Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội thông báo bán đấu giá tài sản

05/01/2021

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 113 (1), tờ bản đồ số 13, địa chỉ: Thôn Kính Nỗ, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội (theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CL 158047, vào sổ cấp GCN số: CS 21144 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 16/5/2018 cho ông Nguyễn Viết Tuyền).
 Đặc điểm tài sản:
- Thửa đất số: 113(1), tờ bản đồ số: 13;
- Địa chỉ: Thôn Kính Nỗ, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội;
- Diện tích: 93,85m2 (Chín mươi ba phẩy tám lăm mét vuông);
- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng;
- Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn;
- Thời hạn sử dụng: Lâu dài;
- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất. 
    Lưu ý: Tài sản được bán theo đúng hiện trạng hiện có.
2. Tổ chức đấu giá tài sản: Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành - Địa chỉ: Phòng 403 tầng 4, tòa nhà Ocean Park, số 01 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội - ĐT: 024.73036056.
3. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Hà Nội. Địa chỉ: Tòa nhà C3, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội.
4. Giá khởi điểm: 1.400.000.000 đồng (Một tỷ, bốn trăm triệu đồng).
5. Thời gian đăng báo: đăng 01 kỳ trên báo Pháp luật Việt Nam ngày 05/01/2021.
6. Niêm yết công khai việc đấu giá tài sản: Thông báo đấu giá được niêm yết công khai trong thời hạn tối thiểu là 05 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá, thời gian tiến hành thực hiện việc niêm yết từ ngày 04/01/2021 đến ngày 05/01/2021 theo quy định.
7. Tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ: 
- Tiền đặt trước: 140.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi triệu đồng).
- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/01 hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng/Một hồ sơ).
- Bước giá: Tối thiểu là 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).
8. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết công khai việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 phút ngày 12/01/2021 tại Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành hoặc tại Agribank - Chi nhánh Nam Hà Nội.
9. Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính các ngày 11, 12, 13/01/2021, vào TK Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành, trừ trường hợp tổ chức đấu giá tài sản và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác.
- Người tham gia đấu giá đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật và quy chế đấu giá tài sản do công ty ban hành nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo đúng thời gian và địa điểm quy định.
10. Thời gian và địa điểm xem tài sản: Trong giờ hành chính các ngày 06, 07/01/2021 tại nơi có tài sản: Thửa đất số 113 (1), tờ bản đồ số 13, địa chỉ: Thôn Kính Nỗ, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
11. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 14/01/2021 tại Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành.
12. Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
13. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
Để biết thông tin liên quan đến việc đấu giá tài sản, xin quý khách hàng liên hệ : Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành - Địa chỉ: Phòng 403 tầng 4, tòa nhà Ocean Park, số 01 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội - ĐT: 024.73036056.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi