Agribank chi nhánh huyện Yên Thủy Hòa Bình thông báo thu giữ tài sản bảo đảm

08/11/2019

 

I. Thông tin khách hàng:

Tên khách hàng MAI VĂN NGA
Địa chỉ Xóm Yên Lương, xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
Mã khách hàng 3008-147560634
Xếp hạng tín dụng BB
Dư nợ hiện tại Nợ gốc: 460.000.000 đồng
Nhóm nợ tại thời điểm 15/06/2019 Nợ ngoại bảng
Ngành nghề SXKD theo hệ thống XHTD nội bộ Kinh doanh nông sản 

II. Thông tin về tài sản bảo đảm cần thu giữ của khoản vay: 
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Yên Thủy Hòa Bình thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ (nghĩa vụ được bảo đảm) xấu theo qui định tại Hợp đồng bảo đảm đã ký kết và quy định của pháp luật như sau:
1.Tài sản bảo đảm bị thu giữ :
a. Quyền sử dụng đất:
Giá trị quyền sử dụng đất của thửa đất có giấy chứng nhận quyền sử hữu đất số BS633689; Số thửa: 195; Tờ bản đồ số: 17; Số vào sổ cấp GCN: CS13591; Do UBND huyện Yên Thủy cấp ngày 31 tháng 12 năm 2013; Có tổng diện tích là 128,8 m2 tại xóm Yên Lương, xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.
b. Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất:
Giá trị quyền sử dụng đất của thửa đất và tài sản trên đất có giấy chứng nhận quyền sử hữu đất số BQ377806; Số thửa: 327; Tờ bản đồ số: 23; Số vào sổ cấp GCN: CS14877; Do UBND huyện Yên Thủy cấp ngày 12 tháng 12 năm 2015; Có tổng diện tích là 636,8 m2 tại xóm Yên Lương, xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình. Tài sản trên đất là nhà ở 2 tầng diện tích 300m2.
2. Lý do thu giữ tài sản: Để xử lý thu hồi nợ theo Nghị quyết 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc hội .
3. Thời gian thu giữ tài sản: Sau 15 ngày kể từ ngày thông báo thu giữ tài sản bảo đảm nợ vay Ngân hàng cho đến khi hoàn thành xong việc thu giữ. 
4. Địa điểm thu giữ tài sản: tại xóm Yên Lương, xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình. 
5. Ông Mai Văn Nga và bà Ngô Thị Hường phải chịu các chi phí hợp lý, cần thiết cho việc thu giữ tài sản bảo đảm; Trong trường hợp không giao tài sản để xử lý hoặc có hành vi cản trở việc thu giữ hợp pháp tài sản bảo đảm mà gây thiệt hại cho Agribank chi nhánh huyện Yên Thủy Hòa Bình thì phải bồi thường.
6.Trong quá trình thu giữ tài sản bảo đảm, nếu Mai Văn Nga và bà Ngô Thị Hường có dấu hiệu chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác thì Agribank Chi nhánh huyện Yên Thủy Hòa Bình có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân và cơ quan Công an nơi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, áp dụng các biện pháp theo qui định của pháp luật để giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho Agribank Chi nhánh huyện Yên Thủy Hòa Bình thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm.
Chi nhánh cam kết tài sản bảo đảm trên đây đáp ứng đủ các điều kiện hiện hành về thu giữ tài sản bảo đảm và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin nêu trên.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi