Đảng ủy Agribank tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc theo Quy định của Ban Bí thư

07/04/2023

Thực hiện Quy định số 60-QĐ/TW, ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước; Quy định số 87-QĐ/TW, ngày 28/10/2022 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp Nhà nước; Hướng dẫn số 23-HD/BTCTW ngày 14/02/2023 của Ban Tổ chức Trung ương (BTC TW) về tổ chức bộ máy cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp Nhà nước và Kế hoạch số 50-KH/ĐUK ngày 31/5/2022 của Đảng ủy Khối DNTW về triển khai thực hiện Quy định số 60 của Ban Bí thư, ngày 29/03/2023, tại Hà Nội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Agribank. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến đến toàn bộ các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy Agribank và Văn phòng đại diện, Chi nhánh loại I có tổ chức Đảng trực thuộc cấp ủy địa phương…

Đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo

Tham dự Hội nghị, có đại diện lãnh đạo các Cơ quan Ban Đảng Trung ương. Về phía Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương có đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối cùng các đồng chí Ủy viên BTV Đảng ủy, Ủy viên BCH Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối. Về phía Đảng ủy Agribank, có đồng chí Phạm Đức Ấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên; đồng chí Trần Văn Thịnh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ, UBKT Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Trưởng các đơn vị thành viên Trụ sở chính, đại diện lãnh đạo các đơn vị có liên quan cùng các nhân sự được điều động và bổ nhiệm.

Tại Hội nghị, đại diện Ủy ban Nhân sự đã công bố các Quyết định kết thúc hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng; Quyết định thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Agribank, bao gồm: Ban Tổ chức, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra, Ban Tuyên giáo và Văn phòng Đảng ủy; Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Agribank phân công các đồng chí Trưởng cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy; các Quyết định điều động, bổ nhiệm đối với Trưởng, Phó các Cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 29/03/2023.

Đồng chí Phạm Đức Ấn - Ủy viên BTV Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Agribank phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ đối với các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối DNTW chúc mừng Đảng bộ Agribank đã hoàn thành nhiệm vụ thành lập các Ban của Đảng theo đúng Quy định số 87-QĐ/TW ngày 28/10/2022 của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 23-HD/BTCTW ngày 14/02/2023 của Ban Tổ chức Trung ương, Kế hoạch số 50-KH/ĐUK ngày 31/5/2022 của Đảng ủy Khối DNTW về triển khai thực hiện Quy định số 60 của Ban Bí thư. Nhiệm vụ của Đảng bộ Agribank trong năm 2023 là hết sức nặng nề khi thực hiện tiếp nhận các đảng bộ và đảng viên từ cấp ủy các địa phương về trực thuộc Đảng bộ Agribank theo Quy định số 60-QĐ/TW với gần 23.000 đảng viên (tương đương số lượng đảng viên của Đảng bộ cấp tỉnh). Theo đó, đối với Đảng bộ Khối DNTW, Thường trực, Ban Thường vụ cùng các Ban xây dựng Đảng sẽ hỗ trợ để Đảng bộ Agribank thực hiện tốt nhất việc tiếp nhận các tổ chức đảng về trực thuộc Đảng bộ. Đồng chí cũng nhấn mạnh, trong việc thực hiện Quy định số 87 và Hướng dẫn số 23 cần ưu tiên việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác cán bộ và kiểm tra giám sát. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối tin tưởng rằng với việc thực hiện tốt công tác này trong suốt thời gian qua, Đảng bộ Agribank sẽ tiếp tục sát sao hơn nữa để các Ban tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Agribank đi vào hoạt động hiệu quả; góp phần vào kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Agribank đối với công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương, Đảng ủy Khối DNTW, BTV Đảng ủy, Hội đồng thành viên Agribank tặng hoa chúc mừng các Ban tham mưu, giúp việc Đảng ủy

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Đức Ấn - Ủy viên BTV Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Agribank cho rằng, đây là một sự kiện chính trị quan trọng của Đảng bộ Agribank nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm túc quy định của Ban Bí thư, Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và của Đảng ủy Khối DNTW, đảm bảo cho Đảng ủy Agribank thực hiện tốt vai trò lãnh đạo toàn diện đối với công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đồng chí Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh, việc thành lập các Ban tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Agribank không đơn thuần là việc tái lập các Ban của Đảng trước đây mà mang tinh thần hết sức mới, thể hiện ở chỗ vừa đòi hỏi trách nhiệm rất cao của các cơ quan tham mưu, giúp việc, đồng thời yêu cầu đội ngũ đảm nhiệm công tác này cần phải có năng lực, trình độ, phẩm chất. Với việc quan tâm bố trí nguồn lực cán bộ chuyên trách có chất lượng ngay từ khi thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Agribank thể hiện sâu sắc tinh thần lấy công tác đảng là nhiệm vụ quan trọng, trung tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện mọi mặt hoạt động của Agribank.

Tại Hội nghị,  Đồng chí Bí thư Đảng ủy Agribank đã chỉ đạo và giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy, đó là: (i) Nhanh chóng ổn định công tác tổ chức và phân công nhiệm vụ, thực hiện tiếp nhận và bàn giao hồ sơ, tài liệu từ các đơn vị hợp nhất trước đây; (ii) Tiếp nối các công việc đang triển khai từ các đơn vị hợp nhất để thực hiện tốt công tác Đảng không bị gián đoạn; (iii) Tổ chức nghiên cứu đào tạo cán bộ đảm bảo tinh thông nghiệp vụ về công tác Đảng, am hiểu hoạt động chuyên môn, nâng tầm công tác tham mưu, nhất là tham mưu các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Đảng ủy Khối DNTW đảm bảo nhanh, phù hợp, giúp cho cấp ủy chỉ đạo trúng, đúng và sát với thực tiễn hoạt động; (iv) Giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong đơn vị, đồng thời đề cao sự kết nối, giữ mối quan hệ công tác thường xuyên với các Ban chuyên môn, nghiệp vụ để hiểu và đề xuất, tham mưu hiệu quả; (v) Yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai một số nhiệm vụ: Ban Tổ chức Đảng ủy và các đảng bộ trực thuộc nghiên cứu hình thức, mức độ giao bán chuyên trách, phụ trách công tác Đảng tại đơn vị; báo cáo Ban Thường vụ trình Ban Chấp hành xem xét quyết định. Ban Tuyên giáo nghiên cứu đề xuất thành lập bộ phận chuyên trách công tác Đoàn khi chuyển giao tiếp nhận các tổ chức Đoàn tại các đơn vị Agribank đang sinh hoạt cùng tổ chức đoàn tại địa phương về sinh hoạt tại Đoàn Thanh niên Agribank. Đồng chí Bí thư tin tưởng và kỳ vọng xây dựng được các Ban tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Agribank thực sự chuyên nghiệp, có chất lượng, thực sự là những đơn vị tiên phong để tham mưu một cách tốt nhất cho Ban Thường vụ, Ban chấp hành và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy triển khai có hiệu quả các công việc được giao.

Toàn cảnh hội nghị

Việc thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Agribank, đồng thời khẩn trương thực hiện tiếp nhận các tổ chức đảng, đảng viên từ cấp ủy các địa phương trực thuộc Đảng bộ Agribank là sự kiện chính trị quan trọng, khẳng định sự quyết tâm của Đảng bộ Agribank trong việc thực hiện có hiệu quả các quy định của Ban Bí thư, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Đảng ủy Khối DNTW về tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước, nhằm phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt của Đảng đối với hoạt động của Agribank, tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò của một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam. 

Agribank News
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi