Agribank AMC LTD thông báo bán đấu giá tài sản

24/11/2020

1. Tài sản cần bán đấu giá: 
1.1. Tài sản thứ nhất: 
- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thửa số 55, 56, 57, Tờ bản đồ số 2; Diện tích: 285.5 m²; tọa lạc tại KV Long Thạnh 1, P Thốt Nốt, Q. Thốt Nốt, TP Cần Thơ (QSDĐ thửa số 55, 56, 57).
- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thửa số: 1888; Tờ bản đồ số 07; Diện tích: 119 m², tọa lạc tại KV Tràng Thọ A, P. Trung Nhứt, Q. Thốt Nốt, TP Cần Thơ (QSDĐ thửa số 1888).
1.2. Tài sản thứ hai: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa số 464, 465, 608, 834; 754, 468; Tờ bản đồ số 04; Diện tích: 23.492 m²; đất sản xuất kinh doanh. Tài sản gắn liền với đất: Nhà máy và dây chuyền xay sát lúa, Nhà kho (Diện tích xây dựng 836,585 m²), Nhà làm việc (Diện tích xây dựng 60,175 m²; Diện tích sàn 80,115m²), tại Ấp Quy Lân 3, Thạnh Quới, Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ.
(*) Các tài sản trên được đấu giá trong cùng một cuộc đấu giá. Nếu khách hàng tham gia đấu giá từng tài sản thì tổ chức đấu giá tiến hành đấu giá từng tài sản theo quy đinh.
2. Giấy tờ về tài sản: 
+ Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số: AG 635256 (số vào sổ GCN: H 00901) do UBND Huyện Thốt Nốt cấp ngày 05/12/2006.
    + Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số: AK 946192 (số vào sổ GCN: H 01293) do UBND Huyện Thốt Nốt cấp ngày 25/10/2007.
    + Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số: AG 635072 (số vào sổ GCN: H 00865) do UBND Huyện Thốt Nốt cấp ngày 17/11/2006.
    + Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số: Đ532645 (số vào sổ GCN: 00633.QSDĐ) do UBND Huyện Thốt Nốt cấp ngày 02/7/2004.
    + Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà số: 77/CN.CQ.UBH 2008 cấp ngày 28/7/2008.
    + Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số: BD 417775 (số vào sổ GCN: H 00501) do UBND Huyện Vĩnh Thạnh cấp ngày 12/11/2011.
    + Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số: BA 764959 (số vào sổ GCN: H 01500) do UBND Huyện Vĩnh Thạnh cấp ngày 07/9/2010.
    + Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số: AP 544165 (số vào sổ GCN: H 00501) do UBND Huyện Vĩnh Thạnh cấp ngày 31/7/2009.
    + Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, QSHNƠ &TSK GLVĐ số: BD 434183 (số vào sổ GCN: CH 000457) do UBND Huyện Vĩnh Thạnh cấp ngày 25/11/2010.
    + Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số: CD 087894 (số vào sổ GCN: CH 02671) do UBND Huyện Vĩnh Thạnh cấp ngày 05/01/2016.
    + Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số: CD 087895 (số vào sổ GCN: CH 02672) do UBND Huyện Vĩnh Thạnh cấp ngày 05/01/2016.
    + Hóa đơn chứng từ (theo bảng kê danh mục tài sản thế chấp – gồm 33 hóa đơn GTGT).
3. Tình trạng pháp lý và hiện trạng tài sản: 
- Tình trạng pháp lý: Là tài sản của ông Hoàng Đại Đồng, bà Lê Thị Ngọc Tuyền và Công ty CP Đồng Xanh thế chấp để bảo đảm cho khoản vay của Công ty CP Đồng Xanh tại Agribank Chi nhánh Cần Thơ. Tài sản bảo đảm này đã được ông Hoàng Đại Đồng, bà Lê Thị Ngọc Tuyền và Công ty CP Đồng Xanh (chủ tài sản) bàn giao cho Agribank Chi nhánh Cần Thơ/Agribank AMC LTD xử lý bán đấu giá để thu nợ khoản vay theo quy định.
- Hiện trạng tài sản đấu giá: Tài sản được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức có sao bán vậy. Người tham gia đấu giá tài sản xem xét tài sản và tự xác định chất lượng, số lượng, tình trạng của tài sản theo hiện trạng thực tế. 
4. Giá khởi điểm: 
- Tài sản thứ nhất: 
+ QSDĐ và tài sản gắn liền với đất thửa số 55, 56, 57, giá khởi điểm: 5.997.000.000đồng (bằng chữ: Năm tỷ chín trăm chín mươi bảy triệu đồng).
+ QSDĐ và tài sản gắn liền với đất thửa số: 1888, giá khởi điểm: 1.901.000.000đồng (bằng chữ: Một tỷ chín trăm lẻ một triệu đông).
- Tài sản thứ hai, giá khởi điểm: 114.299.000.000đồng (bằng chữ: Một trăm mười bốn tỷ, hai trăm chín mươi chín triệu đồng).
 (*) Mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
5. Tiền đặt trước: tương đương 10% giá khởi điểm đấu giá. Tiền đặt cọc được nộp vào tài khoản số: 1800201223112 của Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyên Tâm mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh thành phố Cần Thơ.
6. Mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bồ hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng)
7. Xem hiện trạng tài sản: ngày 07/12/2020 và ngày 08/12/2020 (trong giờ hành chính), tại nơi có tài sản đấu giá. Thời gian, địa điểm xem hồ sơ pháp lý giấy tờ về tài sản: ngày 07/12/2020 và ngày 18/12/2020 (trong giờ hành chính), tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyên Tâm - địa chỉ: số E2-26, đường số 05, KDC 586, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.
8. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: liên tục kể từ ngày niêm yết bán đấu giá tài sản đến hết ngày 08/12/2020 (trong giờ hành chính), tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyên Tâm - địa chỉ: số E2-26, đường số 05, KDC 586, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.
9. Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 08/12/2020 đến ngày 10/12/2020 (trong giờ hành chính).
10. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: vào 10 giờ 00 phút ngày 11/12/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyên Tâm - địa chỉ: số E2-26, đường số 05, KDC 586, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.
11. Thông tin chi tiết liên hệ:
- Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản NHNo&PTNT Việt Nam - Tòa nhà C3, số 194 Đường Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội. SĐT: 04.3772.8432, ĐTDĐ: 0938944525 (Mr Toán - Phòng QLKTTS) và tại Website: www.agribankamc.com.
- Agribank Chi nhánh TP. Cần Thơ - địa chỉ: số 03 Phan Đình Phùng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ (Điện thoại: 0710 3820 392). 
- Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyên Tâm - địa chỉ: số E2-26, đường số 05, KDC 586, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi