Đảng bộ Agribank tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

29/03/2021

Trong hai ngày 27-28/3/2021, Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho gần 3.000 đảng viên toàn Đảng bộ thông qua hình thức truyền hình trực tuyến với điểm cầu chính tại Trụ sở chính Agribank, số 2 Láng Hạ, Hà Nội và các điểm cầu kết nối các chi, đảng bộ trực thuộc.


Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bộ Agribank được kết nối với Hội nghị trực tuyến toàn quốc thông qua điểm cầu của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc diễn ra dưới sự chủ trì của Ban Bí thư với điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội cùng điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; điểm cầu các bộ, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương và điểm cầu cấp cơ sở ở những nơi đảm bảo điều kiện. 

Đảng viên Đảng bộ Agribank tham dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng  tại điểm cầu Trụ sở chính Agribank


Tham dự Hội nghị trực tuyến, đảng viên Đảng bộ Agribank được thông tin 5 chuyên đề gồm: (i) Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; (ii) Chiến lược phát triển kinh tế, xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2021-2025; (iii) Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; (iv) Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; (v) Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

Nội dung các chuyên đề nêu trên tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.
Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhằm giúp cán bộ, đảng viên Đảng bộ Agribank nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, qua đó góp phần tạo sự thống nhất về ý chí và hành động của toàn Đảng, toàn dân trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, sớm đưa nội dung Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống.


Agribank News

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi