu đồng chẵn )
- Thời gian nộp: Từ ngày 30/06/2021 đến 10 giờ  ngày 02/07/2021 trong giờ hành chính.
- Nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển tiền vào tài khoản số: 1302201049649 của Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Đông Đô mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Trung Yên.
7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 15/06/2021 đến 10h00 ngày 02/07/2021 trong giờ hành chính. Tại: Số 2A – ngõ 39 Tú Mỡ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
8. Tiền mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ (Năm trăm ngàn đồng trên một hồ sơ)
9. Thời gian, địa điểm xem tài sản: 
- Xem tài sản và hồ sơ, tài liệu liên quan: Từ ngày 15/06/2021 đến hết ngày 02/07/2021 (giờ hành chính). 
- Địa điểm xem tài sản: Thôn Đông Ngạc, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. 
10. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp nhiều vòng tại phiên đấu giá, theo phương thức trả giá lên.
11. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào hồi 10 giờ 00 phút ngày 05/07/2021, tại: Số 2A – ngõ 39 Tú Mỡ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Tùy thuộc vào số lượng người tham gia đấu giá, Công ty sẽ thay đổi thời gian và địa điểm đấu giá phù hợp với thực tế.
Mọi chi tiết xin liên hệ tại: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Đông Đô, địa chỉ: Số 4 ngách 575/22 phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. 
Điện thoại: 024.6290.1638.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi