Công bố thông tin định kỳ của doanh nghiệp phát hành

09/03/2023

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) công bố thông tin định kỳ của doanh nghiệp phát hành trái phiếu riêng lẻ (kỳ báo cáo từ 01/01/2022 đến 31/12/2022):

1. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu phát hành riêng lẻ. Chi tiết xem tại công văn số 1899/NHNo-KDVTT ngày 3/3/2023

2. Tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu riêng lẻ. Chi tiết xem tại công văn số 1900/NHNo-KDVTT ngày 3/3/2023


Agribank News

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi