Về Agribank > Văn hóa Agribank

Văn hóa Agribank

Vun đắp văn hóa doanh nghiệp - cội nguồn sức mạnh của Agribank

Những giá trị cốt lõi, triết lý kinh doanh, văn hóa giao tiếp ứng xử, phong cách lãnh đạo và phương thức quản trị trong văn hóa Agribank… đã quyết định hiệu quả kinh doanh, khẳng định uy tín, thương hiệu và sự phát triển bền vững của một Ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam.

Nhất quán trong lãnh đạo, chỉ đạo 

Chương trình hành động số 28-Ctr/ĐU-NHNo về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK ngày 28/4/2023 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về Hội nghị lần thứ mười một Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, khóa III về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương” xác định mục tiêu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thống nhất nhận thức của các cấp cán bộ, đảng viên, người lao động, nhất là người đứng đầu, tạo bước chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong tổ chức và thực hiện văn hóa doanh nghiệp (VHDN); nâng cao VHDN, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc, chuẩn mực của cán bộ, đảng viên, người lao động, hướng tới một Agribank hiện đại, hội nhập, sáng tạo, lấy khách hàng làm trung tâm, củng cố lòng tin, khẳng định thương hiệu Agribank.

Agribank đã và đang xây dựng hệ giá trị văn hóa mang đậm bản sắc, cốt cách Agribank

Để thực hiện có hiệu quả việc xây dựng, thực thi VHDN, Agribank  tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 06-NQ/ĐUK bằng Nghị quyết chuyên đề: “Tăng cường lãnh đạo phát triển văn hóa doanh nghiệp gắn với xây dựng hình ảnh, thương hiệu Agribank”. Trong đó, xác định rõ các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình xây dựng con người Agribank phát triển toàn diện, là trung tâm, chủ thể, là nguồn lực chủ yếu và mục tiêu của sự phát triển Agribank; khơi dậy tinh thần, khát vọng cống hiến của mỗi cá nhân, tập thể; xây dựng Agribank phát triển bền vững.

Trên tinh thần triển khai Chương trình hành động, Nghị quyết về VHDN, Kế hoạch số 15980/NHNo-TTh ngày 25/12/2023 về “Tăng cường lãnh đạo phát triển và thực hiện văn hóa doanh nghiệp gắn với xây dựng hình ảnh, thương hiệu Agribank” tiếp tục được ban hành trên cơ sở kế thừa những giá trị vốn có, đẩy mạnh hơn các hoạt động phát triển và thực thi những giá trị văn hóa phù hợp, tạo chuyển biến sâu sắc, rõ nét trong Văn hóa Agribank. Kế hoạch nhấn mạnh việc nghiên cứu bổ sung, chỉnh sửa các dự thảo Quy định về quản lý, phát triển thương hiệu, VHDN; chiến lược phát triển thương hiệu Agribank, cẩm nang văn hóa trong toàn hệ thống. Đồng thời, qua đó đề xuất bổ sung nội dung thực hiện VHDN vào Thỏa ước lao động tập thể, đưa nội dung về thực hiện VHDN vào hợp đồng lao động… để nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò, nhiệm vụ của người lao động với VHDN.

Mỗi hành động của người lao động Agribank  đều được chăm chút trên tinh thần tôn trọng và sẻ chia

Thực hiện Kế hoạch, Agribank đã phát động phong trào thi đua, tổ chức các cuộc thi thúc đẩy phát triển VHDN, tổ chức các chiến dịch hưởng ứng thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong công đoàn và đoàn viên thanh niên, tổ chức các hoạt động gắn kết nội bộ, gắn kết cộng đồng lan tỏa thương hiệu, Văn hóa Agribank, Tuần lễ Văn hóa Agribank và các Hội diễn nghệ thuật quần chúng, Hội thao, Cuộc thi Thanh niên Tài năng toàn hệ thống... Bên cạnh đó, các công tác Kiểm tra, giám sát trong triển khai và thực hiện cũng như các hoạt động đào tạo được quan tâm, chú trọng nhằm thực hiện có hiệu quả để công tác xây dựng VHDN của Agribank ngày càng đi vào chiều sâu.
Chủ động và tích cực trong hành động

Tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động, ảnh hưởng lớn đến hoạt động của ngành Ngân hàng cũng như hoạt động kinh doanh, trước những khó khăn nhiều hơn so với dự báo, Agribank vẫn luôn sẵn sàng sát cánh, đồng hành cùng bà con và cộng đồng doanh nghiệp, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, những con người yếu thế để xây dựng lên một giá trị văn hóa luôn sẵn sàng hành động. Tinh thần đó của người Agribank luôn gắn liền cùng trách nhiệm với bà con, khách hàng, với cộng đồng doanh nghiệp, xã hội và nền kinh tế đất nước. 

Ý thức được trách nhiệm của mình, Agribank vẫn luôn đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua  khó khăn và thách thức

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn trong những năm qua, thể hiện tinh thần thấu hiểu, sẻ chia, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất, Agribank đã thực hiện nhiều chính sách tín dụng theo hướng tiết giảm chi phí, giảm lãi suất cho vay, ưu tiên đầu tư tăng trưởng tín dụng đối với khách hàng là doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho vay các lĩnh vực ưu tiên, đặc biệt là các lĩnh vực thiết yếu cùng với đó là thực hiện các giải pháp cơ cấu thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng cùng hàng loạt gói tín dụng ưu đãi với từng lĩnh vực và ngành nghề.

Nhiều hoạt động tương thân tương ái được cán bộ, người lao động Agribank lan tỏa trong cộng đồng

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Agribank luôn làm tròn trách nhiệm của doanh nghiệp lớn đối với cộng đồng. Đây là truyền thống, là nét đẹp văn hóa mà các thế hệ cán bộ, người lao động Agribank đã xây dựng và gìn giữ trong suốt hành trình 36 năm qua. Bằng trách nhiệm, sự đồng cảm, trong những thời khắc khó khăn nhất, người Agribank vẫn sẵn sàng dành nhiều ngày công lao động với số tiền hàng ngàn tỷ đồng để chung tay cùng Đảng, Nhà nước thông qua các hoạt động từ thiện, đảm bảo an sinh xã hội, hướng tới cộng đồng và vì sự phát triển của cộng đồng.

Tủ sách cộng đồng, một trong những hoạt động ý nghĩa của Tuần lễ Văn hóa Agribank

Dấu ấn nghĩa tình Agribank đã lan tỏa đến mọi miền tổ quốc, từ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, đến nhiều hộ nghèo tại 63 tỉnh, thành. Trên khắp các vùng miền, những mái ấm tình thương dành cho các hộ nghèo, mang dấu ấn của Agribank đã và đang được hình thành. Công tác chăm lo, hỗ trợ cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách luôn được các chi nhánh Agribank trong toàn hệ thống tích cực thực hiện và đã trở thành truyền thống tốt đẹp.

Đoàn kết để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ 

Luôn đi đầu thể hiện trách nhiệm tiên phong, khẳng định vai trò chủ lực trên thị trường tài chính, nhất là nông nghiệp, nông thôn… hành trình 36 năm qua cho thấy, tập thể lãnh đạo và người lao động Agribank đã phát huy giá trị văn hóa đoàn kết như một chất keo gắn kết, thể hiện ý chí vượt khó, sẵn sàng đương đầu với thử thách cùng khát vọng cống hiến để tạo nên những kỳ tích, đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Người lao động Agribank không ngừng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ...

Dù khó khăn, tập thể lãnh đạo và người lao động Agribank vẫn kiên định triển khai các giải pháp quản trị, điều hành sản xuất, kinh doanh để từng bước vượt qua. Càng gian khó, văn hóa Agribank càng được bồi đắp, đề cao như một giải pháp quan trọng nhằm khơi dậy nhiệt huyết, tình yêu với ngành, với nghề, để mỗi thành viên giữ vững niềm tin, cùng đoàn kết, hành động hiệu quả, thiết thực và trách nhiệm.

Văn hóa doanh nghiệp – sức mạnh nội sinh khơi dậy quyết tâm cống hiến, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao của người lao động trong toàn hệ thống Agribank

Nhờ sự nỗ lực ấy, đến cuối năm 2023, Agribank đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh. Tổng tài sản của Agribank vượt mốc 2 triệu tỷ đồng. Nguồn vốn đạt trên 1,88 triệu tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 1,55 triệu tỷ đồng, trong đó 65% dư nợ cho vay phục vụ phát triển "Tam nông". Các tỷ lệ an toàn hoạt động đảm bảo quy định, kết quả kinh doanh đạt hiệu quả theo mục tiêu đề ra, đóng góp lớn đối với ngân sách nhà nước.

Sự nỗ lực, nhiệt huyết, quyết tâm mạnh mẽ của tập thể lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban điều hành và hơn 40.000 cán bộ, người lao động Agribank trên cơ sở coi trọng và đồng bộ triển khai công tác văn hóa doanh nghiệp trong toàn hệ thống đã góp phần tạo ra khối đoàn kết thống nhất, một sức mạnh tổng hợp, “nguồn sức mạnh nội sinh” để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Hồ Minh Nguyệt

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi